SÖZLER

Şiir,mânası nesirle izâh edilemeyen gizemli ifâdeler topluluğu..Micingirt

Şair duyguların sedası, ifadelerin gönül gözüdür. Micingirt

Şiir âhenkli sözden ziyâde, tefekkür örgüsüdür.Micingirt

Sükûtum sensizliğin çığlığıdır. Micingirt

Varlıkta kibir Karun ahlakıdır.ahlakıdır. Micingirt

Kendi için yaşayan eşi benzeri olmayan tek mahlûktur.Micingirt

Bütün hayâllerinin gerçek olabileceği yerin farkındalığıyla; havf ve reca terazisini sağlam tutabilenler adam, vesselam.Micingirt

Çileli ney gibi sükût sesleri. Micingirt

Sükut mertebe keşke tevbedir. Micingirt

Ruhumu coşturan bir cezve şiir, yârını yandıran yârene benzer. Micingirt

İnsanların duygusu yürekten, şâirlerin ki ciğerinden ses verir. Micingirt

Alçalmak için yatmak yeterli. Micingirt

Gülün güzelliği dikeninde gizlidir. Micingirt

Zaman kuzuyu kurtarma, çobanı artırma zamanı. Micingirt

Nice ceylan gözlü çirkinler gördüm. Micingirt

Her güzelden Leyla olmaz. Micingirt

Her sabahin mefkûresi gayesi, hikmet dolu intikaldir muhakkak.Micingirt

Susmak, tefekkür dokuyup sabır örmektir.Micingirt

Kibir, Karunların nasibidir. Micingirt

Hüzünleri anlattıkça,anlattıklarıma hüzünlendim.hüzünlendim. Micingirt

Edepli edip durgun suya benzer, dalgası da güzeldir. Micingirt

Sairler iç alemini ifade edebilen gönül elçileridir. Micingirt

Gözyaşı duygunun saydam halidir.Micingirt

Yaratılmışlar içinde en şefkatli yüz anne yüzüdür.Micingirt

Mevki korkakları erkek gösterir.Micingirt

Sair, edebiyat ilmini edeb ile yoğurup yaldızlı cümlelerle gönüllere nakşeden nakkaşların adidir. Micingirt

Diriliş türküsü gelir rengârenk, eski ihtişamın debdebesiyle.Micingirt

Ne zaman tövbeyle yüz yüze gelsem, daha erken diyor bu küflü zaman. Micingirt

Bir gece aniden gelse tayyare, düşündüm kaçacak yer bulamadım. Micingirt

Pişmanlığın dehşetini tatmak istemiyorsanız Saron’la Neron’u hatırlayın.Micingirt

Günde beş kez muslukla öpüşenin alnında kir var ise çeşmesini araştırsın.Micingirt

Şiirler derecelendirilemez, sıralandırılır. Ö.E.Micingirt

Aldım onu önüme hesap bilmez büstümü, ümitle toparlandım öyle üşüyorum ki.Micingirt

Sevgi masivaya benzer aşk maveraya.Micingirt

Ask, kalpten kalbe iz bırakan tarifi zor sesleniş.Micingirt

Güzelliğin kuru balçık, bir gün gelir kovar gel çık. Micingirt

Günde beş kez muslukla öpüşenin alnında kir olması utanılası şey..Micingirt

Zânnı geçtiysek eğer, ne at gerek ne eğer.Micingirt

Ülkemin köhne sokaklarının yıkık türbelerinin dibinde, mâziyle gölgelenip zamanı iteklediniz mi hiç?

Edep dini töredir, idrak vicdana göredir. Micingirt

Günahtan kaçacak yer bulamadım.Micingirt

İfadeler karakteri ele verir. Micingirt

Gözünde yaş olmayanın düşünde iş olamaz. Micingirt

Çile bezi giyindim gözyaşıma dayandım Micingirt

Sükût bilmez oynaşır âdemlikten bihaber.Micingirt

Takva,İslam deryasından ötelere yelken açmanın diğer adıdır.Micingirt

Kulluktaki mesafem, ötelere vesile olabildiğim kadardır.Micingirt

Tesadüfte ufuk arayan, karanlıkta gölgelik arayana benzer.Micingirt

Yalnızlığıma büründüm çileli ney gibi sükut sesleri... Micingirt

Tesadüfe tesadüf etmedim. Micingirt

Tesadüfe tesadüf ettiğini zannedenler, tevafuka su-i zan edenler.Micingirt

Çakalla arkadaş olanın koyunları çok olmalı.Micingirt

Sağduyulu insanlar beyninden konuşur.Micingirt

Dava adamı,davanın kölesidir.Micingirt

Dertsiz adamların derdi büyüktür.Micinirt

Çok övünen çok dövünür.Micingirt

Namuslu adam uslu adam değil,huluslu adamdır.Micingirt

Şöhrete koşarken şerefi kaybetmeyin.Micingirt

Aşkın gözü kördür diyenler, aşka kör olanlar. Micingirt

Aşk eskimemiş çok eski, düşündümde çok yeni. Micingirt

Acı çekmek veli sanatıdır. Micingirt

Çileniz devam ediyorsa, gayeden haberdarsınız. Micingirt

Ölüm bizi bekliyor, bu ölmekten daha zor.Micingirt

Edip idrâk ve edepten nasibi olandır. Micingirt

Şiirin ar damarı, şöhret duygusuyla çatlamıştır. Micingirt

Şâir ile şiir yazan arasındaki fark, görenin fark ettiği kadardır. Micingirt

İnsan ile şeytanın farkı, prangaların terki oranındadır.Micingirt

Mâzisine düşman toplum kimdir sormayın. Micingirt

Çok kimsenin göremediği perdeli mısraların ifşâ edilmesidir şiir. Micingirt

Edebiyatın köküne bağlı kalmak,edibin izzetindedir.Micingirt

Her kelime özeldir,öz şiirde güzeldir.Micingirt

İnanç,teravih ezan,şükür geldi Ramazan.Micingirt

Sadakat içgüdü olduramayacak insanların adıdır. Micingirt

Zirveyi hak eden kutlu tek mevzu, mutlak samimiyet birde tevazu.Micingirt

Duygu ile gerçek arasındaki ince çizgide yürüyebilen; irfan ikliminin fevkinde hassas yüreklere sahip gönül bekçileri ancak hissedip anlayabilirler gerçek şairleri.Micingirt

Şair kristal örülmüş kubbeye benzer, alemi hesapsız ustaya gelmez. Micingirt

Ediplikte gözümüz yok ancak, edibi edepsizlere göstermek gerek Micingirt

Şiir hâl dilini en iyi ifâde etme hâlidir.Micingirt

Ruh asabiyete bürününce izân kör olur.Micingirt

Takva, zirveye alçak gönüllerde yükselir. Micingirt

Onur, olmazsa o nur olmaz. Micingirt

Eğer ticaret şatafata dönüştüyse, iflasın sesleri duyulmuştur. Micingirt

Benlik aslına varır,kölelikten kurtarır.Micingirt

Terk edebildikleriniz geriye, terkiniz mükâfat idrak hediye. Micingirt

Hakiki sevgi, sevenin her şarta sevdiğine tevazünün zirvesinden seslene bilmesidir. Micingirt

Aşkı yaşamıyorsanız, yaşamı değerlendirebilme imkânlarından yoksunsunuz. Micingirt

Bakışlarınız şaşı olduğu sürece, keşkelerden kurtulamayacağınızı biliniz. Micingirt

Sahip olduklarım, olamadıklarımdan daha çok tüketti beni.Micingirt

Aşk, tarifsiz seslenişin adıdır. Micingirt

Kavuşamayanların varacağı bir iklim vardır ki, adına vuslat derler.Micingirt

Samimiyet atını,sıdk ile eğerlendiriniz,takvayla değerlendiriniz. Micingirt

Leyla münakaşasına girmeyiniz ki, mecnun demesinler. Micingirt

Şiir şuurla gelir, şuurun ötesiyle taçlanır.Micingirt

Vuslatı flörte reva görenler, aşkın kemâline erişeyemenler.Micingirt

İnsan ise; aç içini od vardır! Micingirt

Hak-batıl değişmez,değişenler yöntemlerdir.Micingirt

Aşk câzibesinin çevrelediği öyle iklimler var ki; tasavvur üstü olaylara ancak orada rastlanır. Micingirt

Karşılıksız olarak verdiklerinizi düşünürken annenizi hatırlayın.Micingirt

Sevdiğiniz, yüreğinize köz bırakmıyorsa; sevginizi gözden geçiriniz. Micingirt

Aşk sana O’nu hatırlatıyorsa şayet mubârek olsun.Micingirt

Sapkın yönelişlere(gay,lezbiyen vb) dur demeyip suskun kalanlar, onlar görmese de peşinden gelen ve asrın tarihini yazacak olanlar, insanlığın bu hayasız ve çılgın dönemine “Azgınlar imparatorluğu” veya”İkinci Lüt kavmi vakası “adını vereceklerdir. Ö.E.Micingirt

Nedense dalkavuklaşmalar istikametimin ve sıhhatimin bozulmasına vesile oluyor. Ö.E.Micingirt

Öyleleri vardır ki, yapılan hayasızlıkları kadınlara zina erkeklere ise masum göstermek adına çapkın adını verirler.Micingirt

“Ben” için kendini tüketenlerden olma.Micingirt

Flört, iffet kavramını yok etmiştir.Micingirt

Şiir seni enâniyet zincirinden koparamıyor ise; yazdıklarınla sorunlusun demektir. Micingirt

Şöhretin zirvelere çıkarıp çukura bırakmak gibi bir özelliği de vardır. Micingirt

Medeniyetsiz medeniyet,çağ dışı çağdaşlık maskesiyle İslam başsız yetim ve sahipsiz bırakılmıştır ve mâzisine düşman bir topluluk türetilmiştir. Micingirt

Miskinliği kadere atfedenler kaderin gerçek ruhunu idrâk etmemiş olanlardır ve marifet kaderle irâdeyi ayırt edip yaptıklarımızla yapmak isteyip 
yapamadıklarımızı fark etmektir adamlık. Micingirt

Ahmakla münâkaşa da çözüm ya lisânı ya da mekânı terktir. Micingirt

"Ben"i terk edemeyenler çok şey terk eder. Micingirt

Ebedîyete söyleyecek sözü olmayanlar, kin tiridine banıp lâf ishaline düşerler...Micingirt

İdrâk, inkâr ile imanı tespittir ve kulluk ne tek başına liyâkat nede sadakattir. Liyakatte samimiyet varsa sadakattir, samimiyet ise ona şeksiz şüphesiz tâbi olup her emrine eyvâllah diyebilmektir ki gerçekte idrâk liyâkat ve sadakat budur. Micingirt

Ahmakla münâkaşada çözüm ya mekânı ya lisân-ı terktir.Ö.E.Micingirt

İlhâm şiirin, zorluklar azmin gıdasıdır. Ö.E.Micingirt

Yürekten Allah de değsin akan ter, ter gider her şey biter.Ö.E.Micingirt

Şâir edebiyat ilmini ileri seviyede, imge ve sözleri halkın anlayacağı seviyede tutmalıdır. Ahlak yaşayış ve davranışlarıyla kısaca hâl dili sözcükleri olmalı.Her ortamda her şartta model olup tüm renklerde saygı duymalıdır. Mütevâzi olayım derken izzet ve şerefini ayağa düşürecek tavırlara tamah etmemelir…Micingirt

Değişen zaman değil, cürmünü zamana yıkmaya çalışan yığınlar tayfasıdır. Micingirt

Kulluk nazari bilgilerle beslenir, takva ile süslenir tatbikatla yaşanır. Micingirt

Mısralarla çok şey ifâde etmek isterdim; her şeyi âsla. Micingirt

İffet bilmeyende izzet ne ararma.Micingirt

Hak-batıl senin varlığına emâde,istediğini kullanabilirsin. Micingirt

Bensizliğin ben, sensizliğim sen dolu..Micingirt

Kabir, yaşam ve ötesine ara istasyondur.Micingirt

Hak bilmeyende vefa mı? Micingirt

Garbın hayalinde bir şey olabilirsin ey şer Beşer; hakikat terazisi kurulduğunda nereye kaçacaksın! Micingirt

Putları çok olanların varacağı menzil, akıl hapishaneleridir. Micingirt

Asâlet soydan değil huydandır.Micingirt

Hesapların görüldüğü zalimlerin dürüldüğü öyle bir mekan vardır ki, adına cehennem denir.Micingirt

Geçmişle hesaplaşıp istikamete yönelmenin esas adı tevbedir.Micingirt

İffet işveyİ izzet zilleti İmân şüpheyi asla kaldırmaz. Micingirt

Zaaflar günahların köşe taşları, irâdesini zaaflarının değil insan ve insanlığın emrine verebilenlere selam olsun. Micingirt

Gönüllerde yaşamak, zevki gaye edinen mahlûkatlarla değil; takvâ süvarileriyle aynı hedefe yönelmekle hayat bulur. Micingirt

Dâvaları yüceltmek yürütmek ve sonuca varmak için vasıta şart, vasıtanız bozuksa tamirle zaman israfını bırakıp sağlam vasıta edinin, ideâlist insan vasıtalara takılmaz gerektiğinde değiştirilebilir… Vasıtanızı değiştirebilirsiniz, dâvanızı asla…Micingirt

Mânalı dörtlükler yontulan taşlar gibidir, üst üste ve yan yana koydukça özünden bir şey kaybetmeden yüce ruhlarda revak, kemer, kompozisyonlar oluştururlar…Micingirt

Hâl dili takvanızı,kal dili fetvanızı fâş eder.Micingirt

Herkes bir gün tevbenin idrâkine varacak; ancak o gün tevbe olmayacak. Micingirt

Enâniyet hastalıktır, bulaşıcıdır ve psikolojik bir yanı vardır. Micingirt

Beni sana götür sen getir bana,şeffaf ve sâmimi gayri olmasın. Micingirt

Gençliğe nâsihat bana düşseydi; Çanakkale’yi gez, sonra gel İstiklâl
Marşı’nı oku derdim... Micingirt

