SÖZLER


Düş'e Düşen Sözler

Şiir,mânası nesirle izâh edilemeyen gizemli ifâdeler topluluğu..Micingirt 

Şair 

Şair duyguların sedası, ifadelerin gönül gözüdür. Micingirt 

Şiir 

Şiir âhenkli sözden ziyâde, tefekkür örgüsüdür.Micingirt 

Sükût 

Sükûtum sensizliğin çığlığıdır. Micingirt 

Kibir 

Varlıkta kibir Karun ahlakıdır.ahlakıdır. Micingirt 

Sadist 

Kendi için yaşayan eşi benzeri olmayan tek mahlûktur.Micingirt 

Bütün hayâllerinin gerçek olabileceği yerin farkındalığıyla; havf ve reca terazisini sağlam tutabilenler adam, vesselam.Micingirt 

Ses 

Çileli ney gibi sükût sesleri. Micingirt 

Keşke 

Sükut mertebe keşke tevbedir. Micingirt 

Siir 

Ruhumu coşturan bir cezve şiir, yârını yandıran yârene benzer. Micingirt 

Duygu 

İnsanların duygusu yürekten, şâirlerin ki ciğerinden ses verir. Micingirt 

Gafil 

Alçalmak için yatmak yeterli. Micingirt 

Gül 

Gülün güzelliği dikeninde gizlidir. Micingirt 

Çoban 

Zaman kuzuyu kurtarma, çobanı artırma zamanı. Micingirt 

Güzellik 

Nice ceylan gözlü çirkinler gördüm. Micingirt 

Leyla 

Her güzelden Leyla olmaz. Micingirt 

Mefkûre 

Her sabahin mefkûresi gayesi, hikmet dolu intikaldir muhakkak.Micingirt 

Adalet, mesnetsiz evhamlarla yedi kişinin yetmiş milyonu galebe çaldığı bir girdaba dönüştü...05.06.08 Micingirt 

Sükut 

Susmak, tefekkür dokuyup sabır örmektir.Micingirt 

Kibir 

Kibir, Karunların nasibidir. Micingirt 

Hüzünleri anlattıkça,anlattıklarıma hüzünlendim.hüzünlendim. Micingirt 

Edip 

Edepli edip durgun suya benzer, dalgası da güzeldir. Micingirt 

Sair 

Sairler iç alemini ifade edebilen gönül elçileridir. Micingirt 

Duygu 

Gözyaşı duygunun saydam halidir.Micingirt 

Anne 

Yaratılmışlar içinde en şefkatli yüz anne yüzüdür.Micingirt 

Mevki 

Mevki korkakları erkek gösterir.Micingirt 

Sair 

Sair, edebiyat ilmini edeb ile yoğurup yaldızlı cümlelerle gönüllere nakşeden nakkaşların adidir. Micingirt 

Diriliş 

Diriliş türküsü gelir rengârenk, eski ihtişamın debdebesiyle.Micingirt 


Ne zaman tövbeyle yüz yüze gelsem, daha erken diyor bu küflü zaman. Micingirt 

Ecel 

Bir gece aniden gelse tayyare, düşündüm kaçacak yer bulamadım. Micingirt 

Pismanlik 

Pişmanlığın dehşetini tatmak istemiyorsanız Saron’la Neron’u hatırlayın.Micingirt 

Kir 

Günde beş kez muslukla öpüşenin alnında kir var ise çeşmesini araştırsın.Micingirt 

Şiirler 

Şiirler derecelendirilemez, sıralandırılır. Ö.E.Micingirt 

Hesap 

Aldım onu önüme hesap bilmez büstümü, ümitle toparlandım öyle üşüyorum ki.Micingirt 

Aşk 

Sevgi masivaya benzer aşk maveraya.Micingirt 

Sevi 

Ask, kalpten kalbe iz bırakan tarifi zor sesleniş.Micingirt 

Balçik 

Güzelliğin kuru balçık, bir gün gelir kovar gel çık. Micingirt 

Abdest 

Günde beş kez muslukla öpüşenin alnında kir olması utanılası şey..Micingirt 

Zân 

Zânnı geçtiysek eğer, ne at gerek ne eğer.Micingirt 

Tefekkür 

Ülkemin köhne sokaklarının yıkık türbelerinin dibinde, mâziyle gölgelenip zamanı iteklediniz mi hiç? 

Edep 

Edep dini töredir, idrak vicdana göredir. Micingirt 

Günah 

Günahtan kaçacak yer bulamadım.Micingirt 

Karakter 

İfadeler karakteri ele verir. Micingirt 

Gözyaşı 

Gözünde yaş olmayanın düşünde iş olamaz. Micingirt 

Gözyasi 

Çile bezi giyindim gözyaşıma dayandım Micingirt 

Sahsiyet 

Sükût bilmez oynaşır âdemlikten bihaber.Micingirt 

Takva 

Takva,İslam deryasından ötelere yelken açmanın diğer adıdır.Micingirt 

Kulluk 

Kulluktaki mesafem, ötelere vesile olabildiğim kadardır.Micingirt 

Tesadüf 

Tesadüfte ufuk arayan, karanlıkta gölgelik arayana benzer.Micingirt 

Yalnızlığıma büründüm çileli ney gibi sükut sesleri... Micingirt 

Tesadüfe tesadüf etmedim. Micingirt 

Tesadüfe tesadüf ettiğini zannedenler, tevafuka su-i zan edenler.Micingirt 

Arkadaş 

Çakalla arkadaş olanın koyunları çok olmalı.Micingirt 

Sağduyu 

Sağduyulu insanlar beyninden konuşur.Micingirt 

Dava 

Dava adamı,davanın kölesidir.Micingirt 

Dert 

Dertsiz adamların derdi büyüktür.Micinirt 

Övünme 

Çok övünen çok dövünür.Micingirt 

Namus 

Namuslu adam uslu adam değil,huluslu adamdır.Micingirt 

Şöhret 

Şöhrete koşarken şerefi kaybetmeyin.Micingirt 

Aşk 

Aşkın gözü kördür diyenler, aşka kör olanlar. Micingirt 

Aşk 

Aşk eskimemiş çok eski, düşündümde çok yeni. Micingirt 

Izdırap 

Acı çekmek veli sanatıdır. Micingirt 

Gaye 

Çileniz devam ediyorsa, gayeden haberdarsınız. Micingirt 

Ölüm 

Ölüm bizi bekliyor, bu ölmekten daha zor.Micingirt 

Edip 

Edip idrâk ve edepten nasibi olandır. Micingirt 

Şiir 

Şiirin ar damarı, şöhret duygusuyla çatlamıştır. Micingirt 

Şair 

Şâir ile şiir yazan arasındaki fark, görenin fark ettiği kadardır. Micingirt 

Pranga 

İnsan ile şeytanın farkı, prangaların terki oranındadır.Micingirt 

Mazi 

Mâzisine düşman toplum kimdir sormayın. Micingirt 

Şiir 

Çok kimsenin göremediği perdeli mısraların ifşâ edilmesidir şiir. Micingirt 

Edip 

Edebiyatın köküne bağlı kalmak,edibin izzetindedir.Micingirt 

Öz 

Her kelime özeldir,öz şiirde güzeldir.Micingirt 

Ramazan 

İnanç,teravih ezan,şükür geldi Ramazan.Micingirt 

Sadakat içgüdü olduramayacak insanların adıdır. Micingirt 

Tevazu 

Zirveyi hak eden kutlu tek mevzu, mutlak samimiyet birde tevazu.Micingirt 

Şairler 

Duygu ile gerçek arasındaki ince çizgide yürüyebilen; irfan ikliminin fevkinde hassas yüreklere sahip gönül bekçileri ancak hissedip anlayabilirler gerçek şairleri.Micingirt 

Şair 

Şair kristal örülmüş kubbeye benzer, alemi hesapsız ustaya gelmez. Micingirt 

Edip 

Ediplikte gözümüz yok ancak, edibi edepsizlere göstermek gerek Micingirt 

Şiir 

Şiir hâl dilini en iyi ifâde etme hâlidir.Micingirt 

Asabiyet 

Ruh asabiyete bürününce izân kör olur.Micingirt 

Takva 

Takva, zirveye alçak gönüllerde yükselir. Micingirt 

Onur 

Onur, olmazsa o nur olmaz. Micingirt 

Şatafat 

Eğer ticaret şatafata dönüştüyse, iflasın sesleri duyulmuştur. Micingirt 

Benlik 

Benlik aslına varır,kölelikten kurtarır.Micingirt 

Terk 

Terk edebildikleriniz geriye, terkiniz mükâfat idrak hediye. Micingirt 


Sevgi 

Hakiki sevgi, sevenin her şarta sevdiğine tevazünün zirvesinden seslene bilmesidir. Micingirt 

