ÖZLÜ SÖZLER

ÖZLÜ SÖZLER

Küsürlerle münasebetimiz, kusurlarımızı emperyalleştiriyor. Micingirt

Tersiz tevâzu riyakârlıktır. Micingirt

Sabrın haysiyetine sığınıyorum,gürültüyü endişelendiren sabrın haysiyetine. Micingirt

Yüreğe dokunamayanlar susamazlar. Micingirt

Sâkin sabırlı insanların tebessümü, inşirâh ve sekinet verir.Micingirt

Ruhun tenhâ yollarında sabır kovalıyorum ferâset ve tevekkülle,rastgele. Micingirt

Mahremine tebessümü esirgeyip; yuvayı üşüten şöhret müptelası hanımların kültürel etkinlik safsatasıyla popüler konuklarla sarmaş dolaş çirkinliklerini resmetmeleri edebiyatın edepsizliğe kurbanı, boyalı kokuşmuşluğumuzun pâyeli fıçısı ve cehâlet mezesidir. Micingirt

...tevâfuk güzel şey; hatta çok güzel şey.Micingirt

Âşk istikâmettir, müstâkim. Micingirt

Zihin hurcumda yazamadığım şeyler şiirdir. Micingirt

Nefsi hezimete uğratabilen bir mümin haysiyeti ve 
eşsiz yolculuğa devam edebilecek feraset gerek yığınlara. Micingirt

Toprak gibi kokmalısın, bu mümkün. Micingirt

Sabır yeni kapıları aralar, tevekkül ulaştırır. Micingirt

Edip,irfân ve edepten nasibi olanların adına denir. Micingirt

Erdem ve güç kalıpta değil kalptedir. Micingirt

Tefekkür yetenek istemez, biraz sâmimiyet seyri yakalayabilir. Micingirt

Fikri olmayanın değeri yoktur. Micingirt

Ey insanlık, senden sana çok şey kalmadı insanlığa . Micingirt

Köpek yüzü gibi dalkavuğun gülüşü. Micingirt

Hikmet ve hakikate, iyiye doğruya tercüman olanlara selâm olsun.Micingirt

"Muhammedun Resulullah" diyebilmek için ; diyenlere saygı duyanlara saygılı davranın , şapşallığın lüzumu yok. Micingirt

İmân ibadet ve muâmelat; muâmelatı bozuklardan uzak durun.Micingirt

Tebessüm ve gözyaşları yüreğin aynasıdır, maskeler işe yaramaz.Micingirt 

Pespâyenin penceresi perdesizdir. Micingirt

Samimiyetleri infilak ettiriyor üç beş çapulcu.Micingirt

Fıtratı çiğneyen zâlim Esed ve gillerini unutmayalım. Micingirt

Ferâset şamarıyla vurmak lazım arsızlığın böğrüne. Micingirt

Geçici hevesten ırak leylâk kokulu hissiyatın raksına ve sadakatin kanat çırpışına sevgi diyoruz biz. Micingirt

Düşünmeyi külfet sayanlar, zihinleriyle geviş getiren slogan benzeşleridir. Micingirt 

Tersiz kazanç sürdürülebilir değildir, öper çukura bırakır. Micingirt

Dağ gibisin sen Mehmet’im, çakallar geziniyor yamaclarnda. Micingirt

Hikmeti felsefeye terk edenlere; selâmsız bir mersi gönderin. Micingirt

Ağızlarını yırtarcasına pervasız konuşan adamlar,cehle barışık kaba sığmaz sözler edince yanıyorum yaşanmışlıklarıma. Micingirt

Hayallerin gerçek olacağı yere, hayalle gidilmez.Micingirt

Ahdinizi düşünüp;ara sıra doğruları da konuşun.Micingirt

Beni sadece “ben “kandırdı. Micingirt

Karşılıklı sevmek, karşılıksız sevmektir. Micingirt

Çok kalabalık çok yalnızlıktır. Micingirt

Hayal kırıklığında çıkıkçılara uğranmaz. Micingirt

Umutsuzluk hastalıktır, kronikse mağlup eder.Micingirt

Alnı değil kalbi secdeye varanların âşkları mutlaktır .Micingirt

Sahte dostlar sivrisinek gibidir, ışığı yakınca açıkta kalırlar. Micingirt

Şahsiyetsizlerin şahsiyetleşmesi, şahsiyetlilerin cürmüdür.Micingirt

Paraperestlerde erdem aranmaz. Micingirt

Salihlerin tebessümü kalbî olur. Micingirt

Yaşmağı unutmak kültürel bağnazlıktır. Micingirt

Yalanı alnından mıhlamadıkça kalbimiz değil ,alnımız secdeye gidebilir.Micingirt

Ezân tüm renklerle beraber ağlayabilmektir . Micingirt

Nezâket ve tahammül sabırdır; sabır sessiz çığlığın kemâle erişidir. Micingirt

Birilerini alay edip aşağılamak ;çukurluğunuzu faş eder. Micingirt
Besmeleli arsızlıklar İslam’a ıstırap veriyor. Micingirt

Komşusunun gözyaşlarına ortak olabilecek kaç babayiğit kaldı ki . Micingirt

Çıkarsız duyarlılıklara namuslu adamlarda rastlanır. Micingirt

Samimiyet ,tecrübe değil tevazudan beslenir .Micingirt

Öfke yığıyorum bilenerek, öf demeden ferâsetle.Micingirt

İyi olmak yetmez, iyilerin sayısını artırmak gerek. Micingirt

Yalanın ayarı yoktur, altın suyuyla parlatılamaz. Micingirt

Ferâsetinizi diri tutun, birilerine tapmayın. Micingirt

Vatanperverlik lisanlarla değil ihsanlarla belli olur . Micingirt

Sözlerim ahvalin malumatıdır.Micingirt

Duyarsız adamlar arsız adamlardır ve aptal.Micingirt

Sağlam insanlar irâdelerini yalana kaptırmazlar. Micingirt

Yorgun şiir gördüğünüzde şâirini düşünün. Micingirt

Kibirli adamların tebessüme zekası yetmez. Micingirt

Ölümlüleri kutsayanların,kutsalları ölümlüdür. Micingirt

Şâir artıkça şiir azalıyor. Micingirt

Ne kadar nasıl yaşamaktan ziyâde, mesele soylu yaşayıp AIIah birdir diyebilmek son nefeste.Micingirt 

Ve şükür ölüm var, ya olmasaydı ne çok Firavunlarımız olurdu. Micingirt

Duygu yürek işi, kalbi olanlarda rastlanır. Micingirt

Kendimize uğrayıp, fıtratta buluşalım. Micingirt

Şarlatanların pragmatizmi saldırganlıktır. Micingirt

Hasreti iğdiş, sadakati ishal etti teknoloji. Micingirt

Yalan kişilik enkazıdır, fıtratı bozar. Micingirt

Vicdanı olmayanın secdesi olmaz. Micingirt

Ölüm dediğimde öyle bir “hayat devam ediyor” diyorlar ki yaşayan ölüler, susuyorum. Micingirt

Analık yekûn değerlerin önsözüdür. Micingirt

Hayatını yaşayanlar değil, yaşatanlar yaşayacaklar.Micingirt

Birçok şeyin hiçbir şeyliğini söylemek küstahlık değil, gerçeği tespittir. Micingirt

İbadetin nehir gibi olsun, yıkasın ve yeşertsin. Micingirt

Uçangillerden bir kısım insanlar , yere eğilmeniz yeterli. Micingirt

Tersiz sermaye sahibine psikolojik sorundur. Micingirt

Şiir diye bir şey yok, apansız duygular var. Micingirt 

Sükunet içindeyim, yüzsüzlerle yüzleşip ihtiras buduyorum. Micingirt

İnsan yanarken de üşür; insan dedim .Micingirt

Gözyaşları tevbe dışında çok işe yaramıyor. Micingirt

Epey kırgınım, âhın gücüne sığındım.Micingirt

Mevzû birlik olunca ana gibi davranmak gerek; şefkatle şehidini öperek.Micingirt

Kırgınlık insani bir değerdir; insanlar hisseder, sağlam insanlar . Micingirt 

Cesaretsiz kabadayılar, korkunun adamı olurlar. Micingirt

Edep,muamelatın mükemmelleştirilmesidir. Micingirt 

Tevbeyi unutanların suya ihtiyacı yoktur. Micingirt

Hiç olabilmek veya hiçbirşey... Micingirt

Tevbeyi unutanların suya ihtiyacı yoktur. Micingirt

Bencillik bayağılığın özüdür. Micingirt

Fırıldakperestler ,susun da şeytanın zincirine maymuncuk olmayın!Micingirt

Sizin stratejiniz başkalarının kaygısı olmasın, Şarongiller hariç. Micingirt

Hırs kölelerini düşündükçe; şükrü öpmek gerek .Micingirt

Sokağa duyarsız iftar açanlar; secdeniz mubarek olsun. Micingirt

Yoklukların sebebi, varlıkta boğulan tamahkâr zorba oburlardır. Micingirt

Çok şeylerin adı yok, peki ne mi; imtihân. Micingirt

Tefekkürün ruhunu keşke çorbasıyla beslenenler hisseder. Micingirt 

Hepimiz bir ölümlük kadarız, gerzekliğe gerek yok. Micingirt

Vakti tepeleyip, derinliğimizi kaybettik. Micingirt

Gayesi olmayanın, hayâsı olmaz. Micingirt

Günahkâr sevilebilir,yalancılar hariç. Micingirt

O kadar yalnızım ki, milyonlarca. Micingirt

Hakikati kalbi olanlar görür. Micingirt

Fıtrâta irâdeyi raptedebilmenin adıdır âşk . Micingirt

Taraf hakimde zulüm, zulümde zillettir.Micingirt

Bir çift ıslak göz lâzım, yürek tebessümleyen. Micingirt

Dostlukların izi, hissiyatını hissedip hissettiren yüzlerde belirir.Micingirt

Hakkı atlayıp ibadetten dem vuran , ibadetin hakkını gasp edendir. Micingirt

Ölüm,dünyalıklara heyecanlananlarımıza ağır şamardır. Micingirt

Güzelliği ruha raptedebilenlere harikulade insanlar denir. Micingirt

Ramazan bizi küfrün karanlığından alıp kendimize getiren ayın adıdır. Micingirt

Bir’e varmak var iken; bireysellik ahmaklık ve küstahlıktır! Micingirt

Yol ciddi,yolcu umursamaz ve tutarsız. Micingirt

Şiirlere dudak büken aristokrat kılıklı fetvabazlar; şöhretlilerin pelteleşmiş fikirsiz huysuzluklarını yalamaktan asimilasyon geçirmiş gibidirler. Şiir tefekkürdür, bilemezler. Micingirt

"Yalancının mumu yatsıya kadar yanar" sözü, bizzat yalan . Micingirt

Cesur insanlar zeki insanlarıdır, karanlıklara korkusuzsa sapan sürüp; gizem tarlasını alabora ederler. Micingirt

Sabır lânet dilemekten daha tesirli bir silâh; erdemli ve öldürücüdür. Micingirt

Ahlaksızların ahlâkı temsili, alçaklığın zirve yapmasındandır. Micingirt

Zamansız ifâdesi,mukadderatın gel gel seslerine karşı küstahlıktır. Micingirt

Yalakaların hâl dili dalkavukluktur.Micingirt

Kaybolmak istiyorum ansızın, uzaklaşmak kitaplı kitapsızlardan. Micingirt

Bütün savaşlar vatan sevgisiyle zafere erişir, gayrısı cinâyettir. Micingirt

Avurtlar riyakâr gözyaşları sahtekâr ise; nasihatlar mel\’uncadır. Micingirt

Şarkta sebil, garpta sömürüdür medeniyet ,görmemezlikse küstahlık. Micingirt 

Vicdansızların egoları intihardır.Micingirt

Ölümün en hüzünlü ve öldürücü yanı, duygularını maddeyle takas etmişlerin hayat devam ediyor arsızlığıyla Fatiha\’ları alkışlarlara tokuşturmasıdır. Micingirt

Yaşama iştiyakımızı faciaya çeviren sahtekârları hafızalarımıza hıfzettirtmezsek bize de yazıklar olsun. Micingirt