Dedikodu, ahmak şahsiyetlerin terk edemedikleri zavallılık mırıltılarının diğer adıdır.Micingirt

Madem “Şeb-i Arus” ölüm, vâkit aşka hazırlanma vâkti. Ö.E.Micingirt

Forslarımız,rütbelerimiz, makamlarımızın büyük günde boynumuza geçirilen ateşten şeyler olabileceğini hatırdan çıkarmazsak; selam olsun bize.. Micingirt

Sâmimiyeti yaşayamayanlara sıdk izâh edilemez.Micingirt

Şiir ne derin ağdalı kelimeler ne de imgeler topluluğudur; mesele ne imge ne de şiirdir.Mesele şiirin ölümsüzlüğe vasıta olup olamama meselesidir...Micingirt

Gerçek liyâkatınız, insanlar arasındaki kötülükleri adalet ölçüsüyle iyiliklere çevirebildiğiniz nispette değerini bulur. Micingirt

Deyyus kalemşorlar ve kasırga,ya Rab dindarları sözde dindarlardan koru.Micingirt

Bâbıâli’nin paralı askerleri, başınızı yastığa koyduğunuzda bu günden sonra kimsenin hakkında haksızlık yapmadan araştırmadan yazmayacağım deyip büyük mizânı düşünebiliyor musunuz! .. Ö.E.Mİcingirt

Sırtını güçlüye dayayıp bir şeyler olabilirsin, ilahi adalet pençesini boğazına dayadığında nereye kaçacaksın! Micingirt

Politikanız sizi izân irfan ve insani değerlerden uzaklaştırıyorsa, ya politikanız ya da kendinizden kaçınız istikâmetiniz yok yönsüzsünüz. Micingirt

Hiç kimse varlığını varlıklara bağlamasın, unutmayanı unutmayın ki varlığınız ebeden devam ede.Micingirt

Herkes şiir yazıyorsa, kimse şiir yazmıyordur... Micingirt

Nice insanlar vardır; ömrü “ben”lik kadardır.Micingirt

Ben hep hüzünlü tükenişlerde,ya sen! Micingirt

Selam olsun,ya Rab ben pişmanım diyebilenlere! Micingirt

Sevdanızın çığlığı vuslâtınız kadar olsun.Micingirt

Ey nefsim fitratta buluşalım..Micingirt

Çapkınlık diye yutturulan kavramın gerçek adı ihânet semeresi lânettirÖ.E.Micingirt

Gözlerimi kapadığında görenlere selam olsun.Micingirt

Gıybet nankörlerin hâl dilidir.Ö.E.Micingirt

Kânaât, dimağlara tat haramlara tokattır.Ö.E.Micingirt

En büyük başarı “üzerine işkembe ”de atılsa secdeyi bozmamaktır.Ö.E.Micingirt

Bir’e varmak var iken; bireysellikte niye! .. Ö.E.Micingirt

İdeoloji vâdisine varanlara kardeş, dönenlere kalleş plaketi takdim edilir, ödlek çoksa geri dönüş az olur.Ö.E.Micingirt

Sâmimiyetinizin ölçüsü çilenizin nispeti kadardır.Ö.E.Micingirt

Cildin ne önemi var,yüreğiniz kadar güzelsiniz.Ö.E.Micingirt

Avurtlarınız ter kokmuyorsa, kazancınız mübârek olsun! Micingirt

Sevgi güzeldir,içinde şirk yoksa.Micingirt

Şiir çok şeylere kementtir.Micingirt

Ey düğününe Hristiyan diline Fransız ahmak, neyin peşindesin! Micingirt

İrfân gözeneklerim yazdıklarım çöktü, sahibimi arıyorum,ya sen! Micingirt

Malpereste âşk, borçluya huzur yalancıya Hızır uğramaz.Micingirt

Hırsızlar en çok kendini çalar. Micingirt

İsm-i şerif vasfı gör; Tanrı yoktur Allah var! Micingirt

Akıbetimi merak edince; cürmüm sırıtıyor! Micingirt

An itibariyle 7,2 milyar kişiyiz ve imtihan salonunda bekliyoruz,ne mutlu farkında olup ebedi saâdete erenlere.Micingirt

Bütün mezarlar buruk ötesi,yokluk sefası ve ben hüzne çekilmişim.
Micingirt

Gözlerini öyle bana çevirme; sen gülünce dudaklarım kuruyor…Micingirt

Kalbinde hüznün kırıntısı bulunmayanlara şiir okumak,kuru ağaca su vermeye benzer ve israftır. Micingirt

Şâirliğe lüzum yok,insan olmak lazım.Micingirt

Doğrunun geç anlaşılma diye bir huyu var,hiç hazzetmem...Micingirt

Tövbe istiğfar bana, seher en çok secdeye yakışıyor. Micingirt

Arsız insanlar cimriler birde üstün zekâlılar; arsızlar da edebi, cimriler de zekâtı, üstün zekalılar da ise hiçbir şey fark ettim. Ö.E.Micingirt

Ölümü unutsanız da aklınızda “O” olsun.Micingirt

Zâlime yumruk, zayıfın âhı gücün sadakasıdır! Micingirt

Hayası olmayanın neyi var ki. Micingirt

Dindarlar ikiye ayrılır; din-dar lar ve dindarlar.Micingirt

Söz bilmeyen lâfı bol eder.Micingirt

Adaletsiz tarafgirlikler despotizmin öncüsüdür ve yönü bataklıktır. Micingirt

Milli mevzûları derin mâna ve kafiyeli cümlelerle zamanın ruhuna nakşedebilenler bağımsızlık marşları söyletebilir.Micingirt

Yalan tarih yazanlar ve tarafsız kalanlar; tasmalarınızı toplayıp meçhule döküyorum. Micingirt

Ben diriliş beklerken; şiirlerim ölümü taşır.Micingirt

İrfân kuşanamayanların cübbe kuşanmaya hakları yoktur. Micingirt

Tesettüre hörgüç,tefekküre hevesat,teşekküre delâlet,tezekküre nisyân ve iffetine streç giydirilmiş bir İslam yok.Micingirt

Siyonizm'in karşısında duranlarla, bebekleri vuranların savaşı; hissiz yığınlarla geviş getiren sürülerin farkı kalın çizgilerle ayrıştığında bitecektir.Micingirt

Kalemimizi dosdoğru, fikrimizi vicdanımızı ferâsetimizi zamanın kisralarına şaronlarına karşı sağlam tutamazsak, sessiz alkışlar bir gün alnımıza münafık damgası olarak vurulur ve varlığımız dürülür! Micingirt

Allah insanlığı, Hakk'ı tarafgirliğe terk edenlerden korusun... Micingirt

Erenleri unutup tasavvuf ve tevbeye mesafe koyanlar"nefsi nefsi" diyarında, cürmü kadar yanacaktır. Micingirt

Siz tolerans üreten moda müptelası dindar görünümlü cür'et kardeşler ve yerli Burjuvalar; fıtrat ve sırat sizi sonsuzluğa mı yoksa dört çekerlerinizle harikalar diyarına mı götürecek, nereye yolculuk... Micingirt

İrfân kadrosu ve tevhid caddesini boş bırakan nesillere, ilmin yerini cehâlet adaletin yerini zulmet ahlaksızlık şirk alır ve mazlumları din kisvesiyle boğazlıyan ilâhî mesajlara muhalif sahte halifeler ve katiller ordusu işit-feto ve türevleri türer müptela olur... Micingirt

Polemiğe girmeden verenin emrettiği ahlak üzre, bir ömür insan-ı kâmil gibi yaşamayı; İslâm ihsan istikametinde dert, Hakk'ı sevip ve sevdirmeyi dava edinmiş yüreklere selam olsun. Micingirt

Cuma gecelerinin dini icra heyeti; bacakları tavana koşturan süslü hanımlar ve jekoben edalı assolist fetva direktörleri... Micingirt

Adam olmak hedef ise; gerisi mühim değil. Şöhret memurluğu fahişenin aşkı kadardır, şapşallığın lüzumu yok! Micingirt

Katilin önder sayıldığı bir ülkede, hiçbir yol barışa çıkmaz. Micingirt

Cesâret dehasını ruhuyla buluşturan hâkikat savaşçılarında mükemmelliğe ulaşır. Micingirt

Çaresizlik, ölenin kendi mezar taşına müdâhil olabilmesi kadardır. Micingirt

Yalan tacirleri gerçekte fakirdirler. Micingirt

Kıvılcım kadar duygusu olmayana, zerre miktar şiir koklatmayınız.Micingirt

Tevâzu lafzından nefret edenler; yeşil yelkenliyi unutmuş gibi. Micingirt

Her bereket besmeleyle başlar, hikayeler anlatma. Micingirt

Ne zaman zihnimden şiir yazmak geçiriversem, mezarlıklar geliyor aklıma. Micingirt

Yaşamı zevk meselesi görüp; geleceğinden zerre kadar etkilenmemesi, gençliğin irfân seviyesinin acı tescilidir. Micingirt

Enâniyeti izzet görenler, hurdalığı antika dükkânı zanneden bahtsızlardır.Micingirt

Kim bana dünyada barış ne derse; "FİRÇA" yazıp süpürürüm lağıma! 
Micingirt

Seherin varlığının çehresinden, ahenkli sınırsız derinliklerine...Micingirt

Granitleşen kalpler ülkesinde yetim başı okşamak; insanlığın ham maddesi toprak kadar temiz ellerin haysiyetli dokunuşlarıyla ancak mübarek ve mükemmel bir Peygamber ümmeti olmasına vesile olabilir. Micingirt

Hamiyetperverlik, gönül iklimine bütün nüânslarıyla, karşılıksız hâl ve kelimeleri başkalaştırmadan gereğince güzellikler salıverebilmektir. Micingirt

Makam koridorlarında bekleyen koltuk müptelaları, isminiz yaşadığınız küreye hayalet bile olsa bekleyin diyeceğim. Micingirt

Ene fışkıran şairler, bebek doğuran lağımlar, bir gecelik çingene kızları, yaşasın paralı fetva tüccarları, yaşasın ölümün paryaları! . Micingirt

Hayret ve seyir kaza ve kaderin sırlı caddelerinde samimi koşturanların görebileceği tükenmez güzelliklerin adına denir. Micingirt

Tefekkürün ruhunu keşke çorbasıyla beslenenler hisseder.İklimin diş gıcırtılarından nemalananlar haysiyetli duruşlara kördürler.Micingirt

Her terör hareketi İslâma atılan iftiraların basmakalıp üretimlerini İŞİD gibi caniler aracılığı ile sülük gibi İslam coğrafyasına salıp oynatılan tiyatrolardır.
Şuursuz ve mesuliyet duygusu kısır ahmak sözde aydınlar art düşünce olmasa bile kabiliyetsiz ve cibilliyetsiz yorumlarıyla gavurun değirmenine su taşıyorlar. Fransa'da yaşanan terörü kınıyorum ancak bunu canlı yayında yayınlayanlar aynı gün 2000 kişinin katledildiği bir başka vahşete kör sağır ve sessiz.Trajediler, değişmeyen oyunları batının. İslâm ve Türk Dünyası birlikte İrfân ilim İslam mekanizması kurmadığı müddetçe Avrupa'da terörist muamelesi görmesi ve baronlar ve zalimler için ayarlanabilir terörist üretmeye devam. "Zalimler için yaşasın cehennem"! ..

Genzini ve beynini zamanın iltifat kokularıyla kamçılayanlar, hitap ettiği kesimin gevezeliklerini ve alkışlarını ebediyete kalın duvarlar olarak set yaptıklarını rolleri bittiğinde fark-etseler de farketmez... Çünkü rüya bitmiştir ve oyun tek perdelik insanlığa verilen imtiyazdır. Micingirt

İnsanlık ahlaksızlık tufanına tutuldukça, aklı selim olan her fert İslam limanına demir atacaktır. İslam diriliştir.El Kaide ve türevleri ahlaksız batının iki yüzlü kaldırımların kandırılmış paralı paryalarıdır...Micingirt

Herkesi memnun etmek; soytarı mesleğidir. Micingirt

Şeytanın şakırtıları cam fanusların uğultusu... Kulaklarımı tıkayıp neler kaybettiklerimizin farkına varıyorum boğazımı sıkarak. İmtiyazlı ulema çıplak tesettürlüler, aktris vâizler, paralı fetvabazlar...Balyoz gibi iniyor beynime kokuşmuşluğumuzun kahkahaları ve kaybetmekten korkuyorum ümidin vasıtasını. Hakikatin seherine atıyorum kendimi namussuzlara sövmeden...Micingirt

Dünya bencil, medeniyet çöplük dâva mübârek ve petrolün burgacında buluşanlara lanet olsun.Micingirt

İdrâk ve irfânı nefsin imparatoru yapamadığımız müddetçe; şu kehkeşan da atıp tutmakla sadece cehaletimizi şuurumuzun önüne geçirerek, yığınlar mağarasının mensupları oluruz. Micingirt

Yaşamak; tek perdelik oyunu kazanıp yeniden tekrar yaşamak... Tekrar yaşamak isteyenleri, iltifatına ve doyumsuz sofrasına yani secdeye çağıran merhameti sonsuza sonsuz şükürler olsun.Micingirt

Yuva “ahlak” üzerine kuruludur, yıkmanız için ”sız” eklemeniz yeterli.Micingirt

Masonluk yağıyor ülkemin mahremlerine,localar fışkırıyor imtiyazlı ve bu paraperest koalisyon gücü hayırseverler cemiyeti güya! Micingirt

Gurur cehâletin, tevâzu ideâl düşüncelerin fikir atlasıdır.Micingirt

Doğruluğun mevsimi yoktur, azgın fırtınalarda bile tesirini tüm iklime aksettirir. Micingirt

Dillerimiz başka hâllerimiz başka olunca fetvaperverliğimiz hayal kırıklığına, misafirperverliğimiz gösteriş enstitüsüne dönüşüyor ve bu dönüşümden geri dönüş çok zor. Micingirt

Çok şeye hurâfe diyenlerin her şeyi hurâfe.Micingirt

İmtiyaz

Ülkeyi bugünkü durumuna getirenler, sistemden beslenen küstah imtiyazlı gayri millî çevrelerdir. Tanzimat'tan günümüze bu ayrıcalıklı burjuva Bab-ı Ali marifetiyle uzun yıllar zihinlerin ırzına geçmiştir. Milli hafıza iğdiş edilmiştir ve bunu hüsnüniyetle izâh edemiyorum.Micingirt

Adalet

Kâinatta bütün mazlumların saygıyla eğildiği, zalimlerin korkuyla titrediği adâletin diğer adıdır “ÖMER” (r.a) Micingirt

Yalnızlık

Çokluklar içinde yapayalnız sözü,gevezelik açlığını gidermekten öteye bir gayret yoksa; yalnızlık istilası sürer.Micingirt

Sadakat

Sadakat ailenin temel taşıdır, âşk ise harcı harcı.Micingirt

Rastgele

Rastgele yaşayan çok hayvan gördüm, hepsi de iki ayaklıydı. Micingirt

Namaz

Abdest olmadan namaz,namaz olmadan mümin,mümin olmadan cennet mi?

