SOKAK VE İNFÂK

Sokak Ve İnfâk


Bizi zengin yapan kazandırdıklarımız değil infâklarımızdır. 
Sokak çocuklarının vebâlini devlete yüklemekten vazgeçip;
zekâtı unutmadan infâklarımızı gizlilikle, lisânımızı kalple
birlieştirip, varlığımızı bencillikten koparıp acılar ve sevinçlerin
haysiyetli hizmetçileri olmak zorundayız.


Sokak Çocuğu 

Gel beraber günlüğünü yazalım 
Suçlu biziz sen değilsin kömür göz 
Hortumlandık affet bizi güzelim 
Suçlu biziz sen değilsin kömür göz 

Sevimsizdir tırpanlanmış duygular 
Dokunaklı bakışların vurgular 
Sokaklarda kül çiçeği yavrular 
Suçlu biziz sen değilsin kömür göz 

Sen gelirsin nere kaçsam gözüme 
Gel bu akşam başını koy dizime 
Köprü altı tükürüyor yüzüme 
Suçlu biziz sen değilsin kömür göz 

Avucumda cürümlerim pürneşe 
İnsanlık mı ölüyoruz peş peşe 
Belirsizlik çuvallanmış kreşe 
Suçlu biziz sen değilsin kömür göz 

Can yavrucuk köpek kadar korunsan 
Karnın açtır bir yuvada barınsan 
Sırça köşke! Tinerciysen, sorunsan 
Suçlu biziz sen değilsin kömür göz 

Ne bakarsın amca diye soruyor 
Konuştukça dudaklarım eriyor 
Sen yat hele çarpık düzen sürüyor 
Suçlu biziz sen değilsin kömür göz 

Yokun fakı ne yokum ben ne varım 
Ürpertili gecelere efkârım 
Uzaklaşır gözlerine bakarım 
Suçlu biziz sen değilsin kömür göz 

Zengin çoktur zekâtını vermeli 
Çözüm gerek devlet kafa yormalı 
Şaşı gözler artık bunu görmeli 
Suçlu biziz sen değilsin kömür göz 

Farkındayım ne kaybettik ne tuttuk 
Bilmem yavrum şefkat nedir unuttuk 
En kötüsü gözyaşları kuruttuk 
Suçlu biziz sen değilsin kömür göz 

Ellerin çok isli bakışın acı 
Deşildi çıbanım sensin ilacı 
Ömer’e gardaş ol gitsin utancı 
Suçlu biziz sen değilsin kömür göz 

Bıçkılandı ciğerlerim köz tandır 
Ve sebep kim kalemleri satandır 
Tükür söze mısraları utandır 
Suçlu biziz sen değilsin kömür göz 

21.09.2005 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt 

-----------------------------------------------

Kar Yağıyor

Güne bahar sıçramış bulutlar açabilir 
Dışarda kar yağıyor iklimin imbiğine 
Coşkular bağbozumu baharı geçebilir 
Sokaklar ve sokaklar ölüm bekliyor yine 

Kar izlerimi sildi hisseden seçebilir 
Sözlerim keskin bıçak şiirler hançer bana 
Ayazın esintisi gözümden kaçabilir 
Uyan gel titreyerek al cürmümü vur bana

Ömer Ekinci Micingirt

-------------------------------------------

İnfâk 

Gizli veya açık zekât sana hak 
Allah’a verilen kıymettir infâk 

Bedbaht hatırlamaz ancak son güzü 
Ve kimsesiz yetim naçar öksüzü 

Verenlere yoksul muhtaç yâr olur 
Vermez isen hesap ağır zor olur 

Yüz daneli yedi başak dal gibi 
Verenlerde sükût seyir hâl gibi 

Mâna bilmez âyet hâdis düz gelir 
Akıbet ahmağa pek gündüz gelir 

Kulun hakikati amel ve niyet 
Mülkünü taksimdir O’na ünsiyet 

Fâzilet sünnettir belki bâzan farz 
Mirasçılar bu gün belki karışmaz 

Paylaşırken yarın ne der her biri 
Kopar gider o gün idrâk zinciri 

Sükûnettir infâk izâh bin türlü 
Her şey Onun Ondan gelir mühürlü 

Rabbinin katında mükâfat ara 
İnf3ak edin infâk der hep Bakara 

Hâ cömert desinler olmasın ama 
Gösterişe ihsan irfân harcama 

Kul vermekle huzur bulur var olur 
Vermeyi unutan isyankâr olur 

Meltem rüzgârları infağın eri 
Ver diyor ver diyor tevhid sesleri 

Verenler fer katar her an ferine 
Kucaklar âşk ile bakmaz derine 

Muhabbet tüllenir akar yaşında 
Allah’a çağırır duâ peşinde 

Ölüm ve ötesi anlatmak işim 
İnfâkta hayır var koşun kardeşim 

Şükrü eda etmek gerçekte bu ya 
Hakk’ın takdiri var yatma uykuya 

Bak gör hakikatte ne insanlar var 
İnfâkla var oldu o kahramanlar 

Varlık ve yoklukta düşme ifrata 
Kendine vakıfsan gel uy fıtrata 

Almadan verenler hep erecektir 
Ölmeden ölenler dirilecektir...

Ömer Ekinci Micingirt


Yorumlar - Yorum Yaz