Susuzluğum mukaddes, ağzıma gem gözüme nem gerek. Micingirt

Gülümseyin,küçümser bakanları da tebessümleyin kardeşliğin hatrına. Micingirt

Ne kadar ahlaklıysanız o kadar Müslümansınız. Micingirt

Sağırlık kulaktan vicdana inince alçaklık başlar. Micingirt

Korkakların putu güçlülerdir. Micingirt

Ölçüsüz özgürlük nefse tutsaklıktır. Micingirt

Dedikodu,âcizlerin terk edemedikleri zavallılık mırıltılarıdır.Micingirt

Kaybetmek güzel şey kini nefreti.Micingirt 

Hakkın teslim edilmesidir cihat, kavga değil. Micingirt

İsrail’i protestodan ziyade, esaslı bir eylem gerek. Micingirt

İki tür insan var; kalbim temiz diyenler ve kalbi temiz olanlar.Micingirt

İrfan şuuru dumura uğrayanların, kahkahaları bol olur. Micingirt

Kardeşliğin manivelası tevhit bilinci ve ferasetli idarecilerin mihmandarlığında nifâk merkezlerini siyon mezarlığına süpürmektir. Micingirt

Cehalet yalnızlığı sevmez. Micingirt

Bilmek irfandır, had bilmek erdem Micingirt

Allah\’ tan korkanı, hiçbir güç korkutamaz. Micingirt

Yalan zulüme, zulüm ölüme gebedir. Micingirt

Şiir,şuur uygarlığıdır. Micingirt

Mısra gerek vicdan sesi, özgür taassupsuz. Micingirt

İrfân paramparça, gamsızlar kavalına nefes yetiştiremiyorum. Micingirt

Ölüm özgürlüktür kullara bahşedilen .Micingirt

Alınlarımızı değil,yüreklerimizi secdeye koyabilirsek; tevhid bayrağını sonsuzluğun bağrına asabiliriz. Micingirt

Alkışperestler, alkışla yaşar alkışla gömülürler. Micingirt

Sahte dostlar kara böcek gibidirler, ışığı yakınca açıkta kalırlar.Micingirt

Helâlle beslenen bedenlerin ruh sağlığıdır güzel âhlak . Micingirt

O kadar yalnızım ki, milyonlarca. Micingirt

Yükseklik “biz”de buluşanlarındır;bütün alçaklıkların temelinde “ben” vardır. Micingirt

Şuûr trajedi, fikirler kâbus,vicdanlar sebil ,ümitsizlik mi hâşâ! Micingirt

Yüzsüz insan yok,çok yüzlü insanlar var. Micingirt

Her ölüm fâniliğin tapu senetidir, akledenlere.Micingirt

İsmin madem Ömer, tüm kavgaların adil olsun; gölgesiz, çözülmeden.Micingirt

Gerçek temizlik, tevhid mihmandarlığında nifâk merkezlerini süpürmektir. Micingirt

Kimse tabutu sevmez, herkes girer içine .Micingirt

Kahır sakinlerini, ahır sakinleri anlayamaz, irfân gerek. Micingirt

Sonsuzluk için muhatap alan; sonsuzluğun sahibine,sonsuz şükürler olsun.Micingirt

Buğz edemeyecek güçteyse ferâsetiniz , vicdanlarınız onkolojik tedaviye alınmalı , âcilen. Micingirt

Ene fışkırtan şâirler, bebek doğuran lağımlar, bir gecelik yosmalar,fetva tüccarları ve paryalar.Micingirt

Dost ,kızdırdığınızda takındığı davranışlarının toplamıdır. Micingirt

Birileri sizi insani değerlerden uzaklaştırabiliyorsa; istikâmetiniz yok, yönsüzsünüz. Micingirt

Takdir edilmek için harcayan, tekdir edilerek harcanır. Micingirt

Cizre gibi gözlerin, Habur çayı ellerin ve sen rengarenk gökkuşağı duruşlu kadife entarili Binevş ; bakışların hira, tebessümün üçüncü cadde. Anam gibi Anadolu , kızım gibi iffet kokuyorsun Silopili Binevş . Kalemim yettikçe kardeşliğimizi kem gözlere inat sonsuzluğa uzanan ahengin ritmiyle hep yazacağım, biz yazacağım bir yazacağım ve ”biz”de kalacağız . Micingirt

Âşk secdeyle gelir,huşuyla taçlanır.Micingirt

Haset alçak adamların hasleti ve emperyalist ahlaktır. Micingirt 

Küçük adamlar büyük konuşur. Micingirt 

İnsanları istikametindeki samimiyeti kadar sevin. Micingirt 

Tedbirsiz tevekkül gaflettir.Micingirt

Madem sünnet,canıma minnet.Micingirt

Dürüstlük hiçlik neşidesi,çokluk üretmez. Micingirt

Hayat ağlamayla başlar, ağlatarak biter. Şehâdet en güzeli. Micingirt

Kıyamı para olanın, secdesi kara olur. Micingirt

Ahmaklarla tartışmak, ahmaklıktır. Micingirt

Vicdanı olmayanın secdesi olmaz. Micingirt

Riyâlar doğum yapacak acının en pahalısından; riyâlara değil arsızlıklara yorgunum.Micingirt

Vicdani umursamazlık, cehâletin müşahhas göstergesidir. Micingirt

Yalan sigara gibidir,dudakta başlar cilde sirayet eder. Micingirt 
Bazılarının yüzü kuraktır. Micingirt 

Hayat hasattan iberettir,ifsattan değil.Micingirt

İstikâmet lâfzını ağızda pelesenk edip; haddi aşanlara yuh olsun. Micingirt

Lâfı şirâzesinden düşürenler, düşer çukurlaşırlar . Micingirt

İstişârenin gücüne enaniyete terkedenler, kaybeder. Micingirt

Adam olmak için bir şey gerekmiyor; adam ol yeter. Micingirt

Bâzen yufka yerine taş olmasını çok isterdim yüreğimin .Micingirt

Allah düşmanlarıyla, ahlak düşkünlerinin piri paradır.Micingirt 

Avutucu şatafatlardan gerçeğe uyanış,kurtuluştur seher. Micingirt

Huzurevleri\’nin kapısına kilit vurabilenler; medeniyetten bahsedebilir.Micingirt

Ne kadar teknolojik küstahlık yapılırsa yapılsın ; zaferler için Mehmetçik gerek. Micingirt

Dindarlar da ikiye ayrılır; dindarlar ve dini darlar. Micingirt

İman ve ihlâs ahlaksız bedenleri terk eder. Micingirt

Kârı dünya olanın dünyası ziyandır. Micingirt

Gülüşlerinizi ıslatın tebessümler yeşersin. Micingirt

Dedikoducular şeytanın insan yüzü. Micingirt

Toprak olabilmek toprak olmadan; bu mümkün. Micingirt

Sevgi vefa nezaket sadakat ve emanette hoyrat mümin; şeytanın maskarası insanlığın yüz karasıdır. Micingirt

Cuma namazlarındaki istikameti vicdanlara da sirayet ettir Allah’ım. Micingirt

İnek sağan prof teyzeler olmadığı müddetçe hayvancılık yücelmez. Micingirt

Seyir velide makam; valide namussuzluktur. Micingirt

Mevsim bukalemun, sözcükler yetmiyor . Micingirt

Sabır nihayetsiz çağrıdır. Micingirt

Nefsi terbiye edemeyenlerin nefs-i müdafaadan behsetmesi küstahlıktır. Micingirt

Anlamsız şiirlerle soysuzları yazıyor,
susarak konuşuyorum. Micingirt

Ahlak akademileri, irfân fakülteleri gerek üniversitelere, acilen Micingirt

Unutulmaz ikili,vicdansız secdeliler ve secdesiz vicdanlılar. Micingirt

Erdemli insanlar irâdelerini yalana kaptırmazlar. Micingirt

Yüzü kızarabilenlerin samimiyeti, sâmimi olur. Micingirt

İnsan yürekten ibarettir. Micingirt

Ellerini alkışa alıştıranların beyne ihtiyacı yoktur. Micingirt

Boynu bükükler sokağında başı dik gezmek, nefsin azgınlığıdır. Micingirt

Ayet hadis dem vurup mukaddesatları çiğnemek; ahlak fukaralığı materyalizmin uşaklığıdır . Micingirt

Yüreğe dokunabilenler,yalnızdırlar. Micingirt 

Her şeye gülenlerin,hiçbir şeyine gülmeyin. Micingirt

Eşeklik sokağa sirayet ederse; sıpaya ve sopaya gerek yok. Micingirt

Yalancıdan öğüt alınmaz. Micingirt

Nankörlüklük kibrin mahsulüdür. Micingirt

Yalan ne alçakça huy, ne şeytanca şey . Micingirt

Yeşillik domuzları bir müddet saklayabilir. Micingirt

... seheri hüznün secdelerini secde serinliğini, duâlı öpücüklerle 
aklet aşkın diğer adını. Micingirt

Akillere değil, muttakilere. Micingirt

Ahlakın kadar imanlı,imanın kadar vatanseversin.Micingirt

“Terörün dini ırkı yok” sözüne itirazım var; terörün dini ve ırkı Yahudi’dir. Micingirt 

Binalar yükseldikçe;vicdanlar alçaldı.Micingirt

Kibir izzet kaybıdır. Micingirt

İyi hitap lezzet, iyi olmak izzettir; lezzet fâni izzet bâki . Micingirt

“Komşusu açken tok yatan bizden değildir!” sözünü hafife alıp; kardeşlik hukukunu unutup vicdanı pespaye edenlerin, berat beklentileri küstahlıktan öteye geçemez.Micingtirt

Sıdk, kulun irfân büyüklüğü amel ve itikadının göstegesidir . Micingirt

Secdelere huşu ve huzur öpücüğü kondurdur seherler. Micingirt

Vicdanı olmayanın secdesi olmaz. Micingirt 

Yalan münafıklığın saltanatıdır. Micingirt

İnsanlar iki yöne koşan huzur avcılarıdır; pusulası muhkemler kazanır. Micingirt

O kadar körsün ki... Micingirt

Birilerini s/övmekle kemâle eremeyiz . Erdem haysiyet istikâmet tefekkür ve gayretle akledenlerden olabiliriz, gayrisi şapşallıktır !Micingirt

Akledebilenler ebedileşir, hülasa insan kalır . Micingirt

“Terörün dini ırkı yok” sözü çürümüştür; terörün dini ve ırkı İsrail’dir. Micingirt 

Düşünmeye de ihtiyacımız var, peki nerede hangi vakit. Micingirt

Kârı dünya olanın dünyası ziyandır. Micingirt

Kuşu ölen çocuğa taziyeye giden peygamberin, çocukları öldüren ümmeti;sizin için de yaşasın cehennem! Micingirt

İdeolojiniz sizi insani değerlerden uzaklaştırıyorsa istikameti bozuk. Micingirt 

Şatavat, vicdan kavramını kirletmiştir. Micingirt 

Keşişlere çarpa çarpa yaşıyoruz,hikmetten suâl mi hâşa.Micingirt 

İyiler gittiler biz kalakaldık.Micingirt 

Kardeşlik haysiyetli adamların işi ve müminin izzetidir;vicdan fukaraları anlayamaz.Micingirt 

Hakikate hürmetiniz azalırsa, zâilliğiniz artar. Micingirt

Haysiyetli öfkeler biriktiriyorum bileyerek, öf demeden ferasetle.Micingirt

Herkes bir gün ölecek; yalancılar birkaç kez. Micingrt

Yağmurlar azaldıkça çamur çoğaldı. Micingirt

Sâmimiyet sıdk kuşanıp; takvayla koşar. Micingirt

Düşünüp zülfüyâre dokunabilenler, maskesiz müteffekirledir.Micingirt 

İçinde salih amel olmayan kâr, hakikati gasptır. Micingirt

Erdem, şöhret ve paraperestleri hazzetmez. Micingirt

Hiçbir güç ahlak kadar tesirli, sıdk kadar âsil merhamet kadar haysiyetli olamaz. Micingirt

Yalnızlığıma haset bulaştırmayın, çokluğun uşakları. Micingirt

Utanmazlığınıza tebessüm ettim;brütüsler. Micingirt 

Kibir kepazeliklerin kudurmuşluğu;ruhun hakikatsiz çırpınışıdır . Micingirt 

Herşeyiniz teneke parçası. Rüzgâr durunca gürültünüz kesilecek .Micingirt

Yalan bolluğu, akl-ı selimin iflasıdır.Micingirt 

Arsızlara edeb,anlatmaya takat lâzım. Micingirt

İyiliklere geçit olmaktan daha önemlidir, kötülüklere set yapmak. Micingirt

Beyin entitünüzün hasadı kadardır kalbinizin yansıması.Micingirt 

Seccadeden ziyâde, siyaseti baş-ladık.Micingirt

“Her doğruyu her yerde konuşma” ifadesini ağızlara pelesenk edip hakkı öteleme “dilsiz şeytan “ ünvanına mazhariyettir . Micingirt