Nifak

Mütemadiyen zırlayan zağarlar, pusu kurup kardeşliğe dinamit koymak için kanal kanal koşturan şeytanın truva atları; her satırında kan damlayan küstah emellerinize milletin irfan sahipleri unutmayınız ki bir gün feraset şamarıyla son verecektir. Micingirt

Ey dünya, ruhumu efsunlayarak şöhretin hayal caddelerini arşınlatsan da sana eyvallah edemiyorum, tükeniş bir yüzün ve her vâkit sevinçlerim hüzne yelken açıyor... Micingirt

Yolculuk varmaya sebep, arayış kavuşmanın koşturmacası ve durmadan duramadan yürüyoruz... Bu günkü yürüyüşte Erciş'i ziyaret ederken unutmadan kendimi de ziyaret edeyim dedim ve iyide oldu. Sılayı rahim olur mu kendimi ziyaret bilemem, ancak arada kendime de uğruyorum. Micingirt

Ruhun yalın saf haliyle teslimiyeti için gayret, dünya ukba iç içe sahici havf reca terazisini sağlam tutarak yetişebilmek gerçek kahramanlara yolculuğum.. Kentlerin kasabaların ve köylerin bir köşesinde sessizce kendi hayatımızın istikamet bekçiliğini yapabilmek “mübarek” ve “kutsal” bir görev, sonsuza yolculuktur... Micingirt

Milli mevzûları derin mâna ve kafiyeli cümlelerle zamanın ruhuna nakşedebilenler bağımsızlık marşları söyletebilir, tıpkı Âkif dedem gibi…

Temizlik iki çeşittir. Biri beden, diğeri kalp. Benim kalbim temiz diyen hükümran bir kesim var ki bunların ruh iklimi manastıra benzer, bir tek günah çıkarma papazı eksik. Micingirt

Şiir kelime topluluğunun şuur uygarlığıdır.Micingirt

Cehalet cezaevinin bereketidir. Micingirt

Solmayan çiçek yoktur, kadınlar hariç. Micingirt

Öğrendikçe cahilliğim artıyor. Micingirt

Ömrüm örs,şiirler hep çekiç oldu.Micingirt

Kalıbı düşünüverirken,kalbin irfân caddelerini kapayıp vaktin tefeciliğini izleyiverdik...Micingirt

Kahkaha tebessümün zehridir.Micingirt

İffet kadının saklı tüfeğidir. Micingirt

Kaderin tayin ettiğiyle övünülmez, şükredilir. Zira güzel cehre kaderin güzel ahlak senindir. Micingirt

Düşündüren kitap,zamanı ziyân etmemektir.Micingirt

Gençliğin zihin haritasını biz değil teknoloji inşa ediyor, gençliğe değil teknolojiye sahip çıkmalıyız. Micingirt

Kavgasız insanlardan hiç hazzetmem,bütün kavgaların barutu onlar. Micingirt

Şiir pahalı sanattır, yazarını aç bırakır. Micingirt

Eli cebinde adamlar,kendilerince muteber,gerçekte ehemmiyetsiz yaratıklardır.Micingirt

Cahil,görmez duymaz susmaz.Micingirt

Hayatı “ben”im için değil, ”benim” için yaşıyorum diyebilmek mühimdir.Micingirt

Şiir'lerinde bir ruhu vardır. Şiirlerin şehâdeti şâirinin ve kelimelerin ruh dünyası derin hakikatlarla boyanmışsa, hürmet muhabbet ve ulvi iltifatlara mazhar olur tıpkı mezarı belirsiz şehitler gibi üzerinde kuru otlar tefekkür suretinde çok şeyler anlatır.Micingirt

Bütün rüyalar gerçek olsaydı, bazı gerçekler rüya olmazdı.Micingirt

Ârif hayretten, câhil nefretten fâkih âyetten beslenir.Micingirt

İhânet çılgınlığı cehâlet uğultusu ve birbirine alâkasız kompleksli komşuluklar,sonsuzluğa lakayt entarili erkekler pantolonlu kadınlar kızmayınız, sorarlarsa ateşin kervanları nereye ne deriz? .. Micingirt

Hisler dilsiz sözcüklerdir. Micingirt

Ayvalık Ve Ben

Hayatın avutucu şatafatından seherin gerçeklik farkındalık ve rahmet avuçlarına kendini atmak...Hemen birazdan güneş Cennet Tepesi'ne vurunca sürü psikolojisi ile Ayvalık'ın sahillerinde sahte inşirâh ve benim iç çekişlerim.. Şeytan Sofrası, Cunda Adası ve ilk Boğaz Köprüsü üzerinden telaşlı manasız ve gayesizce koşturmacalar...Gözlerim umutsuzluğa sahilden yelken açsa da bir anda karmaşık duygulardan sıyrılıp hüznün buğusuyla cürümlere çarpa çarpa tevhidin berraklığıyla Ayvalık'taki hastalıklı fikirleri,tefekkürdeki karmaşıklıkları bitiriveriyor...hikmetten sual mi hâşa... 04:30 - 31 Mayıs 2015 Ayvalık.. Micingirt

Aşk

Tutkulara âşk demek yosmaların ürünü.Micingirt

Enaniyet

Tevazu büyüklük,enaniyet küstahlıktır. Micingirt

İskoç geyik tazısı köpeklerin bazısı. Micingirt

Birliğin manivelası tevhit bilinci ve ferasetli idarecilerin mihmandarlığında nifak merkezlerini asrın mezarlığına süpürmek. Micingirt

Medeniyetsiz medeniyet,çağdışı çağdaşlık maskesiyle dolaşırken yerli lejyonerler milletimin sokaklarında, köhne semtlerin, yıkık türbelerinin dibinde, mâziye gölgelenip zamanı iteklediniz mi hiç...Micingit


Edip,irfân ve edepten nasibi olanların adına denir. Micingirt

Erdem ve güç kalıpta değil kalptedir. Micingirt

Tefekkür yetenek istemez, biraz sâmimiyet seyri yakalayabilir. Micingirt

Fikri olmayanın değeri yoktur. Micingirt

Ey insanlık, senden sana çok şey kalmadı insanlığa . Micingirt

Köpek yüzü gibi dalkavuğun gülüşü. Micingirt

Hikmet ve hakikate, iyiye doğruya tercüman olanlara selâm olsun.Micingirt

"Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü" diyebilmek için " Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü" diyenlere saygı duyanlara saygılı davranın , ahmaklığın lüzumu yok. Micingirt

İmân ibadet ve muâmelat; muâmelatı bozuk olanlardan uzak durun.Micingirt

Yüreğe dokunamayanlar susamazlar. Micingirt

Sâkin ve sabırlı insanların gülümsemesi, muhatabına inşirâh ve sekinet verir.Micingirt

Ruhun tenhâ yollarında sabır kovalıyorum ferâset ve tevekkülle,rastgele. Micingirt

Mahremine tebessümü esirgeyip; yuvayı üşüten şöhret müptelası hanımların kültürel etkinlik safsatasıyla popüler konuklarla sarmaş dolaş çirkinliklerini resmetmeleri edebiyatın edepsizliğe kurbanı, boyalı kokuşmuşluğumuzun pâyeli fıçısı ve cehâlet mezesidir. Micingirt

...tevâfuk güzel şey.Micingirt

Âşk istikâmettir. Micingirt

Zihin hurcumda yazamadığım şeyler şiirdir. Micingirt

Nefsi hezimete uğratabilen bir mümin haysiyeti ve 
eşsiz yolculuğa devam edebilecek feraset gerek yığınlara. Micingirt

Tebessüm ve gözyaşları yüreğin aynasıdır, maskeler işe yaramaz.Micingirt

Pespâyenin penceresi perdesizdir. Micingirt

Samimiyetleri infilak ettiriyor üç beş çapulcu.Micingirt

Fıtratı çiğneyen zâlim Esed ve gillerini unutmayalım. Micingirt

Geçmişin bütün gövdesiyle, vurmak lazım arsızlığın nabzına. Micingirt

Geçici hevesten ırak leylâk kokulu hissiyatın raksına ve sadakatin kanat çırpışına sevgi diyoruz biz. Micingirt

Düşünmeyi külfet sayanlar, zihinleriyle geviş getiren slogan benzeşleridir. Micingirt

Tersiz kazanç sürdürülebilir değildir, öper çukura bırakır. Micingirt

Dağ gibisin sen Mehmet’im, çakallar geziniyor yamaclarnda. Micingirt

Hikmeti felsefeye terk edenlere; selâmsız bir mersi gönderin. Micingirt

Hayallerin gerçek olacağı yere, hayalle gidilmez.Micingirt

Ahdinizi düşünüp;ara sıra doğruları da konuşun.Micingirt

Beni sadece “ben “kandırdı. Micingirt

Karşılıklı sevmek, karşılıksız sevmektir. Micingirt

Çok kalabalık çok yalnızlıktır. Micingirt

Hayal kırıklığında çıkıkçılara uğranmaz. Micingirt

Umutsuzluk hastalıktır, kronikse mağlup eder.Micingirt

Alnı değil kalbi secdeye varanların vatan sevgisi mutlaktır .Micingirt

Sahte dostlar sivrisinek gibidir, ışığı yakınca açıkta kalırlar. Micingirt

Şahsiyetsizlerin şahsiyetleşmesi, şahsiyetlilerin cürmüdür.Micingirt

Paraperestlerde erdem aranmaz. Micingirt

Salihlerin tebessümü kalbî olur. Micingirt

Yaşmağı unutmak kültürel bağnazlıktır. Micingirt

Yalanı alnından mıhlamadıkça gerçek Müslüman olamayız.Micingirt

Ezân tüm renklerle beraber ağlayabilmektir . Micingirt

Nezâket ve tahammül sabırdır; sabır sessiz çığlığın kemâle erişidir. Micingirt

Birilerini alay edip aşağılamak ;çukurluğunuzu faş eder. Micingirt
Besmeleli arsızlıklar İslam’a ıstırap veriyor. Micingirt

Komşusunun gözyaşlarına ortak olabilecek kaç babayiğit kaldı ki . Micingirt

Çıkarsız duyarlılıklara namuslu adamlarda rastlanır. Micingirt

Samimiyet ,tecrübe değil tevazudan beslenir .Micingirt

Öfke saklıyorum bileyerek, öf demeden ferasetle.Micingirt

İyi olmak yetmez, iyilerin sayısını artırmak gerek. Micingirt

Yalanın ayarı yoktur, altın suyuyla parlatılamaz. Micingirt

Ferâsetinizi diri tutun, birilerine tapmayın. Micingirt

Vatanperverlik lisanlarla değil ihsanlarla belli olur . Micingirt

Sözlerim ahvalin malumatıdır.Micingirt

Duyarsız adamlar arsız adamlardır ve aptal.Micingirt

Cesur insanlar irâdelerini yalana kaptırmazlar. Micingirt

Yorgun şiir gördüğünüzde şâirini düşünün. Micingirt

Kibirli adamların tebessüme zekası yetmez. Micingirt

Ölümlüleri kutsayanların,kutsalları ölümlüdür. Micingirt

Şâir artıkça şiir azalıyor. Micingirt

Ne kadar nasıl yaşamaktan ziyâde, mesele soylu yaşayıp AIIah birdir diyebilmek son nefeste ve şükür ölüm var, ya olmasaydı ne çok Firavunlarımız olurdu. Micingirt

Duygu yürek işi, kalbi olanlarda rastlanır. Micingirt

Kendimize uğrayıp, fıtratta buluşalım. Micingirt

Şarlatanların pragmatizmi saldırganlıktır. Micingirt

Hasreti iğdiş, sadakati ishal etti teknoloji. Micingirt

Yalan kişilik enkazıdır, fıtratı bozar. Micingirt

Vicdanı olmayanın secdesi olmaz. Micingirt

Ölüm dediğimde öyle bir “hayat devam ediyor” diyorlar ki yaşayan ölüler, susuyorum. Micingirt

Analık yekûn değerlerin önsözüdür. Micingirt

Hayatını yaşayanlar değil, yaşatanlar yaşayacaklar.Micingirt

Birçok şeyin hiçbir şeyliğini söylemek küstahlık değil, gerçeği tespittir. Micingirt