Aşk 

Aşkı yaşamıyorsanız, yaşamı değerlendirebilme imkânlarından yoksunsunuz. Micingirt 

Keşke 

Bakışlarınız şaşı olduğu sürece, keşkelerden kurtulamayacağınızı biliniz. Micingirt 

Tesbit 

Sahip olduklarım, olamadıklarımdan daha çok tüketti beni.Micingirt 

Aşk 

Aşk, tarifsiz seslenişin adıdır. Micingirt 

Vuslat 

Kavuşamayanların varacağı bir iklim vardır ki, adına vuslat derler.Micingirt 

İdrâk 

Samimiyet atını,sıdk ile eğerlendiriniz,takvayla değerlendiriniz. Micingirt 

Mecnun 

Leyla münakaşasına girmeyiniz ki, mecnun demesinler. Micingirt 

Şiir 

Şiir şuurla gelir, şuurun ötesiyle taçlanır.Micingirt 

Flört 

Vuslatı flörte reva görenler, aşkın kemâline erişeyemenler.Micingirt 

İnsan 

İnsan ise; aç içini od vardır! Micingirt 

Hak 

Hak-batıl değişmez,değişenler yöntemlerdir.Micingirt 

Aşk 

Aşk câzibesinin çevrelediği öyle iklimler var ki; tasavvur üstü olaylara ancak orada rastlanır. Micingirt 

Anne 

Karşılıksız olarak verdiklerinizi düşünürken annenizi hatırlayın.Micingirt 

Sevgi 

Sevdiğiniz, yüreğinize köz bırakmıyorsa; sevginizi gözden geçiriniz. Micingirt 

Aşk 

Aşk sana O’nu hatırlatıyorsa şayet mubârek olsun.Micingirt 

Bir Gün... 

Sapkın yönelişlere(gay,lezbiyen vb) dur demeyip suskun kalanlar, onlar görmese de peşinden gelen ve asrın tarihini yazacak olanlar, insanlığın bu hayasız ve çılgın dönemine “Azgınlar imparatorluğu” veya”İkinci Lüt kavmi vakası “adını vereceklerdir. Ö.E.Micingirt 

Dalkavuklaşmalar 

Nedense dalkavuklaşmalar istikametimin ve sıhhatimin bozulmasına vesile oluyor. Ö.E.Micingirt 

Çapkın 

Öyleleri vardır ki, yapılan hayasızlıkları kadınlara zina erkeklere ise masum göstermek adına çapkın adını verirler.Ö.E.Micingirt 

Ben 

“Ben” için kendini tüketenlerden olma.Micingirt 

Flört 

Flört, iffet kavramını yok etmiştir.Micingirt 

Şiir 

Şiir seni enâniyet zincirinden koparamıyor ise; yazdıklarınla sorunlusun demektir. Micingirt 

Şöhret... 

Şöhretin zirvelere çıkarıp çukura bırakmak gibi bir özelliği de vardır. Micingirt 

Medeniyet 

Medeniyetsiz medeniyet,çağ dışı çağdaşlık maskesiyle İslam başsız yetim ve sahipsiz bırakılmıştır ve mâzisine düşman bir topluluk türetilmiştir. Micingirt 

Kader 

Miskinliği kadere atfedenler kaderin gerçek ruhunu idrâk etmemiş olanlardır ve marifet kaderle irâdeyi ayırt edip yaptıklarımızla yapmak isteyip 
yapamadıklarımızı fark etmektir adamlık. Micingirt 

Münâkaşa 

Ahmakla münâkaşa da çözüm ya lisânı ya da mekânı terktir. Micingirt 

Ben 

"Ben"i terk edemeyenler çok şey terk eder. Micingirt 

Lâf 

Ebedîyete söyleyecek sözü olmayanlar, kin tiridine banıp lâf ishaline düşerler...Micingirt 

İdrâk 

İdrâk, inkâr ile imanı tespittir ve kulluk ne tek başına liyâkat nede sadakattir. Liyakatte samimiyet varsa sadakattir, samimiyet ise ona şeksiz şüphesiz tâbi olup her emrine eyvâllah diyebilmektir ki gerçekte idrâk liyâkat ve sadakat budur. Micingirt 

Ahmak... 

Ahmakla münâkaşada çözüm ya mekânı ya lisân-ı terktir.Ö.E.Micingirt 

İlhâm şiirin, zorluklar azmin gıdasıdır. Ö.E.Micingirt 

Yürekten Allah de değsin akan ter, ter gider her şey biter.Ö.E.Micingirt 

Şâir 

Şâir edebiyat ilmini ileri seviyede, imge ve sözleri halkın anlayacağı seviyede tutmalıdır. Ahlak yaşayış ve davranışlarıyla kısaca hâl dili sözcükleri olmalı.Her ortamda her şartta model olup tüm renklerde saygı duymalıdır. Mütevâzi olayım derken izzet ve şerefini ayağa düşürecek tavırlara tamah etmemelir…Micingirt 

Zaman 

Değişen zaman değil, cürmünü zamana yıkmaya çalışan yığınlar tayfasıdır. Micingirt 

Tatbikat 

Kulluk nazari bilgilerle beslenir, takva ile süslenir tatbikatla yaşanır. Micingirt 

Şiirler 

Mısralarla çok şey ifâde etmek isterdim; her şeyi âsla. Micingirt 

İzzet 

İffet bilmeyende izzet ne ararma.Micingirt 

İrâde 

Hak-batıl senin varlığına emâde,istediğini kullanabilirsin. Micingirt 

Bensizliğin ben, sensizliğim sen dolu..Micingirt 

Bekleyiş 

Kabir, yaşam ve ötesine ara istasyondur.Micingirt 

Vefa 

Hak bilmeyende vefa mı? Micingirt 


Ey Gafil 

Garbın hayalinde bir şey olabilirsin ey şer Beşer; hakikat terazisi kurulduğunda nereye kaçacaksın! Micingirt 

Put 

Putları çok olanların varacağı menzil, akıl hapishaneleridir. Micingirt 

Asâlet 

Asâlet soydan değil huydandır.Micingirt 

Cehennem 

Hesapların görüldüğü zalimlerin dürüldüğü öyle bir mekan vardır ki, adına cehennem denir.Micingirt 

Tevbe 

Geçmişle hesaplaşıp istikamete yönelmenin esas adı tevbedir.Micingirt 


İffet işveyİ izzet zilleti İmân şüpheyi asla kaldırmaz. Micingirt 

Zaaf 

Zaaflar günahların köşe taşları, irâdesini zaaflarının değil insan ve insanlığın emrine verebilenlere selam olsun. Micingirt 

Yaşamak 

Gönüllerde yaşamak, zevki gaye edinen mahlûkatlarla değil; takvâ süvarileriyle aynı hedefe yönelmekle hayat bulur. Micingirt 

Vasıta Ve Dâva 

Dâvaları yüceltmek yürütmek ve sonuca varmak için vasıta şart, vasıtanız bozuksa tamirle zaman israfını bırakıp sağlam vasıta edinin, ideâlist insan vasıtalara takılmaz gerektiğinde değiştirilebilir… Vasıtanızı değiştirebilirsiniz, dâvanızı asla…Micingirt 

Dörtlükler 

Mânalı dörtlükler yontulan taşlar gibidir, üst üste ve yan yana koydukça özünden bir şey kaybetmeden yüce ruhlarda revak, kemer, kompozisyonlar oluştururlar…Micingirt 

Hâl dili takvanızı,kal dili fetvanızı fâş eder.Micingirt 

Herkes bir gün tevbenin idrâkine varacak; ancak o gün tevbe olmayacak. Micingirt 

Enâniyet hastalıktır, bulaşıcıdır ve psikolojik bir yanı vardır. Micingirt 

Beni sana götür sen getir bana,şeffaf ve sâmimi gayri olmasın. Micingirt 

Gençliğe nâsihat bana düşseydi; Çanakkale’yi gez, sonra gel İstiklâl 
Marşı’nı oku derdim... Micingirt 

Dedikodu, ahmak şahsiyetlerin terk edemedikleri zavallılık mırıltılarının diğer adıdır.Micingirt 

Madem “Şeb-i Arus” ölüm, vâkit aşka hazırlanma vâkti. Ö.E.Micingirt 

Forslarımız,rütbelerimiz, makamlarımızın büyük günde boynumuza geçirilen ateşten şeyler olabileceğini hatırdan çıkarmazsak; selam olsun bize.. Micingirt 

Sâmimiyeti yaşayamayanlara sıdk izâh edilemez.Micingirt 

Şiir ne derin ağdalı kelimeler ne de imgeler topluluğudur; mesele ne imge ne de şiirdir.Mesele şiirin ölümsüzlüğe vasıta olup olamama meselesidir...Micingirt 