Son zamanlarda sağlığında ismini bilmedikleri ünlü kişilikleri asker arkadaşıymış muamelesi yapıp ahkâm kesen ölü seviciler güruhu oluştu; yeter dalkavuk, yalakalık figüranlığı lütfen... Oturun bir nefs muhasebesi yapın,fikir fahişeliğinin lüzumu yok, utanın diyende yok! Micingirt 

Ağlamamız utanmamız kahrolmamız gerek, birazcık zerre kadar adamlığımız kaldıysa... Artık bir komşumuzun torununa tebessüm, bir çocuğu sevmek şefkatle öpmek cesaret ister bu ülkede! Başaranlara yazıklar olsun! Micingirt

Böbürlenmeyi erdem zannedenler böğürürler. Micingirt

Câhilin nasihatı sabrın kabiliyetindedir.Micingirt 

Ey benzersiz mahlukat yığınları; duyarsızlığın kefareti yok ve mezara sığmayacaksınız.Micingirt

Ülker’e kızıp halk söğüşleyen şapşallar ne ara bu kadar çok türedi. Micingirt

Cibilliyetsiz şatafatlardan kaçış; seherin rahmet avuçlarına kendini atmaktır sabah namazı.Micingirt

Emperyalizme gürz atıp;emperyal yaşayanlar, secdeleriniz mübârek olâ.Micingirt

Hakkı atlayıp ibadetten dem vuranlar, ibadetin hakkını gasp edenlerdir . Micingirt

Erdem az bulunur, geç anlaşılır. Micingirt 

Yığınların aynı yöne koşması, hakikati ispata yetmez.Micingirt 

Sevgi yaşasaydı çocuklar ölmezdi, sevgi öldü çocuklarda . Micingirt 

Yalakaların öz sermayesi dalkavukluktur.Micingirt 

Nefret değerli şeydir; namussuzlar için israf etmeyin . Micingirt 

Ahlak kurallarını profesyonelce yaşamanın adıdır samimiyet. Micingirt 

Bir yer arıyorum gösterişten uzak, mutluluktan ziyâde. Micingirt

Mahremine tebessümü esirgeyip; yuvayı üşüten şöhret müptelası hanımların kültürel etkinlik safsatasıyla popüler konuklarla sarmaş dolaş çirkinliklerini resmetmeleri edebiyatın edepsizliğe kurbanı, boyalı kokuşmuşluğumuzun pâyeli fıçısı ve cehâlet mezesidir. Micingirt

Bir yağmur başlasa vicdan yeşerten,çöl kokulu.Micingirt 

Çok severim hataları unutmayı ,yalancıları âsla. Micingirt

Fâiz yiyeni mahv, câiz göreni münkir eder . Micingirt

Yalancılar söz bırakmazlar.Micingirt 

"Ülkemin yanındayım" abes bir ifâde liberal bir tabir soğuk bir cümle. Namustur ülke, vatandır anavatandır haysiyettir imândır âşktır vesselâm. Micingirt 

Haset alçak adamların hasleti ve emperyalist ahlaktır. Micingirt

Lisânını ifsatlayan alçaklara; selâmsız bir mersi gönderin . Micingirt

Haset hastalıktır, kalbi cerrah gerektiren hastalık. Micingirt 

Dolar yükseldikçe Trumpgiller alçaklaşıyor, siyonizm çukurdur. Micingirt 

Hâl ile söz söyleyen lisâna hasret kaldık. Micingirt

Sevmek su gibi birşey, serinletir yeşertir; bazende boğar. Micingirt 

Tarafımız Kur’an ve Peygamber olmalıdır, gayrisi ahmaklıktır . Micingirt 

Yalanı azaltmak insanlığı çoğaltmaktır. Micingirt 

Anladım ki hepsi samimi çoğu sahtekâr. Micingirt 

Korkaklar ahlaksızların bastonudur. Micingirt 
Empati zaruri bir hakikat meselesidir. Micingirt 

Ölçüsüz özgürlük nefse tutsaklıktır. Micingirt 

Yalan öyle çirkin ki, dolardan da çirkin. Micingirt 

‪Ağlayanla ağlamak güzel ahlaktır. Micingirt ‬

Tellali sükunete davet etmek ahmaklıktır. Micingirt 

Vatan sevgisi imandan süzülen âşktır. Micingirt 

İftira bir terör eylemidir ve müsebbipler militandır. Micingirt

Kardeşlik şuurunu perestişlemedikçe; safların çokluğu çok işe yaramaz.Micingirt

Kalp noktacık darbelerle büyük lâflar söyletir. Micingirt

Dil düşünmenin bineğidir, ufkunuz bineğin gücü kadardır. Micingirt

Değerlerden hiçbiri edep kadar değerli değildir. Micingirt

İftira âh yalan, soysuzluğun çomarlaşmış pragmatizmi ve gayya nişanesidir . Micingirt

Domuz eti yemeyip; kardeş eti yiyen domuzları çoğalttık. Micingirt 

İnsan,zamanı bedenin t/arzına değil; ruh dünyasının gerçekliğine gayretliyebilenlerin adına denir. Micingirt

Kişilik fukaralığıdır, çok kişilik. Micingirt 

Kalbi olanların hıçkırığı olur, sekinet içeren. Micingirt

Sevenler benzeşir, sevdalar dönek dünya yuvarlak. Micingirt

İrfân aklettirir, tevâzu yüceltir. Micingirt 

Dürüstlük, cesaretin kaldıracıdır. Micingirt

İnsan olmak asalet, mü’min olmak ahlak gerektirir. Micingirt 

Şiir herşey değil ancak; çok şeydir şiir. Micingirt 

Ucuz insan yok, alçaklar enflasyonu var. Micingirt

Özgül ağırlığın hakikata katkısı yoktur. Micingirt

Suskunluk üzüntüye uğrayanların sığınağıdır . Micingirt

Utanmak çok pahalandı. Micingirt

Yalan çoğaldıkça kanser artıyor, lafzın tesiri. Micingirt

Kalkın ayağa, imtihandayız.Micingirt

‪İrfân haddini bilmektir. Micingirt ‬

Sabır imazlumun ateş gücüdür. Micingirt

Ahlakı mezara öteleyen dava adamları, davanız mübârek olâ. Micingirt

Şeytanı taşlayıp; benzerlerini alkışlayacak kadar hadiselere vakıfız. Micingirt

Meşru şiir ruhtur, ruh ölmez; hasbî haykırış hakikatli tebessümlerdir şiir. Micingirt

Kalbim temiz diyenlerin dudakları kir, istikametleri çapraşık. Micingirt

Ciğerleri patlatacak kadar yalancı, ciğeri beşpara etmeyenler. Micingirt

Hüzün öldürür azar azar, güzel öldürür güzel insanları.Micingirt 

Şiir adına şöhretin çirkin karanlığına edebin terki, şuurun çarmığıdır. Micingirt

Hiç birşey değilsiniz, kalbiniz buğz edemiyorsa . Micingirt

Empati, erdem ve hakikat meselesidir. Micingirt

Bazı insanlar tezek gibidir, sulandıkça aslına dönerler. Micingirt

Mümin, gözü ayağa, gönlü Allah\’a doğrultan sabitkadem insalara denir.Micingirt


Tefekküre muhâlif imgeler, nanköre vasıta şiire ihânettir. Micingirt 

Şiir hakikati aksettirmiyorsa, pahası ağır olur.Micingirt 

Keşkeyi küçümseyip, tevbesiz ölmek ne acı. Micingirt 

Şiir, basitliğin tepesini ezip gerçek leyla kavramını en iyi ifade edebilen, gizemli kelimeler topluluğudur. Micingirt 

Hayat aşkla kurulur sevgiyle var sıdkla yâr olur, şefkatle taçlandırılır. Micingirt 

Korkaklar hodgam ve şüphecidirler, gücü silahtan alırlar. Micingirt 

Şaşarım cumayı unutanlara. Micingirt 

Trajediler, emperyal batının kadeh kahkahalarıyla, başsız İslam coğrafyasının bahaneci dirayetsiz ve din-ayetsiz kralcıklarıyla arşı titretiyor ve kader ülkemizi imtihan ediyor. Micingirt 

Gördüğünü görenler,kördürler. Micingirt 

Tefekkürü ebedîleştirenlerin sükûtları hâl, vızıltıları bal olur.Micingirt 

Dürüstlük ilimdir zekasızlar kavrayamaz. Micingirt 

Sâmimi duâ, gayret tefekkür ve tevekküldür. Micingirt 

Sermayesi nifâk olanın şirketi küfürdür. Micingirt 

Dilin haysiyeti, hakkı müdafaada ifadelerini kılıç gibi indirmesidir menfaatperestlerin suratına. Micingirt 

Fedakarlığı dürüstlüğü hücrelerinde hissetmiş; davası tevhid olan hastlerin özetidir vatan sevgisi. Micingirt 

Desiselere rağmen, kırk kişi olmamıza az kaldı. Micingirt 

Siyonizmin karşısında duranlarla, bebekleri vuranların savaşı dirliş sancılarıdır. Micingirt 

Hayretinin tesiri aradığına götürebildiği kadardır. Micingirt 

Unutmak gözlerde su taşımaktır. Micingirt 

Üzülemeyenlerin gülme ritimleri yalancıdır. Micingirt 

Duru ve sâf her söz bir şiir damlasıdır.Micingirt 

Vurgunluklar, fırtınalı bereketli lodosların teşhiridir. Micingirt 

Mihenge vurulmayan kaygısız şiir; dilin zihnin ve ruh dizgininin koptuğunun göstergesi hatta iflasıdır.Micingirt 

İrâdesini Noel yapraklarına kaptıran şatafat köleleri... Micingirt 

Tebessüm temiz yüzlü insanlarda güneş gibidir.Micingirt 

Duru yürekler sâmimiyetle süregidenlerdir. Micingirt 

Tebessüm suikastçılarını Allah\’a arz edin. Micingirt 

Din âyet ve hayattır. Micingirt

Erdem âyetin ve hayatın yaşam sertifikasıdır.Micingirt 

Edepsiz dindarlık küfre tarafgirliktir! Micingirt 

Tevazu resmi çizenlerden uzaklaş,çizgiler aldatır. Micingirt 

Feraset fukaraları,rahata köle ideolojilerin fıtrattan savruk slogan borazancılarıdır .Micingirt 

Aydın kılıklı akbabalar, mukaddesata nefsanilik sıçratıyor. Micingirt 

Hakikat duyuları keçeleşmiş zerzevat fitne mayalıyor. Micingirt

Ülkemin tebessümlerine diş gıcırtıdan sırtlanlar pusuda vesselam. Micingirt 

Bir yolculuk lâzım bize,aması olmayan bir yolculuk ! Micingirt 

Sensizliğin tutunabileceği tek tarafı tahammülüm,ayrılığın gel yanıma der gibi sen tattırdın bana secdenin büyüklüğünü efendim. Micingirt 

Urfa gibi peygamber kokuyorsun,alnından öpüyorum aklıma düştükçe.Micingirt 

Caddeler tırpan sesi, duraklara ot yığıyoruz, hayvanatı çoğalttık. Micingirt 

Câhiller slogan, ârifler sükûnet korkaklar silahperestirler. Micingirt 

Hayal kırıklığı insan kırıntılarından kalan cüruflardır. Micingirt 

İhsan insandır, oysa ki Siyonlar sömürüyor.Micingirt 

Maskeler ayrı yüzlere aynı şeyleri söyletmiştir. Micingirt 

Alçaklara alçak-gönüllülük,alçaklıktır. Micingirt 

Kısa kısa susuyorum, mukâddesat uğruna. Micingirt 

Murdoch’un metresleri ve siyon öpüşlerine ruhunu satanların aşkları mevt.Micingirt 

Ben buruşturup uykuları doldururken boşluklara, gözkapaklarım "keşke"lerde. Micingirt 

Zevkperest kahkahalar, çöküşlerin gözyaşlarıdır Micingirt 

Yalancının yol işareti, vaktin direksiyona tez çarpar. Micingirt 

İmlâ kurallı anlamsız mısralara rastlayınca, beton binaları alkışlıyorum. Micingirt 

Mukaddesat telaffuz edilince, kalbimi kâlimle savuşturuyoruum. Micingirt 

Herkes ağlayabilseydi, kimse ağlamazdı. Micingirt 

Doğrunun görünmez gücü vardır, dövüşmeden kazanır. Micingirt 

Şiirlerim serin özgür taasupsuz.Micingirt 

"Ölüm sessizliği" yalan, ölüm çığlıkları emzirir.Micingirt 

Övünmek akıl işi değil, fikredip gem vurmak gerek. Micingirt 

Yalan söyleyene yalaka lazım. Micingirt 

Gerçek bahtiyarlık gerçeğin hamalı olabilmektir. Micingirt 

İstikbâli malayani şeylere feda etmek ne acı. Micingirt 

Lâfı şirâzesinden düşürenler,düşerler. Micingirt 

Vücudu teşhir, iffeti başörtme hoyratlığına dönüştüren modernizmin giyinik kuklaları ciddiyet lütfen! Micingirt 