İbadetin nehir gibi olsun, yıkasın ve yeşertsin. Micingirt

Uçangillerden bir kısım insanlar , yere eğilmeniz yeterli. Micingirt

Tersiz sermaye sahibine psikolojik sorundur. Micingirt

Şiir diye bir şey yok, apansız duygular var. Micingirt

Sükunet içindeyim, yüzsüzlerle yüzleşip ihtiras buduyorum. Micingirt

İnsan yanarken de üşür; insan dedim .Micingirt

Gözyaşları tevbe dışında çok işe yaramıyor. Micingirt

Epey kırgınım, âhın gücüne sığındım.Micingirt

Mevzû birlik olunca ana gibi davranmak gerek; şefkatle şehidini öperek.Micingirt

Kırgınlık insani bir değerdir; insanlar hisseder, sağlam insanlar . Micingirt

Cesaretsiz kabadayılar, korkunun adamı olurlar. Micingirt

Edep,muamelatın mükemmelleştirilmesidir. Micingirt

Tevbeyi unutanların suya ihtiyacı yoktur. Micingirt

Hiç olabilmek veya hiçbirşey... Micingirt

Tevbeyi unutanların suya ihtiyacı yoktur. Micingirt

Bencillik bayağılığın özüdür. Micingirt

Fırıldakperestler ,susun da şeytanın zincirine maymuncuk olmayın!Micingirt

Sizin stratejiniz başkalarının kaygısı olmasın, Şarongiller hariç. Micingirt

Hırs kölelerini düşündükçe; ölümü öpmek gerek .Micingirt

Açlara duyarsız iftar açanlar bedbahttırlar. Micingirt

Yoklukların sebebi, varlıkta boğulan tamahkâr zorba oburlardır. Micingirt

Çok şeylerin adı yok, peki ne mi; imtihân. Micingirt

Tefekkürün ruhunu keşke çorbasıyla beslenenler hisseder. Micingirt

Hepimiz bir ölümlük kadarız, gerzekliğe gerek yok. Micingirt

Vakti tepeleyip, derinliğimizi kaybettik. Micingirt

Gayesi olmayanın, hayâsı olmaz. Micingirt

Günahkârda sevilir,yalancılar hariç. Micingirt

O kadar yalnızım ki, milyonlarca. Micingirt

Hakikati kalbi olanlar görür. Micingirt

Fıtrâta irâdeyi raptedebilmenin adıdır âşk . Micingirt

Tarafsızlık hakimde zulüm, zulümde zillettir.Micingirt

Bir çift ıslak göz lâzım, yürek tebessümleyen. Micingirt

Dostlukların izi, hissiyatını hissedip hissettiren yüzlerde belirir.Micingirt

Hakkı atlayıp ibadetten dem vuran , ibadetin hakkını gasp edendir. Micingirt

Ölüm,dünyalıklara heyecanlananlarımıza ağır şamardır. Micingirt

Güzelliği ruha raptedebilenlere harikulade insanlar denir. Micingirt

Ramazan bizi küfrün karanlığından alıp kendimize getiren ayın adıdır. Micingirt

Bir’e varmak var iken; bireysellik ahmaklık ve küstahlıktır! Micingirt

Yol ciddi,yolcu umursamaz ve tutarsız. Micingirt

Şiirlere dudak büken aristokrat kılıklı fetvabazlar; şöhretlilerin pelteleşmiş fikirsiz huysuzluklarını yalamaktan asimilasyon geçirmiş gibidirler. Şiir tefekkürdür, bilemezler. Micingirt

"Yalancının mumu yatsıya kadar yanar" sözü, bizzat yalan . Micingirt

Cesur insanlar zeki insanlarıdır, karanlıklara korkusuzsa sapan sürüp; gizem tarlasını alabora ederler. Micingirt

Sabır lânet dilemekten daha tesirli bir silâh; erdemli ve öldürücüdür. Micingirt

Ahlaksızların ahlâkı temsili, alçaklığın zirve yapmasındandır. Micingirt

Zamansız ifâdesi,mukadderatın gel gel seslerine karşı küstahlıktır. Micingirt

Yalakaların hâl dili dalkavukluktur.Micingirt

Kaybolmak istiyorum ansızın, uzaklaşmak kitaplı kitapsızlardan. Micingirt

Bütün savaşlar vatan sevgisiyle zafere erişir, gayrısı cinâyettir. Micingirt

Avurtlar riyakâr gözyaşları sahtekâr ise; nasihatlar mel'uncadır. Micingirt

Batılı ifâdesini duyunca; şu tek kelime beynimi zonklatıyor “sömürü”! Micingirt

Vicdansızların egoları intihardır,sevenlerine.Micingirt

Ölümün en hüzünlü ve öldürücü yanı, duygularını maddeyle takas etmişlerin hayat devam ediyor arsızlığıyla Fatiha'ları alkışlarlara tokuşturmasıdır. Micingirt

Yaşama iştiyakımızı faciaya çeviren sahtekârları hafızalarımıza hıfzettirtmezsek bize de yazıklar olsun. Micingirt

Susuzluğum mukaddes, ağzıma gem gözüme nem gerek. Micingirt

Gülümseyin,küçümser bakanları da tebessümleyin kardeşliğin hatrına. Micingirt

Ne kadar ahlaklıysanız o kadar Müslümansınız. Micingirt

Sağırlık kulaktan vicdana inince alçaklık başlar. Micingirt

Korkakların putu güçlülerdir. Micingirt

Ölçüsüz özgürlük nefse tutsaklıktır. Micingirt

Dedikodu,âcizlerin terk edemedikleri zavallılık mırıltılarıdır.Micingirt

Kaybetmek güzel şey kini nefreti.Micingirt

Hakkın teslim edilmesidir cihat, kavga değil. Micingirt

İsrail’i protesto erdemli bir duruştan ziyade, esaslı bir eylem gerek. Micingirt

İki tür insan var; kalbim temiz diyenler ve kalbi temiz olanlar.Micingirt

İrfan şuuru dumura uğrayanların, kahkahaları bol olur. Micingirt

Kardeşliğin manivelası tevhit bilinci ve ferasetli idarecilerin mihmandarlığında nifâk merkezlerini siyon mezarlığına süpürmektir. Micingirt

Cehalet yalnızlığı sevmez. Micingirt

Bilmek irfandır, had bilmek erdem Micingirt

Allah' tan korkanı, hiçbir güç korkutamaz. Micingirt

Yalan zulüme, zulüm ölüme gebedir. Micingirt

Şiir,şuur uygarlığıdır. Micingirt

Şiirlerim rüzgâr gibi eser, özgür taassupsuz. Micingirt

İrfân paramparça, gamsızlar kavalına nefes yetiştiremiyorum. Micingirt

Ölüm özgürlüktür kullara bahşedilen .Micingirt

Alınlarımızı değil,yüreklerimizi secdeye koyabilirsek; tevhid bayrağını sonsuzluğun bağrına asabiliriz. Micingirt

Alkışperestler, alkışla yaşar alkışla gömülürler. Micingirt

Sahte dostlar kara böcek gibidirler, ışığı yakınca açıkta kalırlar.Micingirt

Helâlle beslenen bedenlerin ruh sağlığıdır güzel âhlak . Micingirt

O kadar yalnızım ki, milyonlarca. Micingirt

Yükseklik “biz”de buluşanlarındır;bütün alçaklıkların temelinde “ben” vardır. Micingirt

Şuûr trajedi, fikirler kâbus,vicdanlar sebil ,ümitsizlik mi hâşâ! Micingirt

Yüzsüz insan yok,çok yüzlü insanlar var. Micingirt

Her ölüm fâniliğin tapu senetidir, akledenlere.Micingirt

İsmin madem Ömer, tüm kavgaların adil olsun; gölgesiz, çözülmeden.Micingirt

Gerçek temizlik, tevhid mihmandarlığında nifâk merkezlerini süpürmektir. Micingirt

Kimse tabutu sevmez, herkes girer içine .Micingirt

Kahır sakinlerini, ahır sakinleri anlayamaz, irfân gerek. Micingirt

Sonsuzluk için muhatap alan; sonsuzluğun sahibine,sonsuz şükürler olsun.Micingirt

Ağızlarını yırtarcasına pervasız konuşan adamlar,cehle barışık kaba sığmaz sözler edince yanıyorum yaşanmışlıklarıma. Micingirt

Sabır yeni kapıları aralar, tevekkül ulaştırır. Micingirt

Şiir,mânası nesirle izâh edilemeyen gizemli ifâdeler topluluğu.Micingirt

Şair duyguların sedası, ifadelerin gönül gözüdür. Micingirt

Şiir âhenkli sözden ziyâde, tefekkür örgüsüdür.Micingirt

Sükûtum sensizliğin çığlığıdır. Micingirt

Zenginde kibir Karun ahlakıdır. Micingirt

Kendi için yaşayan, eşi benzeri olmayan tek mahlûktur.Micingirt

Bütün hayâllerinin gerçek olabileceği yerin farkındalığıyla; havf - reca terazisini sağlam tutabilenlere selâm olsun.Micingirt

Çileli ney gibi sükût sesleri. Micingirt

Sükut mertebe keşke tevbedir. Micingirt

Ruhları coşturan bir cezve şiir, yârini yandıran marala benzer. Micingirt

İnsanlarda duygu yürekten, şâirlerin ki ciğerinden ses verir. Micingirt

Alçalmak için yatmak yeterli. Micingirt

Gülün güzelliği kokusundandır. Micingirt

Zaman kuzuyu kurtarma, çobanı artırma zamanı. Micingirt

Nice ceylan gözlü çirkinler gördüm. Micingirt

Her güzelden Leyla olmaz. Micingirt

Mefkûre

Her sabahin mefkûresi gayesi, hikmet dolu intikaldir muhakkak.Micingirt

Adalet, mesnetsiz evhamlarla yedi kişinin yetmiş milyonu galebe çaldığı bir girdaba dönüştü...05.06.08 Micingirt

Sükut

Cihat,tefekkür dokuyup sabır örmektir. Micingirt

Kibir

Kibir, Karunların nasibidir. Micingirt

Hüzünleri anlattıkça,anlattıklarıma hüzünlendim. Micingirt

Edip

Edepli edip durgun suya benzer, dalgası da güzeldir. Micingirt

Sair

Sairler iç alemini ifade edebilen gönül elçileridir. Micingirt

Duygu

Gözyaşı duygunun saydam halidir.Micingirt

Anne

Yaratılmışlar içinde en şefkatli yüz anne yüzüdür.Micingirt

Mevki korkakları erkek gösterir.Micingirt

Sair

Sair, edebiyat ilmini edeb ile yoğurup yaldızlı cümlelerle gönüllere nakşeden nakkaşların adidir. Micingirt

Diriliş

Diriliş türküsü gelir rengârenk, eski ihtişamın debdebesiyle.Micingirt

Ne zaman tövbeyle yüz yüze gelsem, daha erken diyor bu küflü zaman. Micingirt

Ecel

Bir gece aniden gelse tayyare, düşündüm kaçacak yer bulamadım. Micingirt

Pismanlik

Pişmanlığın dehşetini tatmak istemiyorsanız Saron’la Neron’u hatırlayın.Micingirt

Günde beş kez muslukla öpüşenin ağzı kirliyse selam ver uzaklaş. Micingirt

Şiirler derecelendirilemez, sıralandırılır. Ö.E.Micingirt

Şükredip toparlandım, öyle üşüyorum ki.Micingirt

Sevgi masivaya benzer aşk maveraya.Micingirt

Sevi

Ask, kalpten kalbe iz bırakan tarifi zor sesleniş.Micingirt

Güzellik ne kuru balçık ve gün gelir kovar 
gel çık. Micingirt

Zânnı geçtiysek eğer, ne at gerek ne eğer.Micingirt

Köhne sokaklarının yıkık türbelerinin dibinde, mâziye gölgelenip zamanı iteklediniz mi hiç.Micingirt

Edep dini töredir, insan vicdana göredir. Micingirt

Günah

Günahtan kaçacak yer bulamadım.Micingirt

Karakter

İfadeler karakteri ele verir. Micingirt

Gözyaşı

Gözünde yaş olmayanın düşünde iş olamaz. Micingirt

Gözyasi

Çile bezi giyindim gözyaşıma dayandım Micingirt

Sahsiyet

Sükût bilmez oynaşır âdemlikten bihaber.Micingirt

Takva,İslam deryasından ötelere yelken açmanın diğer adıdır.Micingirt

Kulluktaki mesafe, vesile olabildiğin kadardır. Micingirt

Tesadüfte ufuk arayan, karanlıkta gölgelik arayana benzer. Micingirt

Çileli ney gibi sükut sesleri. Micingirt

Tesadüfe tesadüf etmedim. Micingirt

Tesadüfe tesadüf ettiğini zannedenler, tevafuka su-i zan edenler.Micingirt

Çakalla arkadaş olanın koyunları çok olmalı.Micingirt

Sağduyulu insanlar beyninden konuşur.Micingirt

Dava

Dava adamı,davanın kölesidir.Micingirt

Dert

Dertsiz adamların derdi büyüktür.Micinirt

Övünme

Çok övünen çok dövünür.Micingirt

Namus

Namuslu adam uslu adam değil,huluslu adamdır.Micingirt

Şöhrete koşarken şerefi kaybetmeyin.Micingirt

Aşkın gözü kördür diyenler, aşka kör olanlar. Micingirt

Aşk eskıden çok eski, ve yeniden çok yeni. Micingirt

Acı çekmek veli sanatıdır. Micingirt

Çileniz devam ediyorsa, gayeden haberdarsınız. Micingirt

Ölüm bizi bekliyor, bu ölmekten daha zor.Micingirt

Edip irfân ve edepten nasibi olanlara denir. Micingirt

Şiirin ar damarı, şöhret duygusuyla çatlamıştır. Micingirt

Şâir ile şiir yazan arasındaki fark, bakmakla görmek kadardır. Micingirt

İnsan ile şeytanın farkı, prangaların terki oranındadır.Micingirt

Çok kimsenin göremediği perdeli mısraların ifşâ edilmesidir şiir. Micingirt

Edebiyatın köküne bağlı kalmak,edibin izzetindedir.Micingirt

Her kelime özeldir,öz şiirde güzeldir.Micingirt

İnanç,teravih ezan,şükür geldi Ramazan.Micingirt

Sadakat içgüdü olduramayacak insanların adıdır. Micingirt

Zirveyi hak eden kutlu tek mevzu, mutlak samimiyet birde tevazu.Micingirt

Duygu ile gerçek arasındaki ince çizgide yürüyebilen; irfan ikliminin fevkinde hassas yüreklere sahip gönül bekçileri ancak hissedip anlayabilirler gerçek şairleri.Micingirt