Gerçek liyâkatınız, insanlar arasındaki kötülükleri adalet ölçüsüyle iyiliklere çevirebildiğiniz nispette değerini bulur. Micingirt 

Deyyus kalemşorlar ve kasırga,ya Rab dindarları sözde dindarlardan koru.Micingirt 

Bâbıâli’nin paralı askerleri, başınızı yastığa koyduğunuzda bu günden sonra kimsenin hakkında haksızlık yapmadan araştırmadan yazmayacağım deyip büyük mizânı düşünebiliyor musunuz! .. Ö.E.Mİcingirt 

Sırtını güçlüye dayayıp bir şeyler olabilirsin, ilahi adalet pençesini boğazına dayadığında nereye kaçacaksın! Micingirt 

Politikanız sizi izân irfan ve insani değerlerden uzaklaştırıyorsa, ya politikanız ya da kendinizden kaçınız istikâmetiniz yok yönsüzsünüz. Micingirt 

Hiç kimse varlığını varlıklara bağlamasın, unutmayanı unutmayın ki varlığınız ebeden devam ede.Micingirt 

Herkes şiir yazıyorsa, kimse şiir yazmıyordur... Micingirt 

Nice insanlar vardır; ömrü “ben”lik kadardır.Micingirt 

Ben hep hüzünlü tükenişlerde,ya sen! Micingirt 

Selam olsun,ya Rab ben pişmanım diyebilenlere! Micingirt 

Sevdanızın çığlığı vuslâtınız kadar olsun.Micingirt 

Ey nefsim fitratta buluşalım..Micingirt 

Çapkınlık diye yutturulan kavramın gerçek adı ihânet semeresi lânettirÖ.E.Micingirt 

Gözlerimi kapadığında görenlere selam olsun.Micingirt 

Gıybet nankörlerin hâl dilidir.Ö.E.Micingirt 

Kânaât, dimağlara tat haramlara tokattır.Ö.E.Micingirt 

En büyük başarı “üzerine işkembe ”de atılsa secdeyi bozmamaktır.Ö.E.Micingirt 

Bir’e varmak var iken; bireysellikte niye! .. Ö.E.Micingirt 

İdeoloji vâdisine varanlara kardeş, dönenlere kalleş plaketi takdim edilir, ödlek çoksa geri dönüş az olur.Ö.E.Micingirt 

Sâmimiyetinizin ölçüsü çilenizin nispeti kadardır.Ö.E.Micingirt 

Cildin ne önemi var,yüreğiniz kadar güzelsiniz.Ö.E.Micingirt 

Avurtlarınız ter kokmuyorsa, kazancınız mübârek olsun! Micingirt 

Sevgi güzeldir,içinde şirk yoksa.Micingirt 

Şiir çok şeylere kementtir.Micingirt 

Ey düğününe Hristiyan diline Fransız ahmak, neyin peşindesin! Micingirt 

İrfân gözeneklerim yazdıklarım çöktü, sahibimi arıyorum,ya sen! Micingirt 

Malpereste âşk, borçluya huzur yalancıya Hızır uğramaz.Micingirt 

Hırsızlar en çok kendini çalar. Micingirt 

İsm-i şerif vasfı gör; Tanrı yoktur Allah var! Micingirt 

Akıbetimi merak edince; cürmüm sırıtıyor! Micingirt 

An itibariyle 7,2 milyar kişiyiz ve imtihan salonunda bekliyoruz,ne mutlu farkında olup ebedi saâdete erenlere.Micingirt 

Bütün mezarlar buruk ötesi,yokluk sefası ve ben hüzne çekilmişim. 
Micingirt 

Gözlerini öyle bana çevirme; sen gülünce dudaklarım kuruyor…Ö.E.Micingirt 

Kalbinde hüznün kırıntısı bulunmayanlara şiir okumak,kuru ağaca su vermeye benzer ve israftır. Micingirt 

Şâirliğe lüzum yok,insan olmak lazım.Micingirt 

Doğrunun geç anlaşılma diye bir huyu var,hiç hazzetmem...Micingirt 

Tövbe istiğfar bana, seher en çok secdeye yakışıyor. Micingirt 

Arsız insanlar cimriler birde üstün zekâlılar; arsızlar da edebi, cimriler de zekâtı, üstün zekalılar da ise hiçbir şey fark ettim. Ö.E.Micingirt 

Ölümü unutsanız da aklınızda “O” olsun.Micingirt 

Zâlime yumruk, zayıfın âhı gücün sadakasıdır! Micingirt 

Hayası olmayanın neyi var ki. Micingirt 

Dindarlar ikiye ayrılır; din-dar lar ve dindarlar.Micingirt 

Söz bilmeyen lâfı bol eder.Micingirt 

Adaletsiz tarafgirlikler despotizmin öncüsüdür ve yönü bataklıktır. Micingirt 

Milli mevzûları derin mâna ve kafiyeli cümlelerle zamanın ruhuna nakşedebilenler bağımsızlık marşları söyletebilir.Micingirt 

Yalan tarih yazanlar ve tarafsız kalanlar; tasmalarınızı toplayıp meçhule döküyorum. Micingirt 

Ben diriliş beklerken; şiirlerim ölümü taşır.Micingirt 

İrfân kuşanamayanların cübbe kuşanmaya hakları yoktur. Micingirt 

Tesettüre hörgüç,tefekküre hevesat,teşekküre delâlet,tezekküre nisyân ve iffetine streç giydirilmiş bir İslam yok.Micingirt 

Siyonizm'in karşısında duranlarla, bebekleri vuranların savaşı; hissiz yığınlarla geviş getiren sürülerin farkı kalın çizgilerle ayrıştığında bitecektir.Micingirt 

Kalemimizi dosdoğru, fikrimizi vicdanımızı ferâsetimizi zamanın kisralarına şaronlarına karşı sağlam tutamazsak, sessiz alkışlar bir gün alnımıza münafık damgası olarak vurulur ve varlığımız dürülür! Micingirt 

Allah insanlığı, Hakk'ı tarafgirliğe terk edenlerden korusun... Micingirt 

Tevbe 

Erenleri unutup tasavvuf ve tevbeye mesafe koyanlar"nefsi nefsi" diyarında, cürmü kadar yanacaktır. Micingirt 

Burjuvalar 

Siz tolerans üreten moda müptelası dindar görünümlü cür'et kardeşler ve yerli Burjuvalar; fıtrat ve sırat sizi sonsuzluğa mı yoksa dört çekerlerinizle harikalar diyarına mı götürecek, nereye yolculuk... Micingirt 

Samimiyetsizlik 

İrfân kadrosu ve tevhid caddesini boş bırakan nesillere, ilmin yerini cehâlet adaletin yerini zulmet ahlaksızlık şirk alır ve mazlumları din kisvesiyle boğazlıyan ilâhî mesajlara muhalif sahte halifeler ve katiller ordusu işit-feto ve türevleri türer müptela olur... Micingirt 

Selam Olsun 

Polemiğe girmeden verenin emrettiği ahlak üzre, bir ömür insan-ı kâmil gibi yaşamayı; İslâm ihsan istikametinde dert, Hakk'ı sevip ve sevdirmeyi dava edinmiş yüreklere selam olsun. Micingirt 

Direktörler 

Cuma gecelerinin dini icra heyeti; bacakları tavana koşturan süslü hanımlar ve jekoben edalı assolist fetva direktörleri... Micingirt 

Adem 

Adam olmak hedef ise; gerisi mühim değil. Şöhret memurluğu fahişenin aşkı kadardır, şapşallığın lüzumu yok! Micingirt 

Barış 

Katilin önder sayıldığı bir ülkede, hiçbir yol barışa çıkmaz. Micingirt 

Cesâret 

Cesâret dehasını ruhuyla buluşturan hâkikat savaşçılarında mükemmelliğe ulaşır. Micingirt 

Çare 

Çaresizlik, ölenin kendi mezar taşına müdâhil olabilmesi kadardır. Micingirt 

Yalan 

Yalan tacirleri gerçekte fakirdirler. Micingirt 

Duygu 

Kıvılcım kadar duygusu olmayana, zerre miktar şiir koklatmayınız.Micingirt 

Tevazu 

Tevâzu lafzından nefret edenler; yeşil yelkenliyi unutmuş gibi. Micingirt 

Besmele 

Her bereket besmeleyle başlar, hikayeler anlatma. Micingirt 

Hep 

Ne zaman zihnimden şiir yazmak geçiriversem, mezarlıklar geliyor aklıma. Micingirt 

Gençlik 

Yaşamı zevk meselesi görüp; geleceğinden zerre kadar etkilenmemesi, gençliğin irfân seviyesinin acı tescilidir. Micingirt 

Ene 

Enâniyeti izzet görenler, hurdalığı antika dükkânı zanneden bahtsızlardır.Micingirt 

