DUA

   

TEFEKKÜR

VE DUA 


  DUÂ TIKLAYINIZ...
_________________________________________

“Duânız olmasa ne ehemmiyetiniz var”Allah'ım

Hakikat yolunda zorda milletim
Zamansız afetten koru Allah’ım
Vatanıma dirlik hususiyetim
Riyakâr niyetten koru Allah’ım

Aczimiz pek derin zihinler viran
Kirlendi sineler tozlandı Kur’an
Sendedir kurtuluş sendedir derman
Affeyle nefretten koru Allah’ım

Her halim sis duman her halim kahır
Hissiyat kör olmuş vicdanlar sağır
Sabır ver Allah’ım hesap çok ağır
İmansız adetten koru Allah’ım

Ağızlar kıyamet ağır bedeli
Kazanlar kaynatır maşanın eli
İrfan kubbeleri ifrit döşeli
Yalancı şahitten koru Allah’ım

Sendedir saltanat Sendedir kudret
Sendedir hidâyet Sendedir hikmet
Sendedir büyüklük Sendedir vahdet
Ümmeti töhmetten koru Allah’ım

Sokaklar küfriçer putlarla dolu
Ümmete aklettir batıl hak yolu
Zafersiz bırakma son karakolu
Vatanı zulmetten koru Allah’ım

Şuursuz şairden yönsüz alimden
Yalancı vaizden dinsiz ilimden
Hakikat’ı haykırmayan kelamdan
Mehmet’i Mehmet’ten koru Allah’ım

Ömür yok ki tekrar kazası ola
Şiirlerim Hakk’ın rızası ola
Akıbetim kulluk hizası ola
Hak bilmez hayattan koru Allah’ım


Ya Rahman affeyle imanım tamdır
Hikmetten sual mi ulu nizamdır
Benimki bilmem ki ne menem gamdır
Ömer’in cinnetten koru Allah’ım

Ömer Ekinci Micingirt

______________________________________

Duâ

Yaralı kalp ile yakarış yâre
Çaresiz dertlere duadır çare
Duasız sinede amel beş para
Hakkın kapısına varıştır duâ

Duâ ibadetin nuru özüdür
Müminin tövbesi rabbe sözüdür
Gözü yaşlıların gönül gözüdür
Hayat ırmağına eriştir duâ

Ezel ebed gayret aşk alın teri
Kulluk makamıdır duanın barı
Mahşer dehşetinden Allah’ım koru
Akledip hiçliğe vuruştur duâ

Hadis hem ayette dualar vardır
Dualar vuslattır dualar yârdır
Kurak yüreklere açan bahardır
Cürmünü yerlere seriştir duâ

Keşke der tevbe der utanırım az
Yakarışlarım mevt meczupça biraz
Hâşâ kaderine var mı itiraz
Ciddiyettir ciddi bir iştir duâ

"Bana duâ edin" merhametle der
Hamd ve murakabe hissederek er
Her şeyin şahidi vakti saatler
Edeple huzura giriştir duâ

Samimi sesleniş huşu ve hudu
En derûni mâna yoktur hududu
Secdeye gözyaşı renk renk buudu
Her daim fıtratla barıştır duâ

Kalbi dudağa al kavrul hâ kavrul
Edebi iklimde savrul hâ savrul
Secdeden secdeye devril hâ devril
Rabbimizle alış veriştir duâ

Şehitte mermidir namluda fişek
Hatmelere tutun tespihatı çek
El aç iki büklüm sessizce tek tek
Alnını sehere sürüştür duâ

Bir’de kenetlenmek tembelliğe ret
Şuur irfan ihlas mana feraset
Dua dizde nasır hasbi yol hayret
İlmin kapısında kiriştir duâ

Duâsız amel yok cennet yok ya da
O rahman o tevvap o’na can feda
Duâ tek gerçektir yalan dünyada
Zindanda Yusuf’ça duruştur duâ

Ömer Ekinci Micingirt

__________________________

Ya Râb

Yâ ilahel alemin bizi düşürme dara
“İsteyen yok mu diyen” bağışla yüzüm kara
Tevfik ve hidâyet ver rahmeti bol Allah’ım
Çaresizler çâresi hâşa sensiz ne çâre

