SÖZLER

Micingirt Özlü Sözleri

Şiir,mânası nesirle izâh edilemeyen gizemli ifâdeler topluluğu..Micingirt

Şair duyguların sedası, ifadelerin gönül gözüdür. Micingirt 

Şiir âhenkli sözden ziyâde, tefekkür örgüsüdür.Micingirt 

Sükûtum sensizliğin çığlığıdır. Micingirt

Varlıkta kibir Karun ahlakıdır.ahlakıdır. Micingirt

Kendi için yaşayan eşi benzeri olmayan tek mahlûktur.Micingirt

Bütün hayâllerinin gerçek olabileceği yerin farkındalığıyla; havf ve reca terazisini sağlam tutabilenler adam, vesselam.Micingirt

Çileli ney gibi sükût sesleri. Micingirt

Sükut mertebe keşke tevbedir. Micingirt

Ruhumu coşturan bir cezve şiir, yârını yandıran yârene benzer. Micingirt

İnsanların duygusu yürekten, şâirlerin ki ciğerinden ses verir. Micingirt

Alçalmak için yatmak yeterli. Micingirt

Gülün güzelliği dikeninde gizlidir. Micingirt

Zaman kuzuyu kurtarma, çobanı artırma zamanı. Micingirt

Nice ceylan gözlü çirkinler gördüm. Micingirt

Her güzelden Leyla olmaz. Micingirt

Her sabahin mefkûresi gayesi, hikmet dolu intikaldir muhakkak.Micingirt

Adalet, mesnetsiz evhamlarla yedi kişinin yetmiş milyonu galebe çaldığı bir girdaba dönüştü...05.06.08 Micingirt

Susmak, tefekkür dokuyup sabır örmektir.Micingirt

Kibir, Karunların nasibidir. Micingirt

Hüzünleri anlattıkça,anlattıklarıma hüzünlendim.hüzünlendim. Micingirt

Edepli edip durgun suya benzer, dalgası da güzeldir. Micingirt

Sairler iç alemini ifade edebilen gönül elçileridir. Micingirt

Duygu

Gözyaşı duygunun saydam halidir.Micingirt

Anne 

Yaratılmışlar içinde en şefkatli yüz anne yüzüdür.Micingirt 

Mevki

Mevki korkakları erkek gösterir.Micingirt

Sair

Sair, edebiyat ilmini edeb ile yoğurup yaldızlı cümlelerle gönüllere nakşeden nakkaşların adidir. Micingirt

Diriliş 

Diriliş türküsü gelir rengârenk, eski ihtişamın debdebesiyle.Micingirt 


Ne zaman tövbeyle yüz yüze gelsem, daha erken diyor bu küflü zaman. Micingirt 

Ecel

Bir gece aniden gelse tayyare, düşündüm kaçacak yer bulamadım. Micingirt

Pismanlik

Pişmanlığın dehşetini tatmak istemiyorsanız Saron’la Neron’u hatırlayın.Micingirt

Kir

Günde beş kez muslukla öpüşenin alnında kir var ise çeşmesini araştırsın.Micingirt

Şiirler

Şiirler derecelendirilemez, sıralandırılır. Ö.E.Micingirt

Hesap

Aldım onu önüme hesap bilmez büstümü, ümitle toparlandım öyle üşüyorum ki.Micingirt

Aşk

Sevgi masivaya benzer aşk maveraya.Micingirt

Sevi 

Ask, kalpten kalbe iz bırakan tarifi zor sesleniş.Micingirt 

Balçik 

Güzelliğin kuru balçık, bir gün gelir kovar gel çık. Micingirt 

Abdest

Günde beş kez muslukla öpüşenin alnında kir olması utanılası şey..Micingirt

Zân 

Zânnı geçtiysek eğer, ne at gerek ne eğer.Micingirt 

Tefekkür

Ülkemin köhne sokaklarının yıkık türbelerinin dibinde, mâziyle gölgelenip zamanı iteklediniz mi hiç? 

Edep 

Edep dini töredir, idrak vicdana göredir. Micingirt 

Günah 

Günahtan kaçacak yer bulamadım.Micingirt 

Karakter 

İfadeler karakteri ele verir. Micingirt 

Gözyaşı 

Gözünde yaş olmayanın düşünde iş olamaz. Micingirt 

Gözyasi 

Çile bezi giyindim gözyaşıma dayandım Micingirt 

Sahsiyet 

Sükût bilmez oynaşır âdemlikten bihaber.Micingirt 

Takva 

Takva,İslam deryasından ötelere yelken açmanın diğer adıdır.Micingirt 

Kulluk 

Kulluktaki mesafem, ötelere vesile olabildiğim kadardır.Micingirt

Tesadüf

Tesadüfte ufuk arayan, karanlıkta gölgelik arayana benzer.Micingirt

Yalnızlığıma büründüm çileli ney gibi sükut sesleri... Micingirt

Tesadüfe tesadüf etmedim. Micingirt

Tesadüfe tesadüf ettiğini zannedenler, tevafuka su-i zan edenler.Micingirt

Arkadaş

Çakalla arkadaş olanın koyunları çok olmalı.Micingirt

Sağduyu

Sağduyulu insanlar beyninden konuşur.Micingirt

Dava

Dava adamı,davanın kölesidir.Micingirt

Dert

Dertsiz adamların derdi büyüktür.Micinirt

Övünme

Çok övünen çok dövünür.Micingirt

Namus

Namuslu adam uslu adam değil,huluslu adamdır.Micingirt

Şöhret

Şöhrete koşarken şerefi kaybetmeyin.Micingirt

Aşk

Aşkın gözü kördür diyenler, aşka kör olanlar. Micingirt

Aşk

Aşk eskimemiş çok eski, düşündümde çok yeni. Micingirt

Izdırap

Acı çekmek veli sanatıdır. Micingirt

Gaye

Çileniz devam ediyorsa, gayeden haberdarsınız. Micingirt

Ölüm

Ölüm bizi bekliyor, bu ölmekten daha zor.Micingirt

Edip

Edip idrâk ve edepten nasibi olandır. Micingirt

Şiir

Şiirin ar damarı, şöhret duygusuyla çatlamıştır. Micingirt

Şair

Şâir ile şiir yazan arasındaki fark, görenin fark ettiği kadardır. Micingirt

Pranga

İnsan ile şeytanın farkı, prangaların terki oranındadır.Micingirt

Mazi

Mâzisine düşman toplum kimdir sormayın. Micingirt

Şiir

Çok kimsenin göremediği perdeli mısraların ifşâ edilmesidir şiir. Micingirt

Edip

Edebiyatın köküne bağlı kalmak,edibin izzetindedir.Micingirt

Öz

Her kelime özeldir,öz şiirde güzeldir.Micingirt

Ramazan

İnanç,teravih ezan,şükür geldi Ramazan.Micingirt

Sadakat içgüdü olduramayacak insanların adıdır. Micingirt

Tevazu

Zirveyi hak eden kutlu tek mevzu, mutlak samimiyet birde tevazu.Micingirt

Şairler

Duygu ile gerçek arasındaki ince çizgide yürüyebilen; irfan ikliminin fevkinde hassas yüreklere sahip gönül bekçileri ancak hissedip anlayabilirler gerçek şairleri.Micingirt

Şair

Şair kristal örülmüş kubbeye benzer, alemi hesapsız ustaya gelmez. Micingirt

Edip

Ediplikte gözümüz yok ancak, edibi edepsizlere göstermek gerek Micingirt

Şiir

Şiir hâl dilini en iyi ifâde etme hâlidir.Micingirt

Asabiyet

Ruh asabiyete bürününce izân kör olur.Micingirt

Takva

Takva, zirveye alçak gönüllerde yükselir. Micingirt

Onur

Onur, olmazsa o nur olmaz. Micingirt

Şatafat

Eğer ticaret şatafata dönüştüyse, iflasın sesleri duyulmuştur. Micingirt

Benlik

Benlik aslına varır,kölelikten kurtarır.Micingirt

Terk

Terk edebildikleriniz geriye, terkiniz mükâfat idrak hediye. Micingirt


Sevgi

Hakiki sevgi, sevenin her şarta sevdiğine tevazünün zirvesinden seslene bilmesidir. Micingirt

Aşk

Aşkı yaşamıyorsanız, yaşamı değerlendirebilme imkânlarından yoksunsunuz. Micingirt

Keşke

Bakışlarınız şaşı olduğu sürece, keşkelerden kurtulamayacağınızı biliniz. Micingirt

Tesbit

Sahip olduklarım, olamadıklarımdan daha çok tüketti beni.Micingirt

Aşk

Aşk, tarifsiz seslenişin adıdır. Micingirt

Vuslat

Kavuşamayanların varacağı bir iklim vardır ki, adına vuslat derler.Micingirt

İdrâk

Samimiyet atını,sıdk ile eğerlendiriniz,takvayla değerlendiriniz. Micingirt

Mecnun

Leyla münakaşasına girmeyiniz ki, mecnun demesinler. Micingirt

Şiir

Şiir şuurla gelir, şuurun ötesiyle taçlanır.Micingirt

Flört

Vuslatı flörte reva görenler, aşkın kemâline erişeyemenler.Micingirt

İnsan

İnsan ise; aç içini od vardır! Micingirt

Hak 

Hak-batıl değişmez,değişenler yöntemlerdir.Micingirt

Aşk

Aşk câzibesinin çevrelediği öyle iklimler var ki; tasavvur üstü olaylara ancak orada rastlanır. Micingirt

Anne

Karşılıksız olarak verdiklerinizi düşünürken annenizi hatırlayın.Micingirt

Sevgi

Sevdiğiniz, yüreğinize köz bırakmıyorsa; sevginizi gözden geçiriniz. Micingirt

Aşk

Aşk sana O’nu hatırlatıyorsa şayet mubârek olsun.Micingirt

Bir Gün... 

Sapkın yönelişlere(gay,lezbiyen vb) dur demeyip suskun kalanlar, onlar görmese de peşinden gelen ve asrın tarihini yazacak olanlar, insanlığın bu hayasız ve çılgın dönemine “Azgınlar imparatorluğu” veya”İkinci Lüt kavmi vakası “adını vereceklerdir. Ö.E.Micingirt

Dalkavuklaşmalar

Nedense dalkavuklaşmalar istikametimin ve sıhhatimin bozulmasına vesile oluyor. Ö.E.Micingirt

Çapkın

Öyleleri vardır ki, yapılan hayasızlıkları kadınlara zina erkeklere ise masum göstermek adına çapkın adını verirler.Ö.E.Micingirt

Ben

“Ben” için kendini tüketenlerden olma.Micingirt

Flört

Flört, iffet kavramını yok etmiştir.Micingirt

Şiir

Şiir seni enâniyet zincirinden koparamıyor ise; yazdıklarınla sorunlusun demektir. Micingirt

Şöhret...

Şöhretin zirvelere çıkarıp çukura bırakmak gibi bir özelliği de vardır. Micingirt

Medeniyet

Medeniyetsiz medeniyet,çağ dışı çağdaşlık maskesiyle İslam başsız yetim ve sahipsiz bırakılmıştır ve mâzisine düşman bir topluluk türetilmiştir. Micingirt

Kader

Miskinliği kadere atfedenler kaderin gerçek ruhunu idrâk etmemiş olanlardır ve marifet kaderle irâdeyi ayırt edip yaptıklarımızla yapmak isteyip 
yapamadıklarımızı fark etmektir adamlık. Micingirt

Münâkaşa

Ahmakla münâkaşa da çözüm ya lisânı ya da mekânı terktir. Micingirt

Ben

"Ben"i terk edemeyenler çok şey terk eder. Micingirt

Lâf

Ebedîyete söyleyecek sözü olmayanlar, kin tiridine banıp lâf ishaline düşerler...Micingirt

İdrâk

İdrâk, inkâr ile imanı tespittir ve kulluk ne tek başına liyâkat nede sadakattir. Liyakatte samimiyet varsa sadakattir, samimiyet ise ona şeksiz şüphesiz tâbi olup her emrine eyvâllah diyebilmektir ki gerçekte idrâk liyâkat ve sadakat budur. Micingirt

Ahmak...

Ahmakla münâkaşada çözüm ya mekânı ya lisân-ı terktir.Ö.E.Micingirt

İlhâm şiirin, zorluklar azmin gıdasıdır. Ö.E.Micingirt

Yürekten Allah de değsin akan ter, ter gider her şey biter.Ö.E.Micingirt

Şâir 

Şâir edebiyat ilmini ileri seviyede, imge ve sözleri halkın anlayacağı seviyede tutmalıdır. Ahlak yaşayış ve davranışlarıyla kısaca hâl dili sözcükleri olmalı.Her ortamda her şartta model olup tüm renklerde saygı duymalıdır. Mütevâzi olayım derken izzet ve şerefini ayağa düşürecek tavırlara tamah etmemelir…Micingirt

Zaman

Değişen zaman değil, cürmünü zamana yıkmaya çalışan yığınlar tayfasıdır. Micingirt

Tatbikat

Kulluk nazari bilgilerle beslenir, takva ile süslenir tatbikatla yaşanır. Micingirt

Şiirler

Mısralarla çok şey ifâde etmek isterdim; her şeyi âsla. Micingirt

İzzet

İffet bilmeyende izzet ne ararma.Micingirt

İrâde

Hak-batıl senin varlığına emâde,istediğini kullanabilirsin. Micingirt

Bensizliğin ben, sensizliğim sen dolu..Micingirt

Bekleyiş

Kabir, yaşam ve ötesine ara istasyondur.Micingirt

Vefa

Hak bilmeyende vefa mı? Micingirt


Ey Gafil

Garbın hayalinde bir şey olabilirsin ey şer Beşer; hakikat terazisi kurulduğunda nereye kaçacaksın! Micingirt

Put

Putları çok olanların varacağı menzil, akıl hapishaneleridir. Micingirt

Asâlet

Asâlet soydan değil huydandır.Micingirt

Cehennem

Hesapların görüldüğü zalimlerin dürüldüğü öyle bir mekan vardır ki, adına cehennem denir.Micingirt

Tevbe

Geçmişle hesaplaşıp istikamete yönelmenin esas adı tevbedir.Micingirt


İffet işveyİ izzet zilleti İmân şüpheyi asla kaldırmaz. Micingirt

Zaaf

Zaaflar günahların köşe taşları, irâdesini zaaflarının değil insan ve insanlığın emrine verebilenlere selam olsun. Micingirt

Yaşamak

Gönüllerde yaşamak, zevki gaye edinen mahlûkatlarla değil; takvâ süvarileriyle aynı hedefe yönelmekle hayat bulur. Micingirt

