EZAN VE NAMAZEZAN VE NAMAZEzan

Ok gibi dosdoğru minaresinden 
Her seher vaktinde seslenir ezân 
Mevla\’nın en büyük emaresinden 
Beş vakit meltemle süslenir ezân 

Yeşerir sineler ezan sesiyle 
Kehribar yüzlünün son bestesiyle 
Ufuklar nurlaşır nur kâsesiyle 
Çoraklaşmış ruhlarda ıslanır ezân 

Haz verir ruhlara secdeye davet 
Doyumsuzluk aşkı yoktur adavet 
Ezgisi efsunlu ulvi beşaret 
Huda kapısından beslenir ezân 

Ezansız anayurt hicrandır zahit 
Anlatamaz bunu kaside beyit 
Oku ezanı da duysunlar Seyit 
Bilal’den âleme seslenir ezân 

Ben ezanla doğdum ezanla gülüm 
Ezanla yaşarım ezanla ölüm 
Ezansız vatan mı lâl olsun dilim 
Mevt olunca Ömer hislenir ezân 

Ömer Ekinci Micingirt 


Ezân Sesi
.
Fırtına kopuyor duâda ruhum 
Bir Leylâ aradım bakışı elâ 
Geceyle söyleşip ve dinliyordum 
Her yanım karanlık her yer Kerbela 
Fırtına kopuyor duâda ruhum
.
Vücudum yanıyor estikçe rüzgâr 
İçimde uğultu ses yavaş yavaş 
Gülde tomurcuk yok bülbülde de zâr 
Bende de bir başka bambaşka telâş 
Vücudum yanıyor estikçe rüzgâr
.
Geceyi delince şu ezân sesi 
Orkestra başladı karşıki parkta 
Sevdaya sevk etti hemen herkesi 
Hüzünlü diriliş coştu şafakta 
Geceyi delince şu ezân sesi
.
Ömer Ekinci Micingirt

----------------------------------------------------------Sabah Namazı

Gök rayiha kokar türap güllenir 
Ruhlar şaha kalkar sabah namazı 
Zikirler rengârenk huşu ballanır 
Sevda katar katar sabah namazı 

Yıkanmış yüzlerdir fecirde hüzün 
Selâhattinler ah saflar tek dizin 
Korkunç girdaptayız gidin bir gezin 
Garip ezan garip sabah namazı 

Ulucami Fatih ve Eyüp Sultan 
Cıvıl cıvıl insan nakışlı mekân 
Semavat rahmetli Ravza-i Rıdvan 
Aşklar arşa çıkar sabah namazı 

Ömer’im markatta aldım vaazı 
Suskun güzellikler ruhumda sızı 
Lütfeyle Allah\’ım affeyle bizi 
Affeyle Allah\’ım sabah namazı… 

Ömer Ekinci Micingirt


Secde

Öpüşür seccadem alnım koyunca 
Rengarenk nağmeyle dillenir secde
Pür dikkat melekler gece boyunca 
Hu hu nağmesiyle tüllenir secde

Gönüller secdede nefse hâkimdir
Vücut şifa bulmuş Lokman Hekimdir
Secdeye baş koymak Yâr\’dan hükümdür 
Yar ile hâsbihal hallenir secde 

Zümrüt zümrüt secde gizli geceden
Dizilir âyetler bin bir heceden
Nurlar kalbe akar gelir Yüce’den 
Dua pembe pembe güllenir secde 

Koku burcu burcu gelir miraçtan 
Ruhum büyülendi nurlu ilaçtan
Müminlik dorukta imanlı taçtan 
Fecirde huşuyla sallanır secde 

Nur yağar aşk ile divanda başım
İmanın direği akar gözyaşım 
Yakârış Mevla’ya secde yoldaşım
Cennette Kevser’le ballanır secde 

Ömer Ekinci Micingirt 


Ezân Sesi


Yanık türkü değil bu ezân sesi
Vuzuha er eğil, hû ezân sesi

Ezan sesi Mekke Medine Bilâl
Ezân sesi iman vatan din hilâl

Eşsiz davetiye beş öğün vaâz
Kalbine dokunmaz müflis beynamaz

Ezân teberrüktür âşktır dilime
Ezân secdeleri öpen kelime

Kanat çırp kuş gibi abdest al yürü
Ezân yığınların en tefekkürü

Ezân hakikati âsli niyetim
Yüzyıllık kırgınlık hassasiyetim

Sevda irfân şuûr şelâle ırmak
Kimin haddinedir kısıp susturmak 

Ezân küfre tokat mazluma hilim
Ezânsız vatan mı lâl olsun dilim

Yanık türkü değil bu ezân sesi
Vuzuha er eğil hû ezân sesi

Ömer Ekinci Micingirt


Namaz

Sular gibi köpürüp coşup uyanmak namaz 
Vakitler bizi bekler yürü abdest alalım 
Ruhta derine erip hiçliği sunmak namaz 
Âşk bürünsün yürekler gelin namaz kılalım 