Yerin göğün sahibi senden başka kimim var
Gazabından kahrından bizi uzak eyle yâr
Biz mahlûkuz sen Mâlik şefkati bol Allah’ım
Sen Erhamerrahimin biz çaresiz günahkâr

Sen her şeye kadirsin ümmeti Kerbeladan
Koru Allah’ım bizi kazadan her beladan
Hâlik’im sığınağım himmeti bol Allah’ım
Bizi mahcup eyleme sensin bizi yaratan

Ömer Ekinci Micingirt

 _____________________

Allah’ım

Gönderimden hilâli
Minaremden Bilal’i
Soframızdan helâli
Eksik Etme Allah’ım

Nasip ettin Kâbe’mi
Âsım eyle tebâmı
Tevhid için çabamı
Eksik Etme Allah’ım

Kur’ân kulluk yasası
Sünnettir muhtevası
Ahlâk ruhun devâsı
Eksik Etme Allah’ım

Sen bilirsin hâlimi
Helak eyle zâlimi
Hakkı yazan kelâmı
Eksik Etme Allah’ım

Sen Hâliksın Sen Çalab
Sen El Melik Sensin Râb
İmân âmel intisab
Eksik etme Allah’ım

Ehl-i hak eyle bizi
Bir’de çok eyle bizi
Din-i mübinimizi
Eksik Etme Allah’ım

Sen Rahimsin Sen Kerim
Boş çevirme Ömer’in
Yoluna alın terim
Eksik etme Allah’ım

Ömer Ekinci Micingirt

_______________________________________

Orkestra Sesleri

Üfül üfül seher buğulu sisler
Bulutlarda yattım sanki bu gece
Burcu burcu esti lale nergisler
Sonsuzluğu tattım sanki bu gece

Sessizlik yayıldı hû perde perde
Sükûte boyanmış gül bahçelerde
Uyanın sesleri hemen her yerde
Ötelere gittim sanki bu gece

Kurbağa çekirge öten dostlarım
Fareler pireler yatan dostlarım
İpek böcekleri keten dostlarım
Sırça köşkte yattım sanki bu gece

Ne bir riyâ vardı ne bir gösteriş
İlâhi bir koro uhrevi yarış
Orkestra müthişti coştu yalvarış
Yârla hemdem ettim sanki bu gece

Şuur şaşaası iştiyakım ham
Harikuladelik aşk anlatamam
İkram bahçeleri vakitte tamam
Aşk alıp aşk sattım sanki bu gece

Ömer Ekinci Micingirt

______________________

Güzel Eyle

Allah’ım sığınağım
Istırap beden beden
Sensin tek dayanağım
Sen ki hakim hükmeden

Gücüm yok solum sağım
El açtım geldim yine
Ümidim sığınağım
Fazlına keremine

Yolun birdir kitap bir
İnşirah ver bağışla
İsyankar çok hitap bir
Noksanımı tamamla

Sana maddî-mânevî
Layık et şefkatine
İsyankarız bir nevi
Nebinin hürmetine

Günahkâr ellerimi
Açtım mağfiretine
Artır alın terimi
Sabit kıl fıtratına

İzzetin affın haktır
Güzel eyle Ömer’i
“İslam güzel ahlaktır”
Ahlak kulun zaferi

Ömer Ekinci Micingirt

________________________________

Keşke

İçimde bir hoşluk çekip gitmeye
Hangi ecel yeter ömrü tatmaya
Kalb-i ehli ile kımıldatmaya
Aşk şehriyarına geliyor musun

İstiğfar mağfiret çıkış yoludur
Nazar-ı hikmetle bakış yoludur
Küfrün sancağını yıkış yoludur
Aşk şehriyarına geliyor musun

Sevda nedâmettir dönüş emektir
Geçmişi telafi keşke demektir
Sâni-i Zülcelâlin dostları haktır
Aşk şehriyarına geliyor musun

"Keşke" bir kâinat ilâhi sırdır
Tefekkür terbiye iman aşk nurdur
İrşat tebliğ davet emrinde vardır
Aşk şehriyarına geliyor musun

Bütün maksatlarım kaldı içimde
Nice dirilişler öldü içimde
Kim bilir istiğfar n’oldu içimde
Aşk şehriyarına geliyor musun