Kim bana dünyada barış ne derse; "FİRÇA" yazıp süpürürüm lağıma! 
Micingirt 

Seherin varlığının çehresinden, ahenkli sınırsız derinliklerine...Micingirt 

Merhamet 

Granitleşen kalpler ülkesinde yetim başı okşamak; insanlığın ham maddesi toprak kadar temiz ellerin haysiyetli dokunuşlarıyla ancak mübarek ve mükemmel bir Peygamber ümmeti olmasına vesile olabilir. Micingirt 

Hamiyetperverlik 

Hamiyetperverlik, gönül iklimine bütün nüânslarıyla, karşılıksız hâl ve kelimeleri başkalaştırmadan gereğince güzellikler salıverebilmektir. Micingirt 

Hırs 

Makam koridorlarında bekleyen koltuk müptelaları, isminiz yaşadığınız küreye hayalet bile olsa bekleyin diyeceğim. Micingirt 

Sistem 

Ene fışkıran şairler, bebek doğuran lağımlar, bir gecelik çingene kızları, yaşasın paralı fetva tüccarları, yaşasın ölümün paryaları! . Micingirt 

Hayret ve seyir kaza ve kaderin sırlı caddelerinde samimi koşturanların görebileceği tükenmez güzelliklerin adına denir. Micingirt 

Tefekkürün ruhunu keşke çorbasıyla beslenenler hisseder.İklimin diş gıcırtılarından nemalananlar haysiyetli duruşlara kördürler.Micingirt 

Her terör hareketi İslâma atılan iftiraların basmakalıp üretimlerini İŞİD gibi caniler aracılığı ile sülük gibi İslam coğrafyasına salıp oynatılan tiyatrolardır. 
Şuursuz ve mesuliyet duygusu kısır ahmak sözde aydınlar art düşünce olmasa bile kabiliyetsiz ve cibilliyetsiz yorumlarıyla gavurun değirmenine su taşıyorlar. Fransa'da yaşanan terörü kınıyorum ancak bunu canlı yayında yayınlayanlar aynı gün 2000 kişinin katledildiği bir başka vahşete kör sağır ve sessiz.Trajediler, değişmeyen oyunları batının. İslâm ve Türk Dünyası birlikte İrfân ilim İslam mekanizması kurmadığı müddetçe Avrupa'da terörist muamelesi görmesi ve baronlar ve zalimler için ayarlanabilir terörist üretmeye devam. "Zalimler için yaşasın cehennem"! .. 

Hesap 

Genzini ve beynini zamanın iltifat kokularıyla kamçılayanlar, hitap ettiği kesimin gevezeliklerini ve alkışlarını ebediyete kalın duvarlar olarak set yaptıklarını rolleri bittiğinde fark-etseler de farketmez... Çünkü rüya bitmiştir ve oyun tek perdelik insanlığa verilen imtiyazdır. Micingirt İnsanlık ahlaksızlık tufanına tutuldukça, aklı selim olan her fert İslam limanına demir atacaktır. İslam diriliştir.El Kaide ve türevleri ahlaksız batının iki yüzlü kaldırımların kandırılmış paralı paryalarıdır...Micingirt 

Soytarı 

Herkesi memnun etmek; soytarı mesleğidir. Micingirt 

Akıbet 

Şeytanın şakırtıları cam fanusların uğultusu... Kulaklarımı tıkayıp neler kaybettiklerimizin farkına varıyorum boğazımı sıkarak. İmtiyazlı ulema çıplak tesettürlüler, aktris vâizler, paralı fetvabazlar...Balyoz gibi iniyor beynime kokuşmuşluğumuzun kahkahaları ve kaybetmekten korkuyorum ümidin vasıtasını. Hakikatin seherine atıyorum kendimi namussuzlara sövmeden...Micingirt 

Dünya 

Dünya bencil, medeniyet çöplük dâva mübârek ve petrolün burgacında buluşanlara lanet olsun.Micingirt 

Nefs 

İdrâk ve irfânı nefsin imparatoru yapamadığımız müddetçe; şu kehkeşan da atıp tutmakla sadece cehaletimizi şuurumuzun önüne geçirerek, yığınlar mağarasının mensupları oluruz. Micingirt 

Sonsuzluk 

Yaşamak; tek perdelik oyunu kazanıp yeniden tekrar yaşamak... Tekrar yaşamak isteyenleri, iltifatına ve doyumsuz sofrasına yani secdeye çağıran merhameti sonsuza sonsuz şükürler olsun.Micingirt 

Mahramiyet 

Yuva “ahlak” üzerine kuruludur, yıkmanız için ”sız” eklemeniz yeterli.Micingirt 

Mason 

Masonluk yağıyor ülkemin mahremlerine,localar fışkırıyor imtiyazlı ve bu paraperest koalisyon gücü hayırseverler cemiyeti güya! Micingirt 

Kibir 

Gurur cehâletin, tevâzu ideâl düşüncelerin fikir atlasıdır.Micingirt 

Ahlak 

Doğruluğun mevsimi yoktur, azgın fırtınalarda bile tesirini tüm iklime aksettirir. Micingirt 

Dil Ve Hâl 

Dillerimiz başka hâllerimiz başka olunca fetvaperverliğimiz hayal kırıklığına, misafirperverliğimiz gösteriş enstitüsüne dönüşüyor ve bu dönüşümden geri dönüş çok zor. Micingirt 

Hurâfe 

Çok şeye hurâfe diyenlerin her şeyi hurâfe.Micingirt 

İmtiyaz 

Ülkeyi bugünkü durumuna getirenler, sistemden beslenen küstah imtiyazlı gayri millî çevrelerdir. Tanzimat'tan günümüze bu ayrıcalıklı burjuva Bab-ı Ali marifetiyle uzun yıllar zihinlerin ırzına geçmiştir. Milli hafıza iğdiş edilmiştir ve bunu hüsnüniyetle izâh edemiyorum.Micingirt 

Adalet 

Kâinatta bütün mazlumların saygıyla eğildiği, zalimlerin korkuyla titrediği adâletin diğer adıdır “ÖMER” (r.a) Micingirt 

Yalnızlık 

Çokluklar içinde yapayalnız sözü,gevezelik açlığını gidermekten öteye bir gayret yoksa; yalnızlık istilası sürer.Micingirt 

Sadakat 

Sadakat ailenin temel taşıdır, âşk ise harcı harcı.Micingirt 

Rastgele 

Rastgele yaşayan çok hayvan gördüm, hepsi de iki ayaklıydı. Micingirt 

Namaz 

Abdest olmadan namaz,namaz olmadan mümin,mümin olmadan cennet mi? 

Nifak 

Mütemadiyen zırlayan zağarlar, pusu kurup kardeşliğe dinamit koymak için kanal kanal koşturan şeytanın truva atları; her satırında kan damlayan küstah emellerinize milletin irfan sahipleri unutmayınız ki bir gün feraset şamarıyla son verecektir. Micingirt 

Ey dünya, ruhumu efsunlayarak şöhretin hayal caddelerini arşınlatsan da sana eyvallah edemiyorum, tükeniş bir yüzün ve her vâkit sevinçlerim hüzne yelken açıyor... Micingirt 

Yolculuk varmaya sebep, arayış kavuşmanın koşturmacası ve durmadan duramadan yürüyoruz... Bu günkü yürüyüşte Erciş'i ziyaret ederken unutmadan kendimi de ziyaret edeyim dedim ve iyide oldu. Sılayı rahim olur mu kendimi ziyaret bilemem, ancak arada kendime de uğruyorum. Micingirt 

Ruhun yalın saf haliyle teslimiyeti için gayret, dünya ukba iç içe sahici havf reca terazisini sağlam tutarak yetişebilmek gerçek kahramanlara yolculuğum.. Kentlerin kasabaların ve köylerin bir köşesinde sessizce kendi hayatımızın istikamet bekçiliğini yapabilmek “mübarek” ve “kutsal” bir görev, sonsuza yolculuktur... Micingirt 

Milli mevzûları derin mâna ve kafiyeli cümlelerle zamanın ruhuna nakşedebilenler bağımsızlık marşları söyletebilir, tıpkı Âkif dedem gibi… 

Temizlik iki çeşittir. Biri beden, diğeri kalp. Benim kalbim temiz diyen hükümran bir kesim var ki bunların ruh iklimi manastıra benzer, bir tek günah çıkarma papazı eksik. Micingirt 

Şiir kelime topluluğunun şuur uygarlığıdır.Micingirt 

Cehalet cezaevinin bereketidir. Micingirt 

Solmayan çiçek yoktur, kadınlar hariç. Micingirt 

Öğrendikçe cahilliğim artıyor. Micingirt 

Ömrüm örs,şiirler hep çekiç oldu.Micingirt 

Kalıbı düşünüverirken,kalbin irfân caddelerini kapayıp vaktin tefeciliğini izleyiverdik...Micingirt 