Ölüm de ölür, kalp yoksa göremezsiniz. Micingirt 

Şiirlerinizi irfânlayamazsanız, kafiye ishaline düşersiniz. Micingirt 

Çıngıraklı beyinler çöl arıyorlar, nafile. Micingirt 

Secdeleri kanatırcasına birlik olmak lâzım, mazeretin karşılığı yok. Micingirt 

Ferâset, sâmimiyet ve tevekkülün toplamı, sırf tahsille olsaydı şuursuz diplomalılar hükümranlığı hakikati boğazlamazdı. Micingirt 

İsmim Ömer olabilir, bütün mesele adil olabilmektir. Micingirt 

Sebepler, balın kimyasını arıda gizler. Micingirt 

Bursa gibiyim göbek bağımdan Osmanlı şuuraltım ve Ömer\’ siz müesseselere lânet olsun! Micingirt 

Tesettür tereddütsüz iffet kuşanıp; güzelliğini saklamaktır nefsin gladyatörlerinden. Gösteriş budalalığı, şımarıklığın lüzumu yok. Micingirt 

Yalan şirk şeylere kementtir.Micingirt 

Görgüsüzlüğü medeni cesaret göstermek; arsızlıktır zevzekliktir. Micingirt 

Riyakâr ibâdet musibettir.Micingirt 

Mısralar soğuk, zerrelerimce hissediyorum geveze kavramları ve yüzlerde kir gayya çağrışımı. Micingirt 

Nefret hodbin tiryakiliği, nefret ettikçe nefretleşiyor. Micingirt 

Milli kazançlarımızı şahsi emelleri için kullanan şöhret müptelası heyulalar,zavallısınız. Micingirt 

Korkakların silahı, haysiyet engizisyondur. Micingirt 

Çok şeyleri mısralara,mısraları da yazdırana havale ediyorum. Micingirt 

Lâflar mayınlı tarla, yürek kanatıyor gâvura figüranlıktır bu. Micingirt 

Samimiyet göz kamaştırır, körler göremez. Micingirt 

Gerçek dost diye bir şey yok, cesur insanlar var ferâseti, cesaretli ve Hamza gönüllü. Micingirt

Hâkikat riyâkarları bozguna uğratır ve ebediyetsizlik çöplüğe süpürür. Micingirt

Ezân secdenin hafızası, depremden kaçar gibi secdeye koşun.Micingirt

Mübalağasız tebessümler hayal kırıklıklarına şefkat esintisi. Micingirt

Kalp noktacık darbelerle büyük lâflar söyletir. Micingirt

İnsanlık için yaşayanların tiryakiliği erdemdir. Micingirt

Büyüdükçe küçülen bebeklere nine diyoruz. Micingirt

Öteyi hatırlayı kendinize saygılı davranın, gürültü korolarından uzak durun. Micingirt

Derin beyinler, zihin kapılarını kulluğa açar. Micingirt

Birliğimizi kardeşliğimizi tesisi için nifak kahkahalarını tevhit susturucusuyla susturmak gerek.Micingirt

Fikri nefse terkedenler; ene uçurumlarında koşturanlar, kaypak kulelerden çıplak kayalıklara çarpışmış şarap güveçleri gibidirler. Micingirt

Hürmetlerimin değersizleştirilmesine tahammülüm kalmadı. Micingirt

Hüznü peygamberimden seviyorum, hüzünlendikçe özgürlüğüm artıyor. Micingirt

Ölçüsüz kahkahanın hammaddesi arsızlıktır. Micingirt

Kalpler kalınlaştıkça kalıp ihânete uğradı, fikriyat şarap sandığı. Micingirt

Küçümseyen insanları küçümsemek büyüklüktür ve tavrın izzetidir.Micingirt

Alkışla yaşayanlar alkışla ölür. Micingirt

Soylu şahsiyetlerin ırkı yoktur. Micingirt

Midesini beyniyle takas edenler, hakikati yazamazlar. Micingirt

Bir "z" âlimi zâlim, ârifi zârif yapar.Micingirt

Fikirsiz kalabalıklar kayıtsız yalnızlardır. Micingirt

Vatanperverliğin lisânı yok, hâl işi. Micingirt

Ölümlü dünya sözünü ağzına pelesenk edip; ölmeyecekmiş gibi yaşayanlar, hakikat namına acı bir tebessümsünüz. Micingirt

Perşembe yüreklere sızan duvaklı gelin , en çok cumaya yakışıyor. Micingirt

Modern hayat ölülerin kahkahasıdır,dirileri güldüremez. Micingirt

Kalp faziletli kavgaları sever, didişmeyi değil. Micingirt

İhtiyarın oynaması dalaletin dansıdır. Micingirt

Erdem ihsan sermayesidir, insanlar taşıyabilirler. Micingirt

Fıtratı terk eden neyi terk etmez ki. Micingirt

Anladım ki; sâmimiyetleri kalem yazamıyor, yürek işi. Micingirt

Zihnim kumlar gibi, kanatlanıyor suyu rüzgârı görünce.Micingirt

Şuur damağa düşerse, o zaman bâhtiyarsın.Micingirt

Düşünmek irfân ister, irfân ferâset.Micingirt

Kibirli binalar riyakâr medeniyet kalpsiz şehirler.Micingirt

Ondört asırdır "kırk" kişi olamadık. Micingirt

Duyarsız adamlar ayarsız adamlardır.Micingirt

Gülümseyin fakat gülümser gibi yapmayınız.Micingirt

Dalkavuklar istikamet-bozar. Micingirt

Şiir yazmak muhabbettir gözyaşıdır parıltıdır ve belki de gülümsemek husumete. MicingirtTevazu erdem,enaniyet küstahlıktır. Micingirt 

Kardeşliğin manivelası tevhit feraset seyir ve nifâk merkezlerini siyon mezarlığına süpürmek. Micingirt

İnsanlar ikiye ayrılır; nacesette olanlar ve necasette olanlar.Micingirt 

Mâhreme umursamazlık, cehâletin müşahhas göstergesidir. Micingirt 

Tevhidi sol piyonu bol, vatana Nasır İsrail\’e esir,başına Sisi ismine Mısır denir. Micingirt 

Sağlıklı beyinler ben\’i bilir. Micingirt 

Model insan fıtrat ehline denir. Micingirt 

Ne zaman markayı unutup erdemi hatırlayabilirsek, o zaman özgürüz. Micingirt

Sükûtun sesi gür çıkar. Micingirt 

Eskiden yalan söyleyen insanlara rastlanırdı, şimdi doğru söyleyenlere.Micingirt 

Terörün harcında mutlak dinsizlik vardır ve bazıları dini maske yapar, aksini iddia etmek küstahlıktır. Micingirt 

Basının maskaralığı,burjuvanın sevinci şehitlerimiz yetimlerimiz ve yerli bizanslılar mecûsi züppeleri fare gibi lağımlarınıza kaçmanızda sizi gerçeğin pençesinden kurtaramayacak.Micingirt 

Hoş söz bir uygarlıktır,izâh soykırımı yapmayalım.Micingirt 

Bazılarının kıbleleri çok, istikamet yoktur. Micingirt 

İnsanlar muhabbetten ziyade espri kisvesi altında başkalarını çekiştirip alay konusu eden kişilere itibar ediyorlar.Erdem mahzun ve kimsesiz. Micingirt 

Kibirli adamlara gülümseyerek bakın; gülümsemeyin.Micingirt 

Dâva adamı olmadan önce adam ol, itikat ve amel lütfen! Micingirt 

Şâirin cibilliyeti sözcükleri altındadır. Micingirt 

Şehâdet ölümsüzlüğün şiiridir. Micingirt 

Sükût sessiz melodi,dinledikçe dinlendirir.Micingirt 

Kahramanlığın ikbali, vatan sevgisine bağlıdır. Micingirt 

... bazılarını zor durumda bırakmak istemem ancak; ahlak ciddi iştir. Micingirt 

Pişmanlık erdem,tevbe teslimiyetin zirvesidir. Micingirt 

İpini sıkıca tutabilenler ancak aşkın secdesine gözyaşı dökebilirler.Micingirt 

Aidiyet duygusu, ait olduğumuz yerle bir anlam ifâde edebilir ve biz o yerin adına Liva-ül Hamd diyoruz.Micingirt 

Bin dört yüz senedir kırk kişi olamadık.Micingirt 

Övgünün izzeti övülene bağlıdır, krala övgü uşak ve dalkavukluk mesleği.Micingirt 

Mesele alınlarımızı değil,yüreklerimizi secdeye koyabilmek . Micingirt 

Özlü ifadeler güzeldir, gösteriş yoksa. Micingirt 

Erdem “biz”de buluşanların;alçaklıkların temelinde “ben” vardır. Micingirt 

İfâdeleriniz bebek gibi olsun, samimi mâsum ve duru. Micingirt 

Vatanperverlik haysiyetli adamların işi ,zillette yüzenler anlayamaz.Micingirt

Düşememek, düşmekten iyi değildir.Micingirt 

Bana sonsuzluğu anlat; ama nihâyet çırpıtma.Micingirt 

Namazdan daha ciddi iş ne ola ki.Micingirt 

Pirinç tarlasında hurma yetişmez; ısrar zihin eksikliğinin dışa vurumudur.Micingirt 

Urfa\’da lezzetlerden ziyade,Urfa\’yı yaşamak .Micingirt 

Öleceğiz madem,ölmek lazım.Micingirt 

İsmim Ömer olabilir,adil olup olamamakta bütün mesele.Micingirt 

Kalp ve kalıp ; kalbim temiz diyenler , kalbi temiz olanlar.Micingirt 

Yazdıkça öğreniyor, öğrendikçe berraklaşıyor; cahilliğimi daha net görüyorum. Micingirt 

Siyon sözcükleri geçtiği zaman çok şeyler aklıma geliyor; dramatik birçok şey. Micingirt 

Şâyet en güzeli arıyorsan; cennetliğin kuşan O günü bekle. Micingirt 

Büyük insanlar mühim işler nispetinde zihinsel akisler bırakmış yerküreye.Oysaki büyük şâirler küçük duygusal metinlerle bile asırlara emsâlsiz latif düşünceler bırakarak ölümsüzlük levhasında hesap gününü beklerler.Micingirt 

İnsan sevdiğinin sevdiğini sevmese de sever. Micingirt 

“İnananlar kardeştir” kuşkusuz , habil\’lleri düşününce vesselam. Micingirt 

Hırsız gibiyim bu günler, arsız dudaklardan dökülen zaman hırsızı. Micingirt 

İltifat cazibeleri haysiyeti çarmıha sürüklüyor,çirkinlikler kamyon kamyon, husumet kalabalıkları yalıyor ve ben toprak kokan yerler arıyorum, avuçlarım ateş dolu.Micingirt 

Çok lâf, sözün özünü tüketir.Micingirt 

Vatanseverlik derin şuur ve mukaddes kelimedir, sığ irfansız ideolojilerde anlaşılamaz. Micingirt 

Vuslatı flörte reva görenler, aşkın kemâline erişeyemenler.Micingirt 

Bölücülüğe cüret cesaret değil, irâdenin ipe sürüklenmesidir. Micingirt 

Aynası olamadığınız kişilerin, mihmânıda olmayınız. Micingirt 

Aile mutluluğu, fıtrat yolculuğudur. Micingirt 

Asaleti asabiyete, şefkati zâlime, hürmeti arsıza, sadakati nanköre hikmeti cahile terk etmek; ferasetin tufanıdır. Micingirt 

Aldatmak büyük yetenektirtir,ademi tevbeye Şeytanı Cehenneme götürecek kadar büyük. Micingirt 

Gıybet iftira yalan, bu üçlü lafızlara ölü eti salgılar. Micingirt 

Sünnete muhalefet, sahabe efendilerimize lâfeden soysuzlara kardeş demiyoruz biz . Micingirt

Yürekli ve erdemli insan kıtlığı , kıtlıkların dehşetlisidir.Micingirt 

Sıdk, kulun irfân büyüklüğü amel ve itikadının göstegesidir . Micingirt 

Vatanseverlik derin şuur ve mukaddes kelimedir, sığ irfansız ideolojilerin uşakları anlayamaz... Micingirt 

Avrupalı için nifâk meziyet, sömürü sanattır.Micingirt 

Temizlik iki çeşittir beden ve kalp.Benim kalbim temiz diyen hükümran bir kesim var ki bunların ruh iklimi manastıra benzer,bir tek günah çıkarma papazları eksik.Micingirt 

Hodgam zihinlerde ferâset aranmaz.Micingirt 

Her ölüm fâniliğin tapu senetidir.Micingirt 

Din ve dilden uzak şiirler, dinsiz ve dilsizdir. Micingirt 

Hesapsız ve edepsiz ramazan eğlenceleri,terâvih namazlarına ve mânevi iklime indirilen darbedir. Micingirt 

Tevâzu alçak-gönüllü olmaktan ziyâde aczini bilmektir. Micingirt 

İskoç geyik tazısı aydınların bazısı. Micingirt 

Biz gerçekte hiçbir şey değiliz; hiç olup bir şey olalım. Micingirt 

İlah diyor, ilâhi adalet den bihaber! 