Ömer Ekinci Micingirt


_______________________


Yâ Rab

Medeniyet hile şer
Garba oyuncak beşer
Ümmet sefil derbeder
Yâ Rabb Uyandır bizi

Söz mevt gayret zamanı
Bayrak öpüyor kanı
Hâin sardı her yanı
Yâ Rabb Uyandır bizi

Hayran olduk yerindik
Ne çok renge büründük
Bilmem nasıl göründük
Yâ Rabb Uyandır bizi 

Affet bırakma darda
Zelzeleler ard arda 
Bırakma uykularda
Yâ Rabb Uyandır bizi

Hak batıl ifrat tefrit
Haram şehvet cin ifrit
Gaflet bizdeki hâlet
Yâ Rabb Uyandır bizi

Mazluma güldür bizi
Hak için kaldır bizi
Ya dirilt öldür bizi
Yâ Rabb Uyandır bizi

Geçmişim gülle rengi 
Çanakkale mihengi 
Rükû alnın âhengi
Yâ Rabb Uyandır bizi

Şehit gâzi gazaya
“Bir”le getir hizaya
Yaklaşmadan cezaya
Yâ Rabb Uyandır bizi

Ömer Ekinci Micingirt

_________________________

Ümit-Korku

Vazgeçilmez havf ve reca kardeşler 
Aşkın damağında ümit korku var 
Zihne düşer râhmet vecd ile beşler 
Huzur teslimiyet kalpteki rüzgâr

Sonsuzu emzirir ağarır umut 
Ölümüne denge yürekte korku 
Diriliş yükselir muhabbetle tut 
Muhabbet akıtır ümidin arkı

13.06.14 Bursa
 
Ömer Ekinci Micingirt

Allah’ım

Rahmet çağıltısı hakikat bârı 
Meşheri bereket vaktin esrârı 
Göreni diriltir râhmet rüzgârı 
Hicapsız sokaklar ıstırap ahım 
Adımlarım sana döndür Allah’ım

Tevhid tacirleri tağutlar arttı
İffet çarmıklayıp din iman sattı
İstila emperyal gün saltanattı 
Kahreden suskunluk ıstırap ahım 
Adımlarım sana döndür Allah’ım

Fiil ve mertebe ateş köz tandır 
Utanan var mı ki gel de utandır 
Âlim ilmi satar hayli zamandır 
Şuursuz kavgalar ıstırap ahım 
Adımlarım sana döndür Allah’ım

Zihnin basireti ağıza tıpa 
Cezbe gerektirir ifşâyı yapa 
Birlik iksiriyle dolsa maşrapa 
Ölüm ve ötesi ıstırap ahım 
Adımlarım sana döndür Allah’ım

Hâlimiz serüven cürüm serbest hem 
Domuzun yağından olur mu merhem 
Konforla kutsanmış sokakta Meryem 
Sefalet sürüsü ıstırap ahım 
Adımlarım sana döndür Allah’ım

Cennet müjdeleri fıtri bayanlar
Kalbi dudağında âşk yaşayanlar 
Ancak ve sadece Seni duyanlar 
Seni duymayanlar ıstırap ahım 
Adımlarım sana döndür Allah’ım

Zevk eğlence mevzi alır duyular 
Cam fanusta fetva verir ayılar 
Öyle ister siyon yüzlü dayılar 
Hüsran ve sessizlik ıstırap ahım 
Adımlarım sana döndür Allah’ım

Yolculuk kasvetli bulanık deniz 
Garip hislerdeyim yine bendeniz 
İmân göç ederse kalmaz gölgemiz 
Huşusuz yöneliş ıstırap ahım 
Adımlarım sana döndür Allah’ım

Sadâkat sahibi eyler mi mihnet 
Kalbim temiz demek ne büyük cinnet 
Dünya ve kâinat boşa mı Cennet 
Sözlerden arınmak ıstırap ahım 
Adımlarım sana döndür Allah’ım

Vicdan pazarına sürülen sürü 
Mâziyle kavgalı neslin her türü 
İslamla kavgalı İslâm kültürü 
Varoluş yok oluş ıstırap ahım 
Adımlarım sana döndür Allah’ım

Teşhir psikozlar taşınmaz sancı
Gösteriş cengâver önden birinci 
Hicvet urbaları giymiş Ekinci 
Hakikat çığlığı ıstırap ahım 
Adımlarım sana döndür Allah’ım

Ömer Ekinci Micingirt


Yorumlar - Yorum Yaz