Kahkaha tebessümün zehridir.Micingirt 

İffet kadının saklı tüfeğidir. Micingirt 

Kaderin tayin ettiğiyle övünülmez, şükredilir. Zira güzel cehre kaderin güzel ahlak senindir. Micingirt 

Düşündüren kitap,zamanı ziyân etmemektir.Micingirt 

Gençliğin zihin haritasını biz değil teknoloji inşa ediyor, gençliğe değil teknolojiye sahip çıkmalıyız. Micingirt 

Kavgasız insanlardan hiç hazzetmem,bütün kavgaların barutu onlar. Micingirt 

Şiir pahalı sanattır, yazarını aç bırakır. Micingirt 

Eli cebinde adamlar,kendilerince muteber,gerçekte ehemmiyetsiz yaratıklardır.Micingirt 

Cahil,görmez duymaz susmaz.Micingirt 

Hayatı “ben”im için değil, ”benim” için yaşıyorum diyebilmek mühimdir.Micingirt 

Şiir'lerinde bir ruhu vardır. Şiirlerin şehâdeti şâirinin ve kelimelerin ruh dünyası derin hakikatlarla boyanmışsa, hürmet muhabbet ve ulvi iltifatlara mazhar olur tıpkı mezarı belirsiz şehitler gibi üzerinde kuru otlar tefekkür suretinde çok şeyler anlatır.Micingirt 

Bütün rüyalar gerçek olsaydı, bazı gerçekler rüya olmazdı.Micingirt 

Ârif hayretten, câhil nefretten fâkih âyetten beslenir.Micingirt 

İhânet çılgınlığı cehâlet uğultusu ve birbirine alâkasız kompleksli komşuluklar,sonsuzluğa lakayt entarili erkekler pantolonlu kadınlar kızmayınız, sorarlarsa ateşin kervanları nereye ne deriz? .. Micingirt 

Hisler dilsiz sözcüklerdir. Micingirt 

Ayvalık Ve Ben 

Hayatın avutucu şatafatından seherin gerçeklik farkındalık ve rahmet avuçlarına kendini atmak...Hemen birazdan güneş Cennet Tepesi'ne vurunca sürü psikolojisi ile Ayvalık'ın sahillerinde sahte inşirâh ve benim iç çekişlerim.. Şeytan Sofrası, Cunda Adası ve ilk Boğaz Köprüsü üzerinden telaşlı manasız ve gayesizce koşturmacalar...Gözlerim umutsuzluğa sahilden yelken açsa da bir anda karmaşık duygulardan sıyrılıp hüznün buğusuyla cürümlere çarpa çarpa tevhidin berraklığıyla Ayvalık'taki hastalıklı fikirleri,tefekkürdeki karmaşıklıkları bitiriveriyor...hikmetten sual mi hâşa... 04:30 - 31 Mayıs 2015 Ayvalık.. Micingirt 

Aşk 

Tutkulara âşk demek yosmaların ürünü.Micingirt 

Enaniyet 

Tevazu büyüklük,enaniyet küstahlıktır. Micingirt 

İskoç geyik tazısı köpeklerin bazısı. Micingirt 

Birliğin manivelası tevhit bilinci ve ferasetli idarecilerin mihmandarlığında nifak merkezlerini asrın mezarlığına süpürmek. Micingirt 

Medeniyetsiz medeniyet,çağdışı çağdaşlık maskesiyle dolaşırken yerli lejyonerler milletimin sokaklarında, köhne semtlerin, yıkık türbelerinin dibinde, mâziye gölgelenip zamanı iteklediniz mi hiç...Micingit 

İnsanlar ikiye ayrılır; nacesette olanlar ve necasette olanlar.Micingirt 

Mâhreme umursamazlık; vicdani kirli nefse esir bütün cehâletlerin müşahhas göstergesidir. Micingirt 

Tevhid birliği sol mekanize birliği bol, vatandaşına Nasır İsrail’e esir,başına Sisi ismine Mısır denir. Micingirt 

Sağlıklı beğinler haddini bilir.Micingirt 

Model insan, fıtratı unutmayan bahtiyarlara denir. Micingirt 

Biz ne zaman markayı unutup erdemi hatırlayabilirsek, o zaman özgürüz. Micingirt 

Sükûtun sesi gür çıkar. Micingirt 

Eskiden yalan söyleyen insanlara rastlanırdı, şimdi doğru söyleyenlere.Micingirt 

Terörün temelinin harcında mutlak dinsizlik vardır ve bazıları dini maske yapar, aksini iddia etmek küstahlıktır. Micingirt 

Basının maskaralığı,burjuvanın sevinci şehitlerimiz yetimlerimiz ve ben... Yerli Bizanslılar ve Mecûsi züppeleri fare gibi lağımlarınıza kaçmanızda sizi gerçeğin pençesinden kurtaramayacak... Micingirt 

Her söz bir uygarlıktır,izâh soykırımı yapmayalım.Micingirt 

Bazıları mümînlerden hoşlanmaz, lâkin kıbleleri çok Kâbeleri yok.Micingirt 

İnsanlar muhabbet edebilecek kişiler değil, espri kisvesi altında başkalarını çekiştirip alay konusu eden kişilere itibar ediyorlar.Muhabbet mahzûn ve kimsesiz.Micingirt 

Kibirli adamlara gülümseyerek bak, diğerlerine ise gülümse… Micingirt 

Dâva adamı olmadan önce adam olmak lâzım, itikat ve amel lütfen! Micingirt 

Şâirin cibilliyeti sözcükleri altındadır. Micingirt 

Şehitlik, ölümsüzlüğün şiiridir. Micingirt 

Sükût sessiz melodi,dinledikçe dinlendirir.Micingirt 

Kahramanlığın ikbali, vatan sevgisine bağlıdır. Micingirt 

... bazılarını zor durumda bırakmak istemiyorum ancak; hiç bir şey namaz kadar ciddi olamaz. Micingirt 

Pişmanlık erdem,tevbe teslimiyetin doruk noktasıdır. Micingirt 

Gerçeğin ellerini sıkıca tutabilenler ancak aşkın secdesine gözyaşı dökmeye vâkit bulabilirler.Micingirt 

Aidiyet duygusu, ait olduğumuz yeri bilirsek ancak bir anlam ifâde edebilir ve biz o yerin adına Liva-ül Hamd diyoruz.Micingirt 

Bin dört yüz senedir kırk kişi olamadık.Micingirt 

Övgünün iffeti övülene bağlıdır, krala övgü uşak ve dalkavukların işi. Micingirt 

Alınlarımızı değil yüreklerimizi secdeye koyabilirsek sonsuzun bağrına düşebiliriz. Micingirt 

Özlü ifâdeler güzeldir, gösteriş yoksa en güzeldir.Micingirt 

İrfânla dirilenler “biz”de buluşur,bütün alçaklıkların temelinde “ben” vardır. Micingirt 

İfâdeleriniz bebek gibi olsun, samimi mâsum ve duru. Micingirt 

Vatanperverlik haysiyetli adamların işidir ve müminin izzetidir. Zillette yüzenler anlayamaz.Micingirt 

Düşememek, düşmekten iyi değildir.Micingirt 

Bana sonsuzluğu anlat; ama nihâyet çırpıtma.Micingirt 

Namazdan daha ciddi iş ne ola ki; mesele ciddiyet meselesi. Micingirt 

Pirinç tarlasında hurma yetişmez; ısrar zihin eksikliğinin dışa vurumudur.Micingirt 

Urfa'da lezzetlerden ziyade,lezzetleri unutup Urfa'yı yaşamak lazım.Micingirt 

Nasıl olsa öleceğiz madem,içten ölmek lazım.Micingirt 

İsmim Ömer olabilir,adil olup olamamakta bütün mesele.Micingirt 

Kalp ile kalıp arasına bağlantılı iki tür insan var; kalbim temiz diyenler ve kalbi temiz olanlar.Micingirt 

Yazdıkça öğreniyor, öğrendikçe berraklaşıyor; cahilliğimi daha net görüyorum. Micingirt 

Mason sözcükleri geçtiği zaman çok şeyler aklıma geliyor; hileli birçok şey. Micingirt 

Şâyet en güzeli arıyorsan; cennetliğin kuşan O günü bekle. Micingirt 

Büyük insanlar mühim işler nispetinde zihinsel akisler bırakmış yerküreye.Oysaki büyük şâirler küçük duygusal metinlerle bile asırlara emsâlsiz latif düşünceler bırakarak ölümsüzlük levhasında hesap gününü beklerler.Micingirt 

İnsan sevdiğinin sevdiğini sevmese de sever. Micingirt 

“İnananlar kardeştir” kuşkusuz ancak; Habil'i düşününce kardeş kalmak zor işmiş. Micingirt 