Hüzün arıyorum gösterişten uzak, mutluluktan ziyâde. Micingirt 

Erdem ben\’i bilenin, gurur ve kibir küstahındır. Micingirt 

Paraperestleri önemsemeyin, sahte bir gülücük bırakın yeter. Micingirt 

Koşturanlar, hoş duranlardan hoş dururlar.Micingirt 

En büyük zafer, nefes dudaklarına indirilirken, gözkapaklarına tevhidi okutabilmektir. Micingirt 

Şâirler duygusuz düşünemezler, ölüm gibi bir şey. Micingirt 

Davası olmayanın devası olmaz.Micingirt 

Ne iş yaparsanız âşkla yapın, âşkla yapın ki; gören herkes leylâ olsun.Micingirt 

Keşiş İsa dinler mi din\’lemez, din yok keşiş var.Micingirt 

Derdi olmayanın neyi var ki. Micingirt 

Kibirli adamların egoları çakıl taş gibi; yürürken ayaklarımı tırmalıyor rahatlıyorum. Micingirt 

"Esselatu hayrun minen nevm" 
Seherin gizemli derinliği ezan sesi ve zihni zemzemleyen duygular.Micingirt 

Tasasız yığınları düşündükçe şaşıyorum ve üşüyorum. Micingirt 

2015 Ayvalık

Sahilin avutucu şatafatından seherin rahmet avuçlarına kendini atmak ve birazdan güneş Cennet Tepesi\’ne vurunca sürü psikolojisi ile sahillerde sahte inşirâh ve iç çekişlerim.. Şeytan Sofrası, Cunda Adası ve ilk Boğaz Köprüsü üzerinden telaşlı manasız ve gayesizce koşturmacalar...Gözlerim umutsuzluğa yelken açsa da; karmaşık duygulardan sıyrılıp hüznün buğusuyla cürümlere çarpa çarpa tevhidin berraklığıyla hastalıklı fikirleri,tefekkürdeki karmaşıklıkları bitiriveriyor,hikmetten suâl mi hâşa... 04:30 - 31 Mayıs 2015 Ayvalık.. Micingirt 

Tutkulara âşk demek yosmaların ürünü.Micingirt 

Tevazu,tefekkürün memesi ve varlık sofrasının eşsiz ziynetidir. Micingirt 

Şöhret rozetlerinde istikbâl görünmez; istikbali göremeyen istiklali arar. Micingirt 

Pkk/pyd- deaş ve türevleri siyonistlerin emrinde, kendini bir davaya vermiş zannettirilen ,kıstassız acımasız yığınlar hâline getirilen vatanı için gözünü kırpmadan ihanetler yapabilen sömürgeci odakların cinnet sofralarının iğrenç mezeleridir. Micingirt 

Mesele demokrasiden ziyade vatan müdafaasıdır .Micingirt 

Onbeş temmuz "Muhammedün Resûlullâh" diyenlerle, diyemeyenlerin savaşıydı. Micingirt 

Asalet, feraset ve cesaret kadardır. Micingirt 

İsmim Ömer olabilir, adil olabilmektir bütün mesele. Micingirt 

Zulme rıza insanlık suçudur. Micingirt 

Gülümsemek, kahkahaya atılan eşsiz tokattır.Micingirt 

O gün keşke dememek için, bu gün keşke de.Micingirt 

Yalaka insanları yalağa bırakıp; alâkadar olmayanız.Micingirt 

Hesapsız koşmak, cennetten firardır.Micingirt 

Ülkenin ekseni kaydıkça (kıbleye) terör azdırlıyor; dirilişler sancılı olur.Micingirt 

Mu’asır medeniyet mi,öldü Micingirt 

15 Temmuz Ezan-ı Muhammedî\’n küfre galebesidir.Micingirt 

Öteleri düşündükçe; yüzümü bir yerlere sığdıramıyorum.Micingirt 

Öyle hatırla beni,mevt-i mülteci gibi. Micingirt 

Cesaret nefse inkılap yapmaktır . Micingirt 

Câhilin sorusu şeytanın borusu,üfle gör Micingirt 

Yükselmek için alçalanlara alçak denir, gerisi mühmeldir. Micingirt 

Kapitalizm şarkın hayalkırıklığı,garbın bencilliğidir. Micingirt 

Şiir şayet o\’nu anlatıyorsa mühim ve şerefli bir iş ve sorumluluğu ağır bir emanettir. İstikâmetinde kullanmak gerçek şairlerin kaygısıdır. Micingirt 

Ahlaklı nesirleri hakikat vezniyle imgeleştirme, ruh taşıyan cesur kalemlerin haysiyetli kavgasıdır. Micingirt 

Tebessüm kahkahaya atılan prangadır,bir nevi fren.Micingirt 

Hissizlik bir hastalık türüdür,zira içinde eğlence dışındaki kelimeler barınamazlar. Micingirt 

Hâl câzibesinin çevrelediği çilehanelerde öyle iklim ki var ki; tasavvur üstü olaylara ancak orada rastlanır ve adına âşk denirt.Micingirt 

Keşke’den hiçliğe koşanlara selâm olsun. Micingirt 

Delilik zekânın zirvesidir.Micingirt 

Mevki teneke parçasıdır, bir lodosluk ömrü var. Micingirt 

Tutturduk demokrasi şehidi,demokrasiden şehit çıkmaz, demokrasi bir tür idâre etme usulünden ibâret sadece. Micingirt 

Demokrasiden şehit çıksaydı Norveç’le İsveç şehit tarlalarından geçilmezdi ve şehit arıyorsanız tankın altına yatan “vedâ hutbesi”ni zerlerine kadar hissetmiş Halisdemir’lerde arayın.Micingirt 

Vakar, takvanın şiddeti irâdenin gücü ve taşıyanın hâysiyetidir .Micingirt 

Seher bilmezleri, uyku bağlar gaflet düğümler.Micingirt 

Haysiyet karaborsa; vicdan sahipsiz,vicdan irfânsız, vicdan kemâlsiz, vicdan mevt, vicdan boşlukta.Micingirt 

Slogancı keşişlerden fetva sormak;fikrin karanlığıdır.Micingirt 

Köpeğin sadakati, yediği yalın lezzeti kadardır. Micingirt 

Tersiz bolluk fikirsiz heyecandır; eteğine yapışını mahveder.Micingirt 

Bir parça ahlak taşımalı insan,teberrük niyetine.Micingirt 

Vicdanlara kastedenler silahlı korkaklardır. Micingirt 

Ruhlarda susuzluk hissiyatlar mühürlü; arsızlar mı yığın yığın. Micingirt 

Songüzü düşünemeyecek kadar ahmaksın. Micingirt 

Hodgam kalabalıklarla,bana benziyor. Micingirt 

İbadetli küfürbazın kalbi kirli, nasihati üfürüktür. Micingirt 

Vâhşi dünya,körelen vicdanlara rağmen söylenecek tek bir namuslu cümle; VAR-OLASIN TÜRKİYE” Micingirt 

Kökü derin olan bir söz söyleyin, insanlık namına hakikat olsun. Micingirt 

Kırık vazo parçalarını toplayıp, tarihi eser müzesine koşan sahte antikacılara benziyor bazıları..Micingirt 

Vatan sevgisi sonsuzluğun harcı ve izzetin kalesidir; haysiyetli insanlarda bulunur. Micingirt 

Ne son âczim ne de ilk,ıstırabım sensizlik... 
Micingirt 

Vatanperverlik meşâle gibidir, âsil yüreklerde bayraklaşır, mukâddes ruhlarda ölümsüzleşir. 

Kibir hormon gibidir, beslendikçe öldürür. Micingirt 

Büyüklük taslayanlara gülüyorum, tasmaları şey gibi. Micingirt 

Edibin gözyaşları, edebi nispetindedir.Micingirt 

Aşkı başka yerde arayanlar kalbin sesine sağır olanlardır.Micingirt 

Şiir yürekten gelenleri kulağa fısıldayan sözün adıdır. Micingirt 

Şiire vicdan penceresinden bakıp, tefekkürle yoğuranlar; şiirin ötesine geçmeyi başaranlardır.Micingirt 

Ben\’i paçavra biz\’i baş yastık yapabilenler, zirvelere hakikat bayrağı dikebilecektir. Micingirt

Lisânın ölümüdür, hengâmın hodgam gevezelikleri.Micingirt

Aşk, tarifsiz seslenişin adıdır. Micingirt 

Kavuşamayanların varabileceği iklim adına vuslat derler.Micingirt 

Sâmimiyet sıdk kuşanıp takvayla koşar. Micingirt 

Şiir şuurla gelir, şuurun ötesiyle taçlanır.Micingirt 

Vuslatı flörte reva görenler, aşkın kemâline erişeyemenlerdir.Micingirt 

İnsan ise aç içini od vardır . Micingirt 

Hak-batıl değişmez,değişenler yöntemlerdir.Micingirt 

Aşk câzibesinin çevrelediği öyle iklimler var ki; tasavvur üstü olaylara ancak orada rastlanır. Micingirt 

Karşılıksız verirken annenizi hatırlayın. Micingirt 

Sevdiğiniz yüreğinize köz bırakmıyorsa; sevginizi gözden geçiriniz. Micingirt 

Âşk O’nu hatırlatıyorsa mübarek olsun. Micingirt 

Sapkın yönelişlere suskun kalanlara, asrın tarihini yazacak olanlar ”İkinci Lüt kavmi vakası “adını vereceklerdir. Micingirt 

Dalkavuklaşmalar istikâmetinizin bozulmasına vesile olabilir. Micingirt 

Hayasızlıkları masum göstermek adına çapkın adını verirler.Micingirt 

“Ben” için kendini tüketenler, tükenmiyorlar. Micingirt 

Flört iffet kavramını yok etmiştir.Micingirt 

Şiir enâniyet zincirinden koparamıyor ise; yazdıklarınla sorunlu ve sorumlusun. Micingirt 

Şöhretin zirvelere çıkarıp çukura bırakmak gibi bir huyu vardır. Micingirt 

Medeniyetsiz medeniyet çağ dışı çağdaşlık ,İslam başsız yetim . Micingirt 

Miskinliği kadere atfedenler kaderin ruhunu idrâk etmemiş olanlardır ve marifet kaderle irâdeyi ayırt edip yaptıklarımızla yapamadıklarımızı fark etmektir. Micingirt 

Ahmakla münakaşada çözüm, ya lisânı ya da mekânı terktir. Micingirt 

Ben\’i terk edemeyenler çok şey terk eder. Micingirt 

Ebediyete sözü olmayanlar, kin tiridine banıp lâf ishâline düşerler.Micingirt 

İdrâk, inkâr ile imanı tespittir. Micingirt 

Kulluk ne tek başına liyâkat nede sadakattir. Liyakatte samimiyet varsa sadakattir, samimiyet ise; şüphesiz tâbi olup eyvâllah diyebilmektir . Micingirt 

İlhâm şiirin, zorluklar azmin gıdasıdır. Ö.E.Micingirt 

Yürekten Allah de değsin akan ter, ter gider her şey biter.Micingirt 

Şâir edebiyat ilmini derin imge ve sözleri halkın anlayacağı seviyede tutmalıdır. Micingirt

Ahlaklı yaşayışı hâl dili sözcükleri olmalı şairin.Micingirt

Şair her şartta model olup tüm renklerde saygı ve mütevâzi derken izzeti ayağa düşürecek tavırlardan uzak durmalı.Micingirt 

Değişen zaman değil, cürmünü zamana yıkmaya çalışan yığınlar tayfasıdır. Micingirt 