Vasıta Ve Dâva

Dâvaları yüceltmek yürütmek ve sonuca varmak için vasıta şart, vasıtanız bozuksa tamirle zaman israfını bırakıp sağlam vasıta edinin, ideâlist insan vasıtalara takılmaz gerektiğinde değiştirilebilir… Vasıtanızı değiştirebilirsiniz, dâvanızı asla…Micingirt

Dörtlükler

Mânalı dörtlükler yontulan taşlar gibidir, üst üste ve yan yana koydukça özünden bir şey kaybetmeden yüce ruhlarda revak, kemer, kompozisyonlar oluştururlar…Micingirt

Hâl dili takvanızı,kal dili fetvanızı fâş eder.Micingirt

Herkes bir gün tevbenin idrâkine varacak; ancak o gün tevbe olmayacak. Micingirt

Enâniyet hastalıktır, bulaşıcıdır ve psikolojik bir yanı vardır. Micingirt

Beni sana götür sen getir bana,şeffaf ve sâmimi gayri olmasın. Micingirt

Gençliğe nâsihat bana düşseydi; Çanakkale’yi gez, sonra gel İstiklâl 
Marşı’nı oku derdim... Micingirt

Dedikodu, ahmak şahsiyetlerin terk edemedikleri zavallılık mırıltılarının diğer adıdır.Micingirt

Madem “Şeb-i Arus” ölüm, vâkit aşka hazırlanma vâkti. Ö.E.Micingirt

Forslarımız,rütbelerimiz, makamlarımızın büyük günde boynumuza geçirilen ateşten şeyler olabileceğini hatırdan çıkarmazsak; selam olsun bize.. Micingirt

Sâmimiyeti yaşayamayanlara sıdk izâh edilemez.Micingirt

Şiir ne derin ağdalı kelimeler ne de imgeler topluluğudur; mesele ne imge ne de şiirdir.Mesele şiirin ölümsüzlüğe vasıta olup olamama meselesidir...Micingirt

Gerçek liyâkatınız, insanlar arasındaki kötülükleri adalet ölçüsüyle iyiliklere çevirebildiğiniz nispette değerini bulur. Micingirt

Deyyus kalemşorlar ve kasırga,ya Rab dindarları sözde dindarlardan koru.Micingirt

Bâbıâli’nin paralı askerleri, başınızı yastığa koyduğunuzda bu günden sonra kimsenin hakkında haksızlık yapmadan araştırmadan yazmayacağım deyip büyük mizânı düşünebiliyor musunuz! .. Ö.E.Mİcingirt

Sırtını güçlüye dayayıp bir şeyler olabilirsin, ilahi adalet pençesini boğazına dayadığında nereye kaçacaksın! Micingirt

Politikanız sizi izân irfan ve insani değerlerden uzaklaştırıyorsa, ya politikanız ya da kendinizden kaçınız istikâmetiniz yok yönsüzsünüz. Micingirt

Hiç kimse varlığını varlıklara bağlamasın, unutmayanı unutmayın ki varlığınız ebeden devam ede.Micingirt

Herkes şiir yazıyorsa, kimse şiir yazmıyordur... Micingirt

Nice insanlar vardır; ömrü “ben”lik kadardır.Micingirt

Ben hep hüzünlü tükenişlerde,ya sen! Micingirt

Selam olsun,ya Rab ben pişmanım diyebilenlere! Micingirt

Sevdanızın çığlığı vuslâtınız kadar olsun.Micingirt

Ey nefsim fitratta buluşalım..Micingirt

Çapkınlık diye yutturulan kavramın gerçek adı ihânet semeresi lânettirÖ.E.Micingirt

Gözlerimi kapadığında görenlere selam olsun.Micingirt

Gıybet nankörlerin hâl dilidir.Ö.E.Micingirt

Kânaât, dimağlara tat haramlara tokattır.Ö.E.Micingirt

En büyük başarı “üzerine işkembe ”de atılsa secdeyi bozmamaktır.Ö.E.Micingirt

Bir’e varmak var iken; bireysellikte niye! .. Ö.E.Micingirt

İdeoloji vâdisine varanlara kardeş, dönenlere kalleş plaketi takdim edilir, ödlek çoksa geri dönüş az olur.Ö.E.Micingirt

Sâmimiyetinizin ölçüsü çilenizin nispeti kadardır.Ö.E.Micingirt

Cildin ne önemi var,yüreğiniz kadar güzelsiniz.Ö.E.Micingirt

Avurtlarınız ter kokmuyorsa, kazancınız mübârek olsun! Micingirt

Sevgi güzeldir,içinde şirk yoksa.Micingirt

Şiir çok şeylere kementtir.Micingirt

Ey düğününe Hristiyan diline Fransız ahmak, neyin peşindesin! Micingirt

İrfân gözeneklerim yazdıklarım çöktü, sahibimi arıyorum,ya sen! Micingirt

Malpereste âşk, borçluya huzur yalancıya Hızır uğramaz.Micingirt

Hırsızlar en çok kendini çalar. Micingirt

İsm-i şerif vasfı gör; Tanrı yoktur Allah var! Micingirt

Akıbetimi merak edince; cürmüm sırıtıyor! Micingirt

An itibariyle 7,2 milyar kişiyiz ve imtihan salonunda bekliyoruz,ne mutlu farkında olup ebedi saâdete erenlere.Micingirt

Bütün mezarlar buruk ötesi,yokluk sefası ve ben hüzne çekilmişim.
Micingirt

Gözlerini öyle bana çevirme; sen gülünce dudaklarım kuruyor…Ö.E.Micingirt

Kalbinde hüznün kırıntısı bulunmayanlara şiir okumak,kuru ağaca su vermeye benzer ve israftır. Micingirt

Şâirliğe lüzum yok,insan olmak lazım.Micingirt

Doğrunun geç anlaşılma diye bir huyu var,hiç hazzetmem...Micingirt

Tövbe istiğfar bana, seher en çok secdeye yakışıyor. Micingirt

Arsız insanlar cimriler birde üstün zekâlılar; arsızlar da edebi, cimriler de zekâtı, üstün zekalılar da ise hiçbir şey fark ettim. Ö.E.Micingirt

Ölümü unutsanız da aklınızda “O” olsun.Micingirt

Zâlime yumruk, zayıfın âhı gücün sadakasıdır! Micingirt

Hayası olmayanın neyi var ki. Micingirt

Dindarlar ikiye ayrılır; din-dar lar ve dindarlar.Micingirt

Söz bilmeyen lâfı bol eder.Micingirt

Adaletsiz tarafgirlikler despotizmin öncüsüdür ve yönü bataklıktır. Micingirt

Milli mevzûları derin mâna ve kafiyeli cümlelerle zamanın ruhuna nakşedebilenler bağımsızlık marşları söyletebilir.Micingirt

Yalan tarih yazanlar ve tarafsız kalanlar; tasmalarınızı toplayıp meçhule döküyorum. Micingirt

Ben diriliş beklerken; şiirlerim ölümü taşır.Micingirt

İrfân kuşanamayanların cübbe kuşanmaya hakları yoktur. Micingirt

Tesettüre hörgüç,tefekküre hevesat,teşekküre delâlet,tezekküre nisyân ve iffetine streç giydirilmiş bir İslam yok.Micingirt

Siyonizm\’in karşısında duranlarla, bebekleri vuranların savaşı; hissiz yığınlarla geviş getiren sürülerin farkı kalın çizgilerle ayrıştığında bitecektir.Micingirt

Kalemimizi dosdoğru, fikrimizi vicdanımızı ferâsetimizi zamanın kisralarına şaronlarına karşı sağlam tutamazsak, sessiz alkışlar bir gün alnımıza münafık damgası olarak vurulur ve varlığımız dürülür! Micingirt

Allah insanlığı, Hakk\’ı tarafgirliğe terk edenlerden korusun... Micingirt

Tevbe

Erenleri unutup tasavvuf ve tevbeye mesafe koyanlar"nefsi nefsi" diyarında, cürmü kadar yanacaktır. Micingirt

Burjuvalar

Siz tolerans üreten moda müptelası dindar görünümlü cür\’et kardeşler ve yerli Burjuvalar; fıtrat ve sırat sizi sonsuzluğa mı yoksa dört çekerlerinizle harikalar diyarına mı götürecek, nereye yolculuk... Micingirt

Samimiyetsizlik

İrfân kadrosu ve tevhid caddesini boş bırakan nesillere, ilmin yerini cehâlet adaletin yerini zulmet ahlaksızlık şirk alır ve mazlumları din kisvesiyle boğazlıyan ilâhî mesajlara muhalif sahte halifeler ve katiller ordusu işit-feto ve türevleri türer müptela olur... Micingirt

Selam Olsun

Polemiğe girmeden verenin emrettiği ahlak üzre, bir ömür insan-ı kâmil gibi yaşamayı; İslâm ihsan istikametinde dert, Hakk\’ı sevip ve sevdirmeyi dava edinmiş yüreklere selam olsun. Micingirt

Direktörler

Cuma gecelerinin dini icra heyeti; bacakları tavana koşturan süslü hanımlar ve jekoben edalı assolist fetva direktörleri... Micingirt

Adem

Adam olmak hedef ise; gerisi mühim değil. Şöhret memurluğu fahişenin aşkı kadardır, şapşallığın lüzumu yok! Micingirt

Barış

Katilin önder sayıldığı bir ülkede, hiçbir yol barışa çıkmaz. Micingirt

Cesâret

Cesâret dehasını ruhuyla buluşturan hâkikat savaşçılarında mükemmelliğe ulaşır. Micingirt

Çare

Çaresizlik, ölenin kendi mezar taşına müdâhil olabilmesi kadardır. Micingirt

Yalan

Yalan tacirleri gerçekte fakirdirler. Micingirt

Duygu

Kıvılcım kadar duygusu olmayana, zerre miktar şiir koklatmayınız.Micingirt

Tevazu

Tevâzu lafzından nefret edenler; yeşil yelkenliyi unutmuş gibi. Micingirt

Besmele

Her bereket besmeleyle başlar, hikayeler anlatma. Micingirt

Hep

Ne zaman zihnimden şiir yazmak geçiriversem, mezarlıklar geliyor aklıma. Micingirt

Gençlik

Yaşamı zevk meselesi görüp; geleceğinden zerre kadar etkilenmemesi, gençliğin irfân seviyesinin acı tescilidir. Micingirt

Ene

Enâniyeti izzet görenler, hurdalığı antika dükkânı zanneden bahtsızlardır.Micingirt

Kim bana dünyada barış ne derse; "FİRÇA" yazıp süpürürüm lağıma! 
Micingirt

Seherin varlığının çehresinden, ahenkli sınırsız derinliklerine...Micingirt

Merhamet

Granitleşen kalpler ülkesinde yetim başı okşamak; insanlığın ham maddesi toprak kadar temiz ellerin haysiyetli dokunuşlarıyla ancak mübarek ve mükemmel bir Peygamber ümmeti olmasına vesile olabilir. Micingirt

Hamiyetperverlik

Hamiyetperverlik, gönül iklimine bütün nüânslarıyla, karşılıksız hâl ve kelimeleri başkalaştırmadan gereğince güzellikler salıverebilmektir. Micingirt

Hırs

Makam koridorlarında bekleyen koltuk müptelaları, isminiz yaşadığınız küreye hayalet bile olsa bekleyin diyeceğim. Micingirt

Sistem

Ene fışkıran şairler, bebek doğuran lağımlar, bir gecelik çingene kızları, yaşasın paralı fetva tüccarları, yaşasın ölümün paryaları! . Micingirt

Hayret ve seyir kaza ve kaderin sırlı caddelerinde samimi koşturanların görebileceği tükenmez güzelliklerin adına denir. Micingirt

Tefekkürün ruhunu keşke çorbasıyla beslenenler hisseder.İklimin diş gıcırtılarından nemalananlar haysiyetli duruşlara kördürler.Micingirt

Her terör hareketi İslâma atılan iftiraların basmakalıp üretimlerini İŞİD gibi caniler aracılığı ile sülük gibi İslam coğrafyasına salıp oynatılan tiyatrolardır.
Şuursuz ve mesuliyet duygusu kısır ahmak sözde aydınlar art düşünce olmasa bile kabiliyetsiz ve cibilliyetsiz yorumlarıyla gavurun değirmenine su taşıyorlar. Fransa\’da yaşanan terörü kınıyorum ancak bunu canlı yayında yayınlayanlar aynı gün 2000 kişinin katledildiği bir başka vahşete kör sağır ve sessiz.Trajediler, değişmeyen oyunları batının. İslâm ve Türk Dünyası birlikte İrfân ilim İslam mekanizması kurmadığı müddetçe Avrupa\’da terörist muamelesi görmesi ve baronlar ve zalimler için ayarlanabilir terörist üretmeye devam. "Zalimler için yaşasın cehennem"! .. 