Hırsız gibiyim bu günler, arsızlığı dudaklardan dökülen zaman hırsızı. Micingirt 

İltifat cazibeleri haysiyeti çarmıha sürüklüyor,çirkinlikler kamyon kamyon, husumet kalabalıkları yalıyor ve ben toprak kokan yerler arıyorum, avuçlarım ateş dolu.Micingirt 

Çok lâf, sözün özünü tüketir.Micingirt 

Vatanseverlik derin şuur ve mukaddes kelimedir, sığ irfansız ideolojilerde anlaşılamaz. Micingirt 

Vuslatı flörte reva görenler, aşkın kemâline erişeyemenler.Micingirt 

Bölücülüğe cüret cesaret değil, irâdenin ipe sürüklenmesidir. Micingirt 

Aynası olamadığınız kişilerin, mihmânıda olmayınız. Micingirt 

Aile mutluluğun ruhu, yaşamın anlam bulduğu fıtrat yolculuğunun ana gücüdür. Micingirt 

Asaleti asabiyete, şefkati zâlime, hürmeti arsıza, hikmeti cahile, sadakati nanköre terk etmiş topluluklarda adam aramak; cehâlet ve ahmaklıktır. Micingirt 

Aldatmak çok büyük bir yetenektirtir,Adem'e tevbeyi Şeytana Cehennemi hak ettirecek kadar büyük. Micingirt 

Dedikoduları sevemedim, çünkü ölü eti kokuyor.Micingirt 

Yürekli ve erdemli insan kıtlığına müsebbip ararken, aynayı unutmuşuz.Micingirt 

Sadakat, kulun irfânı ruhu büyüklüğü, müminin amelî itikadı ve sözün efendisidir. Micingirt 

Vatanseverlik derin şuur ve mukaddes kelimedir, sığ irfansız ideolojilerin uşakları anlayamaz... Micingirt 

... terör değil kime terör önemli Avrupalı için ve nifâk meziyet, sömürü sanattır.Micingirt 

Temizlik iki çeşittir beden ve kalp.Benim kalbim temiz diyen hükümran bir kesim var ki bunların ruh iklimi manastıra benzer,bir tek günah çıkarma papazları eksik.Micingirt 

Çorak zihinlerde ferâset aranmaz.Micingirt 

Her ölüm fâniliğin tapu senetidir.Micingirt 

Din ve dilden uzak şiirler, dinsiz ve dilsizdir. Micingirt 

Hesapsız ve edepsiz ramazan eğlenceleri,terâvih namazlarına ve mânevi iklime indirilen darbedir. Micingirt 

Tevazu alçak-gönüllü olmaktan ziyâde aczini bilmektir. Micingirt 

Biz gerçekte hiçbir şey değiliz; hiç olup bir şey olalım. Micingirt 

Ey Nefsim! 

İLÂH diyorsun, ilâhi adalet ‘den bihaber! 

Hüzün arıyorum gösterişten uzak, mutluluktan ziyâde. Micingirt 

Asâlet "ben"i bilenin, gurur ve kibir ahmağın zihniyetidir.Micingirt 

Sürekli para konuşanları önemsemeyin, sahte bir gülücük kondurun yeter.Micingirt 

Koşturanlar, hoş duranlardan hoş dururlar.Micingirt 

En büyük zafer, nefes dudaklarına indirilirken, gözkapaklarına tevhidi okutabilmektir. Micingirt 

Şâirler duygusuz düşünemezler, ölüm gibi bir şey. Micingirt 

Davası olmayanın devası da yoktur.Micingirt 

Her ne iş yaparsanız yapın âşkla yapın, âşkla yapın ki; gören herkes leylâ olsun.Micingirt 

Keşiş İsa dinler mi din'lemez, din yok keşiş var.Micingirt 

Derdi olmayanın neyi var ki. Micingirt 

Kibirli adamların egoları çakıl taş gibi; yürürken ayaklarımı tırmalıyor rahatlıyorum. Micingirt 

"Esselatu hayrun minen nevm" 
Seherin gizemli derinliği ezan sesi ve zihni zemzemleyen duygular.Micingirt 

Tasasız yığınları düşündükçe şaşıyorum ve üşüyorum. Micingirt 

Tevazuu, takvanın meyvesi tefekkürün memesi ve varlık sofrasının eşsiz ziynetidir.Micingirt 

Parti rozetlerini bir kenara bırakın istikbâli konuşalım, istikbali konuşamazsak istiklali ararız. Micingirt 

PKK- DAEŞ - FETÖ ve türevleri siyonistlerin emrinde kendini bir davaya vermiş zannettirilen zihnini kiraya veren, hayasız kıstassız acımasız yığınlar topluluğu hâline getirilen kendi vatanı için gözünü kırpmadan ihanetler yapabilen, sömürgeci odakların cinnet sofralarının iğrenç mezeleridir. Micingirt 

Demokrasiden ziyade vatan müdafaasıdır sokaklara sahip çıkmak.Micingirt 

İsmine Allah’ın cc fethi (fetullah) , soyadına gülen yazdırıp; ağlayan sahtekâr hâine ve milletin parasıyla okuyup milletin parasıyla alınan uçaklarla milletin evlatlarına milletin meclisini bombalattıran alçağa FETO denir! Micingirt 

Bu savaş (15 temmuz) "Lâ İlâhe İllallâh Muhammedün Resûlullâh" diyenlerle; Muhammedün Resûlullâh diyemiyenlerin savaşıdır.Micingirt 

Müminin asâleti, ferâset ve cesareti kadardır. Micingirt 

İsmim Ömer olabilir, adil olabilmektir bütün mesele. Micingirt 

Bazen olanları görmemek insanlık suçudur. Micingirt 

Gülümsemek, kahkahaya atılan eşsiz tokattır.Micingirt 

O gün keşke dememek için, bu gün keşke de.Micingirt 

Yalaka insanları yalağa bırakıp; alâkadar olmayanız.Micingirt 

Hesapsız koşmak, cennetten firardır.Micingirt 

Ülkenin ekseni kaydıkça (kıbleye) terör azdırlıyor; dirilişler sancılı olur.Micingirt 

Mu’asır medeniyet mi? Yavaş ol! Micingirt 

15 Temmuz 27 Mayısa merhum Menderes'in varislerinin attığı Osmanlı şamarı ve Ezan-ı Muhammedî'n küfre galebesidir.Micingirt 

Öteleri düşündükçe; yüzümü bir yerlere sığdıramıyorum.Micingirt 

Öyle hatırla beni,mevt-i mülteci gibi... Micingirt 

Cesur insan kendini keşfedip hak ettiği şekilde muamele etmek; kısaca inkilap değil inkılap yapmaktır nefse. Micingirt 

Câhilin sorusu şeytanın borusu,üfle gör Micingirt 

Yükselmek için alçalanlara alçak denir, gerisi mühmeldir. Micingirt 

Kapitalizm şarkın hayal-kırıklığı, garbın sömürü ve bencilliğinin diğer adıdır. Micingirt 

Şiir şayet O’nu anlatıyorsa mühim ve en şerefli bir iş ve sorumluluğu en ağır bir emanettir. Şiirin hakkını vermek, istikâmetinde kullanmak gerçek şairlerin kaygısıdır. Micingirt 

Sarıklı nesirleri hece vezniyle imgeleştirmek, milli ruh taşıyan cesur kalemlerin haysiyetli kavgasıdır. Micingirt 

Tebessüm kahkahaya atılan prangadır,bir nevi fren.Micingirt 

Hissizlik bir hastalık türüdür,zira içinde zevk ve eğlence dışındaki kelimeler barınamazlar.Micingirt 

Hâl câzibesinin çevrelediği çilehanelerde öyle iklim ki var ki; tasavvur üstü olaylara ancak orada rastlanır ve adına âşk denirt.Micingirt 

Keşke’den hiçliğe koşanlara selâm olsun. Micingirt 

Delilik zekânın zirvesidir.Micingirt 

Makam korkakları erkek yapar; lâkin teneke parçasıdır, bir rüzgârlık ömrü var. Micingirt 

Demokrasi Şehidi mi 

Tutturduk bir demokrasi şehidi türküsü. Demokrasiden şehit çıkmaz, demokrasi bir tür idâre etme usulünden ibâret sadece. 