Namaz bitimsiz sevda tek O’nu anmak namaz 
Dua âmin felahı ârz semaya salalım 
En derûni şehâdet sükût şahlanmak namaz 
Cuma günlerin şahı gelin namaz kılalım 

Namaz riyâsız varış huzuru banmak namaz 
Zümrüt kolçak gümüşten ilk tutan biz olalım 
Aşikâre fısıltı şeksiz inanmak namaz 
Tövbe isyan sil baştan gelin namaz kılalım 

Sevda duygu âşk bâde aşkta ıslanmak namaz 
Sıra sıra ard arda saf hizaya gelelim 
Gözyaşı ve seccade iç döküp yanmak namaz 
Yan yana ve sırt sırta gelin namaz kılalım 

Sıyrılmak nefs bedeninden kalben soyunmak namaz 
Namaz ruhun pak rengi sessiz sükûn bulalım 
Uzaklaşmak ben ’inden Bir’e dayanmak namaz 
Tadil erkân mihengi gelin namaz kılalım 

Vuslat kokulu şarkı Burağa binmek namaz 
Birlikte ve münzevi ağlayalım gülelim 
Müslüman’ın renk farkı takva boyanmak namaz 
Secde yâr’la nâz evi gelin namaz kılalım 

Kendim bildim bileli secdeye İnmek namaz 
Tebliğ, irşât ve hayat haddimizi bilelim 
Musikisi çileli çile giyinmek namaz 
Namaz mavi hissiyat gelin namaz kılalım 

Namaz cânan namaz yâr zâr zâr gezinmek namaz 
Namaz dinin direği oku ezan Bilal’ım 
Kurtuluşu fısıldar irfân bezenmek namaz 
Hem kulluğun gereği gelin namaz kılalım 

Dirilişe yönelip aslına dönmek namaz 
Ve pek müthiş diriliş namaz ezân hilâlim 
Temiz alnın gülüşü sükûta kanmak namaz 
Secde sonsuza eriş gelin namaz kılalım 

Sessizliğinde ömrün hiçe vuruştur namaz 
“Namaz dinin direği” tefekkürde kalalım 
Secdelerde öpüşmek âşka duruştur namaz 
Gül yüzlünün mirâcı gelin namaz kılalım

Ömer Ekinci MicingirtCuma 

Bu gün yine cuma aşk perde perde 
Yâr ile hasbıhâl daha ne cuma 
Liyâkat bestesi secdede serde 
Ne büyük vasıta şahane Cuma 

Ve arşa ulaşır salâlın sesi 
Bilal’dan teberrük notası esi 
Ebedi huzur der her bir zerresi 
Şefkatli ölçülmez bir ana cuma 

Islat gözyaşınla vakit solmasın 
Bilince vuslatsız aşklar dolmasın 
Gel secde edelim iblis gülmesin 
Mevla’yla hasbıhâl bahane cuma 

Geçici değildir ebedi aşklar 
Yakarış cumada idrâkle başlar 
Hakkın kapısına dökülür yaşlar 
Veremem yaşımı cihâna cuma 

Cuma hakikatte İki hecedir 
Hayrettir seyirdir çokça yücedir 
İstikamet dâva örtü gecedir 
Naz niyaz mektuptur yârene Cuma 

Cumada tebessüm ek barış bitsin 
Vefasız dünyanın dertleri gitsin 
Sen gayret etmezsen cuma ne etsin 
Füsûnlu tek zaman, yegâne cuma 

Micingirt mücrim ben aciz biçare 
Cumasız dimağa, bulunmaz çare 
Duaya bürünüp yalvarsak yâre 
Canları götürür cânâna cuma 

Ömer Ekinci Micingirt
Neden Namaz Kılmıyoruz

Tabi soruyu insan niçin namaz kılar, diye sorup yazımızda namazın hikmetlerini anlatmamız da mümkündü. Ama yüzde doksan dokuzu Müslüman olan ülkemizde beş vakit düzenli namaz kılanlarımızın sayısının azaldığı gerçeği bizi böyle bir soruyu sormaya yöneltti.