Hesap

Genzini ve beynini zamanın iltifat kokularıyla kamçılayanlar, hitap ettiği kesimin gevezeliklerini ve alkışlarını ebediyete kalın duvarlar olarak set yaptıklarını rolleri bittiğinde fark-etseler de farketmez... Çünkü rüya bitmiştir ve oyun tek perdelik insanlığa verilen imtiyazdır. Micingirtİnsanlık ahlaksızlık tufanına tutuldukça, aklı selim olan her fert İslam limanına demir atacaktır. İslam diriliştir.El Kaide ve türevleri ahlaksız batının iki yüzlü kaldırımların kandırılmış paralı paryalarıdır...Micingirt

Soytarı

Herkesi memnun etmek; soytarı mesleğidir. Micingirt

Akıbet

Şeytanın şakırtıları cam fanusların uğultusu... Kulaklarımı tıkayıp neler kaybettiklerimizin farkına varıyorum boğazımı sıkarak. İmtiyazlı ulema çıplak tesettürlüler, aktris vâizler, paralı fetvabazlar...Balyoz gibi iniyor beynime kokuşmuşluğumuzun kahkahaları ve kaybetmekten korkuyorum ümidin vasıtasını. Hakikatin seherine atıyorum kendimi namussuzlara sövmeden...Micingirt

Dünya

Dünya bencil, medeniyet çöplük dâva mübârek ve petrolün burgacında buluşanlara lanet olsun.Micingirt

Nefs

İdrâk ve irfânı nefsin imparatoru yapamadığımız müddetçe; şu kehkeşan da atıp tutmakla sadece cehaletimizi şuurumuzun önüne geçirerek, yığınlar mağarasının mensupları oluruz. Micingirt

Sonsuzluk

Yaşamak; tek perdelik oyunu kazanıp yeniden tekrar yaşamak... Tekrar yaşamak isteyenleri, iltifatına ve doyumsuz sofrasına yani secdeye çağıran merhameti sonsuza sonsuz şükürler olsun.Micingirt

Mahramiyet

Yuva “ahlak” üzerine kuruludur, yıkmanız için ”sız” eklemeniz yeterli.Micingirt

Mason

Masonluk yağıyor ülkemin mahremlerine,localar fışkırıyor imtiyazlı ve bu paraperest koalisyon gücü hayırseverler cemiyeti güya! Micingirt

Kibir

Gurur cehâletin, tevâzu ideâl düşüncelerin fikir atlasıdır.Micingirt

Ahlak

Doğruluğun mevsimi yoktur, azgın fırtınalarda bile tesirini tüm iklime aksettirir. Micingirt

Dil Ve Hâl

Dillerimiz başka hâllerimiz başka olunca fetvaperverliğimiz hayal kırıklığına, misafirperverliğimiz gösteriş enstitüsüne dönüşüyor ve bu dönüşümden geri dönüş çok zor. Micingirt

Hurâfe

Çok şeye hurâfe diyenlerin her şeyi hurâfe.Micingirt

İmtiyaz

Ülkeyi bugünkü durumuna getirenler, sistemden beslenen küstah imtiyazlı gayri millî çevrelerdir. Tanzimat\’tan günümüze bu ayrıcalıklı burjuva Bab-ı Ali marifetiyle uzun yıllar zihinlerin ırzına geçmiştir. Milli hafıza iğdiş edilmiştir ve bunu hüsnüniyetle izâh edemiyorum.Micingirt

Kâinatta bütün mazlumların saygıyla eğildiği, zalimlerin korkuyla titrediği adâletin diğer adıdır “ÖMER” (r.a) Micingirt

Çokluklar içinde yapayalnız sözü,gevezelik açlığını gidermekten öteye bir gayret yoksa; yalnızlık istilası sürer.Micingirt

Sadakat

Sadakat ailenin temel taşıdır, âşk ise harcı harcı.Micingirt

Rastgele yaşayan çok hayvan gördüm, hepsi de iki ayaklıydı. Micingirt

Abdest olmadan namaz,namaz olmadan mümin,mümin olmadan cennet mi? 

Nifak

Mütemadiyen zırlayan zağarlar, pusu kurup kardeşliğe dinamit koymak için kanal kanal koşturan şeytanın truva atları; her satırında kan damlayan küstah emellerinize milletin irfan sahipleri unutmayınız ki bir gün feraset şamarıyla son verecektir. Micingirt

Ey dünya, ruhumu efsunlayarak şöhretin hayal caddelerini arşınlatsan da sana eyvallah edemiyorum, tükeniş bir yüzün ve her vâkit sevinçlerim hüzne yelken açıyor... Micingirt

Yolculuk varmaya sebep, arayış kavuşmanın koşturmacası ve durmadan duramadan yürüyoruz... Bu günkü yürüyüşte Erciş\’i ziyaret ederken unutmadan kendimi de ziyaret edeyim dedim ve iyide oldu. Sılayı rahim olur mu kendimi ziyaret bilemem, ancak arada kendime de uğruyorum. Micingirt

Ruhun yalın saf haliyle teslimiyeti için gayret, dünya ukba iç içe sahici havf reca terazisini sağlam tutarak yetişebilmek gerçek kahramanlara yolculuğum.. Kentlerin kasabaların ve köylerin bir köşesinde sessizce kendi hayatımızın istikamet bekçiliğini yapabilmek “mübarek” ve “kutsal” bir görev, sonsuza yolculuktur... Micingirt

Milli mevzûları derin mâna ve kafiyeli cümlelerle zamanın ruhuna nakşedebilenler bağımsızlık marşları söyletebilir, tıpkı Âkif dedem gibi…

Temizlik iki çeşittir. Biri beden, diğeri kalp. Benim kalbim temiz diyen hükümran bir kesim var ki bunların ruh iklimi manastıra benzer, bir tek günah çıkarma papazı eksik. Micingirt

Şiir kelime topluluğunun şuur uygarlığıdır.Micingirt

Cehalet cezaevinin bereketidir. Micingirt

Solmayan çiçek yoktur, kadınlar hariç. Micingirt

Öğrendikçe cahilliğim artıyor. Micingirt

Ömrüm örs,şiirler hep çekiç oldu.Micingirt

Kalıbı düşünüverirken,kalbin irfân caddelerini kapayıp vaktin tefeciliğini izleyiverdik...Micingirt

Kahkaha tebessümün zehridir.Micingirt

İffet kadının saklı tüfeğidir. Micingirt

Kaderin tayin ettiğiyle övünülmez, şükredilir. Zira güzel cehre kaderin güzel ahlak senindir. Micingirt

Düşündüren kitap,zamanı ziyân etmemektir.Micingirt

Gençliğin zihin haritasını biz değil teknoloji inşa ediyor, gençliğe değil teknolojiye sahip çıkmalıyız. Micingirt

Kavgasız insanlardan hiç hazzetmem,bütün kavgaların barutu onlar. Micingirt

Şiir pahalı sanattır, yazarını aç bırakır. Micingirt

Eli cebinde adamlar,kendilerince muteber,gerçekte ehemmiyetsiz yaratıklardır.Micingirt

Cahil,görmez duymaz susmaz.Micingirt

Hayatı “ben”im için değil, ”benim” için yaşıyorum diyebilmek mühimdir.Micingirt

Şiir\’lerinde bir ruhu vardır. Şiirlerin şehâdeti şâirinin ve kelimelerin ruh dünyası derin hakikatlarla boyanmışsa, hürmet muhabbet ve ulvi iltifatlara mazhar olur tıpkı mezarı belirsiz şehitler gibi üzerinde kuru otlar tefekkür suretinde çok şeyler anlatır.Micingirt

Bütün rüyalar gerçek olsaydı, bazı gerçekler rüya olmazdı.Micingirt

Ârif hayretten, câhil nefretten fâkih âyetten beslenir.Micingirt

İhânet çılgınlığı cehâlet uğultusu ve birbirine alâkasız kompleksli komşuluklar,sonsuzluğa lakayt entarili erkekler pantolonlu kadınlar kızmayınız, sorarlarsa ateşin kervanları nereye ne deriz? .. Micingirt

Hisler dilsiz sözcüklerdir. Micingirt

Ayvalık Ve Ben

Hayatın avutucu şatafatından seherin gerçeklik farkındalık ve rahmet avuçlarına kendini atmak...Hemen birazdan güneş Cennet Tepesi\’ne vurunca sürü psikolojisi ile Ayvalık\’ın sahillerinde sahte inşirâh ve benim iç çekişlerim.. Şeytan Sofrası, Cunda Adası ve ilk Boğaz Köprüsü üzerinden telaşlı manasız ve gayesizce koşturmacalar...Gözlerim umutsuzluğa sahilden yelken açsa da bir anda karmaşık duygulardan sıyrılıp hüznün buğusuyla cürümlere çarpa çarpa tevhidin berraklığıyla Ayvalık\’taki hastalıklı fikirleri,tefekkürdeki karmaşıklıkları bitiriveriyor...hikmetten sual mi hâşa... 04:30 - 31 Mayıs 2015 Ayvalık.. Micingirt

Tutkulara âşk demek yosmaların ürünü.Micingirt

Tevazu büyüklük,enaniyet küstahlıktır. Micingirt

İskoç geyik tazısı köpeklerin bazısı. Micingirt

Birliğin manivelası tevhit bilinci ve ferasetli idarecilerin mihmandarlığında nifak merkezlerini asrın mezarlığına süpürmek. Micingirt

Medeniyetsiz medeniyet maskesiyle dolaşırken yerli lejyonerler , köhne semtlerin yıkık türbelerinin dibinde mâziye gölgelenip zamanı iteklediniz mi hiç...Micingit

Tefekküre muhâlif mısralar, nanköre vasıta şiire ihânettir. Micingirt 

Şiir hakikati aksettirmiyorsa, pahası ağır olur.Micingirt 

Keşkeyi küçümseyip, tevbeye muhalif ölmek ne acı! Micingirt 

Şiir, basitliğin tepesini ezip gerçek leyla kavramını en iyi ifade edebilen, gizemli kelimeler topluluğudur. Micingirt 

Evlilikler aşkla kurulur,sevgiyle var olur, iffetle yâr olur, şefkatle taçlandırılır. Micingirt 

Korkaklar hodgam ve şüphecidirler, gücü silahtan alırlar. Micingirt 

Şaşarım cumayı unutanlara. Micingirt 

Trajediler, haysiyetsiz batının kadeh kahkahalarıyla, başsız İslam coğrafyasının bahaneci dirayetsiz ve din-ayetsiz kralcıklarıyla arşı titretiyor ve kader ülkemizi imtihan ediyor. Micingirt 

Gördüğünü görenler,kördürler. Micingirt 

Tefekkürü ebedîleştirenlerin sükûtları hâl, vızıltıları bal olur.Micingirt 

Dürüstlük ilimdir, zekâsızlar anlamaz. Micingirt 

Sâmimi duâ, gayret tefekkür ve tevekküldür. Micingirt 

Sermayesi nifâk olanın şirketi küfürdür. Micingirt 

Edibin haysiyetindendir hakkı müdafaada ifadelerini kılıç gibi indirmesi, zilletperverlerin suratına. Micingirt 

Fedakâr gayretli alın teri ve kararlılığı hücrelerine işlemiş; davası tevhid olan hastlerin özetidir vatan sevgisi.Micingirt 

Desiselere rağmen, kırk kişi olmamıza az kaldı. Micingirt 

Siyonizm\’in karşısında duranlarla, bebekleri vuranların savaşı; "şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sadâ, İslâmın sadâsı olacaktır" sözünün sancılarıdır. Micingirt 

Hayretinin tesiri aradığına götürebildiği kadardır. Micingirt 

Unutmak gözlerde su taşımaktır. Micingirt 

Üzülemeyenlerin gülme ritimleri yalancıdır. Micingirt 

Duru ve sâf her söz bir şiir damlasıdır.Micingirt 

Vurgunluklar, fırtınalı bereketli lodosların teşhiridir. Micingirt 

Mihenge vurmadan hesapsız, kaygısız yazmak; dilin zihnin ve ruh dizgininin koptuğunun göstergesi hatta iflasıdır.Micingirt 

İrâdesini Noel yapraklarına kaptıran şatafat köleleri... Micingirt 

Tebessüm temiz yüzlü insanlarda güneş gibidir.Micingirt 

Duru yürekler sâmimiyetle süregidenlerdir. Micingirt 

Tebessüm suikastçılarını Allah\’a arz ediyorum. Micingirt 

Din âyet ve hayattır. Edeb, âyetin ve hayatın yaşam sertifikasıdır. Edepsiz dindarlık küfre tarafgirliktir! Micingirt 

Tevazu resmi çiziyorsa uzaklaş... Çizgiler aldatır.Micingirt 

Huşu içinde, şiir gibi hissediyorum kendimi diyemiyorum. Yaban domuzu gibi terör sahneleniyor! Micingirt 

Şuur fukaraları, vatan sevgisinden bîhaber nefse köle ideolojilerin fıtrattan savruk slogan borazanları... Micingirt 

Aydın kılıklı akbabalar, mukaddeslere nefsilik sıçratıyor. Hakikat duyuları keçeleşmiş zerzavat fitne türetiyor. Ülkemin tebessümlerine diş gıcırtıdan sırtlanlar pusuda vesselam. Dilimin ucundan tek kelime “Şehitler Ölmez,Vatan Bölünmez” Micingirt 

Bir yolculuk lâzım bize,aması olmayan bir yolculuk "tekbir"! Micingirt 

Sensizliğin tutunabileceğim tek tarafı tahammülüm,ayrılığın gel yanıma der gibi.Sen anlattın bana secdenin büyüklüğünü.Micingirt 

Urfa gibi peygamber kokuyorsun,alnından öpüyorum aklıma düştükçe... Micingirt 

Caddelerde tırpan sesleri, duraklara ot yığıyoruz, öküzleri çoğalttık.Micingirt 

Câhiller slogan, ârifler sükûnet korkaklar silahperestirler. Micingirt 

Hayal kırıklığı insan kırıntılarından kalan cüruflardır. Micingirt 

İhsan insandır, oysa ki Siyonlar sömürüyor.Micingirt 

Maskeler ayrı yüzlere aynı şeyleri söyletmiştir. Micingirt 

Alçaklara alçak-gönüllülük,alçaklıktır. Micingirt 

Kısa kısa susuyorum, mukâddesat uğruna. Micingirt 

Murdoch’un metresleri ve siyon öpüşlerine ruhunu satanların aşkları mevt.Micingirt 

Ben buruşturup uykuları doldururken boşluklara, gözkapaklarım "keşke"lerde. Micingirt 

Zevkperest kahkahalar, çöküşlerin gözyaşlarıdır Micingirt 

Yalancının yol işareti, vaktin direksiyona tez çarpar. Micingirt 

İmlâ kurallı anlamsız mısralara rastlayınca, beton binaları alkışlıyorum. Micingirt 

Mukaddesat telaffuz edilince, kalbimi kâlimle savuşturuyoruum. Micingirt 

Herkes ağlayabilseydi, kimse ağlamazdı. Micingirt 

Haklının görünmez gücü vardır, dövüşmeden kazanır. Micingirt 

Şiirlerim rüzgâr gibi,serin özgür t? ? ssupsuz.Micingirt 

"Ölüm sessizliği" yalan, ölüm tüm sesleri emzirir.Micingirt 

Övünmeyin akıl işi değil, fikredip gem vurun. Micingirt 

Yalan söyleyene yalaka lazım. Micingirt 

Gerçek bahtiyarlık gerçeğin hamalı olabilmektir, istikbâlini malayani şeylere feda etmek ne acı. Micingirt 

Lâfı şirâzesinden düşürenler, çukurlaşır dolgu olurlar. Micingirt 

Vücut hatlarını teşhir, tesettürü başörtme hoyratlığına dönüştüren modrnizmin giyinik çıplakları, biraz ciddiyet lütfen! Micingirt 

Gün gelir ölüm de ölür, kalp yoksa göremezsiniz. Micingirt 

Şiirlerinizi irfânlamazsanız, kafiye ishaline düşersiniz. Micingirt 

Çıngıraklı beyinler çöl arıyorlar, nafile. Micingirt 

Secdeleri kanatırcasına birlik olmak lâzım, mazeretin karşılığı yok. Micingirt 

Ferâset; sâmimiyeti ve tevekkülü kalbine nakşedenlerin nasibidir, sırf tahsille olsaydı şuursuz diplomalılar hükümranlığı hakikati boğazlamazdı. Micingirt 