Demokrasiden şehit çıksaydı Norveç’le İsveç şehit tarlalarından geçilmezdi 

İllâ da şehit arıyorsanız tankın altına yatan “vedâ hutbesi”ni zerlerine kadar hissetmiş şehâdete yürüyen vatan şehidi Ömer Halisdemir’lerde arayın.Micingirt 

Vakar, takvanın şiddeti ve irâdenin gücüdür; lâkin hâysiyetli çehrelerde rastlanır.Micingirt 

Seher bilmezleri uyku bağlar, gaflet tavan yapar.Micingirt 

İnsanlık karaborsa; vicdan sahipsiz,vicdan irfânsız, vicdan kemâlsiz, vicdan mevt, vicdan boşlukta.Micingirt 

Fetva şakırtadan slogancı keşişlerden irfan öğrenmek; fikrin karanlığıdır.Micingirt 

Köpeğin sadakati, yediği yalın ömrü kadardır. Micingirt 

Tersiz bolluk, fikirsiz heyecandır; eteğine yapışını halleder.Micingirt 

Bir parça ahlak taşımalı insan,teberrük niyetine.Micingirt 

Vicdanlara kastedenler silahlı korkaklardır. Micingirt 

Ruhumda bir susuzluk hissiyatım mühürlü; arsızlar mı yığın yığın! Micingirt 

Sonbaharını düşünemeyecek kadar ahmaksın; gideceğin yer bellidir. Micingirt 

Hodgam kalabalıklarla başım dertte, hepsi bana benziyor. Micingirt 

İbadetli küfürbazın kalbi kirli, nasihati üfürüktür. Micingirt 

Vâhşi dünya,körelen vicdanlara rağmen söylenecek tek bir namuslu cümle; VAR-OLASIN TÜRKİYE” Micingirt 

Kökü derin olan bir söz söyleyin, insanlık namına hakikat olsun. Micingirt 

Kırık vazo parçalarını toplayıp, tarihi eser müzesine koşan sahte antikacılara benziyor bazıları..Micingirt 

Vatan sevgisi sonsuzluğun harcı ve izzetin kalesidir; haysiyetli insanlarda bulunur. Micingirt 

Ne son âczim ne de ilk,ıstırabım sensizlik... 
Micingirt 

Vatanperverlik meşâle gibidir, âsil yüreklerde bayraklaşır, mukâddes ruhlarda ölümsüzleşir. 

Kibir hormon gibidir, beslendikçe öldürür. Micingirt 

Büyüklük taslayanlara gülüyorum, tasmaları komedi. Micingirt 

Edibin gözyaşları, edebi nispetindedir.Micingirt 

Aşkı başka yerde arayanlar kalbin sesine sağır olanlardır.Micingirt 

Dudak yürekten gelenleri kulağa fısıldayan etin adıdır. Micingirt 

Şiire vicdan penceresinden bakıp, tefekkürle yoğuranlar; şiirin ötesine geçmeyi başaranlardır.Micingirt 

Enâniyeti paçavra, sâmimiyete baş yastığı yapabilen tevâzu ikliminin süvârileri zirvelere tevhid bayrağını dikebilecektir. Micingirt 

Şiir 

Tefekküre muhalif vasıfsız şiirler, nankörlere vasıta şiire ihânettir. Micingirt 

Şiir 

Şiir hakikati aksettirmiyorsa, pahası ağır olur.Micingirt 

Keşke 

Sonu göre göre keşke iksirini içmeden, tevbeye muhalif ölümü tatmak ne acı! Micingirt 

Şiir, basitliğin tepesini ezip gerçek Leyla kavramını en iyi ifade edebilen, gizemli kelimeler topluluğudur. Micingirt 

Evlilikler aşkla kurulur,sevgiyle var olur, iffetle yâr olur, şefkatle taçlandırılır. Micingirt 

Korkaklar hodgam ve şüphecidirler, gücü silahtan alırlar. Micingirt 

Şaşkınım, fâni bir ömür için cumayı unutanlara. Micingirt 

Trajediler, haysiyetsiz batının kadeh kahkahalarıyla, başsız İslam coğrafyasının bahaneci dirayetsiz ve din-ayetsiz kralcıklarıyla arşı titretiyor ve kader ülkemizi imtihan ediyor. Micingirt 

Gördüğünü görenler,kördürler. Micingirt 

Tefekkürü ebedîleştirenlerin sükûtları hâl, vızıltıları bal olur.Micingirt 

Dürüstlük ilimdir, zekâsızlar anlamaz. Micingirt 

Sâmimi duâ, gayret tefekkür ve tevekküldür. Micingirt 

Sermayesi nifâk olanın şirketi küfürdür. Micingirt 

Edibin haysiyetindendir hakkı müdafaada ifadelerini kılıç gibi indirmesi, zilletperverlerin suratına. Micingirt 

Fedakâr gayretli alın teri ve kararlılığı hücrelerine işlemiş; davası tevhid olan hastlerin özetidir vatan sevgisi.Micingirt 

Ayrılıklara rağmen İslam tarih yazacak; kırk kişi olmamıza az kaldı. Micingirt 

Siyonizm'in karşısında duranlarla, bebekleri vuranların savaşı; "şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sadâ, İslâmın sadâsı olacaktır" sözünün doğum sancılarıdır. Micingirt 

Hayretinin tesiri aradığına götürebildiği kadardır. Micingirt 

Unutmak gözlerde su taşımaktır. Micingirt 

Üzülemeyenlerin gülme ritimleri yalancıdır. Micingirt 

Duru ve sâf her söz bir şiir damlasıdır.Micingirt 

Vurgunluklar, fırtınalı bereketli lodosların teşhiridir. Micingirt 

Mihenge vurmadan hesapsız, kaygısız yazmak; dilin zihnin ve ruh dizgininin koptuğunun göstergesi hatta iflasıdır.Micingirt 

İrâdesini Noel yapraklarına kaptıran şatafat köleleri... Micingirt 

Tebessüm temiz yüzlü insanlarda güneş gibidir.Micingirt 

Duru yürekler sâmimiyetle süregidenlerdir. Micingirt 

Tebessümlerimi kasredenleri, Allah'a arz ediyorum. Micingirt 

Din âyet ve hayattır. Edeb, âyetin ve hayatın yaşam sertifikasıdır. Edepsiz dindarlık tebliğ düşmanlarına tarafgirliktir! Micingirt 

Tevazu resmi çiziyorsa uzaklaş... Çizgiler aldatır.Micingirt 

Huşu içinde, şiir gibi hissediyorum kendimi diyemiyorum. Yaban domuzu gibi terör sahneleniyor! Micingirt 

Şuur fukaraları, vatan sevgisinden bîhaber nefse köle ideolojilerin fıtrattan savruk slogan borazanları... Micingirt 

Aydın kılıklı akbabalar, mukaddeslere nefsilik sıçratıyor. Hakikat duyuları keçeleşmiş zerzavat fitne türetiyor. Ülkemin tebessümlerine diş gıcırtıdan sırtlanlar pusuda vesselam. Dilimin ucundan tek kelime “Şehitler Ölmez,Vatan Bölünmez” Micingirt 

Bir yolculuk lâzım bize,aması olmayan bir yolculuk "tekbir"! Micingirt 

Sensizliğin tutunabileceğim tek tarafı tahammülüm,ayrılığın gel yanıma der gibi.Sen anlattın bana secdenin büyüklüğünü.Micingirt 

Urfa gibi peygamber kokuyorsun,alnından öpüyorum aklıma düştükçe... Micingirt 

Caddelerde tırpan sesleri, duraklara ot yığıyoruz, öküzleri çoğalttık.Micingirt 

Câhiller slogan, ârifler sükûnet korkaklar silahperestirler. Micingirt 

Hayal kırıklığı insan kırıntılarından kalan cüruflardır. Micingirt 

İhsan insandır, orsa ki Siyonlar sömürüyor.Micingirt 

Maskeler ayrı yüzlere aynı şeyleri söyletmiştir. Micingirt 

Alçaklara alçak-gönüllülük,alçaklıktır. Micingirt 

Kısa kısa susuyorum, mukâddesat uğruna. Micingirt 

Murdoch’un metresleri ve siyon öpüşlerine ruhunu satanların aşkları mevt.Micingirt 

Ben buruşturup uykuları doldururken boşluklara, gözkapaklarım "keşke"lerde. Micingirt 

Zevkperest kahkahalar, çöküşlerin gözyaşlarıdır Micingirt 

Yalancının yol işareti, vaktin direksiyona tez çarpar. Micingirt 

İmlâ kurallı anlamsız mısralara rastlayınca, beton binaları alkışlıyorum. Micingirt 

Mukaddesat telaffuz edilince, kalbimi kâlimle savuşturuyoruum. Micingirt 

Herkes ağlayabilseydi, kimse ağlamazdı. Micingirt 

Haklının görünmez gücü vardır, dövüşmeden kazanır. Micingirt 

Şiirlerim rüzgâr gibi,serin özgür tɑ ɑ ssupsuz.Micingirt 

"Ölüm sessizliği" yalan, ölüm tüm sesleri emzirir.Micingirt 

Övünmeyin akıl işi değil, fikredip gem vurun. Micingirt 

Yalan söyleyene yalaka lazım. Micingirt 

Gerçek bahtiyarlık gerçeğin hamalı olabilmektir, istikbâlini malayani şeylere feda etmek ne acı. Micingirt 