Şair kristal örülmüş kubbeye benzer, alemi hesapsız ustaya gelmez. Micingirt

Ediplikte gözümüz yok ancak; edibi edepsizlere göstermek gerek Micingirt

Şiir hâl dilini en iyi ifâde etme hâlidir.Micingirt

Ruh kine bürününce izân kör olur.Micingirt

Takva, zirveye alçak gönüllerde yükselir. Micingirt

Onur, olmazsa o nur olmaz. Micingirt

Eğer ticaret şatafata dönüştüyse, iflasın sesleri duyulmuştur. Micingirt

Benlik aslına varır,kölelikten kurtarır.Micingirt

Terk edebildikleriniz geriye, terkiniz mükâfat idrak hediye. Micingirt

Gerçek sevgi, her şarta sevdiğine tevazünün zirvesinden seslenebilmektir. Micingirt

Aşkı yaşamıyorsanız, yaşamı değerlendirebilme imkânlarından yoksunsunuz. Micingirt

Bakışlarınız şaşı olduğu sürece, keşkelerden kurtulamazsınız. Micingirt

Sahip olduklarım, olamadıklarımdan daha çok tüketti beni.Micingirt

Aşk, tarifsiz seslenişin adıdır. Micingirt

Kavuşamayanların varacağı bir iklim vardır ki, adına vuslat derler.Micingirt

Samimiyet atını,sıdk ile eğerlendiriniz,takvayla değerlendiriniz. Micingirt

Leyla münakaşasına girmeyiniz ki, mecnun demesinler. Micingirt

Şiir şuurla gelir, şuurun ötesiyle taçlanır.Micingirt

Vuslatı flörte reva görenler, aşkın kemâline erişeyemenler.Micingirt

İnsan ise; aç içini od vardır! Micingirt

Hak-batıl değişmez,değişenler yöntemlerdir.Micingirt

Aşk câzibesinin çevrelediği öyle iklimler var ki; tasavvur üstü olaylara ancak orada rastlanır. Micingirt

Karşılıksız verirken annenizi hatırlayın. Micingirt

Sevdiğiniz, yüreğinize köz bırakmıyorsa; sevginizi gözden geçiriniz. Micingirt

Âşk O’nu hatırlatıyorsa mübarek olsun. Micingirt

Sapkın yönelişlere(gay,lezbiyen vb) dur demeyip suskun kalanlar, onlar görmese de peşinden gelen ve asrın tarihini yazacak olanlar, insanlığın bu hayasız ve çılgın dönemine “Azgınlar imparatorluğu” veya”İkinci Lüt kavmi vakası “adını vereceklerdir. Micingirt

Dalkavuklaşmalar istikamet ve sıhhatimin bozulmasına vesile oluyor. Micingirt

Öyleleri vardır ki, hayasızlıkları masum göstermek adına çapkın adını verirler.Micingirt

“Ben” için kendini tüketenlerden olma.Micingirt

Flört, iffet kavramını yok etmiştir.Micingirt

Şiir seni enâniyet zincirinden koparamıyor ise; yazdıklarınla sorunlu ve sorumlusun. Micingirt

Şöhretin zirvelere çıkarıp çukura bırakmak gibi bir alışkanlığı vardır. Micingirt

Medeniyetsiz medeniyet çağ dışı çağdaşlık ,İslam başsız yetim ve sahipsiz. Ve mâzisine düşman bir topluluk . Micingirt

Miskinliği kadere atfedenler kaderin gerçek ruhunu idrâk etmemiş olanlardır ve marifet kaderle irâdeyi ayırt edip yaptıklarımızla yapmak isteyip 
yapamadıklarımızı fark etmektir adamlık. Micingirt

Ahmakla münâkaşa da çözüm ya lisânı ya da mekânı terktir. Micingirt

"Ben"i terk edemeyenler çok şey terk eder. Micingirt

Ebedîyete söyleyecek sözü olmayanlar, kin tiridine banıp lâf ishaline düşerler...Micingirt

İdrâk, inkâr ile imanı tespittir ve kulluk ne tek başına liyâkat nede sadakattir. Liyakatte samimiyet varsa sadakattir, samimiyet ise ona şeksiz şüphesiz tâbi olup her emrine eyvâllah diyebilmektir ki gerçekte idrâk liyâkat ve sadakat budur. Micingirt

Ahmakla münâkaşada çözüm ya mekânı ya lisân-ı terktir.Micingirt

İlhâm şiirin, zorluklar azmin gıdasıdır. Ö.E.Micingirt

Yürekten Allah de değsin akan ter, ter gider her şey biter.Micingirt

Şâir edebiyat ilmini ileri seviyede, imge ve sözleri halkın anlayacağı seviyede tutmalıdır. Ahlak yaşayış ve davranışlarıyla kısaca hâl dili sözcükleri olmalı.Her ortamda her şartta model olup tüm renklerde saygı duymalıdır. Mütevâzi olayım derken izzet ve şerefini ayağa düşürecek tavırlara tamah etmemelir.Micingirt

Değişen zaman değil, cürmünü zamana yıkmaya çalışan yığınlar tayfasıdır. Micingirt

Kulluk nazari bilgilerle beslenir, takva ile süslenir tatbikatla yaşanır. Micingirt

Mısralarla çok şey ifâde etmek isterdim; her şeyi âsla. Micingirt

İffet bilmeyende izzet ne ararma.Micingirt

Hak-batıl senin varlığına emâde,istediğini kullanabilirsin. Micingirt

Bensizliğin ben, sensizliğim sen dolu..Micingirt

Kabir, yaşam ve ötesine ara istasyondur.Micingirt

Hak bilmeyende vefa mı? Micingirt

Garbın hayalinde bir şey olabilirsin ey şer Beşer; hakikat terazisi kurulduğunda nereye kaçacaksın! Micingirt

Putları çok olanların varacağı menzil, akıl hapishaneleridir. Micingirt

Asâlet soydan değil huydandır.Micingirt

Hesapların görüldüğü zalimlerin dürüldüğü öyle bir mekan vardır ki, adına cehennem denir.Micingirt

Geçmişle hesaplaşıp istikamete yönelmenin esas adı tevbedir.Micingirt

İffet işveyİ izzet zilleti İmân şüpheyi asla kaldırmaz. Micingirt

Zaaflar günahların köşe taşları, irâdesini zaaflarının değil insan ve insanlığın emrine verebilenlere selam olsun. Micingirt

Gönüllerde yaşamak, zevki gaye edinen mahlûkatlarla değil; takvâ süvarileriyle aynı hedefe yönelmekle hayat bulur. Micingirt

Dâvaları yüceltmek yürütmek ve sonuca varmak için vasıta şart, vasıtanız bozuksa tamirle zaman israfını bırakıp sağlam vasıta edinin, ideâlist insan vasıtalara takılmaz gerektiğinde değiştirilebilir. Vasıtanızı değiştirebilirsiniz, dâvanızı asla…Micingirt

Mânalı dörtlükler yontulan taşlar gibidir, üst üste ve yan yana koydukça özünden bir şey kaybetmeden yüce ruhlarda revak, kemer, kompozisyonlar oluştururlar…Micingirt

Hâl dili takvanızı,kal dili fetvanızı fâş eder.Micingirt

Herkes bir gün tevbenin idrâkine varacak; ancak o gün tevbe olmayacak. Micingirt

Enâniyet hastalıktır, bulaşıcıdır ve psikolojik bir yanı vardır. Micingirt

Beni sana götür sen getir bana,şeffaf ve sâmimi gayri olmasın. Micingirt

Gençliğe nâsihat bana düşseydi; Çanakkale’yi gez, sonra gel İstiklâl 
Marşı’nı oku derdim... Micingirt

Dedikodu, ahmak şahsiyetlerin terk edemedikleri zavallılık mırıltılarının diğer adıdır.Micingirt

Madem “Şeb-i Arus” ölüm, vâkit aşka hazırlanma vâkti. Micingirt

Forslarımız,rütbelerimiz, makamlarımızın büyük günde ateşten şeyler olabileceğini hatırdan çıkarmazsak; selam olsun bize.. Micingirt

Sâmimiyeti yaşayamayanlara sıdk izâh edilemez.Micingirt

Şiir ne derin ağdalı kelimeler ne de imgeler topluluğudur; mesele ne imge ne de şiirdir.Mesele şiirin ölümsüzlüğe vasıta olup olamama meselesidir...Micingirt

Gerçek liyâkatınız, insanlar arasındaki kötülükleri adalet ölçüsüyle iyiliklere çevirebildiğiniz nispette değerini bulur. Micingirt

Deyyus kalemşorlar ve kasırgalar,ya Rab dindarları dini-darlardan koru.Micingirt

Bâbıâli’nin paralı askerleri, başınızı yastığa koyduğunuzda bu günden sonra kimsenin hakkında haksızlık yapmadan araştırmadan yazmayacağım deyip büyük mizânı düşünebiliyor musunuz! Mİcingirt

Sırtını güçlüye dayayıp bir şeyler olabilirsin, ilahi adalet pençesini boğazına dayadığında nereye kaçacaksın! Micingirt

Politikanız sizi izân irfan ve insani değerlerden uzaklaştırıyorsa, ya politikanız ya da kendinizden kaçınız istikâmetiniz yok yönsüzsünüz. Micingirt

Hiç kimse varlığını varlıklara bağlamasın, unutmayanı unutmayın ki varlığınız ebeden devam ede.Micingirt

Herkes şiir yazıyorsa, kimse şiir yazmıyordur... Micingirt

Nice insanlar vardır; ömrü “ben”lik kadardır.Micingirt

Ben hep hüzünlü tükenişlerde,ya sen! Micingirt

Selam olsun,ya Rab ben pişmanım diyebilenlere! Micingirt

Sevdanızın çığlığı vuslâtınız kadar olsun.Micingirt

Ey nefsim fitratta buluşalım..Micingirt

Çapkınlık diye yutturulan kavramın gerçek adı ihânet semeresi lânettir.Micingirt

Gözlerimi kapadığında görenlere selam olsun.Micingirt

Gıybet nankörlerin hâl dilidir.Micingirt

Kânaât dimağlara tat haramlara tokattır.Micingirt

İman “üzerine işkembe ”de atılsa secdeyi bozmamaktır.Micingirt

Bir’e varmak var iken; bireysellikte niye! Micingirt

İdeoloji vâdisine varanlara kardeş, dönenlere kalleş plaketi takdim edilir, ödlek çoksa geri dönüş az olur.Micingirt

Sâmimiyetinizin ölçüsü çilenizin nispeti kadardır.Micingirt

Cildin ne önemi var,yüreğiniz kadar güzelsiniz.Micingirt

Avurtlarınız ter kokmuyorsa, kazancınız mübârek olsun! Micingirt

Sevgi güzeldir,içinde şirk yoksa.Micingirt

Şiir çok şeylere kementtir.Micingirt

Ey düğününe Hristiyan diline Fransız ahmak, neyin peşindesin! Micingirt

İrfân gözeneklerim yazdıklarım çöktü, sahibimi arıyorum,ya sen! Micingirt

Malpereste âşk, borçluya huzur yalancıya Hızır uğramaz.Micingirt

Hırsızlar en çok kendini çalar. Micingirt

İsm-i şerif vasfı gör; Tanrı yoktur Allah var! Micingirt

Akıbetimi merak edince; cürmüm sırıtıyor! Micingirt

An itibariyle 7,2 milyar kişi imtihan salonunda , farkında olanlara selâm olsun.Micingirt

Bütün mezarlar buruk ötesi,yokluk sefası ve ben hüzne çekilmişim.