İsmim Ömer olabilir, bütün mesele adil olabilmektir. Micingirt 

Sebepler, gülün güzelliğini dikene gizler. Micingirt 

Bursa gibiyim göbek bağımdan Osmanlı şuuraltım ve Ömer\’ siz müesseselere lânet olsun! Micingirt 

Tesettür tereddütsüz iffet kuşanıp; kadınlığını gizlemektir nefsin gladyatörlerinden. Gösteriş budalalığı ve şımarıklığın lüzumu yok. Micingirt 

Yalan şirk şeylere kementtir.Micingirt 

Görgüsüzlüğü medeni cesaret göstermek; arsızlıktır zevzekliktir. Micingirt 

Riyakâr ibâdet musibettir.Micingirt 

Mısralar soğuk, olabildiğince hissediyorum geveze kavramları ve çok yüzde kir bir su damlası. Micingirt 

Nefretten nefret ediyorum, nefret ettikçe nefretleşiyorsun. Micingirt 

Milli kazançlarımızı şahsi emelleri için kullanan şöhret müptelası heyulalar,zavallısınız. Micingirt 

Siyonistlerin ağır silahı, haysiyet engizisyonudur. Micingirt 

Cücelerin kabalığını umursamıyor,mısralara havale ediyorum. Micingirt 

Lâflar mayınlı tarla birbirimize; yürek kanatıyoruz, gâvura figüranlıktır bu. Micingirt 

Sâmimiyet göz kamaştırır, körler göremez. Micingirt 

Bir derdim var tek derdim; dert-verenle dertleşmek Micingirt

Gerçek dost diye bir şey yok, cesur insanlar var ferâseti, cesaretli ve Hamza gönüllü. Micingirt

Hâkikat riyâkar zekâları geçte olsa bozguna uğratır; hatta ebediyetsizlik çöplüğe süpürür. Micingirt

Ezân namazın hafızası, depremden kaçar gibi secdeye koşun.Micingirt

Mübalağasız tebessümler hayal kırıklıklarına şefkat esintisi. Micingirt

Kalp noktacık darbelerle büyük lâflar söyletir. Micingirt

İnsanlık için yaşayanların tiryakiliği saadettir. Micingirt

Büyüdükçe küçülen bebeklere nine diyoruz. Micingirt

Öteyi unutmayın kendinize saygılı davranın, gürültü korolarından uzak durun. Micingirt

Derin düşünen zihin kapılarını kulluğa açar. Micingirt

Birliğimizi kardeşliğimizi tesisi için nifak kahkahalarını tevhit susturucusuyla susturmak gerek.Micingirt

Fikri nefse terkedenler; ene uçurumlarında koşturanlar, kaypak kulelerden çıplak kayalıklara çarpışmış şarap güveçleri gibidirler. Micingirt

Hürmetlerimin değersizleştirilmesine tahammülüm kalmadı. Micingirt

Ben hüzün peygamberini sevdiğimden hüznü seviyorum ve hüzünlendikçe özgürlüğüm artıyor. Micingirt

Ölçüsüz kahkahanın hammaddesi arsızlıktır. Micingirt

Kalpler kalınlaştıkça kalıp ihânete uğradı, fikriyat şarap sandığı. Micingirt

Küçümseyen insanları küçümsemek büyüklüktür ve tavrın izzetidir.Micingirt

Alkışla yaşayanlar alkışla ölür. Micingirt

Soylu şahsiyetlerin ırkı yoktur. Micingirt

Midesini beyniyle takas edenler, hakikati yazamazlar. Micingirt

Bir "z" âlimi zâlim, ârifi zârif yapar.Micingirt

Fikirsiz kalabalıklar kayıtsız yalnızlardır. Micingirt

Vatan sevdasının lisânı yok, hâl işi. Micingirt

Ölümlü dünya sözünü ağzına pelesenk edip; ölmeyecekmiş gibi yaşayanlar, hakikat namına acı bir gülümseme bırakabilirler. Micingirt

Perşembe yüreklere sızan duvaklı gelin gibi, en çok cumaya yakışıyor. Micingirt

Modern hayat ölülerin kahkahasıdır,dirileri güldüremez. Micingirt

Kalp faziletli kavgaları sever, didişmeyi değil. Micingirt

İhtiyarın oynaması dalaletin dansıdır. Micingirt

Erdem insanlığın ortak sermayesidir, yürekli insanlar taşıyabilirler. Micingirt

Fıtratı terk eden neyi terk etmez ki. Micingirt

Anladım ki; büyük sâmimiyetleri kalem yazamıyor, yürek işi. Micingirt

Zihnim kumlar gibi, kanatlanıyor suyu rüzgârı görünce.Micingirt

Şuur damağa düşerse ben artık bâhtiyarım.Micingirt

Düşünmek irfân ister, irfân ferâset.Micingirt

Kibirli binalar riyakâr medeniyet, kalbi ölü şehirler.Micingirt

Ondört asırdır "kırk" kişi olamadık.Micingirt

Duyarsız adamlar ayarsız adamlardır.Micingirt

Gülümseyin fakat gülümser gibi yapmayınız.Micingirt

Dalkavuklar istikâmet ve âkli sıhhati sağlam tutmama vesile oluyorlar. Micingirt

Şiir yazmak muhabbettir gözyaşıdır parıltıdır ve belki de gülümsemek husumete. Micingirt

2015 Ayvalık

Sahilin avutucu şatafatından seherin gerçeklik rahmet avuçlarına kendini atmak...birazdan güneş Cennet Tepesi\’ne vurunca sürü psikolojisi ile sahillerde sahte inşirâh ve iç çekişlerim.. Şeytan Sofrası, Cunda Adası ve ilk Boğaz Köprüsü üzerinden telaşlı manasız ve gayesizce koşturmacalar...Gözlerim umutsuzluğa yelken açsa da , karmaşık duygulardan sıyrılıp hüznün buğusuyla cürümlere çarpa çarpa tevhidin berraklığıyla hastalıklı fikirleri,tefekkürdeki karmaşıklıkları bitiriveriyor...hikmetten sual mi hâşa... 04:30 - 31 Mayıs 2015 Ayvalık.. Micingirt 

Tutkulara âşk demek yosmaların ürünü.Micingirt 

Tevazu büyüklük,enaniyet küstahlıktır. Micingirt 

İskoç geyik tazısı, hırlıların bazısı. Micingirt 

Kardeşliğin manivelası tevhit bilinci ve ferasetli seyirle nifâk merkezlerini siyon mezarlığına süpürmektir. Micingirt 

Medeniyetsiz medeniyet,çağdışı çağdaşlık maskesiyle dolaşırken yerli lejyonerler milletimin sokaklarında, köhne semtlerin, yıkık türbelerinin dibinde, mâziye gölgelenip zamanı iteklediniz mi hiç...Micingit 

İnsanlar ikiye ayrılır; nacesette olanlar ve necasette olanlar.Micingirt 

Mâhreme umursamazlık, cehâletin müşahhas göstergesidir. Micingirt 

Tevhid birliği sol mekanize birliği bol, vatandaşına Nasır İsrail’e esir,başına Sisi ismine Mısır denir. Micingirt 

Sağlıklı beyinler kendini bilir.Micingirt 

Model insan fıtrat ehline denir. Micingirt 

Ne zaman markayı unutup erdemi hatırlayabilirsek, o zaman özgürüz. Micingirt 

Sükûtun sesi gür çıkar. Micingirt 

Eskiden yalan söyleyen insanlara rastlanırdı, şimdi doğru söyleyenlere.Micingirt 

Terörün temelinin harcında mutlak dinsizlik vardır ve bazıları dini maske yapar, aksini iddia etmek küstahlıktır. Micingirt 

Basının maskaralığı,burjuvanın sevinci şehitlerimiz yetimlerimiz ve ben... Yerli Bizanslılar ve Mecûsi züppeleri fare gibi lağımlarınıza kaçmanızda sizi gerçeğin pençesinden kurtaramayacak... Micingirt 

Her söz bir uygarlıktır,izâh soykırımı yapmayalım.Micingirt 

Bazıları müminlerden hoşlanmaz, lakin kıbleleri çok Kâbeleri yok.Micingirt 

İnsanlar muhabbet edebilecek kişiler değil, espri kisvesi altında başkalarını çekiştirip alay konusu eden kişilere itibar ediyorlar.Muhabbet mahzûn ve kimsesiz.Micingirt 

Kibirli adamlara gülümseyerek bak; diğerlerine gülümse.Micingirt 

Dâva adamı olmadan önce adam olmak var, itikat ve amel lütfen! Micingirt 

Şâirin cibilliyeti sözcükleri altındadır. Micingirt 

Şehitlik, ölümsüzlüğün şiiridir. Micingirt 

Sükût sessiz melodi,dinledikçe dinlendirir.Micingirt 

Kahramanlığın ikbali, vatan sevgisine bağlıdır. Micingirt 

... bazılarını zor durumda bırakmak istemem ancak; hiç bir şey ahlak kadar ciddi olamaz. Micingirt 

Pişmanlık erdem,tevbe teslimiyetin doruk noktasıdır. Micingirt 

Gerçeğin ipini sıkıca tutabilenler ancak aşkın secdesine gözyaşı dökmeye vâkit bulabilirler.Micingirt 

Aidiyet duygusu, ait olduğumuz yerle bir anlam ifâde edebilir ve biz o yerin adına Liva-ül Hamd diyoruz.Micingirt 

Bin dört yüz senedir kırk kişi olamadık.Micingirt 

Övgünün izzeti övülene bağlıdır, krala övgü uşak ve dalkavukların işi. Micingirt 

Alınlarımızı değil,yüreklerimizi secdeye koyabilirsek; tevhid bayrağını sonsuzluğun bağrına asabiliriz. Micingirt 

Özlü ifâdeler güzeldir, gösteriş yoksa en güzeldir.Micingirt 

Zafer “biz”de buluşanlarındır;alçaklıkların temelinde “ben” vardır. Micingirt 

İfâdeleriniz bebek gibi olsun, samimi mâsum ve duru. Micingirt 

Vatanperverlik haysiyetli adamların işidir ve müminin izzetidir. Zillette yüzenler anlayamaz.Micingirt 

Düşememek, düşmekten iyi değildir.Micingirt 

Bana sonsuzluğu anlat; ama nihâyet çırpıtma.Micingirt 

Namazdan daha ciddi iş ne ola ki; mesele ciddiyet meselesi. Micingirt 

Pirinç tarlasında hurma yetişmez; ısrar zihin eksikliğinin dışa vurumudur.Micingirt 

Urfa\’da lezzetlerden ziyade,lezzetleri unutup Urfa\’yı yaşamak lazım.Micingirt 

Nasıl olsa öleceğiz madem,içten ölmek lazım.Micingirt 

İsmim Ömer olabilir,adil olup olamamakta bütün mesele.Micingirt 

Kalp ile kalıp arasına bağlantılı iki tür insan var; kalbim temiz diyenler ve kalbi temiz olanlar.Micingirt 

Yazdıkça öğreniyor, öğrendikçe berraklaşıyor; cahilliğimi daha net görüyorum. Micingirt 

Mason sözcükleri geçtiği zaman çok şeyler aklıma geliyor; hileli birçok şey. Micingirt 

Şâyet en güzeli arıyorsan; cennetliğin kuşan O günü bekle. Micingirt 

Büyük insanlar mühim işler nispetinde zihinsel akisler bırakmış yerküreye.Oysaki büyük şâirler küçük duygusal metinlerle bile asırlara emsâlsiz latif düşünceler bırakarak ölümsüzlük levhasında hesap gününü beklerler.Micingirt 

İnsan sevdiğinin sevdiğini sevmese de sever. Micingirt 

“İnananlar kardeştir” kuşkusuz ancak; Habil\’i düşününce kardeş kalmak zor işmiş. Micingirt 

Hırsız gibiyim bu günler, arsızlığı dudaklardan dökülen zaman hırsızı. Micingirt 

İltifat cazibeleri haysiyeti çarmıha sürüklüyor,çirkinlikler kamyon kamyon, husumet kalabalıkları yalıyor ve ben toprak kokan yerler arıyorum, avuçlarım ateş dolu.Micingirt 

Çok lâf, sözün özünü tüketir.Micingirt 

Vatanseverlik derin şuur ve mukaddes kelimedir, sığ irfansız ideolojilerde anlaşılamaz. Micingirt 

Vuslatı flörte reva görenler, aşkın kemâline erişeyemenler.Micingirt 

Bölücülüğe cüret cesaret değil, irâdenin ipe sürüklenmesidir. Micingirt 

Aynası olamadığınız kişilerin, mihmânıda olmayınız. Micingirt 

Aile mutluluğun ruhu, yaşamın anlam bulduğu fıtrat yolculuğunun ana gücüdür. Micingirt 

Asaleti asabiyete, şefkati zâlime, hürmeti arsıza, hikmeti cahile, sadakati nanköre terk etmiş topluluklarda adam aramak; cehâlet ve ahmaklıktır. Micingirt 

Aldatmak çok büyük bir yetenektirtir,Adem\’e tevbeyi Şeytana Cehennemi hak ettirecek kadar büyük. Micingirt 

Dedikoduları sevemedim, çünkü ölü eti kokuyor.Micingirt 

Yürekli ve erdemli insan kıtlığına müsebbip ararken, aynayı unutmuşuz.Micingirt 

Sıdk, kulun irfân büyüklüğü amelî itikadı ve sözün efendisidir. Micingirt 

Vatanseverlik derin şuur ve mukaddes kelimedir, sığ irfansız ideolojilerin uşakları anlayamaz... Micingirt 

Avrupalı için nifâk meziyet, sömürü sanattır.Micingirt 

Temizlik iki çeşittir beden ve kalp.Benim kalbim temiz diyen hükümran bir kesim var ki bunların ruh iklimi manastıra benzer,bir tek günah çıkarma papazları eksik.Micingirt 

Çorak zihinlerde ferâset aranmaz.Micingirt 

Her ölüm fâniliğin tapu senetidir.Micingirt 

Din ve dilden uzak şiirler, dinsiz ve dilsizdir. Micingirt 

Hesapsız ve edepsiz ramazan eğlenceleri,terâvih namazlarına ve mânevi iklime indirilen darbedir. Micingirt 

Tevâzu alçak-gönüllü olmaktan ziyâde aczini bilmektir. Micingirt 

Biz gerçekte hiçbir şey değiliz; hiç olup bir şey olalım. Micingirt 

Ey Nefsim! İLÂH diyorsun, ilâhi adalet ‘den bihaber! 