Sözü şirâzesinden düşürenler, çukurlara dolgu taşı olurlar. Micingirt 

Vücut hatlarını teşhir, tesettürü başörtme hoyratlığına dönüştüren modrnizmin giyinik çıplakları, biraz ciddiyet lütfen! Micingirt 

Gün gelir ölüm de ölür, kalp yoksa göremezsiniz. Micingirt 

Şiirlerinizi irfânlamazsanız, kafiye ishaline düşersiniz. Micingirt 

Çıngıraklı beyinler çöl arıyorlar, nafile. Micingirt 

Secdeleri kanatırcasına birlik olmak lâzım, mazeretin karşılığı yok. Micingirt 

Ferâset; sâmimiyeti ve tevekkülü kalbine nakşedenlerin nasibidir, sırf tahsille olsaydı şuursuz diplomalılar hükümranlığı hakikati boğazlamazdı. Micingirt 

İsmim Ömer olabilir, bütün mesele adil olabilmektir. Micingirt 

Sebepler, gülün güzelliğini dikene gizler. Micingirt 

Bursa gibiyim göbek bağımdan Osmanlı şuuraltım ve Ömer' siz müesseselere lânet olsun! Micingirt 

Tesettür tereddütsüz iffet kuşanıp; kadınlığını gizlemektir nefsin gladyatörlerinden. Gösteriş budalalığı ve şımarıklığın lüzumu yok. Micingirt 

Yalan şirk şeylere kementtir.Micingirt 

Görgüsüzlüğü medeni cesaret göstermek; arsızlıktır zevzekliktir. Micingirt 

Riyakâr ibâdet musibettir.Micingirt 

Mısralar soğuk, olabildiğince hissediyorum geveze kavramları ve çok yüzde kir bir su damlası. Micingirt 

Nefretten nefret ediyorum, nefret ettikçe nefretleşiyorsun. Micingirt 

Milli kazançlarımızı şahsi emelleri için kullanan şöhret müptelası heyulalar,zavallısınız. Micingirt 

Siyonistlerin ağır silahı, haysiyet engizisyonudur. Micingirt 

Cücelerin kabalığını umursamıyorum, kepâzelerini mısralara terkediyorum. Micingirt 

Lâflar mayınlı tarla birbirimize; yürek kanatıyoruz, gâvura figüranlıktır bu. Micingirt 

Sâmimiyet göz kamaştırır, körler göremez. Micingirt 

Bir derdim var tek derdim; dert-verenle dertleşmek,rastgele Micingirt

Gerçek dost diye bir şey yok, cesur insanlar vardır ferâseti, cesaretli ve Hamza gönüllü. Micingirt

Hâkikat riyâkar zekâları geçte olsa bozguna uğratır; hatta ebediyetsizlik çöplüğe süpürür. Micingirt

Arada hafif gidiyorum, iki ayrı dilde. Micingirt

Ezân namazın hafızası, depremden kaçar gibi secdeye koşun.Micingirt

Mübalağasız tebessümler hayal kırıklıklarına şefkat esintisi. Micingirt

Kalp noktacık darbelerle büyük lâflar söyletir. Micingirt

İnsanlık için yaşayanların tiryakiliği saadettir. Micingirt

Büyüdükçe küçülen bebeklere nine diyoruz. Micingirt

Kendinizi unutmayın, kendinize saygılı davranın, gürültü korolarından uzak durun. Micingirt

Özgür düşünen zihinler kapılarını kulluğa açar. Micingirt

Kayıtsız şartsız birliğimizi kardeşliğimizi tesisi için nifak kahkahalarını tevhit susturucusuyla susturmak gerek.Micingirt

Fikri nefse yol etmiş; ene uçurumlarında koşturanlar, kaypak kulelerden çıplak kayalıklara çarpışmış şarap güveçleri gibidirler. Micingirt

Hürmetlerimin değiştirilmesine tahammülüm kalmadı. Micingirt

Ben hüzün peygamberini sevdiğimden hüznü seviyorum ve hüznün özgürlük olduğuna inanıyorum. Micingirt

Ölçüsüz kahkahanın hammaddesi arsızlıktır. Micingirt

Kalpler kalınlaştıkça kalıp ihânete uğradı, fikriyat şarap sandığı. Micingirt

Küçümseyen insanları küçümsemek büyüklüktür ve tavrın izzetidir.Micingirt

Alkışla yaşayan alkışla ölür. Micingirt

Soylu şahsiyetlerin ırkı yoktur. Micingirt

Midesini beyniyle takas edenler, hakikati yazamazlar. Micingirt

Bir "z" âlimi zâlim, ârifi zârif yapar.Micingirt

Fikirsiz kalabalıklar kayıtsız yalnızlardır. Micingirt

Vatan sevdasının lisânı yok, hâl işi. Micingirt

Ölümlü dünya sözünü ağzına pelesenk edip; ölmeyecekmiş gibi yaşayanlar, hakikat namına acı bir gülümseme bırakabilirler. Micingirt

Perşembe yüreklere sızan duvaklı gelin gibi, en çok cumaya yakışıyor. Micingirt

Modern hayat ölülerin kahkahasıdır,dirileri güldüremez. Micingirt

Kalp faziletli kavgaları sever, didişmeyi değil. Micingirt

İhtiyarın oynaması dalaletin dansıdır. Micingirt

Erdem insanlığın ortak sermayesidir, yürekli insanlar taşıyabilirler. Micingirt

Fıtratı terk eden neyi terk etmez ki. Micingirt

Anladım ki; büyük sâmimiyetleri kalem yazamıyor, yürek işi. Micingirt

Zihnim kumlar gibi, kanatlanıyor suyu rüzgârı görünce.Micingirt

Şuur damağa düşerse ben artık bâhtiyarım.Micingirt

Düşünmek irfân ister, irfân ferâset.Micingirt

Kibirli binalar riyakâr medeniyet, kalbi ölü şehirler.Micingirt

Ondört asırdır "kırk" kişi olamadık.Micingirt

Duyarsız adamlar ayarsız adamlardır.Micingirt

Gülümseyin fakat gülümser gibi yapmayınız.Micingirt

Dalkavuklar istikâmet ve âkli sıhhati sağlam tutmama vesile oluyorlar. Micingirt

Şiir yazmak muhabbettir gözyaşıdır parıltıdır ve belki de gülümsemek husumete. Micingirt

Ağızlarını yırtarcasına pervasız konuşan adamlar,cehle barışık kaba sığmaz sözler edince yanıyorum yaşanmışlıklarıma.

Sabır yeni kapıları aralar, tevekkül ulaştırır. Micingirt

Edip,irfân ve edepten nasibi olanların adına denir. Micingirt

Erdem ve güç kalıpta değil kalptedir. Micingirt

Tefekkür yetenek istemez, biraz sâmimiyet seyri yakalayabilir. Micingirt

Fikri olmayanın değeri yoktur. Micingirt

Ey insanlık, senden sana çok şey kalmadı insanlığa . Micingirt

Köpek yüzü gibi dalkavuğun gülüşü. Micingirt

Hak ve hakikate, iyiye, doğruya tercüman olanlara selâm olsun.Micingirt

"Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü" diyebilmek için " Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü" diyenlere saygı duyanlara saygılı davranın , ahmaklığın lüzumu yok. Micingirt

İmân ibadet ve muâmelat; muâmelatı bozuk olanlardan uzak durun.Micingirt

Yüreğe dokunamayanlar susamazlar. Micingirt

Sâkin ve sabırlı insanların gülümsemesi, muhatabına inşirâh ve sekinet verir.Micingirt

Ruhun tenhâ yollarında sabır kovalıyorum ferâset ve tevekkülle,rastgele. Micingirt

Mahremine tebessümü esirgeyip; yuvayı üşüten şöhret müptelası hanımların kültürel etkinlik safsatasıyla popüler konuklarla sarmaş dolaş çirkinliklerini resmetmeleri edebiyatın edepsizliğe kurbanı, boyalı kokuşmuşluğumuzun pâyeli fıçısı ve cehâlet mezesidir. Micingirt

...tevâfuk güzel şey.Micingirt

Âşk istikâmettir. Micingirt

Zihin hurcumda yazamadığım şeyler şiirdir. Micingirt

Nefsi hezimete uğratabilen bir mümin haysiyeti ve 
eşsiz yolculuğa devam edebilecek feraset gerek yığınlara. Micingirt

Tebessüm ve gözyaşları yüreğin aynasıdır, maskeler işe yaramaz.Micingirt

Pespâyenin penceresi perdesizdir. Micingirt


Ömer Ekinci Micingirt


Yorumlar - Yorum Yaz


Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam44
Toplam Ziyaret341635