İletişim


  

Merhaba 

Çağdan çağa iz bırakan yiğitler 
Geçmişini görenlere merhaba 
Tez yetişin rubaîler beyitler 
Hak sırrına erenlere merhaba 

Üç kıtada at koşturan atlılar 

Ak mazide duranlara merhaba 
Kına yakıp hep kefensiz gittiler 
Al yazmalı törenlere merhaba 

Sağı solu Laz’ı Kürdü herkesim 
Bu vatanı kuranlara merhaba 
Mevlana’dan soluduğum nefesim 
Alanlara verenlere merhaba 

İsli paslı ölçü ayar vefasız 

Bilal gibi yârenlere merhaba 
Çare sizde çelik surdan vefa siz 
Ötelere varanlara merhaba 

Hakk’ın sesi minareden seslenir 
Tatlı huzur saranlara merhaba 
Gözyaşlarım ötelerden beslenir 
Dost bağına girenlere merhaba 

Hey mübarek Çanakkale sırdaşım 
Al kanını serenlere merhaba 
Ben şehidim şehit benim kardeşim 
Micingirt’i soranlara merhaba

Ömer Ekinci Micingirt


İsmim


Bir güz günü doğdum aylardan kasım
İbrahim’i soyum, neslimse âsım
İzâh zor derince varsa ihlâsım
Adâlet ismimde hakkın izi var

Dört yanım şüheda kefenleri kar
Çile bulutları bendeki bahar
Ötenin şevkiyle esiyor rüzgâr
Estikçe yeşerir şehit sesi var

Mâzim pek muhteşem sığınmam ırka 
Bendeki tutkular Veysel’de hırka 
Hilâlde buluştuk bilmem kaç fırka 
Üslûbum hislidir yer yer sitemkâr

Ömer Ekinci Micingirt

İstemem 

Yelken açtım yalnızlığa kederden 
Hüzünlüyüm başka soru istemem 
Sevinç, tasa belki yazı kaderden
Gül kokmayan pembe moru istemem 

Edep nerde kelimeler pek arsız 
Müntesipler ıstırapsız duyarsız
Saat bozuk yelkovanlar ayarsız 
Dudak büken şaşı körü istemem 

Gözyaşlarım tek sermayem teâtim 
Mecnun gibi “vâh”ta geçti sıhhatim
Sarsılıyor bir nefeslik hayatim 
Şairlikmiş (!) alın geri istemem 

Dost bağına pür edeple girilir
Tevazuuyla rızasına erilir 
Riyâ haset gösterişler sorulur 
Kulluk yeter başka yeri istemem!

Ömer Ekinci  Micingirt
           
                                                         

 

    micingirt@hotmail.com      

 

 Zahmet edip hakkı haykıran yüreklerinizle duygularımı duygularınız yapıp gözyaşlarıma ortak olduğunuz için teşekkür ediyor uhrevi besteli uzun ömürler diliyorum...Slm ve duâ ile...