Hüzün arıyorum gösterişten uzak, mutluluktan ziyâde. Micingirt 

Asâlet "ben"i bilenin, gurur ve kibir ahmağın zihniyetidir.Micingirt 

Sürekli para konuşanları önemsemeyin, sahte bir gülücük kondurun yeter.Micingirt 

Koşturanlar, hoş duranlardan hoş dururlar.Micingirt 

En büyük zafer, nefes dudaklarına indirilirken, gözkapaklarına tevhidi okutabilmektir. Micingirt 

Şâirler duygusuz düşünemezler, ölüm gibi bir şey. Micingirt 

Davası olmayanın devası da yoktur.Micingirt 

Her ne iş yaparsanız yapın âşkla yapın, âşkla yapın ki; gören herkes leylâ olsun.Micingirt 

Keşiş İsa dinler mi din\’lemez, din yok keşiş var.Micingirt 

Derdi olmayanın neyi var ki. Micingirt 

Kibirli adamların egoları çakıl taş gibi; yürürken ayaklarımı tırmalıyor rahatlıyorum. Micingirt 

"Esselatu hayrun minen nevm" 
Seherin gizemli derinliği ezan sesi ve zihni zemzemleyen duygular.Micingirt 

Tasasız yığınları düşündükçe şaşıyorum ve üşüyorum. Micingirt 

Tevazuu, takvanın meyvesi tefekkürün memesi ve varlık sofrasının eşsiz ziynetidir.Micingirt 

Rozetlerini bir kenara bırakın istikbâli konuşalım, istikbali konuşamazsak istiklali ararız. Micingirt 

PKK- DAEŞ ve türevleri siyonistlerin emrinde kendini bir davaya vermiş zannettirilen zihnini kiraya veren, hayasız kıstassız acımasız yığınlar topluluğu hâline getirilen kendi vatanı için gözünü kırpmadan ihanetler yapabilen, sömürgeci odakların cinnet sofralarının iğrenç mezeleridir. Micingirt 

Demokrasiden ziyade vatan müdafaasıdır sokaklara sahip çıkmak.Micingirt 

Bu savaş (15 temmuz) "Lâ İlâhe İllallâh Muhammedün Resûlullâh" diyenlerle; Muhammedün Resûlullâh diyemiyenlerin savaşıdır.Micingirt 

Müminin asâleti, ferâset ve cesareti kadardır. Micingirt 

İsmim Ömer olabilir, adil olabilmektir bütün mesele. Micingirt 

Bazen olanları görmemek insanlık suçudur. Micingirt 

Gülümsemek, kahkahaya atılan eşsiz tokattır.Micingirt 

O gün keşke dememek için, bu gün keşke de.Micingirt 

Yalaka insanları yalağa bırakıp; alâkadar olmayanız.Micingirt 

Hesapsız koşmak, cennetten firardır.Micingirt 

Ülkenin ekseni kaydıkça (kıbleye) terör azdırlıyor; dirilişler sancılı olur.Micingirt 

Mu’asır medeniyet mi,öldü Micingirt 

15 Temmuz Ezan-ı Muhammedî\’n küfre galebesidir.Micingirt 

Öteleri düşündükçe; yüzümü bir yerlere sığdıramıyorum.Micingirt 

Öyle hatırla beni,mevt-i mülteci gibi... Micingirt 

Cesur insan kendini keşfedip ; inkılap yapmaktır nefse. Micingirt 

Câhilin sorusu şeytanın borusu,üfle gör Micingirt 

Yükselmek için alçalanlara alçak denir, gerisi mühmeldir. Micingirt 

Kapitalizm şarkın hayal-kırıklığı, garbın sömürü ve bencilliğidir. Micingirt 

Şiir şayet O’nu anlatıyorsa mühim ve en şerefli bir iş ve sorumluluğu en ağır bir emanettir. Şiirin hakkını vermek, istikâmetinde kullanmak gerçek şairlerin kaygısıdır. Micingirt 

Sarıklı nesirleri hece vezniyle imgeleştirmek, milli ruh taşıyan cesur kalemlerin haysiyetli kavgasıdır. Micingirt 

Tebessüm kahkahaya atılan prangadır,bir nevi fren.Micingirt 

Hissizlik bir hastalık türüdür,zira içinde eğlence dışındaki kelimeler barınamazlar. Micingirt 

Hâl câzibesinin çevrelediği çilehanelerde öyle iklim ki var ki; tasavvur üstü olaylara ancak orada rastlanır ve adına âşk denirt.Micingirt 

Keşke’den hiçliğe koşanlara selâm olsun. Micingirt 

Delilik zekânın zirvesidir.Micingirt 

Mevki teneke parçasıdır, bir lodosluk ömrü var. Micingirt 

Tutturduk bir demokrasi şehidi türküsü. Demokrasiden şehit çıkmaz, demokrasi bir tür idâre etme usulünden ibâret sadece. 

Demokrasiden şehit çıksaydı Norveç’le İsveç şehit tarlalarından geçilmezdi.Micingirt 

İllâ da şehit arıyorsanız tankın altına yatan “vedâ hutbesi”ni zerlerine kadar hissetmiş şehâdete yürüyen vatan şehidi Ömer Halisdemir’lerde arayın.Micingirt 

Vakar, takvanın şiddeti ve irâdenin gücüdür;hâysiyetli çehrelerde rastlanır.Micingirt 

Seher bilmezleri uyku bağlar, gaflet tavan yapar.Micingirt 

İnsanlık karaborsa; vicdan sahipsiz,vicdan irfânsız, vicdan kemâlsiz, vicdan mevt, vicdan boşlukta.Micingirt 

Fetvayı slogancı keşişlerden sormak;fikrin karanlığıdır.Micingirt 

Köpeğin sadakati, yediği yalın ömrü kadardır. Micingirt 

Tersiz bolluk, fikirsiz heyecandır; eteğine yapışını halleder.Micingirt 

Bir parça ahlak taşımalı insan,teberrük niyetine.Micingirt 

Vicdanlara kastedenler silahlı korkaklardır. Micingirt 

Ruhumda bir susuzluk hissiyatım mühürlü; arsızlar mı yığın yığın! Micingirt 

Sonbaharını düşünemeyecek kadar ahmaksın; gideceğin yer bellidir. Micingirt 

Hodgam kalabalıklarla,bana benziyor. Micingirt 

İbadetli küfürbazın kalbi kirli, nasihati üfürüktür. Micingirt 

Vâhşi dünya,körelen vicdanlara rağmen söylenecek tek bir namuslu cümle; VAR-OLASIN TÜRKİYE” Micingirt 

Kökü derin olan bir söz söyleyin, insanlık namına hakikat olsun. Micingirt 

Kırık vazo parçalarını toplayıp, tarihi eser müzesine koşan sahte antikacılara benziyor bazıları..Micingirt 

Vatan sevgisi sonsuzluğun harcı ve izzetin kalesidir; haysiyetli insanlarda bulunur. Micingirt 

Ne son âczim ne de ilk,ıstırabım sensizlik... 
Micingirt 

Vatanperverlik meşâle gibidir, âsil yüreklerde bayraklaşır, mukâddes ruhlarda ölümsüzleşir. 

Kibir hormon gibidir, beslendikçe öldürür. Micingirt 

Büyüklük taslayanlara gülüyorum, tasmaları şey gibi. Micingirt 

Edibin gözyaşları, edebi nispetindedir.Micingirt 

Aşkı başka yerde arayanlar kalbin sesine sağır olanlardır.Micingirt 

Şiir yürekten gelenleri kulağa fısıldayan sözün adıdır. Micingirt 

Şiire vicdan penceresinden bakıp, tefekkürle yoğuranlar; şiirin ötesine geçmeyi başaranlardır.Micingirt 

Ben\’i paçavra biz\’i baş yastık yapabilenler, zirvelere hakikat bayrağı dikebilecektir. Micingirt

Sen gülünce dudaklarım kuruyor. Micingirt 

Duygu kırıntısı olmayanlara şiir okumak,kuru ağaca su vermeye benzer ve israftır. Micingirt 

Kem küme gerek yok,insan olmak lâzım.Micingirt 

Doğrunun geç anlaşılma diye bir huyu var,hiç hazzetmem . Micingirt 

İstiğfar bana, seher en çok secdeye yakışıyor. Micingirt 

Arsızlara edeb, cimrilere zekât,anlatmaya takat lâzım. Micingirt 

Ölümü unutsanız da aklınızda “O” olsun.Micingirt 

Mizân düşüncesi umutsuzluklardan sıyırıp; tevhid berraklığıyla,tefekkürdeki karmaşıklıkları zihnin çeperinden dışarı süpürüyor . Micingirt

Zâlime yumruk, zayıfın âhı gücün sadakasıdır! Micingirt 

Hayası olmayanın neyi var ki. Micingirt 

Dindarlar ikiye ayrılır; din-darlar ve dindarlar.Micingirt 

Doğrusu az olanın lâfı çok olur.Micingirt 

Adaletsiz tarafgirlikler despotizmin öncüsüdür ve yönü bataklıktır. Micingirt 

Milli mevzûları derin mâna ve kafiyeli cümlelerle zamanın ruhuna nakşedebilenler bağımsızlık marşları söyletebilir.Micingirt 

Yalan tarih yazanlar ve tarafsız kalanlar; tasmalarınızı toplayıp meçhule döküyorum. Micingirt 

Ben diriliş beklerken; şiirlerim ölümü taşır.Micingirt 

İrfân kuşanamayanların cübbe kuşanmaya hakları yoktur. Micingirt 

Tesettüre hörgüç,tefekküre hevesat,teşekküre delâlet,tezekküre nisyân ve iffete streç .Micingirt 

Siyonizm\’in karşısında duranlarla, bebekleri vuranların savaşı; hissiz yığınlarla geviş getiren sürülerin farkı kalın çizgilerle ayrıştığında bitecektir.Micingirt 

Kalemimizi, kisralara şaronlara baronlara karşı sağlam tutamazsak,bir gün alnımıza münafık damgası vurulur ! Micingirt 

Allah insanlığı,hakkı tarafgirliğe değişenlerden korusun. Micingirt 

Tasavvuf ve tevbeye mesafe koyanlar"nefsi nefsi" diyârında keşkeleri işe yaramayacak. Micingirt 

Siz moda müptelası dindar görünümlü cüretkâr burjuvalar; fıtrât - sırat - sonsuzluk ve dört çekerleriniz, nereye yolculuk... Micingirt

İrfân ve tevhid unutulunca; ilmin yerini cehâlet adaletin yerini zulmet-ahlaksızlık-şirk alır ve mazlumları din kisvesiyle boğazlayan ilâhî mesajlara muhalif sahte halifeler , katiller ordusu işid ve türevleri türer müptela olur.Micingirt

Polemiğe girmeden verenin emrettiği âhlak üzre, bir ömür insan-ı kâmil gibi yaşamayı; İslâm ihsan istikametinde dert, Hakk\’ı sevip ve sevdirmeyi dava edinmiş yüreklere selam olsun. Micingirt 

Cuma gecelerinin dini icra heyeti; bacakları tavana koşturan süslü hanımlar ve jekoben edalı assolist fetva direktörleri... Micingirt 

Adam olmak hedef ise; gerisi mühim değil. Şöhret memurluğu fahişenin aşkı nispetinde, şapşallığın lüzumu yok! Micingirt 

Katilin önder sayıldığı ülkede,barışa yol çıkmaz. Micingirt 

Cesâret ve dehasını ruhuyla buluşturan hâkikat savaşçılarında mükemmelliğe ulaşır. Micingirt 

Çaresizlik, ölenin kendi mezar taşına müdâhil olabilmesi kadardır. Micingirt 

Yalan tacirleri gerçekte fakirdirler. Micingirt 

Kıvılcım kadar duygusu olmayana, zerre miktar şiir koklatmayınız.Micingirt 

Tevâzu lafzından nefret edenler; yeşil yelkenliyi unutmuş gibi. Micingirt 

Her bereket besmeleyle başlar, hikayeler anlatma. Micingirt 

Ne zaman zihnimden şiir yazmak geçiriversem, mezarlıklar geliyor aklıma. Micingirt 

Yaşamı zevk meselesi görüp; geleceğinden zerre kadar etkilenmemesi, gençliğin irfân seviyesinin acı tescilidir. Micingirt 

Enâniyeti izzet görenler, hurdalığı antika dükkanı zanner. Micingirt 

Kim bana dünyada barış ne derse; "FİRÇA" yazıp süpürürüm lağıma! 
Micingirt 

Seherin varlığının çehresinden, ahenkli sınırsız derinliklerine...Micingirt 

Granitleşen kalpler ülkesinde yetim başı okşamak; insanlığın ham maddesi toprak kadar temiz ellerin haysiyetli dokunuşlarıyla ancak mübarek ve mükemmel bir Peygamber ümmeti olmasına vesile olabilir. Micingirt 

Hamiyetperverlik, insanlığa bütün nüânslarıyla, karşılıksız hâl ve kelimeleri başkalaştırmadan gereğince güzellikler salıverebilmektir. Micingirt 

Makam koridorlarında bekleyen koltuk müptelaları, isminiz yaşadığınız küreye hayalet bile olsa bekleyin diyeceğim. Micingirt 

Ene fışkıran şâirler, bebek doğurtan lağımlar, bir gecelik çingene kızları, paraperest fetva tüccarları asrın paryaları! . Micingirt 

Hayret ve seyir kaza ve kaderin sırlı caddelerinde samimi koşturanların görebileceği tükenmez güzelliklerin adına denir. Micingirt 

Tefekkürün ruhunu keşke çorbasıyla beslenenler hisseder.İklimin diş gıcırtılarından nemalananlar haysiyetli duruşlara kördürler.Micingirt 

Her terör hareketi İslâma atılan iftiraların basmakalıp üretimlerini İŞİD gibi caniler aracılığı ile sülük gibi İslam coğrafyasına salıp oynatılan tiyatrolardır. 
Şuursuz ve mesuliyet duygusu kısır ahmak sözde aydınlar art düşünce olmasa bile kabiliyetsiz ve cibilliyetsiz yorumlarıyla gavurun değirmenine su taşıyorlar. Fransa\’da yaşanan terörü kınıyorum ancak bunu canlı yayında yayınlayanlar aynı gün 2000 kişinin katledildiği bir başka vahşete kör sağır ve sessiz.Trajediler, değişmeyen oyunları batının. İslâm ve Türk Dünyası birlikte İrfân ilim İslam mekanizması kurmadığı müddetçe Avrupa\’da terörist muamelesi görmesi ve baronlar ve zalimler için ayarlanabilir terörist üretmeye devam. "Zalimler için yaşasın cehennem"! .. 