Sen gülünce dudaklarım kuruyor. Micingirt

Duygu kırıntısı olmayanlara şiir okumak,kuru ağaca su vermeye benzer ve israftır. Micingirt

Başkaya şeye lüzum yok,insan olmak lazım.Micingirt

Doğrunun geç anlaşılma diye bir huyu var,hiç hazzetmem. Micingirt

Tövbe istiğfar bana, seher en çok secdeye yakışıyor. Micingirt

Arsızlara edeb, cimrilere zekât,anlatmaya takat lâzım. Micingirt

Ölümü unutsanız da aklınızda “O” olsun.Micingirt

Mizân düşüncesi umutsuzluklardan sıyırıp; tevhid berraklığıyla,tefekkürdeki karmaşıklıkları zihnin çeperinden dışarı süpürüyor . Micingirt

Zâlime yumruk, zayıfın âhı gücün sadakasıdır! Micingirt

Hayası olmayanın neyi var ki. Micingirt

Dindarlar ikiye ayrılır; din-dar lar ve dindarlar.Micingirt

Doğrusu az olanın lâfı çok olur.Micingirt

Adaletsiz tarafgirlikler despotizmin öncüsüdür ve yönü bataklıktır. Micingirt

Milli mevzûları derin mâna ve kafiyeli cümlelerle zamanın ruhuna nakşedebilenler bağımsızlık marşları söyletebilir.Micingirt

Yalan tarih yazanlar ve tarafsız kalanlar; tasmalarınızı toplayıp meçhule döküyorum. Micingirt

Ben diriliş beklerken; şiirlerim ölümü taşır.Micingirt

İrfân kuşanamayanların cübbe kuşanmaya hakları yoktur. Micingirt

Tesettüre hörgüç,tefekküre hevesat,teşekküre delâlet,tezekküre nisyân ve iffete streç .Micingirt

Siyonizm'in karşısında duranlarla, bebekleri vuranların savaşı; hissiz yığınlarla geviş getiren sürülerin farkı kalın çizgilerle ayrıştığında bitecektir.Micingirt

Kalemimizi, kisralara şaronlara baronlara karşı sağlam tutamazsak, bir gün alnımıza münafık damgası olarak vurulur ! Micingirt

Allah insanlığı, Hakk'ı tarafgirliğe terk edenlerden korusun... Micingirt

Tasavvuf ve tevbeye mesafe koyanlar"nefsi nefsi" diyârında keşkeleri işe yaramayacak. Micingirt

Siz moda müptelası dindar görünümlü cüretkâr burjuvalar; fıtrât - sırat - sonsuzluk ve dört çekerleriniz, nereye yolculuk... Micingirt

İrfân ve tevhid unutulunca; ilmin yerini cehâlet adaletin yerini zulmet-ahlaksızlık-şirk alır ve mazlumları din kisvesiyle boğazlayan ilâhî mesajlara muhalif sahte halifeler , katiller ordusu ve türevleri türer müptela olur... Micingirt

Polemiğe girmeden verenin emrettiği âhlak üzre, bir ömür insan-ı kâmil gibi yaşamayı; İslâm ihsan istikametinde dert, Hakk'ı sevip ve sevdirmeyi dava edinmiş yüreklere selam olsun. Micingirt

Cuma gecelerinin dini icra heyeti; bacakları tavana koşturan süslü hanımlar ve jekoben edalı assolist fetva direktörleri... Micingirt

Adam olmak hedef ise; gerisi mühim değil. Şöhret memurluğu fahişenin aşkı kadardır, şapşallığın lüzumu yok! Micingirt

Katilin önder sayıldığı ülkede,barışa yol çıkmaz. Micingirt

Cesâret ve dehasını ruhuyla buluşturan hâkikat savaşçılarında mükemmelliğe ulaşır. Micingirt

Çaresizlik, ölenin kendi mezar taşına müdâhil olabilmesi kadardır. Micingirt

Yalan tacirleri gerçekte fakirdirler. Micingirt

Kıvılcım kadar duygusu olmayana, zerre miktar şiir koklatmayınız.Micingirt

Tevâzu lafzından nefret edenler; yeşil yelkenliyi unutmuş gibi. Micingirt

Her bereket besmeleyle başlar, hikayeler anlatma. Micingirt

Ne zaman zihnimden şiir yazmak geçiriversem, mezarlıklar geliyor aklıma. Micingirt

Yaşamı zevk meselesi görüp; geleceğinden zerre kadar etkilenmemesi, gençliğin irfân seviyesinin acı tescilidir. Micingirt

Enâniyeti izzet görenler, hurdalığı antika dükkanı zannedenlerdir. Micingirt

Kim bana dünyada barış ne derse; "FİRÇA" yazıp süpürürüm lağıma! 
Micingirt

Seherin varlığının çehresinden, ahenkli sınırsız derinliklerine...Micingirt

Granitleşen kalpler ülkesinde yetim başı okşamak; insanlığın ham maddesi toprak kadar temiz ellerin haysiyetli dokunuşlarıyla ancak mübarek ve mükemmel bir Peygamber ümmeti olmasına vesile olabilir. Micingirt

Hamiyetperverlik, insanlığa bütün nüânslarıyla, karşılıksız hâl ve kelimeleri başkalaştırmadan gereğince güzellikler salıverebilmektir. Micingirt

Makam koridorlarında bekleyen koltuk müptelaları, isminiz yaşadığınız küreye hayalet bile olsa bekleyin diyeceğim. Micingirt

Ene fışkıran şâirler, bebek doğurtan lağımlar, bir gecelik çingene kızları, paraperest fetva tüccarları asrın paryaları! . Micingirt

Hayret ve seyir kaza ve kaderin sırlı caddelerinde samimi koşturanların görebileceği tükenmez güzelliklerin adına denir. Micingirt

Tefekkürün ruhunu keşke çorbasıyla beslenenler hisseder.İklimin diş gıcırtılarından nemalananlar haysiyetli duruşlara kördürler.Micingirt

Her terör hareketi İslâma atılan iftiraların basmakalıp üretimlerini İŞİD gibi caniler aracılığı ile sülük gibi İslam coğrafyasına salıp oynatılan tiyatrolardır. 
Şuursuz ve mesuliyet duygusu kısır ahmak sözde aydınlar art düşünce olmasa bile kabiliyetsiz ve cibilliyetsiz yorumlarıyla gavurun değirmenine su taşıyorlar. Fransa'da yaşanan terörü kınıyorum ancak bunu canlı yayında yayınlayanlar aynı gün 2000 kişinin katledildiği bir başka vahşete kör sağır ve sessiz.Trajediler, değişmeyen oyunları batının. İslâm ve Türk Dünyası birlikte İrfân ilim İslam mekanizması kurmadığı müddetçe Avrupa'da terörist muamelesi görmesi ve baronlar ve zalimler için ayarlanabilir terörist üretmeye devam. "Zalimler için yaşasın cehennem"! ..

Genzini ve beynini zamanın iltifat kokularıyla kamçılayanlar, hitap ettiği kesimin gevezeliklerini ve alkışlarını ebediyete kalın duvarlar olarak set yaptıklarını rolleri bittiğinde fark-etseler de farketmez... Çünkü rüya bitmiştir ve oyun tek perdelik insanlığa verilen imtiyazdır. Micingirt

İnsanlık ahlaksızlık tufanına tutuldukça, aklı selim olan her fert İslam limanına demir atacaktır. İslam diriliştir.El Kaide ve türevleri ahlaksız batının iki yüzlü kaldırımların kandırılmış paralı paryalarıdır...Micingirt

Herkesi memnun etmek; soytarı mesleğidir. Micingirt

Şeytanın şakırtıları cam fanusların uğultusu... Kulaklarımı tıkayıp neler kaybettiklerimizin farkına varıyorum boğazımı sıkarak. İmtiyazlı ulema çıplak tesettürlüler, aktris vâizler, paralı fetvabazlar...Balyoz gibi iniyor beynime kokuşmuşluğumuzun kahkahaları ve kaybetmekten korkuyorum ümidin vasıtasını. Hakikatin seherine atıyorum kendimi namussuzlara sövmeden...Micingirt

Dünya bencil, medeniyet çöplük dâva mübârek ve petrolün burgacında buluşanlara lanet olsun.Micingirt

İdrâk ve irfânı nefsin imparatoru yapamadığımız müddetçe; şu kehkeşan da atıp tutmakla sadece cehaletimizi şuurumuzun önüne geçirerek, yığınlar mağarasının mensupları oluruz. Micingirt

Yaşamak; tek perdelik oyunu kazanıp yeniden tekrar yaşamak... Tekrar yaşamak isteyenleri, iltifatına ve doyumsuz sofrasına yani secdeye çağıran merhameti sonsuza sonsuz şükürler olsun.Micingirt

Yuva “ahlak” üzerine kuruludur, yıkmanız için ”sız” eklemeniz yeterli.Micingirt

Masonluk yağıyor ülkemin mahremlerine,localar fışkırıyor imtiyazlı ve bu paraperest koalisyon gücü hayırseverler cemiyeti güya! Micingirt

Gurur cehâletin, tevâzu ideâl düşüncelerin fikir atlasıdır.Micingirt

Doğruluğun mevsimi yoktur, azgın fırtınalarda bile tesirini tüm iklime aksettirir. Micingirt

Dil ve hâl başka olunca;vatanperverliğimiz slogan, fetvaperverliğimiz hayal kırıklığı, misafirperverliğimiz gösteriş enstitüsüne dönüşüyor. Micingirt

Çok şeye hurâfe diyenlerin her şeyi hurâfe.Micingirt

Ülkeyi bugünkü durumuna getirenler, sistemden beslenen küstah imtiyazlı gayri millî çevrelerdir. Tanzimat'tan günümüze bu ayrıcalıklı burjuva Bab-ı Ali marifetiyle uzun yıllar zihinlerin ırzına geçmiştir. Milli hafıza iğdiş edilmiştir ve bunu hüsnüniyetle izâh edemiyorum.Micingirt

Bütün mazlumların saygıyla eğildiği, zalimlerin korkuyla titrediği adâletin diğer adıdır “Ömer” (r.a) Micingirt

Çokluklar içinde yapayalnız sözü,gevezelik açlığını gidermekten öteye bir gayret yoksa; yalnızlık istilası sürer.Micingirt

Sadakat ailenin temel taşıdır, âşk ise harcı harcı.Micingirt

Rastgele yaşayan çok hayvan gördüm, hepsi de iki ayaklıydı. Micingirt

Abdest olmadan namaz,namaz olmadan mümin,mümin olmadan cennet mi?

Mütemadiyen zırlayan zağarlar, pusu kurup kardeşliğe dinamit koymak için kanal kanal koşturan şeytanın truva atları; her satırında kan damlayan küstah emellerinize milletin irfan sahipleri unutmayınız ki bir gün feraset şamarıyla son verecektir. Micingirt

Ey dünya, ruhumu efsunlayarak şöhretin hayal caddelerini arşınlatsan da sana eyvallah edemiyorum, tükeniş bir yüzün ve her vâkit sevinçlerim hüzne yelken açıyor... Micingirt

Yolculuk varmaya sebep, arayış kavuşmanın koşturmacası ve durmadan duramadan yürüyoruz... Bu günkü yürüyüşte Erciş'i ziyaret ederken unutmadan kendimi de ziyaret edeyim dedim ve iyide oldu. Sılayı rahim olur mu kendimi ziyaret bilemem, ancak arada kendime de uğruyorum. Micingirt

Ruhun yalın saf haliyle teslimiyeti için gayret, dünya ukba iç içe sahici havf reca terazisini sağlam tutarak yetişebilmek gerçek kahramanlara yolculuğum.. Kentlerin kasabaların ve köylerin bir köşesinde sessizce kendi hayatımızın istikamet bekçiliğini yapabilmek “mübarek” ve “kutsal” bir görev, sonsuza yolculuktur... Micingirt

Milli mevzûları derin mâna ve kafiyeli cümlelerle zamanın ruhuna nakşedebilenler bağımsızlık marşları söyletebilir, tıpkı Âkif dedem gibi…

Temizlik iki çeşittir. Biri beden, diğeri kalp. Benim kalbim temiz diyen hükümran bir kesim var ki bunların ruh iklimi manastıra benzer, bir tek günah çıkarma papazı eksik. Micingirt

Şiir kelime topluluğunun şuur uygarlığıdır.Micingirt

Cehalet cezaevinin bereketidir. Micingirt

Solmayan çiçek yoktur, kadınlar hariç. Micingirt

Öğrendikçe cahilliğim artıyor. Micingirt

Ömrüm örs,şiirler hep çekiç oldu.Micingirt

Kalıbı düşünüverirken,kalbin irfân caddelerini kapayıp vaktin tefeciliğini izleyiverdik...Micingirt

Kahkaha tebessümün zehridir.Micingirt

İffet kadının saklı tüfeğidir. Micingirt

Kaderin tayin ettiğiyle övünülmez, şükredilir. Zira güzel cehre kaderin güzel ahlak senindir. Micingirt

Düşündüren kitap,zamanı ziyân etmemektir.Micingirt

Gençliğin zihin haritasını biz değil teknoloji inşa ediyor, gençliğe değil teknolojiye sahip çıkmalıyız. Micingirt

Kavgasız insanlardan hiç hazzetmem,bütün kavgaların barutu onlar. Micingirt

Şiir pahalı sanattır, yazarını aç bırakır. Micingirt

Eli cebinde adamlar,kendilerince muteber,gerçekte ehemmiyetsiz yaratıklardır.Micingirt

Cahil,görmez duymaz susmaz.Micingirt

Hayatı “ben”im için değil, ”benim” için yaşıyorum diyebilmek mühimdir.Micingirt

Şiir'lerinde bir ruhu vardır. Şiirlerin şehâdeti şâirinin ve kelimelerin ruh dünyası derin hakikatlarla boyanmışsa, hürmet muhabbet ve ulvi iltifatlara mazhar olur tıpkı mezarı belirsiz şehitler gibi üzerinde kuru otlar tefekkür suretinde çok şeyler anlatır.Micingirt

Bütün rüyalar gerçek olsaydı, bazı gerçekler rüya olmazdı.Micingirt

Ârif hayretten, câhil nefretten fâkih âyetten beslenir.Micingirt

İhânet çılgınlığı cehâlet uğultusu ve birbirine alâkasız kompleksli komşuluklar,sonsuzluğa lakayt entarili erkekler pantolonlu kadınlar kızmayınız, sorarlarsa ateşin kervanları nereye ne deriz? .. Micingirt

Hisler dilsiz sözcüklerdir. Micingirt

Ayvalık Ve Ben

Hayatın avutucu şatafatından seherin gerçeklik farkındalık ve rahmet avuçlarına kendini atmak...Hemen birazdan güneş Cennet Tepesi'ne vurunca sürü psikolojisi ile Ayvalık'ın sahillerinde sahte inşirâh ve benim iç çekişlerim.. Şeytan Sofrası, Cunda Adası ve ilk Boğaz Köprüsü üzerinden telaşlı manasız ve gayesizce koşturmacalar...Gözlerim umutsuzluğa sahilden yelken açsa da bir anda karmaşık duygulardan sıyrılıp hüznün buğusuyla cürümlere çarpa çarpa tevhidin berraklığıyla Ayvalık'taki hastalıklı fikirleri,tefekkürdeki karmaşıklıkları bitiriveriyor...hikmetten sual mi hâşa... 04:30 - 31 Mayıs 2015 Ayvalık.. Micingirt

Tutkulara âşk demek yosmaların ürünü.Micingirt

Tevazu büyüklük,enaniyet küstahlıktır. Micingirt

İskoç geyik tazısı, ürenlerin bazısı. Micingirt

Kardeşliğin manivelası tevhit bilinci ve ferasetli idarecilerin mihmandarlığında nifâk merkezlerini siyon mezarlığına süpürmektir. Micingirt