Kulluk hikmetle beslenir, takva ile süslenir tatbikatla yaşanır. Micingirt 

Mısralarla çok şey ifşâ etmek isterdim; her şeyi âsla. Micingirt 

İffet bilmeyende izzet ne ararma.Micingirt 

Hak-batıl senin varlığına emâde,istediğini kullanabilirsin. Micingirt 

Bensizliğin ben, sensizliğim sen dolu..Micingirt 

Kabir, yaşam ve ötesine ara istasyondur.Micingirt 

Duy şer Beşer; hakikat terazisi kurulduğunda nereye kaçacaksın! Micingirt 

Putları çok olanların varacağı menzil, akıl hapishaneleridir. Micingirt 

Asâlet soydan değil huydandır.Micingirt 

Hesapların görüldüğü zalimlerin dürüldüğü öyle bir mekan vardır ki, adına cehennem denir.Micingirt 

Geçmişle hesaplaşıp istikamete yönelmenin esas adı tevbedir.Micingirt 

İffet işveyİ izzet zilleti İmân şüpheyi asla kaldırmaz. Micingirt 

Zaaflar günahların köşe taşları, irâdesini zaaflarının değil insan ve insanlığın emrine verebilenlere selam olsun. Micingirt 

Gönüllerde yaşamak, zevki gaye edinen mahlûkatlarla değil; takvâ işçileriyle hayat bulur. Micingirt 

Dâvaları yüceltmek yürütmek ve sonuca varmak için vasıta şart, vasıtanız bozuksa tamirle zaman israfını bırakıp sağlam vasıta edinin. Micingirt 

İdeâlist insan vasıtalara takılmaz gerektiğinde değiştirilebilir. Vasıtanızı değiştirebilirsiniz, dâvanızı asla…Micingirt 

Mânalı dörtlükler yontulan taşlar gibidir, üst üste ve yan yana koydukça özünÜ kaybetmeden yüce ruhlarda revak kemer kompozisyonlar oluştururlar.Micingirt 

Hâl dili takvanızı,kal dili fetvanızı fâş eder.Micingirt 

Herkes bir gün tevbenin idrâkine varacak; o gün tevbe olmayacak. Micingirt 

Enâniyet hastalıktır, bulaşıcıdır ve psikolojik bir yanı vardır. Micingirt 

Beni sana götür sen getir bana,şeffaf ve sâmimi gayri olmasın. Micingirt 

Gençliğe nasihat bana düşseydi; Çanakkaleyi gez, İstiklal Marşını oku derdim. Micingirt 

Dedikodu, ahmak şahsiyetlerin terk edemedikleri zavallılık mırıltılarının diğer adıdır.Micingirt 

Sâmimiyeti yaşayamayanlara sıdk izâh edilemez.Micingirt 

Şiir ne derin ağdalı kelimeler ne de imgeler topluluğudur; mesele ne imge ne de şiirdir.Mesele şiirin ölümsüzlüğe vasıta olup olamama meselesidir. Micingirt 

Gerçek liyâkat, kötülükleri adaletle iyiliklere çevirebildiğiniz nispette mihenk bulur. Micingirt 

İdeolojiniz sizi insani değerlerden uzaklaştırıyorsa, ya ideolojinizi ya da kendinizi değiştirin, istikametiniz bozuk. Micingirt 

Varlığını varlıklara bağlama Micingirt

Unutmayanı unutmayın ki unutulmayasınız.Micingirt 

Herkes şiir yazıyorsa, kimse şiir yazmıyordur... Micingirt 

Nice insan vardır; ömrü “ben”lik kadardır. Micingirt 

Ben hep hüzünlü tükenişlerde,ya sen! Micingirt 

Selam olsun,ya Rab ben pişmanım diyebilenlere! Micingirt 

Sevdanızın çığlığı vuslâtınız kadar olsun.Micingirt 

Ey nefsim fitratta buluşalım..Micingirt 

Çapkınlık diye yutturulan kavramın gerçek adı ihânet semeresi lânettir.Micingirt 

Gözlerimi kapadığında görenlere selam olsun.Micingirt 

Gıybet nankörlerin hâl dilidir.Micingirt 

Kânaât dimağlara tat haramlara tokattır.Micingirt 

İman “üzerine işkembe ”de atılsa secdeyi bozmamaktır.Micingirt 

Bir’e varmak var iken; bireysellikte niye! Micingirt 

Sâmimiyetinizin ölçüsü çilenizin nispeti kadardır.Micingirt 

Cildin ne önemi var,yüreğiniz kadar güzelsiniz.Micingirt 

Avurtlarınız ter kokmuyorsa, kazancınız mübârek olsun! Micingirt 

Sevgi güzeldir,içinde şirk yoksa.Micingirt 

Şiir çok şeylere kementtir.Micingirt 

Ey düğününe Hristiyan diline Fransız ahmak, neyin peşindesin! Micingirt 

İrfân gözeneklerim yazdıklarım çöktü, sahibimi arıyorum,ya sen! Micingirt 

Parapereste âşk, borçluya huzur, yalancıya hızır uğramaz.Micingirt 

Hırsızlar en çok kendini çalar. Micingirt 

İsm-i şerif vasfı gör; Tanrı yoktur Allah var! Micingirt 

Akıbetimi merak edince; cürmüm sırıtıyor! Micingirt 

An itibariyle 7,2 milyar kişi imtihan salonunda , farkında olanlara selâm olsun.Micingirt 

Bütün mezarlar buruk ötesi,yokluk sefası ve ben hüzne çekilmişim.


Şiir,mânası nesirle izâh edilemeyen gizemli ifâdelerdir .Micingirt

Şair erdemin sedası, ifadelerin gönül gözüdür. Micingirt

Şiir âhenkli sözden ziyâde, tefekkür örgüsüdür.Micingirt

Sükûtum sensizliğin çığlığıdır. Micingirt

Varlıkta kibir Karun ahlakıdır.ahlakıdır. Micingirt

Kendi için yaşayan eşi benzeri olmayan tek mahlûktur.Micingirt

Bütün hayâllerinin gerçek olabileceği yerin farkındalığıyla; havf ve reca terazisini sağlam tutabilenlere selam olsun.Micingirt

Yakıcı ney gibi sükût sesleri. Micingirt

Sükut mertebe keşke tevbedir. Micingirt

Ruhumu coşturan bir cezve şiir, yârını yandıran yârene benzer. Micingirt

İnsanların duygusu yürekten, şâirlerin ki ciğerinden ses verir. Micingirt

Alçalmak için yatmak yeterli. Micingirt

Gülün güzelliği dikeninde gizlidir. Micingirt

Zaman kuzuyu kurtarma, çobanı artırma zamanı. Micingirt

Nice ceylan gözlü çirkinler gördüm. Micingirt

Her güzelden Leyla olmaz. Micingirt

Her sabahin mefkûresi gayesi, hikmet dolu intikaldir muhakkak.Micingirt

Adalet, mesnetsiz evhamlarla yedi kişinin yetmiş milyonu galebe çaldığı bir girdaba dönüştü...05.06.08 Micingirt

Sükut,tefekkür dokuyup sabır örmektir. Micingirt

Kibir, Karunların nasibidir. Micingirt

Hüzünleri anlattıkça,anlattıklarıma hüzünlendim. Micingirt

Edepli edip durgun suya benzer, dalgası da güzeldir. Micingirt

Sairler iç alemini ifade edebilen gönül elçileridir. Micingirt

Gözyaşı duygunun saydam halidir.Micingirt

Yaratılmışlar içinde en güzel yüz anne yüzüdür.Micingirt

Mevki korkakları erkek gösterir.Micingirt

Sair, edebiyat ilmini edeb ile yoğurup yaldızlı cümlelerle gönüllere nakşeden nakkaşların adidir. Micingirt

Diriliş türküsü gelir rengârenk, eski ihtişamın debdebesiyle.Micingirt

Ne zaman tövbeyle yüz yüze gelsem, daha erken diyor bu hodgam zaman. Micingirt

Bir gece aniden gelse tayyare, düşündüm kaçacak yer bulamadım. Micingirt

Pişmanlığın dehşetini tatmak istemiyorsanız Saron’la Neron’u hatırlayın.Micingirt

Günde beş kez muslukla öpüşenin alnında kir var ise çeşmesini araştırsın. Micingirt

Şiirler derecelendirilemez, sıralandırılır. Micingirt

Aldım onu önüme hesap bilmez büstümü, ümitle toparlandım öyle üşüyorum ki.Micingirt

Sevgi masivaya benzer aşk maveraya.Micingirt

Kalpten kalbe iz bırakan tarifi zor sesleniştir âşk.Micingirt

Güzellikler kuru balçık, bir gün gelir kovar gel çık. Micingirt

Günde beş kez muslukla öpüşenin alnında kir olması utanılası şey. Micingirt

Zânnı geçtiysek eğer, ne at gerek ne eğer.Micingirt

Köhne sokaklarının yıkık türbelerinin dibinde, mâziyle gölgelenip zamanı iteklediniz mi hiç.

Edep dini töredir, idrak vicdana göredir. Micingirt

Günahtan kaçacak yer bulamadım.Micingirt

İfadeler karakteri ele verir. Micingirt

Gözünde yaş olmayanın düşünde iş olamaz. Micingirt

Ubudiyet giyindim gözyaşıma dayandım. Micingirt

Sükût bilmez oynaşır âdemlikten bihaber.Micingirt

Takva,İslam deryasından ötelere yelken açmanın diğer adıdır.Micingirt

Kulluktaki mesafe, ötelere vesile olabildiğin kadardır.Micingirt

Tesadüfte ufuk arayan, karanlıkta gölgelik arayana benzer.Micingirt

Çileli ney gibi sükut sesleri... Micingirt

Tesadüfe tesadüf etmedim. Micingirt

Tesadüfe tesadüf ettiğini zannedenler, tevafuka su-i zan edenler.Micingirt

Çakalla arkadaş olanın koyunları çok olmalı.Micingirt

Sağduyulu insanlar beyninden konuşur.Micingirt

Dava adamı,davanın kölesidir.Micingirt

Dertsiz adamların derdi büyüktür.Micinirt

Çok övünen çok dövünür.Micingirt

Namuslu adam uslu adam değil,huluslu adamdır.Micingirt

Şöhrete koşarken şerefi kaybetmeyin.Micingirt

Aşkın gözü kördür diyenler, aşka kör olanlar. Micingirt

Aşk eskiden çok eski ve yeniden çok yeni Micingirt

Acı çekmek veli sanatıdır. Micingirt

Çileniz devam ediyorsa, gayeden haberdarsınız. Micingirt

Ölüm bizi bekliyor, bu ölmekten daha zor.Micingirt

Edip idrâk ve edepten nasibi olandır. Micingirt

Şiirin ar damarı, şöhret duygusuyla çatlamıştır. Micingirt

Şâir ile şiir yazan arasındaki fark, görenin fark ettiği kadardır. Micingirt

İnsan ile şeytanın farkı, prangaların terki oranındadır.Micingirt

Mâzisine düşman toplum kimdir sormayın. Micingirt

Çok kimsenin göremediği perdeli mısraların ifşâ edilmesidir şiir. Micingirt

Edebiyatın köküne bağlı kalmak,edibin izzetindedir.Micingirt

Her kelime özeldir,öz şiirde güzeldir.Micingirt

İnanç,teravih ezan,şükür geldi Ramazan.Micingirt

Sadakat güzel insanların adıdır. Micingirt

Zirveyi hak eden kutlu tek mevzu, mutlak samimiyet birde tevazu.Micingirt

Duygu ile gerçek arasındaki ince çizgide yürüyebilen; irfan ikliminin fevkinde hassas yüreklere sahip gönül bekçileri ancak hissedip anlayabilirler gerçek şairleri.Micingirt

Şair kristal örülmüş kubbeye benzer, alemi hesapsız ustaya gelmez. Micingirt

Ediplikte gözümüz yok ancak, edepsizlere göstermek gerek Micingirt

Şiir hâl dilini, iyi ifâde etme hâlidir.Micingirt

Ruh enâniyete bürününce izân kör olur.Micingirt

Takva, zirveye alçak gönüllerde yükselir. Micingirt

Onur, olmazsa o nur olmaz. Micingirt

Eğer ticaret şatafata dönüştüyse, iflasın sesleri duyulmuştur. Micingirt

Benlik aslına varır,kölelikten kurtarır.Micingirt

Terk edebildikleriniz geriye, terkiniz mükâfat idrak hediye. Micingirt

Hakiki sevgi, sevenin her şarta sevdiğine tevazünün zirvesinden seslene bilmesidir. Micingirt