Genzini ve beynini zamanın iltifat kokularıyla kamçılayanlar, hitap ettiği kesimin gevezeliklerini ve alkışlarını ebediyete kalın duvarlar olarak set yaptıklarını rolleri bittiğinde fark-etseler de farketmez... Çünkü rüya bitmiştir ve oyun tek perdelik insanlığa verilen imtiyazdır. Micingirt 

İnsanlık ahlaksızlık tufanına tutuldukça, aklı selim olan her fert İslam limanına demir atacaktır. İslam diriliştir.El Kaide ve türevleri ahlaksız batının iki yüzlü kaldırımların kandırılmış paralı paryalarıdır...Micingirt 

Herkesi memnun etmek; soytarı mesleğidir. Micingirt 

Şeytanın şakırtıları cam fanusların uğultusu... Kulaklarımı tıkayıp neler kaybettiklerimizin farkına varıyorum boğazımı sıkarak. İmtiyazlı ulema çıplak tesettürlüler, aktris vâizler, paralı fetvabazlar...Balyoz gibi iniyor beynime kokuşmuşluğumuzun kahkahaları ve kaybetmekten korkuyorum ümidin vasıtasını. Hakikatin seherine atıyorum kendimi namussuzlara sövmeden...Micingirt 

Dünya bencil, medeniyet çöplük dâva mübârek ve petrolün burgacında buluşanlara lanet olsun.Micingirt 

İdrâk ve irfânı nefsin imparatoru yapamadığımız müddetçe; şu kehkeşan da atıp tutmakla sadece cehaletimizi şuurumuzun önüne geçirerek, yığınlar mağarasının mensupları oluruz. Micingirt 

Yaşamak; tek perdelik oyunu kazanıp yeniden tekrar yaşamak... Tekrar yaşamak isteyenleri, iltifatına ve doyumsuz sofrasına yani secdeye çağıran merhameti sonsuza sonsuz şükürler olsun.Micingirt 

Yuva “ahlak” üzerine kuruludur, yıkmanız için ”sız” eklemeniz yeterli.Micingirt 

Masonluk yağıyor ülkemin mahremlerine,localar fışkırıyor imtiyazlı ve bu paraperest koalisyon gücü hayırseverler cemiyeti güya! Micingirt 

Gurur cehâletin, tevâzu ideâl düşüncelerin fikir atlasıdır.Micingirt 

Doğruluğun mevsimi yoktur, azgın fırtınalarda bile tesirini tüm iklime aksettirir. Micingirt 

Dil ve hâl başka olunca;vatanperverliğimiz slogan, fetvaperverliğimiz hayal kırıklığı, misafirperverliğimiz gösteriş enstitüsüne dönüşüyor. Micingirt 

Çok şeye hurâfe diyenlerin her şeyi hurâfe.Micingirt 

Ülkeyi bugünkü durumuna getirenler, sistemden beslenen küstah imtiyazlı gayri millî çevrelerdir. Tanzimat\’tan günümüze bu ayrıcalıklı burjuva Bab-ı Ali marifetiyle uzun yıllar zihinlerin ırzına geçmiştir. Milli hafıza iğdiş edilmiştir ve bunu hüsnüniyetle izâh edemiyorum.Micingirt 

Bütün mazlumların saygıyla eğildiği, zalimlerin korkuyla titrediği adâletin diğer adıdır “Ömer” (r.a) Micingirt 

Çokluklar içinde yapayalnız sözü,gevezelik açlığını gidermekten öteye bir gayret yoksa; yalnızlık istilası sürer.Micingirt 

Sadakat ailenin temel taşıdır, âşk ise harcı harcı.Micingirt 

Rastgele yaşayan çok hayvan gördüm, hepsi de iki ayaklıydı. Micingirt 

Abdest olmadan namaz,namaz olmadan mümin,mümin olmadan cennet mi? 

Mütemadiyen zırlayan zağarlar, pusu kurup kardeşliğe dinamit koymak için kanal kanal koşturan şeytanın truva atları; her satırında kan damlayan küstah emellerinize milletin irfan sahipleri unutmayınız ki bir gün feraset şamarıyla son verecektir. Micingirt 

Ey dünya, ruhumu efsunlayarak şöhretin hayal caddelerini arşınlatsan da sana eyvallah edemiyorum, tükeniş bir yüzün ve her vâkit sevinçlerim hüzne yelken açıyor... Micingirt 

Yolculuk varmaya sebep, arayış kavuşmanın koşturmacası ve durmadan duramadan yürüyoruz... Bu günkü yürüyüşte Erciş\’i ziyaret ederken unutmadan kendimi de ziyaret edeyim dedim ve iyide oldu. Sılayı rahim olur mu kendimi ziyaret bilemem, ancak arada kendime de uğruyorum. Micingirt 

Ruhun yalın saf haliyle teslimiyeti için gayret, dünya ukba iç içe sahici havf reca terazisini sağlam tutarak yetişebilmek gerçek kahramanlara yolculuğum.. Kentlerin kasabaların ve köylerin bir köşesinde sessizce kendi hayatımızın istikamet bekçiliğini yapabilmek “mübarek” ve “kutsal” bir görev, sonsuza yolculuktur... Micingirt 

Milli mevzûları derin mâna ve kafiyeli cümlelerle zamanın ruhuna nakşedebilenler bağımsızlık marşları söyletebilir, tıpkı Âkif dedem gibi… 

Temizlik iki çeşittir. Biri beden, diğeri kalp. Benim kalbim temiz diyen hükümran bir kesim var ki bunların ruh iklimi manastıra benzer, bir tek günah çıkarma papazı eksik. Micingirt 

Şiir kelime topluluğunun şuur uygarlığıdır.Micingirt 

Cehalet cezaevinin bereketidir. Micingirt 

Solmayan çiçek yoktur, kadınlar hariç. Micingirt 

Öğrendikçe cahilliğim artıyor. Micingirt 

Ömrüm örs,şiirler hep çekiç oldu.Micingirt 

Kalıbı düşünüverirken,kalbin irfân caddelerini kapayıp vaktin tefeciliğini izleyiverdik...Micingirt 

Kahkaha tebessümün zehridir.Micingirt 

İffet kadının saklı tüfeğidir. Micingirt 

Kaderin tayin ettiğiyle övünülmez, şükredilir. Zira güzel cehre kaderin güzel ahlak senindir. Micingirt 

Düşündüren kitap,zamanı ziyân etmemektir.Micingirt 

Gençliğin zihin haritasını biz değil teknoloji inşa ediyor, gençliğe değil teknolojiye sahip çıkmalıyız. Micingirt 

Kavgasız insanlardan hiç hazzetmem,bütün kavgaların barutu onlar. Micingirt 

Şiir pahalı sanattır, yazarını aç bırakır. Micingirt 

Eli cebinde adamlar,kendilerince muteber,gerçekte ehemmiyetsiz yaratıklardır.Micingirt 

Cahil,görmez duymaz susmaz.Micingirt 

Hayatı “ben”im için değil, ”benim” için yaşıyorum diyebilmek mühimdir.Micingirt 

Şiir\’lerinde bir ruhu vardır. Şiirlerin şehâdeti şâirinin ve kelimelerin ruh dünyası derin hakikatlarla boyanmışsa, hürmet muhabbet ve ulvi iltifatlara mazhar olur tıpkı mezarı belirsiz şehitler gibi üzerinde kuru otlar tefekkür suretinde çok şeyler anlatır.Micingirt 

Bütün rüyalar gerçek olsaydı, bazı gerçekler rüya olmazdı.Micingirt 

Ârif hayretten, câhil nefretten fâkih âyetten beslenir.Micingirt 

İhânet çılgınlığı cehâlet uğultusu ve birbirine alâkasız kompleksli komşuluklar,sonsuzluğa lakayt entarili erkekler pantolonlu kadınlar kızmayınız, sorarlarsa ateşin kervanları nereye ne deriz? .. Micingirt 

Hisler dilsiz sözcüklerdir. Micingirt

Aşk, tarifsiz seslenişin adıdır. Micingirt 

Kavuşamayanların varabileceği iklim adına vuslat derler.Micingirt 

Sâmimiyet sıdk ile eğerlenip; takvayla değerlenir. Micingirt 

Leyla münakaşasına girmeyiniz ki, mecnun demesinler. Micingirt 

Şiir şuurla gelir, şuurun ötesiyle taçlanır.Micingirt 

Vuslatı flörte reva görenler, aşkın kemâline erişeyemenler.Micingirt 

İnsan ise; aç içini od vardır! Micingirt 

Hak-batıl değişmez,değişenler yöntemlerdir.Micingirt 

Aşk câzibesinin çevrelediği öyle iklimler var ki; tasavvur üstü olaylara ancak orada rastlanır. Micingirt 

Karşılıksız verirken annenizi hatırlayın. Micingirt 

Sevdiğiniz, yüreğinize köz bırakmıyorsa; sevginizi gözden geçiriniz. Micingirt 

Âşk O’nu hatırlatıyorsa mübarek olsun. Micingirt 

Sapkın yönelişlere suskun kalanlara, asrın tarihini yazacak olanlar lanetleyip bu hayasız ve çılgın döneme “Azgınlar enstitüsü ” veya”İkinci Lüt kavmi vakası “adını vereceklerdir. Micingirt 

Dalkavuklaşmalar istikâmetin bozulmasına vesile olmamalı. Micingirt 

Hayasızlıkları masum göstermek adına çapkın adını verirler.Micingirt 

“Ben” için kendini tüketenler tükenmiyor. Micingirt 

Flört, iffet kavramını yok etmiştir.Micingirt 

Şiir enâniyet zincirinden koparamıyor ise; yazdıklarınla sorunlu ve sorumlusun. Micingirt 

Şöhretin zirvelere çıkarıp çukura bırakmak gibi bir huyu vardır. Micingirt 

Medeniyetsiz medeniyet çağ dışı çağdaşlık ,İslam başsız yetim ve sahipsiz. Ve mâzisine düşman bir topluluk . Micingirt 

Miskinliği kadere atfedenler kaderin gerçek ruhunu idrâk etmemiş olanlardır ve marifet kaderle irâdeyi ayırt edip yaptıklarımızla yapmak isteyip 
yapamadıklarımızı fark etmektir adamlık. Micingirt 

Ahmakla münakaşada çözüm, ya lisânı ya da mekânı terktir. Micingirt 

"Ben"i terk edemeyenler çok şey terk eder. Micingirt 

Ebediyete sözü olmayanlar, kin tiridine banıp lâf ishâline düşerler.Micingirt 

İdrâk, inkâr ile imanı tespittir ve kulluk ne tek başına liyâkat nede sadakattir. Liyakatte samimiyet varsa sadakattir, samimiyet ise ona şeksiz şüphesiz tâbi olup her emrine eyvâllah diyebilmektir ki gerçekte idrâk liyâkat ve sadakat budur. Micingirt 

Ahmakla münâkaşada çözüm ya mekânı ya lisân-ı terktir.Micingirt 

İlhâm şiirin, zorluklar azmin gıdasıdır. Ö.E.Micingirt 

Yürekten Allah de değsin akan ter, ter gider her şey biter.Micingirt 

Şâir edebiyat ilmini ileri seviyede, imge ve sözleri halkın anlayacağı seviyede tutmalıdır. Ahlak yaşayış ve davranışlarıyla kısaca hâl dili sözcükleri olmalı.Her ortamda her şartta model olup tüm renklerde saygı duymalıdır. Mütevâzi olayım derken izzet ve şerefini ayağa düşürecek tavırlara tamah etmemelir.Micingirt 

Değişen zaman değil, cürmünü zamana yıkmaya çalışan yığınlar tayfasıdır. Micingirt 

Kulluk nazari bilgilerle beslenir, takva ile süslenir tatbikatla yaşanır. Micingirt 

Mısralarla çok şey ifşâ etmek isterdim; her şeyi âsla. Micingirt 

İffet bilmeyende izzet ne ararma.Micingirt 

Hak-batıl senin varlığına emâde,istediğini kullanabilirsin. Micingirt 

Bensizliğin ben, sensizliğim sen dolu..Micingirt 

Kabir, yaşam ve ötesine ara istasyondur.Micingirt 

Hak bilmeyende vefa mı? Micingirt 

Garbın hayalinde bir şey olabilirsin ey şer Beşer; hakikat terazisi kurulduğunda nereye kaçacaksın! Micingirt 

Putları çok olanların varacağı menzil, akıl hapishaneleridir. Micingirt 

Asâlet soydan değil huydandır.Micingirt 

Hesapların görüldüğü zalimlerin dürüldüğü öyle bir mekan vardır ki, adına cehennem denir.Micingirt 

Geçmişle hesaplaşıp istikamete yönelmenin esas adı tevbedir.Micingirt 

İffet işveyİ izzet zilleti İmân şüpheyi asla kaldırmaz. Micingirt 

Zaaflar günahların köşe taşları, irâdesini zaaflarının değil insan ve insanlığın emrine verebilenlere selam olsun. Micingirt 

Gönüllerde yaşamak, zevki gaye edinen mahlûkatlarla değil; takvâ süvarileriyle aynı hedefe yönelmekle hayat bulur. Micingirt 

Dâvaları yüceltmek yürütmek ve sonuca varmak için vasıta şart, vasıtanız bozuksa tamirle zaman israfını bırakıp sağlam vasıta edinin, ideâlist insan vasıtalara takılmaz gerektiğinde değiştirilebilir. Vasıtanızı değiştirebilirsiniz, dâvanızı asla…Micingirt 

Mânalı dörtlükler yontulan taşlar gibidir, üst üste ve yan yana koydukça özünden bir şey kaybetmeden yüce ruhlarda revak, kemer, kompozisyonlar oluştururlar…Micingirt 

Hâl dili takvanızı,kal dili fetvanızı fâş eder.Micingirt 

Herkes bir gün tevbenin idrâkine varacak; ancak o gün tevbe olmayacak. Micingirt 

Enâniyet hastalıktır, bulaşıcıdır ve psikolojik bir yanı vardır. Micingirt 

Beni sana götür sen getir bana,şeffaf ve sâmimi gayri olmasın. Micingirt 

Gençliğe nâsihat bana düşseydi; Çanakkale’yi gez, sonra gel İstiklâl 
Marşı’nı oku derdim... Micingirt 