Medeniyetsiz medeniyet,çağdışı çağdaşlık maskesiyle dolaşırken yerli lejyonerler milletimin sokaklarında, köhne semtlerin, yıkık türbelerinin dibinde, mâziye gölgelenip zamanı iteklediniz mi hiç...Micingit

İnsanlar ikiye ayrılır; nacesette olanlar ve necasette olanlar.Micingirt

Mâhreme umursamazlık; vicdani kirli nefse esir bütün cehâletlerin müşahhas göstergesidir. Micingirt

Tevhid birliği sol mekanize birliği bol, vatandaşına Nasır İsrail’e esir,başına Sisi ismine Mısır denir. Micingirt

Sağlıklı beğinler haddini bilir.Micingirt

Model insan, fıtrat ehline denir. Micingirt

Biz ne zaman markayı unutup erdemi hatırlayabilirsek, o zaman özgürüz. Micingirt

Sükûtun sesi gür çıkar. Micingirt

Eskiden yalan söyleyen insanlara rastlanırdı, şimdi doğru söyleyenlere.Micingirt

Terörün temelinin harcında mutlak dinsizlik vardır ve bazıları dini maske yapar, aksini iddia etmek küstahlıktır. Micingirt

Basının maskaralığı,burjuvanın sevinci şehitlerimiz yetimlerimiz ve ben... Yerli Bizanslılar ve Mecûsi züppeleri fare gibi lağımlarınıza kaçmanızda sizi gerçeğin pençesinden kurtaramayacak... Micingirt

Her söz bir uygarlıktır,izâh soykırımı yapmayalım.Micingirt

Bazıları mümînlerden hoşlanmaz, lâkin kıbleleri çok Kâbeleri yok.Micingirt

İnsanlar muhabbet edebilecek kişiler değil, espri kisvesi altında başkalarını çekiştirip alay konusu eden kişilere itibar ediyorlar.Muhabbet mahzûn ve kimsesiz.Micingirt

Kibirli adamlara gülümseyerek bak; diğerlerine gülümse… Micingirt

Dâva adamı olmadan önce adam olmak var, itikat ve amel lütfen! Micingirt

Şâirin cibilliyeti sözcükleri altındadır. Micingirt

Şehitlik, ölümsüzlüğün şiiridir. Micingirt

Sükût sessiz melodi,dinledikçe dinlendirir.Micingirt

Kahramanlığın ikbali, vatan sevgisine bağlıdır. Micingirt

... bazılarını zor durumda bırakmak istemiyorum ancak; hiç bir şey namaz kadar ciddi olamaz. Micingirt

Pişmanlık erdem,tevbe teslimiyetin doruk noktasıdır. Micingirt

Gerçeğin ellerini sıkıca tutabilenler ancak aşkın secdesine gözyaşı dökmeye vâkit bulabilirler.Micingirt

Aidiyet duygusu, ait olduğumuz yeri bilirsek ancak bir anlam ifâde edebilir ve biz o yerin adına Liva-ül Hamd diyoruz.Micingirt

Bin dört yüz senedir kırk kişi olamadık.Micingirt

Övgünün izzeti övülene bağlıdır, krala övgü uşak ve dalkavukların işi. Micingirt

Alınlarımızı değil,yüreklerimizi secdeye koyabilirsek; tevhid bayrağını sonsuzluğun bağrına asabiliriz. Micingirt

Özlü ifâdeler güzeldir, gösteriş yoksa en güzeldir.Micingirt

Zirve “biz”de buluşanlarındır;bütün alçaklıkların temelinde “ben” vardır. Micingirt

İfâdeleriniz bebek gibi olsun, samimi mâsum ve duru. Micingirt

Vatanperverlik haysiyetli adamların işidir ve müminin izzetidir. Zillette yüzenler anlayamaz.Micingirt

Düşememek, düşmekten iyi değildir.Micingirt

Bana sonsuzluğu anlat; ama nihâyet çırpıtma.Micingirt

Namazdan daha ciddi iş ne ola ki; mesele ciddiyet meselesi. Micingirt

Pirinç tarlasında hurma yetişmez; ısrar zihin eksikliğinin dışa vurumudur.Micingirt

Urfa'da lezzetlerden ziyade,lezzetleri unutup Urfa'yı yaşamak lazım.Micingirt

Nasıl olsa öleceğiz madem,içten ölmek lazım.Micingirt

İsmim Ömer olabilir,adil olup olamamakta bütün mesele.Micingirt

Kalp ile kalıp arasına bağlantılı iki tür insan var; kalbim temiz diyenler ve kalbi temiz olanlar.Micingirt

Yazdıkça öğreniyor, öğrendikçe berraklaşıyor; cahilliğimi daha net görüyorum. Micingirt

Mason sözcükleri geçtiği zaman çok şeyler aklıma geliyor; hileli birçok şey. Micingirt

Şâyet en güzeli arıyorsan; cennetliğin kuşan O günü bekle. Micingirt

Büyük insanlar mühim işler nispetinde zihinsel akisler bırakmış yerküreye.Oysaki büyük şâirler küçük duygusal metinlerle bile asırlara emsâlsiz latif düşünceler bırakarak ölümsüzlük levhasında hesap gününü beklerler.Micingirt

İnsan sevdiğinin sevdiğini sevmese de sever. Micingirt

“İnananlar kardeştir” kuşkusuz ancak; Habil'i düşününce kardeş kalmak zor işmiş. Micingirt

Hırsız gibiyim bu günler, arsızlığı dudaklardan dökülen zaman hırsızı. Micingirt

İltifat cazibeleri haysiyeti çarmıha sürüklüyor,çirkinlikler kamyon kamyon, husumet kalabalıkları yalıyor ve ben toprak kokan yerler arıyorum, avuçlarım ateş dolu.Micingirt

Çok lâf, sözün özünü tüketir.Micingirt

Vatanseverlik derin şuur ve mukaddes kelimedir, sığ irfansız ideolojilerde anlaşılamaz. Micingirt

Vuslatı flörte reva görenler, aşkın kemâline erişeyemenler.Micingirt

Bölücülüğe cüret cesaret değil, irâdenin ipe sürüklenmesidir. Micingirt

Aynası olamadığınız kişilerin, mihmânıda olmayınız. Micingirt

Aile mutluluğun ruhu, yaşamın anlam bulduğu fıtrat yolculuğunun ana gücüdür. Micingirt

Asaleti asabiyete, şefkati zâlime, hürmeti arsıza, hikmeti cahile, sadakati nanköre terk etmiş topluluklarda adam aramak; cehâlet ve ahmaklıktır. Micingirt

Aldatmak çok büyük bir yetenektirtir,Adem'e tevbeyi Şeytana Cehennemi hak ettirecek kadar büyük. Micingirt

Dedikoduları sevemedim, çünkü ölü eti kokuyor.Micingirt

Yürekli ve erdemli insan kıtlığına müsebbip ararken, aynayı unutmuşuz.Micingirt

Sıdk, kulun irfân büyüklüğü amelî itikadı ve sözün efendisidir. Micingirt

Vatanseverlik derin şuur ve mukaddes kelimedir, sığ irfansız ideolojilerin uşakları anlayamaz... Micingirt

Avrupalı için nifâk meziyet, sömürü sanattır.Micingirt

Temizlik iki çeşittir beden ve kalp.Benim kalbim temiz diyen hükümran bir kesim var ki bunların ruh iklimi manastıra benzer,bir tek günah çıkarma papazları eksik.Micingirt

Çorak zihinlerde ferâset aranmaz.Micingirt

Her ölüm fâniliğin tapu senetidir.Micingirt

Din ve dilden uzak şiirler, dinsiz ve dilsizdir. Micingirt

Hesapsız ve edepsiz ramazan eğlenceleri,terâvih namazlarına ve mânevi iklime indirilen darbedir. Micingirt

Tevâzu alçak-gönüllü olmaktan ziyâde aczini bilmektir. Micingirt

Biz gerçekte hiçbir şey değiliz; hiç olup bir şey olalım. Micingirt

Ey Nefsim! İLÂH diyorsun, ilâhi adalet ‘den bihaber!

Hüzün arıyorum gösterişten uzak, mutluluktan ziyâde. Micingirt

Asâlet "ben"i bilenin, gurur ve kibir ahmağın zihniyetidir.Micingirt

Sürekli para konuşanları önemsemeyin, sahte bir gülücük kondurun yeter.Micingirt

Koşturanlar, hoş duranlardan hoş dururlar.Micingirt

En büyük zafer, nefes dudaklarına indirilirken, gözkapaklarına tevhidi okutabilmektir. Micingirt

Şâirler duygusuz düşünemezler, ölüm gibi bir şey. Micingirt

Davası olmayanın devası da yoktur.Micingirt

Her ne iş yaparsanız yapın âşkla yapın, âşkla yapın ki; gören herkes leylâ olsun.Micingirt

Keşiş İsa dinler mi din'lemez, din yok keşiş var.Micingirt

Derdi olmayanın neyi var ki. Micingirt

Kibirli adamların egoları çakıl taş gibi; yürürken ayaklarımı tırmalıyor rahatlıyorum. Micingirt

"Esselatu hayrun minen nevm" 
Seherin gizemli derinliği ezan sesi ve zihni zemzemleyen duygular.Micingirt

Tasasız yığınları düşündükçe şaşıyorum ve üşüyorum. Micingirt

Tevazuu, takvanın meyvesi tefekkürün memesi ve varlık sofrasının eşsiz ziynetidir.Micingirt

Rozetlerini bir kenara bırakın istikbâli konuşalım, istikbali konuşamazsak istiklali ararız. Micingirt

PKK- DAEŞ ve türevleri siyonistlerin emrinde kendini bir davaya vermiş zannettirilen zihnini kiraya veren, hayasız kıstassız acımasız yığınlar topluluğu hâline getirilen kendi vatanı için gözünü kırpmadan ihanetler yapabilen, sömürgeci odakların cinnet sofralarının iğrenç mezeleridir. Micingirt

Demokrasiden ziyade vatan müdafaasıdır sokaklara sahip çıkmak.Micingirt

Bu savaş (15 temmuz) "Lâ İlâhe İllallâh Muhammedün Resûlullâh" diyenlerle; Muhammedün Resûlullâh diyemiyenlerin savaşıdır.Micingirt

Müminin asâleti, ferâset ve cesareti kadardır. Micingirt

İsmim Ömer olabilir, adil olabilmektir bütün mesele. Micingirt

Bazen olanları görmemek insanlık suçudur. Micingirt

Gülümsemek, kahkahaya atılan eşsiz tokattır.Micingirt

O gün keşke dememek için, bu gün keşke de.Micingirt

Yalaka insanları yalağa bırakıp; alâkadar olmayanız.Micingirt

Hesapsız koşmak, cennetten firardır.Micingirt

Ülkenin ekseni kaydıkça (kıbleye) terör azdırlıyor; dirilişler sancılı olur.Micingirt

Mu’asır medeniyet mi? Yavaş ol! Micingirt

15 Temmuz Ezan-ı Muhammedî'n küfre galebesidir.Micingirt

Öteleri düşündükçe; yüzümü bir yerlere sığdıramıyorum.Micingirt

Öyle hatırla beni,mevt-i mülteci gibi... Micingirt

Cesur insan kendini keşfedip hak ettiği şekilde muamele etmek; kısaca inkilap değil inkılap yapmaktır nefse. Micingirt

Câhilin sorusu şeytanın borusu,üfle gör Micingirt

Yükselmek için alçalanlara alçak denir, gerisi mühmeldir. Micingirt

Kapitalizm şarkın hayal-kırıklığı, garbın sömürü ve bencilliğinin diğer adıdır. Micingirt

Şiir şayet O’nu anlatıyorsa mühim ve en şerefli bir iş ve sorumluluğu en ağır bir emanettir. Şiirin hakkını vermek, istikâmetinde kullanmak gerçek şairlerin kaygısıdır. Micingirt

Sarıklı nesirleri hece vezniyle imgeleştirmek, milli ruh taşıyan cesur kalemlerin haysiyetli kavgasıdır. Micingirt

Tebessüm kahkahaya atılan prangadır,bir nevi fren.Micingirt

Hissizlik bir hastalık türüdür,zira içinde eğlence dışındaki kelimeler barınamazlar. Micingirt

Hâl câzibesinin çevrelediği çilehanelerde öyle iklim ki var ki; tasavvur üstü olaylara ancak orada rastlanır ve adına âşk denirt.Micingirt

Keşke’den hiçliğe koşanlara selâm olsun. Micingirt

Delilik zekânın zirvesidir.Micingirt

Mevki teneke parçasıdır, bir lodosluk ömrü var. Micingirt

Tutturduk bir demokrasi şehidi türküsü. Demokrasiden şehit çıkmaz, demokrasi bir tür idâre etme usulünden ibâret sadece.