Gerçek aşkı yaşamıyorsanız, yaşayamıyorsunuzdur. Micingirt

Bakışlarınız şaşı olduğu sürece, keşkelerden kurtulamazsınız. Micingirt

Sahip olduklarım, olamadıklarımdan daha çok tüketti beni.Micingirt

Aşk, tarifsiz seslenişin adıdır. Micingirt

Kavuşamayanların varacağı bir iklim vardır ki, adına vuslat derler.Micingirt

Samimiyeti sıdk ile eğerledinip,takvayla değerlendiriniz. Micingirt

Leyla münakaşasına girenlere mecnun derler. Micingirt

Şiir şuurla gelir, şuurun ötesiyle taçlanır.Micingirt

Vuslatı flörte reva görenler, aşkın kemâline erişeyemenler.Micingirt

İnsan ise; aç içini od vardır! Micingirt

Hak-batıl değişmez,değişenler yöntemlerdir.Micingirt

Aşk câzibesinin çevrelediği öyle iklimler var ki; tasavvur üstü olaylara ancak orada rastlanır. Micingirt

Karşılıksız olarak verdiklerinizi düşünürken annenizi hatırlayın.Micingirt

Sevdiğiniz, yüreğinize köz bırakmıyorsa; sevginizi gözden geçiriniz. Micingirt

Aşk vereni hatırlatıyorsa mubârek olsun.Micingirt

Sapkınlığa suskun kalanlara asrın tarihini yazacak olanlar;”İkinci Lüt kavmi vakası “adını vereceklerdir. Micingirt

Dalkavuklaşmalar istikamet ve sıhhat bozulmasına vesiledir.Micingirt

Hak bilmeyende hakikati arama.Micingirt

Forslarımızın büyük günde boynumuza geçirilen ateşten şeyler olabileceğini hatırdan çıkarmazsak; selam olsun bize. Micingirt

Liyakatınız, insanlar arasındaki kötülükleri iyiliklere çevirebildiğiniz ölçüdedir. Micingirt

Deyyus kalemşorlar ,ya rab dindarları sözde dindarlardan koru.Micingirt

Bâbıâli’nin paralı askerleri, başınızı yastığa koyduğunuzda büyük mizânı düşünebiliyor musunuz! Mİcingirt

Sırtını güçlüye dayayanlar,ilahi adalet pençesini boğazına dayadığında nereye kaçacaksın! Micingirt

Eşsiz başarılar üzerine "işkembe ” atılsa da secdeyi bozmayanın ufkuna koşanlarındır.Micingirt

İstikamettekilere kardeş, sapanlara kalleş plaketi takdim edilir.Micingirt

Sen gülünce dudaklarım kuruyor.Micingirt

Kalbinde hüznün kırıntısı bulunmayanlara şiir okumak,kuru ağaca su vermeye benzer ve israftır. Micingirt

Şâirliğe lüzum yok,insan olmak lazım.Micingirt

Doğruların geç anlaşılma diye bir huyu var,hiç hazzetmem.Micingirt

Tövbe istiğfar bana, seher en çok secdeye yakışıyor. Micingirt

Arsızlara edeb, cimrilere zekât gerekmez. Micingirt

Ölümü unutsanız da aklınızda “O” olsun.Micingirt

Zâlime yumruk, zayıfın âhı gücün sadakasıdır! Micingirt

Hayası olmayanın neyi var ki. Micingirt

Dindarlar ikiye ayrılır; din-dar lar ve dindarlar.Micingirt

Söz bilmeyen lâfı bol eder.Micingirt

Adaletsiz tarafgirlikler despotizmin öncüsüdür ve yönü bataklıktır. Micingirt

Duygu kırıntısı olmayanlara şiir ,kuru ağaca su vermeye benzer ve israftır. Micingirt 

Çok şeye gerek yok insan olmak lâzım.Micingirt 

Doğruların geç anlaşılma diye bir huyu vardır,pek hazzetmem . Micingirt 

İstiğfar bana, seher en çok secdeye yakışıyor. Micingirt 

Arsızlara edeb, cimrilere zekât,anlatmaya takat lâzım. Micingirt 

Ölümü unutsanız da aklınızda “O” olsun.Micingirt 

Sen gülünce dudaklarım kuruyor. Micingirt 

Mizân düşüncesi umutsuzlukları sıyırıp; tevhid berraklığıyla,tefekkürdeki karmaşıklıkları zihnin çeperinden dışarı süpürüyor . Micingirt


Milli mevzûları derin mânalı mısraları zamanın ruhuna nakşedebilenler bağımsızlık marşları söyletebilir.Micingirt

Yalaklarda yazanlar , tasmalarınızı toplayıp çöplüklere döküyorum. Micingirt

Ben diriliş beklerken; şiirler ölümü .Micingirt

İrfân kuşanamayanların cübbe kuşanmaya hakları yoktur. Micingirt

Tesettüre hörgüç,tefekküre hevesat,teşekküre delâlet,tezekküre nisyân ve iffetine streç giydirilmiş bir İslam mı.Micingirt

Siyonizm\’in karşısında duranlarla, bebekleri vuranların savaşı; hissiz yığınlarla geviş getiren sürülerin farkı kalın çizgilerle ayrıştığında bitecektir.Micingirt

Kalemimizi,vicdanımızı ferâsetimizi asrın şaronlarına karşı sağlam tutamazsak, böğrümüze münafık damgası vurulur ! Micingirt

Hakkı tarafgirliğe terk edenlerden koru Allah\’ım .Micingirt

Tevbeye mesafe koyanlar,mesafeleri kadar dehşetlenecekler. Micingirt

Tolerans üreten moda müptelası dindar kisveli yerli burjuvalar; fıtrat - sırat - sonsuzluk mu yoksa dört çekerlerinizle harikalar diyarı mı, nereye yolculuk.Micingirt

İrfân kadrosu ve tevhid caddesini boş bırakan nesillere, ilmin yerini cehâlet adaletin yerini zulmet ahlaksızlık şirk alır ve mazlumları din kisvesiyle boğazlıyan ilâhî mesajlara muhalif sahte halifeler ve katiller ordusu türer müptela olur.Micingirt

Emrettiği ahlak üzre, insan-ı kâmil gibi yaşamayı; İslâm ihsan istikametinde Hakk\’ı dava edinmiş yüreklere selam olsun. Micingirt

Cuma gecelerinin dini icra heyeti; bacakları tavana koşturan süslü hanımlar ve jekoben edalı assolist fetva direktörleri.Micingirt

Şöhret fahişenin aşkı kadardır, şapşallığın lüzumu yok! Micingirt

Gücün kutsandığı dünyada, hiçbir yol barışa çıkmaz. Micingirt

Cesâretini kalbiyle buluşturan hâkikat savaşçıları ancak zafere ulaşabilir. Micingirt

Çaresizlik, ölenin kendi mezar taşına müdâhil olabilmesi kadardır. Micingirt

Yalan tacirleri gerçekte fakirdirler. Micingirt

Kıvılcım kadar duygusu olmayana, zerre miktar şiir koklatmayınız.Micingirt

Tevâzu lafzından nefret edenler; yeşil yelkenliyi unutmuştur. Micingirt

Bereket besmeleyle başlar, şükürle kemale erer. Micingirt

Ne zaman zihnimden şiir yazmak geçiriversem, mezarlıklar geliyor aklıma. Micingirt

Yaşamı zevk görüp; geleceğinden zerre kadar etkilenmemesi, gençliğin irfân seviyesinin acı tescilidir. Micingirt

Enâniyeti izzet görenler, hurdalığı antika dükkânı zanneden aptalgillerdir..Micingirt

Kim bana dünyada barış ne derse; "FİRÇA" yazıp süpürürüm lağıma! Micingirt

Seherin varlığının çehresinden, ahenkli sınırsız derinliklerine.Micingirt

Granitleşen kalpler hengamesinde, yetim başı okşamak; toprak kadar temiz ellerin haysiyetli dokunuşlarıyla ancak mübarek ve mükemmel bir Peygambere ümmet olmasına vesile olabilir. Micingirt

Hamiyetperverlik,hâl dilini başkalaştırmadan güzellikler salıverebilmektir. Micingirt

Makam koridorlarında bekleyen koltuk müptelaları, isminiz yaşadığınız küreye hayalet bile olsa bekleyin diyeceğim. Micingirt

Ene fışkıran şairler, bebek doğuran lağımlar, bir gecelik çingene kızları, yaşasın fetva tüccarları, yaşasın düzenin paryaları! Micingirt

Hayret ve seyir kaza ve kaderin sırlı caddelerinde samimi koşturanların görebileceği tükenmez güzelliklerin adına denir. Micingirt

Tefekkürün ruhunu keşke çorbasıyla beslenenler hisseder.Micingirt 

İklimin diş gıcırtılarından nemalananlar haysiyetli duruşlara kördürler.Micingirt

Her terör hareketi İslâma atılan iftiraların basmakalıp üretimlerini işid gibi caniler aracılığı ile sülük gibi İslam coğrafyasına salıp oynatılan tiyatrolardır.Micingirt

Şuursuz mesuliyet duygusu kısır ahmak aydınlar ;kabiliyetsiz ve cibilliyetsiz yorumlarıyla gavurun değirmenine su taşıyorlar.Micingirt

İslâm dünyası tevhid mekanizması kurmadığı müddetçe ; baron devletlere ayarlanabilir terörist üretim merkezlerine yavrularını kaptırmaya mahkümdür. Micingirt

Beynini iltifat kokularıyla kamçılayanlar, hitap ettiği kesimin gevezelik ve alkışlarını ebediyete kalın duvarlar olarak set yaptıklarını rolleri bittiğinde farketseler de farketmez. Çünkü rüya biter ve oyun tek perdelik imtiyazdır. Micingirt

İnsanlık ahlaksızlık tufanına tutuldukça, aklı selim olan her fert İslam limanına demir atacaktır. İslam diriliştir ve terör ahlaksız batının iki yüzlü kaldırımların kandırılmış paralı paryalarıdır. Micingirt

Herkesi memnun etmek; soytarı mesleğidir. Micingirt

Şeytanın şakırtıları cam fanusların uğultusu... Kulaklarımı tıkayıp neler kaybettiklerimizin farkına varıyorum boğazımı sıkarak.Micingirt

İmtiyazlı ulema, çıplak tesettürlüler, aktris vâizler, paralı fetvabazlar balyoz gibi iniyor beynime. Micingirt 

Kokuşmuşluğumuzun kahkahaları , kaybetmekten korkuyorum ümidin vasıtasını. Micingirt

Hakikatin seherine atıyorum kendimi namussuzlara sövmeden. Micingirt

Dünya bencil, medeniyet çöplük dâva mübârek ve zulmün burgacında buluşanlara lânet olsun.Micingirt

İdrâk ve irfânı nefsin imparatoru yapamadığımız müddetçe; cehaletimizi şuurumuzun önüne geçirerek, yığınlar mağarasının mensupları oluruz. Micingirt

Yaşam tek perdelik, tekrarı isteyenleri iltifatına,kulluğa çağıran merhameti sonsuza, sonsuz şükürler olsun.Micingirt 

Düzen “ahlak” üzerine kurulur,çökmesi için ”sız” eklemesi yeterli.Micingirt 

Masonluk yağıyor ülkemin mahremlerine,localar fışkırıyor imtiyazlı, bu paraperest koalisyon gücü hayırseverler cemiyeti güya! Micingirt 

Gurur cehâletin, tevâzu ideâl düşüncelerin fikir atlasıdır.Micingirt 

Doğruluğun mevsimi yoktur, azgın fırtınalarda bile tesirini tüm iklime aksettirir. Micingirt 

Dil ve hâl başka olunca;vatanperverliğimiz slogan, fetvaperverliğimiz hayal kırıklığı, misafirperverliğimiz gösteriş enstitüsüne dönüşüyor. Micingirt 

Çok şeye hurâfe diyenlerin her şeyi hurâfe.Micingirt 

Ülkeyi bugünkü durumuna getirenler, sistemden beslenen küstah imtiyazlı gayri millî çevrelerdir. Micingirt

Tanzimat\’tan günümüze her renkten burjuva bab-ı ali marifetiyle zihinlerin ırzına geçmiş ,hassasiyetlerimiz talan edilmiştir ve bu hüsnüniyetle izâh edilemez.Micingirt 

Bütün mazlumların saygıyla eğildiği, zalimlerin korkuyla titrediği adâletin diğer adıdır “Ömer” Micingirt 

Çokluklar içinde yapayalnız sözü,gevezelik açlığını gidermekten öteye bir gayrettir; arsızlar istilasına isyandır .Micingirt 

Sadakat ailenin temel taşıdır, âşk ise harcı .Micingirt 

Rastgele yaşayan çok hayvan gördüm, hepsi de iki ayaklıydı. Micingirt 

Abdest olmadan namaz,namaz olmadan mümin,mümin olmadan cennet mi? 