Dedikodu, ahmak şahsiyetlerin terk edemedikleri zavallılık mırıltılarının diğer adıdır.Micingirt 

Madem “Şeb-i Arus” ölüm, vâkit aşka hazırlanma vâkti. Micingirt 

Forslarımız,rütbelerimiz, makamlarımızın büyük günde ateşten şeyler olabileceğini hatırdan çıkarmazsak; selam olsun bize.. Micingirt 

Sâmimiyeti yaşayamayanlara sıdk izâh edilemez.Micingirt 

Şiir ne derin ağdalı kelimeler ne de imgeler topluluğudur; mesele ne imge ne de şiirdir.Mesele şiirin ölümsüzlüğe vasıta olup olamama meselesidir...Micingirt 

Gerçek liyâkat, kötülükleri adalet ölçüsüyle iyiliklere çevirebildiğiniz nispette mihenk bulur. Micingirt 

Deyyus kalemşorlar ve kasırgalar,ya Rab dindarları dini-darlardan koru.Micingirt 

Bâbıâli’nin paralı askerleri, başınızı yastığa koyduğunuzda bu günden sonra kimsenin hakkında haksızlık yapmadan araştırmadan yazmayacağım deyip büyük mizânı düşünebiliyor musunuz! Mİcingirt 

Sırtını güçlüye dayayan zavallılar, ilahi adalet pençesini boğazına dayadığında nereye kaçacaksın! Micingirt 

Politikanız sizi izân irfan ve insani değerlerden uzaklaştırıyorsa, ya politikanız ya da kendinizden kaçınız istikâmetiniz yok yönsüzsünüz. Micingirt 

Hiç kimse varlığını varlıklara bağlamasın, unutmayanı unutmayın ki varlığınız ebeden devam ede.Micingirt 

Herkes şiir yazıyorsa, kimse şiir yazmıyordur... Micingirt 

Nice insanlar vardır; ömrü “ben”lik kadardır.Micingirt 

Ben hep hüzünlü tükenişlerde,ya sen! Micingirt 

Selam olsun,ya Rab ben pişmanım diyebilenlere! Micingirt 

Sevdanızın çığlığı vuslâtınız kadar olsun.Micingirt 

Ey nefsim fitratta buluşalım..Micingirt 

Çapkınlık diye yutturulan kavramın gerçek adı ihânet semeresi lânettir.Micingirt 

Gözlerimi kapadığında görenlere selam olsun.Micingirt 

Gıybet nankörlerin hâl dilidir.Micingirt 

Kânaât dimağlara tat haramlara tokattır.Micingirt 

İman “üzerine işkembe ”de atılsa secdeyi bozmamaktır.Micingirt 

Bir’e varmak var iken; bireysellikte niye! Micingirt 

İdeoloji vâdisine varanlara kardeş, dönenlere kalleş plaketi takdim edilir, ödlek çoksa geri dönüş az olur.Micingirt 

Sâmimiyetinizin ölçüsü çilenizin nispeti kadardır.Micingirt 

Cildin ne önemi var,yüreğiniz kadar güzelsiniz.Micingirt 

Avurtlarınız ter kokmuyorsa, kazancınız mübârek olsun! Micingirt 

Sevgi güzeldir,içinde şirk yoksa.Micingirt 

Şiir çok şeylere kementtir.Micingirt 

Ey düğününe Hristiyan diline Fransız ahmak, neyin peşindesin! Micingirt 

İrfân gözeneklerim yazdıklarım çöktü, sahibimi arıyorum,ya sen! Micingirt 

Parapereste âşk, borçluya huzur, yalancıya hızır uğramaz.Micingirt 

Hırsızlar en çok kendini çalar. Micingirt 

İsm-i şerif vasfı gör; Tanrı yoktur Allah var! Micingirt 

Akıbetimi merak edince; cürmüm sırıtıyor! Micingirt 

An itibariyle 7,2 milyar kişi imtihan salonunda , farkında olanlara selâm olsun.Micingirt 

Bütün mezarlar buruk ötesi,yokluk sefası ve ben hüzne çekilmişim.

Şiir,mânası nesirle izâh edilemeyen gizemli ifâdeler topluluğu.Micingirt 

Şair duyguların sedası, ifadelerin gönül gözüdür. Micingirt 

Şiir âhenkli sözden ziyâde, tefekkür örgüsüdür.Micingirt 

Sükûtum sensizliğin çığlığıdır. Micingirt 

Zenginde kibir Karun ahlakıdır. Micingirt 

Kendi için yaşayan, eşi benzeri olmayan tek mahlûktur.Micingirt 

Bütün hayâllerinin gerçek olabileceği yerin farkındalığıyla; havf - reca terazisini sağlam tutabilenlere selâm olsun.Micingirt 

Çileli ney gibi sükût sesleri. Micingirt 

Sükut mertebe keşke tevbedir. Micingirt 

Ruhları coşturan bir cezve şiir, yârini yandıran marala benzer. Micingirt 

İnsanlarda duygu yürekten, şâirlerin ki ciğerinden ses verir. Micingirt 

Alçalmak için yatmak yeterli. Micingirt 

Gülün güzelliği kokusundandır. Micingirt 

Zaman kuzuyu kurtarma, çobanı artırma zamanı. Micingirt 

Nice ceylan gözlü çirkinler gördüm. Micingirt 

Her güzelden Leyla olmaz. Micingirt 

Mefkûre 

Her sabahin mefkûresi gayesi, hikmet dolu intikaldir muhakkak.Micingirt 

Adalet, mesnetsiz evhamlarla yedi kişinin yetmiş milyonu galebe çaldığı bir girdaba dönüştü...05.06.08 Micingirt 

Cihat,tefekkür dokuyup sabır örmektir. Micingirt 

Kibir, Karunların nasibidir. Micingirt 

Hüzünler anlattıkça,anlattıklarıma hüzünlendim. Micingirt 

Edepli edip durgun suya benzer, dalgası da güzeldir. Micingirt 

Sairler iç alemini ifade edebilen gönül elçileridir. Micingirt 

Gözyaşı duygunun saydam halidir.Micingirt 

Yaratılmışlar içinde en şefkatli yüz anne yüzüdür.Micingirt 

Mevki korkakları erkek gösterir.Micingirt 

Sair, edebiyat ilmini edeb ile yoğurup yaldızlı cümlelerle gönüllere nakşeden nakkaşların adidir. Micingirt 

Diriliş türküsü gelir rengârenk, eski ihtişamın debdebesiyle.Micingirt 


Ne zaman tövbeyle yüz yüze gelsem, daha erken diyor şu kaypak zaman. Micingirt 

Ecel 

Bir gece aniden gelse tayyare, düşündüm kaçacak yer bulamadım. Micingirt 

Pismanlik 

Pişmanlığın dehşetini tatmak istemiyorsanız Saron’la Neron’u hatırlayın.Micingirt 

Günde beş kez muslukla öpüşenin ağzı kirliyse selam ver uzaklaş. Micingirt

Şiirler derecelendirilemez, sıralandırılır.Micingirt 

Şükredip toparlandım, öyle üşüyorum ki.Micingirt 

Sevgi masivaya, âşk maveraya benzer.Micingirt 

Ask, kalpten kalbe iz bırakan tarifi zor sesleniş.Micingirt 

Güzellikler kuru balçık ve gün gelir ruha
gel çık. Micingirt 

Zânnı geçtiysek eğer, ne at gerek ne eğer.Micingirt 

Köhne sokaklarının yıkık türbelerinin dibinde, mâziye gölgelenip zamanı iteklediniz mi hiç.Micingirt 

Edep dini töredir, insan vicdana göredir. Micingirt 

Günah 

Günahtan kaçacak yer bulamadım.Micingirt 

Karakter 

İfadeler karakteri ele verir. Micingirt 

Gözünde yaş olmayanın, mide boş olamaz. Micingirt 

Sükût bilmez oynaşır âdemlikten bihaber.Micingirt 

Takva,İslam deryasından ötelere yelken açmanın diğer adıdır.Micingirt 

Kulluktaki mesafe, vesile olabildiğin kadardır. Micingirt 

Tesadüfte ufuk arayan, karanlıkta gölgelik arayana benzer. Micingirt 

Çileli ney gibi sükut sesleri. Micingirt 

Tesadüfe tesadüf etmedim. Micingirt 

Tesadüfe tesadüf ettiğini zannedenler, tevafuka su-i zan edenler.Micingirt 

Çakalla arkadaş olanın koyunları çok olmalı.Micingirt 

Sağduyulu insanlar beyninden konuşur.Micingirt 

Hevâ adamları dava adamı olamaz. Micingirt 

Dertsiz adamların derdi büyüktür.Micinirt 

Çok övünen çok dövünür.Micingirt 

Namuslu adam uslu adam değil,huluslu adamdır.Micingirt 

Şöhrete koşarken şerefi kaybetmeyin.Micingirt 

Aşkın gözü kördür diyenler, aşka kör olanlar. Micingirt 

Aşk eskıden çok eski, ve yeniden çok yeni. Micingirt 

Acı çekmek veli sanatıdır. Micingirt 

Çileniz devam ediyorsa, gayeden haberdarsınız. Micingirt 

Ölüm bizi bekliyor, bu ölmekten daha zor.Micingirt 

Edip irfân ve edepten nasibi olanlara denir. Micingirt 

Şiirin ar damarı, şöhret duygusuyla çatlamıştır. Micingirt 

Şâir ile şiir yazan arasındaki fark, bakmakla görmek kadardır. Micingirt 

İnsan ile şeytanın farkı, prangaların terki oranındadır.Micingirt 

Çok kimsenin göremediği perdeli mısraların ifşâ edilmesidir şiir. Micingirt 

Edebiyatın köküne bağlı kalmak,edibin izzetindedir.Micingirt 

Her kelime özeldir,öz şiirde güzeldir.Micingirt 

İnanç,teravih ezan,şükür geldi Ramazan.Micingirt 

Sadakat içgüdü olduramayacak insanların adıdır. Micingirt 

Zirveyi hak eden kutlu tek mevzu, mutlak samimiyet birde tevazu.Micingirt 

Duygu ile gerçek arasındaki ince çizgide yürüyebilen; irfan ikliminin fevkinde hassas yüreklere sahip gönül bekçileri ancak hissedip anlayabilirler gerçek şairleri.Micingirt 

Şâir kristal örülmüş kubbeye benzer, alemi hesapsız ustaya gelmez. Micingirt 

Ediplikte gözümüz yok ancak; edibi edepsizlere göstermek gerek Micingirt 

Şiir hâl dilini en iyi ifâde etme hâlidir.Micingirt 

Ruh kine bürününce izân kör olur.Micingirt 

Takva, zirveye alçak gönüllerde yükselir. Micingirt 

Onur, olmazsa o nur olmaz. Micingirt 

Eğer ticaret şatafata dönüştüyse, iflasın sesleri duyulmuştur. Micingirt 

Benlik aslına varır,kölelikten kurtarır.Micingirt 

Terk edebildikleriniz geriye, terkiniz mükâfat idrak hediye. Micingirt 

Gerçek sevgi, her şarta sevdiğine tevazünün zirvesinden seslenebilmektir. Micingirt 

Aşkı yaşamıyorsanız, yaşamı değerlendirebilme imkânlarından yoksunsunuz. Micingirt 

Bakışlarınız şaşı olduğu sürece, keşkelerden kurtulamazsınız. Micingirt 

Sahip olduklarım, olamadıklarımdan daha çok tüketti beni.Micingirt

Ağızlarını yırtarcasına pervasız konuşan adamlar,cehle barışık kaba sığmaz sözler edince yanıyorum yaşanmışlıklarıma. Micingirt

Sabır yeni kapıları aralar, tevekkül ulaştırır. Micingirt

Edip,irfân ve edepten nasibi olanların adına denir. Micingirt

Erdem ve güç kalıpta değil kalptedir. Micingirt

Tefekkür yetenek istemez, biraz sâmimiyet seyri yakalayabilir. Micingirt

Fikri olmayanın değeri yoktur. Micingirt

Ey insanlık, senden sana çok şey kalmadı insanlığa . Micingirt

Köpek yüzü gibi dalkavuğun gülüşü. Micingirt

Hikmet ve hakikate, iyiye doğruya tercüman olanlara selâm olsun.Micingirt

"Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü" diyebilmek için " Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü" diyenlere saygı duyanlara saygılı davranın , ahmaklığın lüzumu yok. Micingirt

İmân ibadet ve muâmelat; muâmelatı bozuk olanlardan uzak durun.Micingirt

Yüreğe dokunamayanlar susamazlar. Micingirt

Sâkin ve sabırlı insanların gülümsemesi, muhatabına inşirâh ve sekinet verir.Micingirt

Ruhun tenhâ yollarında sabır kovalıyorum ferâset ve tevekkülle,rastgele. Micingirt

Mahremine tebessümü esirgeyip; yuvayı üşüten şöhret müptelası hanımların kültürel etkinlik safsatasıyla popüler konuklarla sarmaş dolaş çirkinliklerini resmetmeleri edebiyatın edepsizliğe kurbanı, boyalı kokuşmuşluğumuzun pâyeli fıçısı ve cehâlet mezesidir. Micingirt

...tevâfuk güzel şey; hatta çok güzel şey.Micingirt

Âşk istikâmettir. Micingirt

Zihin hurcumda yazamadığım şeyler şiirdir. Micingirt

Nefsi hezimete uğratabilen bir mümin haysiyeti ve 
eşsiz yolculuğa devam edebilecek feraset gerek yığınlara. Micingirt

Tebessüm ve gözyaşları yüreğin aynasıdır, maskeler işe yaramaz.Micingirt 

Pespâyenin penceresi perdesizdir. Micingirt

Samimiyetleri infilak ettiriyor üç beş çapulcu.Micingirt

Fıtratı çiğneyen zâlim Esed ve gillerini unutmayalım. Micingirt

Geçmişin bütün gövdesiyle, vurmak lazım arsızlığın nabzına. Micingirt

Geçici hevesten ırak leylâk kokulu hissiyatın raksına ve sadakatin kanat çırpışına sevgi diyoruz biz. Micingirt

Düşünmeyi külfet sayanlar, zihinleriyle geviş getiren slogan benzeşleridir. Micingirt 