Demokrasiden şehit çıksaydı Norveç’le İsveç şehit tarlalarından geçilmezdi

İllâ da şehit arıyorsanız tankın altına yatan “vedâ hutbesi”ni zerlerine kadar hissetmiş şehâdete yürüyen vatan şehidi Ömer Halisdemir’lerde arayın.Micingirt

Vakar, takvanın şiddeti ve irâdenin gücüdür; lâkin hâysiyetli çehrelerde rastlanır.Micingirt

Seher bilmezleri uyku bağlar, gaflet tavan yapar.Micingirt

İnsanlık karaborsa; vicdan sahipsiz,vicdan irfânsız, vicdan kemâlsiz, vicdan mevt, vicdan boşlukta.Micingirt

Fetvayı slogancı keşişlerden sormak;fikrin karanlığıdır.Micingirt

Köpeğin sadakati, yediği yalın ömrü kadardır. Micingirt

Tersiz bolluk, fikirsiz heyecandır; eteğine yapışını halleder.Micingirt

Bir parça ahlak taşımalı insan,teberrük niyetine.Micingirt

Vicdanlara kastedenler silahlı korkaklardır. Micingirt

Ruhumda bir susuzluk hissiyatım mühürlü; arsızlar mı yığın yığın! Micingirt

Sonbaharını düşünemeyecek kadar ahmaksın; gideceğin yer bellidir. Micingirt

Hodgam kalabalıklarla,bana benziyor. Micingirt

İbadetli küfürbazın kalbi kirli, nasihati üfürüktür. Micingirt

Vâhşi dünya,körelen vicdanlara rağmen söylenecek tek bir namuslu cümle; VAR-OLASIN TÜRKİYE” Micingirt

Kökü derin olan bir söz söyleyin, insanlık namına hakikat olsun. Micingirt

Kırık vazo parçalarını toplayıp, tarihi eser müzesine koşan sahte antikacılara benziyor bazıları..Micingirt

Vatan sevgisi sonsuzluğun harcı ve izzetin kalesidir; haysiyetli insanlarda bulunur. Micingirt

Ne son âczim ne de ilk,ıstırabım sensizlik... 
Micingirt

Vatanperverlik meşâle gibidir, âsil yüreklerde bayraklaşır, mukâddes ruhlarda ölümsüzleşir.

Kibir hormon gibidir, beslendikçe öldürür. Micingirt

Büyüklük taslayanlara gülüyorum, tasmaları şey gibi. Micingirt

Edibin gözyaşları, edebi nispetindedir.Micingirt

Aşkı başka yerde arayanlar kalbin sesine sağır olanlardır.Micingirt

Şiir yürekten gelenleri kulağa fısıldayan sözün adıdır. Micingirt

Şiire vicdan penceresinden bakıp, tefekkürle yoğuranlar; şiirin ötesine geçmeyi başaranlardır.Micingirt

Ben'i paçavra biz'i baş yastık yapabilenler, zirvelere hakikat bayrağı dikebilecektir. Micingirt

Tefekküre muhalif vasıfsız şiirler, nankörlere vasıta şiire ihânettir. Micingirt

Şiir hakikati aksettirmiyorsa, pahası ağır olur.Micingirt

Keşkeyi küçümseyip, tevbeye muhalif ölmek ne acı! Micingirt

Şiir, basitliğin tepesini ezip gerçek leyla kavramını en iyi ifade edebilen, gizemli kelimeler topluluğudur. Micingirt

Evlilikler aşkla kurulur,sevgiyle var olur, iffetle yâr olur, şefkatle taçlandırılır. Micingirt

Korkaklar hodgam ve şüphecidirler, gücü silahtan alırlar. Micingirt

Şaşarım cumayı unutanlara. Micingirt

Trajediler, haysiyetsiz batının kadeh kahkahalarıyla, başsız İslam coğrafyasının bahaneci dirayetsiz ve din-ayetsiz kralcıklarıyla arşı titretiyor ve kader ülkemizi imtihan ediyor. Micingirt

Gördüğünü görenler,kördürler. Micingirt

Tefekkürü ebedîleştirenlerin sükûtları hâl, vızıltıları bal olur.Micingirt

Dürüstlük ilimdir, zekâsızlar anlamaz. Micingirt

Sâmimi duâ, gayret tefekkür ve tevekküldür. Micingirt

Sermayesi nifâk olanın şirketi küfürdür. Micingirt

Edibin haysiyetindendir hakkı müdafaada ifadelerini kılıç gibi indirmesi, zilletperverlerin suratına. Micingirt

Fedakâr gayretli alın teri ve kararlılığı hücrelerine işlemiş; davası tevhid olan hastlerin özetidir vatan sevgisi.Micingirt

Desiselere rağmen, kırk kişi olmamıza az kaldı. Micingirt

Siyonizm'in karşısında duranlarla, bebekleri vuranların savaşı; "şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sadâ, İslâmın sadâsı olacaktır" sözünün sancılarıdır. Micingirt

Hayretinin tesiri aradığına götürebildiği kadardır. Micingirt

Unutmak gözlerde su taşımaktır. Micingirt

Üzülemeyenlerin gülme ritimleri yalancıdır. Micingirt

Duru ve sâf her söz bir şiir damlasıdır.Micingirt

Vurgunluklar, fırtınalı bereketli lodosların teşhiridir. Micingirt

Mihenge vurmadan hesapsız, kaygısız yazmak; dilin zihnin ve ruh dizgininin koptuğunun göstergesi hatta iflasıdır.Micingirt

İrâdesini Noel yapraklarına kaptıran şatafat köleleri... Micingirt

Tebessüm temiz yüzlü insanlarda güneş gibidir.Micingirt

Duru yürekler sâmimiyetle süregidenlerdir. Micingirt

Tebessüm suikastçılarını Allah'a arz ediyorum. Micingirt

Din âyet ve hayattır. Edeb, âyetin ve hayatın yaşam sertifikasıdır. Edepsiz dindarlık küfre tarafgirliktir! Micingirt

Tevazu resmi çiziyorsa uzaklaş... Çizgiler aldatır.Micingirt

Huşu içinde, şiir gibi hissediyorum kendimi diyemiyorum. Yaban domuzu gibi terör sahneleniyor! Micingirt

Şuur fukaraları, vatan sevgisinden bîhaber nefse köle ideolojilerin fıtrattan savruk slogan borazanları... Micingirt

Aydın kılıklı akbabalar, mukaddeslere nefsilik sıçratıyor. Hakikat duyuları keçeleşmiş zerzavat fitne türetiyor. Ülkemin tebessümlerine diş gıcırtıdan sırtlanlar pusuda vesselam. Dilimin ucundan tek kelime “Şehitler Ölmez,Vatan Bölünmez” Micingirt

Bir yolculuk lâzım bize,aması olmayan bir yolculuk "tekbir"! Micingirt

Sensizliğin tutunabileceğim tek tarafı tahammülüm,ayrılığın gel yanıma der gibi.Sen anlattın bana secdenin büyüklüğünü.Micingirt

Urfa gibi peygamber kokuyorsun,alnından öpüyorum aklıma düştükçe... Micingirt

Caddelerde tırpan sesleri, duraklara ot yığıyoruz, öküzleri çoğalttık.Micingirt

Câhiller slogan, ârifler sükûnet korkaklar silahperestirler. Micingirt

Hayal kırıklığı insan kırıntılarından kalan cüruflardır. Micingirt

İhsan insandır, oysa ki Siyonlar sömürüyor.Micingirt

Maskeler ayrı yüzlere aynı şeyleri söyletmiştir. Micingirt

Alçaklara alçak-gönüllülük,alçaklıktır. Micingirt

Kısa kısa susuyorum, mukâddesat uğruna. Micingirt

Murdoch’un metresleri ve siyon öpüşlerine ruhunu satanların aşkları mevt.Micingirt

Ben buruşturup uykuları doldururken boşluklara, gözkapaklarım "keşke"lerde. Micingirt

Zevkperest kahkahalar, çöküşlerin gözyaşlarıdır Micingirt

Yalancının yol işareti, vaktin direksiyona tez çarpar. Micingirt

İmlâ kurallı anlamsız mısralara rastlayınca, beton binaları alkışlıyorum. Micingirt

Mukaddesat telaffuz edilince, kalbimi kâlimle savuşturuyoruum. Micingirt

Herkes ağlayabilseydi, kimse ağlamazdı. Micingirt

Haklının görünmez gücü vardır, dövüşmeden kazanır. Micingirt

Şiirlerim rüzgâr gibi,serin özgür t? ? ssupsuz.Micingirt

"Ölüm sessizliği" yalan, ölüm tüm sesleri emzirir.Micingirt

Övünmeyin akıl işi değil, fikredip gem vurun. Micingirt

Yalan söyleyene yalaka lazım. Micingirt

Gerçek bahtiyarlık gerçeğin hamalı olabilmektir, istikbâlini malayani şeylere feda etmek ne acı. Micingirt

Sözü şirâzesinden düşürenler, çukurlara dolgu taşı olurlar. Micingirt

Vücut hatlarını teşhir, tesettürü başörtme hoyratlığına dönüştüren modrnizmin giyinik çıplakları, biraz ciddiyet lütfen! Micingirt

Gün gelir ölüm de ölür, kalp yoksa göremezsiniz. Micingirt

Şiirlerinizi irfânlamazsanız, kafiye ishaline düşersiniz. Micingirt

Çıngıraklı beyinler çöl arıyorlar, nafile. Micingirt

Secdeleri kanatırcasına birlik olmak lâzım, mazeretin karşılığı yok. Micingirt

Ferâset; sâmimiyeti ve tevekkülü kalbine nakşedenlerin nasibidir, sırf tahsille olsaydı şuursuz diplomalılar hükümranlığı hakikati boğazlamazdı. Micingirt

İsmim Ömer olabilir, bütün mesele adil olabilmektir. Micingirt

Sebepler, gülün güzelliğini dikene gizler. Micingirt

Bursa gibiyim göbek bağımdan Osmanlı şuuraltım ve Ömer' siz müesseselere lânet olsun! Micingirt

Tesettür tereddütsüz iffet kuşanıp; kadınlığını gizlemektir nefsin gladyatörlerinden. Gösteriş budalalığı ve şımarıklığın lüzumu yok. Micingirt

Yalan şirk şeylere kementtir.Micingirt

Görgüsüzlüğü medeni cesaret göstermek; arsızlıktır zevzekliktir. Micingirt

Riyakâr ibâdet musibettir.Micingirt

Mısralar soğuk, olabildiğince hissediyorum geveze kavramları ve çok yüzde kir bir su damlası. Micingirt

Nefretten nefret ediyorum, nefret ettikçe nefretleşiyorsun. Micingirt

Milli kazançlarımızı şahsi emelleri için kullanan şöhret müptelası heyulalar,zavallısınız. Micingirt

Siyonistlerin ağır silahı, haysiyet engizisyonudur. Micingirt

Cücelerin kabalığını umursamıyor,mısralara havale ediyorum. Micingirt

Lâflar mayınlı tarla birbirimize; yürek kanatıyoruz, gâvura figüranlıktır bu. Micingirt

Sâmimiyet göz kamaştırır, körler göremez. Micingirt

Bir derdim var tek derdim; dert-verenle dertleşmek Micingirt

Gerçek dost diye bir şey yok, cesur insanlar var ferâseti, cesaretli ve Hamza gönüllü. Micingirt

Hâkikat riyâkar zekâları geçte olsa bozguna uğratır; hatta ebediyetsizlik çöplüğe süpürür. Micingirt

Ezân namazın hafızası, depremden kaçar gibi secdeye koşun.Micingirt

Mübalağasız tebessümler hayal kırıklıklarına şefkat esintisi. Micingirt

Kalp noktacık darbelerle büyük lâflar söyletir. Micingirt

İnsanlık için yaşayanların tiryakiliği saadettir. Micingirt

Büyüdükçe küçülen bebeklere nine diyoruz. Micingirt

Öteyi unutmayın kendinize saygılı davranın, gürültü korolarından uzak durun. Micingirt

Derin düşünen zihin kapılarını kulluğa açar. Micingirt

Birliğimizi kardeşliğimizi tesisi için nifak kahkahalarını tevhit susturucusuyla susturmak gerek.Micingirt

Fikri nefse terkedenler; ene uçurumlarında koşturanlar, kaypak kulelerden çıplak kayalıklara çarpışmış şarap güveçleri gibidirler. Micingirt

Hürmetlerimin değersizleştirilmesine tahammülüm kalmadı. Micingirt

Ben hüzün peygamberini sevdiğimden hüznü seviyorum ve hüzünlendikçe özgürlüğüm artıyor. Micingirt

Ölçüsüz kahkahanın hammaddesi arsızlıktır. Micingirt

Kalpler kalınlaştıkça kalıp ihânete uğradı, fikriyat şarap sandığı. Micingirt

Küçümseyen insanları küçümsemek büyüklüktür ve tavrın izzetidir.Micingirt

Alkışla yaşayanlar alkışla ölür. Micingirt

Soylu şahsiyetlerin ırkı yoktur. Micingirt

Midesini beyniyle takas edenler, hakikati yazamazlar. Micingirt

Bir "z" âlimi zâlim, ârifi zârif yapar.Micingirt

Fikirsiz kalabalıklar kayıtsız yalnızlardır. Micingirt

Vatan sevdasının lisânı yok, hâl işi. Micingirt

Ölümlü dünya sözünü ağzına pelesenk edip; ölmeyecekmiş gibi yaşayanlar, hakikat namına acı bir gülümseme bırakabilirler. Micingirt

Perşembe yüreklere sızan duvaklı gelin gibi, en çok cumaya yakışıyor. Micingirt

Modern hayat ölülerin kahkahasıdır,dirileri güldüremez. Micingirt

Kalp faziletli kavgaları sever, didişmeyi değil. Micingirt

İhtiyarın oynaması dalaletin dansıdır. Micingirt

Erdem insanlığın ortak sermayesidir, yürekli insanlar taşıyabilirler. Micingirt

Fıtratı terk eden neyi terk etmez ki. Micingirt

Anladım ki; büyük sâmimiyetleri kalem yazamıyor, yürek işi. Micingirt

Zihnim kumlar gibi, kanatlanıyor suyu rüzgârı görünce.Micingirt

Şuur damağa düşerse ben artık bâhtiyarım.Micingirt

Düşünmek irfân ister, irfân ferâset.Micingirt

Kibirli binalar riyakâr medeniyet, kalbi ölü şehirler.Micingirt

Ondört asırdır "kırk" kişi olamadık.Micingirt

Duyarsız adamlar ayarsız adamlardır.Micingirt

Gülümseyin fakat gülümser gibi yapmayınız.Micingirt

Dalkavuklar istikâmet ve âkli sıhhati sağlam tutmama vesile oluyorlar. Micingirt

Şiir yazmak muhabbettir gözyaşıdır parıltıdır ve belki de gülümsemek husumete. Micingirt


Yorumlar - Yorum Yaz


Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam26
Toplam Ziyaret350740