Şimdi öncelikle şu ayetleri okuyalım:

“Ey inananlar, sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin, muhakkak ki Allah, sabredenlerle beraberdir.” (2/153)

“İnanan erkekler ve inanan kadınlar, birbirlerinin velisidirler. İyiliği emrederler, kötülükten men'ederler, namazı kılarlar, zekâtı verirler, Allah'a ve Elçisine itâat ederler. İşte onlara Allah rahmet edecektir. Allâh dâimâ üstündür, hüküm ve hikmet sâhibidir.” (9/71)

“Onlar ki: Namazlarını sürekli kılarlar/aksatmazlar.” (70/23

“Kitaptan sana vahyedileni oku ve namazı da kıl. Çünkü namaz kötü ve iğrenç şeylerden alıkor. Elbette Allâh'ı anmak, en büyük ibâdettir. Allâh, ne yaptığınızı bilir.” (29/45)

“Âilene namazı emret, kendin de namaz kılmada sebat et. Biz senden rızık istemiyoruz. Seni biz besliyoruz. Sonuç takvâ sâhiplerinindir.” (20/132)

“Kendilerini ne ticaretin, ne de alışverişin Allâh'ı anmaktan, namaz kılmaktan, zekât vermekten alıkoymadığı erler. Onlar, yüreklerin ve gözlerin dehşetten tersine döneceği günden korkarlar.” (24/37)

“Onlardan sonra yerlerine öyle bir nesil geldi ki, namazı zayi ettiler, şehvetlerine uydular. Onlar kötülük bulacaklardır.” (19/59)

“İki yüzlü münafıklar, Allâh'ı aldatmağa çalışırlar. Oysa O, onları aldatır. Namaza kalktıkları zaman da üşene üşene kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar, Allâh'ı pek az anarlar.” (4/142)

“Namaza çağırıldığınız zaman münafıklar onu eğlence ve oyun yerine koydular. Düşüncesiz bir topluluk oldukları için böyle yaptılar.” (5/58)

“Suçlulara sorulur: Sizi şu yakıcı ateşe ne sürükledi? Onlar da şöyle derler: "Biz namaz kılanlardan olmadık." (74/41-43)

Şimdi de namazla ilgili onca hadisten buraya aldığımız birkaç hadisi okuyalım:

“Namaz dinin direğidir. Onu gereği gibi kılan dinini yapmış olur, onu terk eden de dinini yıkmış olur.”

“Kişi ile küfür arasındaki engel namazdır.”

“Namaz, benim gözümün nuru kılındı..”

“Namaza, aman namaza dikkat edin..!”

Şimdi de şu bilgilerimizi bir kez daha tazeleyelim:

Namaz dinin direğidir. Namazsız Müslümanlık eksiktir.

Namaz beş öğün ruhun gıdasıdır, kulun Rabbin huzuruna çıkışıdır ve O’na içini döküş fırsatıdır.

Tüm peygamberlerin hayatında namaz vardır.

Peygamberimizin, peygamberliğinin ilk yıllarından itibaren namaz vardır.

Namaz, Peygamberimizin gözünün nurudur.

Peygamberimiz vefat ettiği son ana kadar namazlarını kılmıştır.

Namaz, en zor şartlarda bile terk edilmemesi gereken bir ibadettir.

Ezanla geldiğimiz şu dünyadan dua niyetiyle üzerimize kılınacak cenaze namazı ile göçüp gideceğiz.

Peki tüm bu gerçeklere rağmen, insanımız namaz konusunda için gevşek davranıyor?

Bu sorunun cevabı olarak aklımıza gelenleri şöyle sıralayabiliriz:

İnsanımız namazın önemi hakkında yeterli bilgiye sahip değil.

Namazın günlük hayatımızı manen ve maddeten programlayan bir ibadet olduğunu bilmiyor.

Namazla ilgili bilgileri, onu eyleme dönüştürecek seviye ve güçte değil. Yani namazın farzıyyetine iman konusunda problemleri var.

Namaz ibadetinden çok daha önemli işleri (!) var, namaza vakit ayıramayacak kadar yoğun.(!)

Namaz ibadetini bir angarya olarak görüyor ve nefsine ağır geliyor.

Sonra kılarım, büyüyünce kılarım, kazasını yaparım gibi gerekçeleri var. (!)

Yüce Allah’ın “Doğrusu namaz, müminler üzerinde vakitleri belirlenmiş bir ibadettir” uyarısına ve beş vakit namazı belirleyen Peygamber uygulamasına rağmen; namaz vakitlerini belirleme konusunda kişinin kendisini yetkin görüp cumadan cumaya yahut keyfi yetince namaz kılması da pek çok insan için önemli bir sorun.

Namazı düzenli kılacağı bir aile, iş ve arkadaş ortamı yok. Peki böyle bir ortamın oluşması için çaba sarf ediyor muyuz?

Arada sırada kıldığı namazlardan alınması gereken manevî haz alınmadığından düzenli kılınması konusunda bir sâik yok.

Bütün bu açıklamalar ışığında düzenli namaz kılan bir Müslüman olmak için daha neyi bekliyoruz? Azrail’in kanat seslerini mi? Yoksa mahşere mi kaldı uyanması bînamazlarımızın?

Yazımızı İbrahim peygamberden kalma bir Kur’ân duası ile bitirelim:

“Rabbim, beni ve zürriyetimden olanları namazı kılan yap; Rabbimiz, duâmı kabul buyur!” (14/40)
 
İletişim: micingirt@hotmail.com 

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam40
Toplam Ziyaret345624