Tersiz kazanç sürdürülebilir değildir, öper çukura bırakır. Micingirt

Dağ gibisin sen Mehmet’im, çakallar geziniyor yamaclarnda. Micingirt

Hikmeti felsefeye terk edenlere; selâmsız bir mersi gönderin. Micingirt

Hayallerin gerçek olacağı yere, hayalle gidilmez.Micingirt

Ahdinizi düşünüp;ara sıra doğruları da konuşun.Micingirt

Beni sadece “ben “kandırdı. Micingirt

Karşılıklı sevmek, karşılıksız sevmektir. Micingirt

Çok kalabalık çok yalnızlıktır. Micingirt

Hayal kırıklığında çıkıkçılara uğranmaz. Micingirt

Umutsuzluk hastalıktır, kronikse mağlup eder.Micingirt

Alnı değil kalbi secdeye varanların âşkları mutlaktır .Micingirt

Sahte dostlar sivrisinek gibidir, ışığı yakınca açıkta kalırlar. Micingirt

Şahsiyetsizlerin şahsiyetleşmesi, şahsiyetlilerin cürmüdür.Micingirt

Paraperestlerde erdem aranmaz. Micingirt

Salihlerin tebessümü kalbî olur. Micingirt

Yaşmağı unutmak kültürel bağnazlıktır. Micingirt

Yalanı alnından mıhlamadıkça gerçek Müslüman olamayız.Micingirt

Ezân tüm renklerle beraber ağlayabilmektir . Micingirt

Nezâket ve tahammül sabırdır; sabır sessiz çığlığın kemâle erişidir. Micingirt

Birilerini alay edip aşağılamak ;çukurluğunuzu faş eder. Micingirt
Besmeleli arsızlıklar İslam’a ıstırap veriyor. Micingirt

Komşusunun gözyaşlarına ortak olabilecek kaç babayiğit kaldı ki . Micingirt

Çıkarsız duyarlılıklara namuslu adamlarda rastlanır. Micingirt

Samimiyet ,tecrübe değil tevazudan beslenir .Micingirt


Öfke saklıyorum bileyerek, öf demeden ferasetle.Micingirt

İyi olmak yetmez, iyilerin sayısını artırmak gerek. Micingirt

Yalanın ayarı yoktur, altın suyuyla parlatılamaz. Micingirt

Ferâsetinizi diri tutun, birilerine tapmayın. Micingirt

Vatanperverlik lisanlarla değil ihsanlarla belli olur . Micingirt

Sözlerim ahvalin malumatıdır.Micingirt

Duyarsız adamlar arsız adamlardır ve aptal.Micingirt

Cesur insanlar irâdelerini yalana kaptırmazlar. Micingirt

Yorgun şiir gördüğünüzde şâirini düşünün. Micingirt

Kibirli adamların tebessüme zekası yetmez. Micingirt

Ölümlüleri kutsayanların,kutsalları ölümlüdür. Micingirt

Şâir artıkça şiir azalıyor. Micingirt

Ne kadar nasıl yaşamaktan ziyâde, mesele soylu yaşayıp AIIah birdir diyebilmek son nefeste ve şükür ölüm var, ya olmasaydı ne çok Firavunlarımız olurdu. Micingirt

Duygu yürek işi, kalbi olanlarda rastlanır. Micingirt

Kendimize uğrayıp, fıtratta buluşalım. Micingirt

Şarlatanların pragmatizmi saldırganlıktır. Micingirt

Hasreti iğdiş, sadakati ishal etti teknoloji. Micingirt

Yalan kişilik enkazıdır, fıtratı bozar. Micingirt

Vicdanı olmayanın secdesi olmaz. Micingirt

Ölüm dediğimde öyle bir “hayat devam ediyor” diyorlar ki yaşayan ölüler, susuyorum. Micingirt

Analık yekûn değerlerin önsözüdür. Micingirt

Hayatını yaşayanlar değil, yaşatanlar yaşayacaklar.Micingirt

Birçok şeyin hiçbir şeyliğini söylemek küstahlık değil, gerçeği tespittir. Micingirt

İbadetin nehir gibi olsun, yıkasın ve yeşertsin. Micingirt

Uçangillerden bir kısım insanlar , yere eğilmeniz yeterli. Micingirt

Tersiz sermaye sahibine psikolojik sorundur. Micingirt

Şiir diye bir şey yok, apansız duygular var. Micingirt 

Sükunet içindeyim, yüzsüzlerle yüzleşip ihtiras buduyorum. Micingirt

İnsan yanarken de üşür; insan dedim .Micingirt

Gözyaşları tevbe dışında çok işe yaramıyor. Micingirt

Epey kırgınım, âhın gücüne sığındım.Micingirt

Mevzû birlik olunca ana gibi davranmak gerek; şefkatle şehidini öperek.Micingirt

Kırgınlık insani bir değerdir; insanlar hisseder, sağlam insanlar . Micingirt 

Cesaretsiz kabadayılar, korkunun adamı olurlar. Micingirt

Edep,muamelatın mükemmelleştirilmesidir. Micingirt 

Tevbeyi unutanların suya ihtiyacı yoktur. Micingirt

Hiç olabilmek veya hiçbirşey... Micingirt

Tevbeyi unutanların suya ihtiyacı yoktur. Micingirt

Bencillik bayağılığın özüdür. Micingirt

Fırıldakperestler ,susun da şeytanın zincirine maymuncuk olmayın!Micingirt

Sizin stratejiniz başkalarının kaygısı olmasın, Şarongiller hariç. Micingirt

Hırs kölelerini düşündükçe; ölümü öpmek gerek .Micingirt

Açlara duyarsız iftar açanlar bedbahttırlar. Micingirt

Yoklukların sebebi, varlıkta boğulan tamahkâr zorba oburlardır. Micingirt

Çok şeylerin adı yok, peki ne mi; imtihân. Micingirt

Tefekkürün ruhunu keşke çorbasıyla beslenenler hisseder. Micingirt 

Hepimiz bir ölümlük kadarız, gerzekliğe gerek yok. Micingirt

Vakti tepeleyip, derinliğimizi kaybettik. Micingirt

Gayesi olmayanın, hayâsı olmaz. Micingirt

Günahkârda sevilir,yalancılar hariç. Micingirt

O kadar yalnızım ki, milyonlarca. Micingirt

Hakikati kalbi olanlar görür. Micingirt

Fıtrâta irâdeyi raptedebilmenin adıdır âşk . Micingirt

Tarafsızlık hakimde zulüm, zulümde zillettir.Micingirt

Bir çift ıslak göz lâzım, yürek tebessümleyen. Micingirt

Dostlukların izi, hissiyatını hissedip hissettiren yüzlerde belirir.Micingirt

Hakkı atlayıp ibadetten dem vuran , ibadetin hakkını gasp edendir. Micingirt

Ölüm,dünyalıklara heyecanlananlarımıza ağır şamardır. Micingirt

Güzelliği ruha raptedebilenlere harikulade insanlar denir. Micingirt

Ramazan bizi küfrün karanlığından alıp kendimize getiren ayın adıdır. Micingirt

Bir’e varmak var iken; bireysellik ahmaklık ve küstahlıktır! Micingirt

Yol ciddi,yolcu umursamaz ve tutarsız. Micingirt

Şiirlere dudak büken aristokrat kılıklı fetvabazlar; şöhretlilerin pelteleşmiş fikirsiz huysuzluklarını yalamaktan asimilasyon geçirmiş gibidirler. Şiir tefekkürdür, bilemezler. Micingirt

"Yalancının mumu yatsıya kadar yanar" sözü, bizzat yalan . Micingirt

Cesur insanlar zeki insanlarıdır, karanlıklara korkusuzsa sapan sürüp; gizem tarlasını alabora ederler. Micingirt

Sabır lânet dilemekten daha tesirli bir silâh; erdemli ve öldürücüdür. Micingirt

Ahlaksızların ahlâkı temsili, alçaklığın zirve yapmasındandır. Micingirt

Zamansız ifâdesi,mukadderatın gel gel seslerine karşı küstahlıktır. Micingirt

Yalakaların hâl dili dalkavukluktur.Micingirt

Kaybolmak istiyorum ansızın, uzaklaşmak kitaplı kitapsızlardan. Micingirt

Bütün savaşlar vatan sevgisiyle zafere erişir, gayrısı cinâyettir. Micingirt

Avurtlar riyakâr gözyaşları sahtekâr ise; nasihatlar mel\’uncadır. Micingirt

Şarkta sebil, garpta sömürüdür medeniyet ,görmemezlikse küstahlık. Micingirt 

Vicdansızların egoları intihardır,sevenlerine.Micingirt

Ölümün en hüzünlü ve öldürücü yanı, duygularını maddeyle takas etmişlerin hayat devam ediyor arsızlığıyla Fatiha\’ları alkışlarlara tokuşturmasıdır. Micingirt

Yaşama iştiyakımızı faciaya çeviren sahtekârları hafızalarımıza hıfzettirtmezsek bize de yazıklar olsun. Micingirt

Susuzluğum mukaddes, ağzıma gem gözüme nem gerek. Micingirt

Gülümseyin,küçümser bakanları da tebessümleyin kardeşliğin hatrına. Micingirt

Ne kadar ahlaklıysanız o kadar Müslümansınız. Micingirt

Sağırlık kulaktan vicdana inince alçaklık başlar. Micingirt

Korkakların putu güçlülerdir. Micingirt

Ölçüsüz özgürlük nefse tutsaklıktır. Micingirt

Dedikodu,âcizlerin terk edemedikleri zavallılık mırıltılarıdır.Micingirt

Kaybetmek güzel şey kini nefreti.Micingirt 

Hakkın teslim edilmesidir cihat, kavga değil. Micingirt

İsrail’i protesto erdemli bir duruştan ziyade, esaslı bir eylem gerek. Micingirt

İki tür insan var; kalbim temiz diyenler ve kalbi temiz olanlar.Micingirt

İrfan şuuru dumura uğrayanların, kahkahaları bol olur. Micingirt

Kardeşliğin manivelası tevhit bilinci ve ferasetli idarecilerin mihmandarlığında nifâk merkezlerini siyon mezarlığına süpürmektir. Micingirt

Cehalet yalnızlığı sevmez. Micingirt

Bilmek irfandır, had bilmek erdem Micingirt

Allah\’ tan korkanı, hiçbir güç korkutamaz. Micingirt

Yalan zulüme, zulüm ölüme gebedir. Micingirt

Şiir,şuur uygarlığıdır. Micingirt

Şiirlerim rüzgâr gibi eser, özgür taassupsuz. Micingirt

İrfân paramparça, gamsızlar kavalına nefes yetiştiremiyorum. Micingirt

Ölüm özgürlüktür kullara bahşedilen .Micingirt

Alınlarımızı değil,yüreklerimizi secdeye koyabilirsek; tevhid bayrağını sonsuzluğun bağrına asabiliriz. Micingirt

Alkışperestler, alkışla yaşar alkışla gömülürler. Micingirt

Sahte dostlar kara böcek gibidirler, ışığı yakınca açıkta kalırlar.Micingirt

Helâlle beslenen bedenlerin ruh sağlığıdır güzel âhlak . Micingirt

O kadar yalnızım ki, milyonlarca. Micingirt

Yükseklik “biz”de buluşanlarındır;bütün alçaklıkların temelinde “ben” vardır. Micingirt

Şuûr trajedi, fikirler kâbus,vicdanlar sebil ,ümitsizlik mi hâşâ! Micingirt

Yüzsüz insan yok,çok yüzlü insanlar var. Micingirt

Her ölüm fâniliğin tapu senetidir, akledenlere.Micingirt

İsmin madem Ömer, tüm kavgaların adil olsun; gölgesiz, çözülmeden.Micingirt

Gerçek temizlik, tevhid mihmandarlığında nifâk merkezlerini süpürmektir. Micingirt

Kimse tabutu sevmez, herkes girer içine .Micingirt

Kahır sakinlerini, ahır sakinleri anlayamaz, irfân gerek. Micingirt

Sonsuzluk için muhatap alan; sonsuzluğun sahibine,sonsuz şükürler olsun.Micingirt

Buğz edemeyecek güçteyse ferâsetiniz , vicdanlarınız onkolojik tedaviye alınmalı , âcilen. Micingirt

Ene fışkırtan şâirler, bebek doğuran lağımlar, bir gecelik âşk yosmaları,fetva tüccarları ve düzenin paryaları!..Micingirt

Dost ,kızdırdığınızda takındığı davranışlarının toplamıdır. Micingirt

Birileri sizi insani değerlerden uzaklaştırabiliyorsa; istikâmetiniz yok, yönsüzsünüz. Micingirt

Takdir edilmek için harcayan, tekdir edilerek harcanır. Micingirt

Cizre gibi gözlerin, Habur çayı ellerin ve sen rengarenk gökkuşağı duruşlu kadife entarili Binevş ; bakışların hira, tebessümün üçüncü cadde. Anam gibi Anadolu , kızım gibi iffet kokuyorsun Silopili Binevş . Kalemim yettikçe kardeşliğimizi kem gözlere inat sonsuzluğa uzanan ahengin ritmiyle hep yazacağım, biz yazacağım bir yazacağım ve ”biz”de kalacağız . Micingirt

Âşk secdeyle gelir,huşuyla taçlanır.Micingirt

Haset alçak adamların hasleti ve emperyalist ahlaktır. Micingirt 

Küçük adamlar büyük konuşur. Micingirt 

İnsanları istikametindeki samimiyeti kadar sevin. Micingirt 

Tedbirsiz tevekkül gaflettir.Micingirt

Madem sünnet,canıma minnet.Micingirt

Dürüstlük hiçlik neşidesi,çokluk üretmez. Micingirt

Hayat ağlamayla başlar, ağlatarak biter. Şehâdet en güzeli. Micingirt

Kıyamı para olanın, secdesi kara olur. Micingirt

Ahmaklarla tartışmak, ahmaklıktır. Micingirt

Vicdanı olmayanın secdesi olmaz. Micingirt

Riyâlar doğum yapacak acının en pahalısından; riyâlara değil arsızlıklara yorgunum.Micingirt

Vicdani umursamazlık, cehâletin müşahhas göstergesidir. Micingirt

Yalan sigara gibidir,dudakta başlar cilde sirayet eder. Micingirt 
Bazılarının yüzü kuraktır. Micingirt 

Hayat hasattan iberettir,ifsattan değil.Micingirt

İstikâmet lâfzını ağızda pelesenk edip; haddi aşanlara yuh olsun. Micingirt

Lâfı şirâzesinden düşürenler, çukurlaşır dolgu olurlar. Micingirt

İstişârenin gücüne inancını kaybedenler, kaybeder. Micingirt

Yorumlar - Yorum Yaz


Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam59
Toplam Ziyaret356391