Mütemadiyen zırlayan zağarlar, pusu kurup kardeşliğe dinamit koymak için kanal kanal koşturan şeytanın truva atları; her satırında kan damlayan küstah emellerinize milletin irfan sahipleri unutmayınız ki bir gün feraset şamarıyla son verecektir. Micingirt 

Ey dünya, şöhretin hayal caddelerini arşınlatanlara eyvallah diyemiyorum, tükeniştir bir yüzün ve her vâkit sevinçlerim hüzne yelken açıyor.Micingirt 

Yolculuk varmaya sebep, arayış kavuşmanın koşturmacası ve durmadan duramadan yürüyoruz.Micingirt

Bu günkü yolculuk kendime, kendimi de ziyaret edeyim dedim ve iyide oldu. Sılayı rahim olur mu bilemem, ancak arada kendime de uğruyorum. Micingirt 

Ruhu yalın saf haliyle teslim için gayret,havf reca terazisini sağlam tutarak yetişebilmek gerçek kahramanlara yolculuğum. Micingirt

Hayatımızın istikamet bekçiliğini yapabilmek kutsal bir görev sonsuza yolculuktur. Micingirt 

Milli mevzûları derin mâna ve kafiyeli cümlelerle zamanın ruhuna nakşedebilenler bağımsızlık marşları söyletebilir, tıpkı Âkif dedem gibi… 

Temizlik iki çeşittir; beden ve kalp. Benim kalbim temiz diyen hükümran bir kesim var ki bunların ruh iklimi manastıra benzer, bir tek günah çıkarma papazı eksik. Micingirt 

Şiir kelime topluluğunun şuur uygarlığıdır.Micingirt 

Cehalet cezaevinin bereketidir. Micingirt 

Solmayan çiçek yoktur, kadınlar hariç. Micingirt 

Öğrendikçe cahilliğim artıyor. Micingirt 

Ömrüm örs,şiirler hep çekiç oldu.Micingirt 

Kalıbı düşünüverirken,kalbin irfân caddelerini unutup; vaktin tefeciliğini koşuverdik.Micingirt 

Kahkaha tebessümün zehridir.Micingirt 

İffet kadının saklı tüfeğidir. Micingirt 

Kaderin tayin ettiğiyle övünülmez, şükredilir. Zira güzel cehre kaderin güzel ahlak senindir. Micingirt 

Düşündüren kitap,zamanı ziyân etmemektir.Micingirt 

Gençliğin zihin haritasını biz değil teknoloji inşa ediyor, gençliğe değil teknolojiye sahip çıkmalıyız. Micingirt 

Kavgasız insanlardan hiç hazzetmem,bütün kavgaların barutu onlar. Micingirt 

Şiir pahalı sanattır, yazarını aç bırakır. Micingirt 

Eli cebinde adamlar muteber,gerçekte ehemmiyetsiz yaratıklardır.Micingirt 

Cahil,görmez duymaz susmaz.Micingirt 

Ben\’im için değil, benim için yaşayabildiklerim benimdir. Micingirt 

Şiirlerinde ruhu vardır ve şehadeti şairinin ve kelimelerinin dünyası derin hakikatlerle boyanmışsa; hürmet ve ulvi iltifatlara mazhar olur, tıpkı mezarı belirsiz şehitler gibi üzerinde kuru otlar tefekkür suretinde çok şeyler anlatır. Micingirt 

Bütün rüyalar gerçek olsaydı, bazı gerçekler rüya olmazdı.Micingirt 

Ârif hayretten câhil nefretten fâkih âyetten beslenir.Micingirt 

Konfor çılgınlığı, cehalet uğultusu ve birbirine duyarsız kompleksli komşuluklar,secdeye lakayt entarili erkekler pantolonlu kadınlar durun hele nereye . Micingirt 

Hisler dilsiz sözcüklerdir. Micingirt

Övenlerle sövenler, aynı şuurun lafazanlarıdır. Micingirt

Keşke, nefse müdâhele ruhla mukabeledir.Micingirt

Kim yalanı bırakmışsa, insanlığa tutulmuştur. Micingirt

Yalancılara inananların zihin sandığı,yalanlarla doludur.Micingirt

Aldatarak kazananların, kazançları aldatıcıdır.Micingirt 

Samimi tebessüm yüreğin yüze yansımasıdır; mavi deniz gibi dinlendirir. Micingirt 

Aynı olmayın ayna olun, farklılıklarınızla istikamette buluşun . Micingirt

Korkakların kahramanlığı, mermisi bitene kadardır.Micingirt

Yalandan adım atılacak yer yok, var diyenler de yalan söylüyor. Micingirt

Ferâset, felsefenin tepesindedir. Micingirt 

Dili kirli adamların kalbi necistir. Micingirt

Ferâset felsefenin tepesindedir. Micingirt 

Şuursuzca haksızlığın göbeğinde cirit atanlar,dehşetini tadarlar.Micingirt

Dava adamlığını fırkaya dönüştürenler; fıkraya dönüşürler.Micingirt

Az konuşmak medeniyetidir, çok kitap okuma medeniyeti. Micingirt

Şartlar tanıdıkları tanıyamamış olmanın üzüntü ve çürümüşlüğünü fâş ediyor.Micingirt 

Vatan sevgisi, ahlâklı kalmayı başaranların hasletidir.Micingirt 

Psikolojisi değil, karakteri bozukluklara acil servisler kurulmalı. Micingirt 

Nobranlar mekânı cehennemi alkışlıyorum. Micingirt 

Kibri olanların hiçbir şeyi yoktur, gayya\’dan gayri . Micingirt 

Terbiye fetihtir,gayrisi mağlubiyet. Micingirt

İhlâs riyâ arası "kim ne der" kadardır; kim ne der gayya, O ne der Firdevs. Micingirt

Savruluyorum bazen lodosa kapılan teneke parçası gibi gürültü çıkara çıkara.Micingirt

Bir gün ölüm öpecek ikimizi de, şimdi hatırlamaya değer. Micingirt 

Dünya oyun madem, iyi oynamak bütün mesele.Micingirt

Salih amel, yalancıların kazanamayacağı servetin adıdır. Micingirt

Görgüsüzlük bulaşıcı hastalıktır, tedbir alınmazsa çabuk yayılır. Micingirt 

Yüreğiniz yokmuş meğer; yokluğunuz hissedilmiyor, yok hükmündesiniz. Micingirt 

Vicdansızlara kör, yalancılara yamak olunmaz.Micingirt 

Hakikati korkaklar seslendiremezler, birde heybesi kirli olanlar.Micingirt

Benim ağıtlarım onların oyun havasıydı. Micingirt

Dostluklar trajedi, maskeleri boş verin. Micingirt

Firavun Musa ayırmıyorsun; sağ olasın ölüm. Micingirt

Vicdani mevta olanların, ruhu gayya çukurudur. Micingirt

Hüzünleri kahkahalarla değiştirecek şeyler yoktur heybemde. Micingirt

Yüreğimden yüreksizleri kovdum, yorgunluğum ondan. Micingirt

Arsız kalabalıklar hissiz yalnızlıklardır ; kaçış sekinet verir. Micingirt 

Üşenmeleriniz sizi doğruyu konuşmaktan alıkoyan iblisler güruhu yapabilir. Micingirt 

Düşünmek yokuştur, terletir beyni olanları. Micingirt 

Alçaklıklar da sınıflara ayrıldı; zengine flört, fakire zina . Micingirt

Yalan yıkılıştır şeytanın altına. Micingirt

Ölümü unutup ölüm var diyenler, riyâkarlığınız mıh gibi alnınıza çakılacaktır. Micingirt

Hep haykırmak istiyorum; yaradana kulluk edin. Micingirt

Doğrular sükûnette, ahlaksızlar barbarlıkta özgürleşirler.Micingirt

Bazı insanlar hayal kırıklığıdır, sakat. Micingirt 

Efkâr kuleleri hazzetmez; sırça kuleleri, efkâr ruhtur. Micingirt 

Yorgunum dedim de kimse anlamıyor, birçok kimse. Micingirt

Düşünenlerin düş\’ü ağır olur, haysiyetli düşünenlerin. Micingirt

Ey aldatan adam, sen hiç mizânı düşünmez misin! Micingirt 

Düşünceyi terbiye zor iştir, düşünmek ister.Micingirt

Kalbi kirli olanların dili pak olamaz. Micingirt

Kuleler yükseldikçe vicdanlar alçalıyor; vallahi yargı günü var. Micingirt

Arsız insan mevta, dertsiz insan hastadır. Micingirt 

Alkışlar hodgamı gayya\’ya sürükler. Micingirt 

Hasit insanlar, basit insanlardır ve hâin.Micingirt

Hakkı yazabilmek, eşsiz hakikat riyasız ibadettir. Micingirt

Öğrenen öğreten ve eğiten, model insaların adına öğretmen denir.Micingirt 

Doğruyu konuşmaktan alıkoyan dünyalıklar, sizi gayya ehli yapabilir. Micingirt 

İnsan haysiyetini hafife alanların haysiyeti trajedidir. Micingirt 

Kendine yaşayanlar, kendini yaşayamayanlardır. Micingirt

Okumayan düşünmeyen akletmeyen müslümandan, müslümanları koru Allah\’ım. Micingirt 

Veda hutbesi insanlığın ufkudur, ideolojik gruhlarla sınırlandırılamaz. Micingirt

Satmak kolay şeydir, aklını kullanamayanlar iradelerini satarlar. Micingirt 

Düzenbazlar baz istasyonu gibi, ulaşabildiği kadar zarar verir. Micingirt 

Utanma İzzet zenginliğidir; israf edenler iflas eder, zelil olur. Micingirt 

Çok konuşanlardan çok şey öğreniriz, sükûtun asaletini meselâ. Micingirt 

İnsan, midesine taş bağlayıp ağlayabilmenin adıdır . Micingirt

Hayâ fıtratı yaşamaktır, hiçbir şey beklemeden. Micingirt

Vicdan kapitalleşti, hisler burjuva, merhamet mi, rastgele. Micingirt

Şiddetin vicdanı yoktur, susanların namusu.Micingirt

Araştırmadan yargılamak, zihinsel hastalık, dehşetli sorumsuzluk ve kahredici ahlak çöküşüdür.Micingirt

Yemen cehenneme bileti olacaktır secdeli ebrehelerin.Micingirt

Hedefi olmayanın ışığı olmaz, hedef kutup yıldızı gibidir.Micingirt

Verdiği acıya gülümserler, istikameti doğru olanlar . Micingirt

Alçaklara alçakgönüllülük alçaklıktır.Micingirt

Sevgisizlik münafıkların sermayesidir. Micingirt

Yanılgıları toplayıp; güveni defnettik. Micingirt

Bütün kavgalara derim işte bu ; her sabah bir ekmek aldığım zaman.Micingirt 

Vaktini yalanlarla ve planlarla harcama, kader faş eder. Micingirt

Buğz edemeyenlerin secdeleri babil kulesidir. Micingirt

Uzaklaşmak şamardır riyâ ve riyakârlara. Micingirt

Dehşetli ve dilsiz ölüm torpilsizdir.Micingirt 

O gün bir gün gelecek. Micingirt 

Ne kadar çok cahil varsa; o kadar çok mutlu . Micingirt 

Hayâ kırıklığı hayalkırıklığına benzemez; çok büyük cezalandırır. Micingirt 

Vicdan rahatlığı zahmetlidir; gayret ve haysiyet ister. Micingirt

Ne yalan bir kelime; demokrasi. Miciningirt

Gözyaşları ebabil kuşları gibidir; Ebreheleri alaşağı eder. Micingirt

Güvenini kaybetmiş topluluklarda; yalanlarla doğrular aynı renktedir. Micingirt

Güvenini kaybetmiş topluluklarda; yalanlarla doğrular aynı renktedir. Micingirt

Onların zafer çığlıklarıydı benim gözyaşlarım, biz zannettiklerimin. Micingirt

Aydınlar ahlâkını, alimler ahiretini, akrabalar anlamını kaybetti. Micingirt

Yemen neden ölüyor sorusunu vicdanınıza sorabiliyorsanız; ümreniz mübârek olsun. Micingirt‬

Yalancıların şefkatleri zincirli, kıraatleri riyakârdır. Micingirt

Bazı insanlar posalı içecek düdüğü gibidir; kullanır çöpe atarlar. Micingirt

Felâkettlerin en dehşetlisi, yalancıların itibar muzafferiyeti. Micingirt

Taş gibi olmak gerek bâzen; mezar taşı gibi, mahşeri düşündüren. Micingirt‬

Vicdan hakikatin sesidir; cebel"leş"meyin. Micingirt

Bir gün utanacaksınız, o gün mahcubiyet sizi reddedecek.Micingirt

Politikacı, yalana dönüşen barbar siyasetçilere denir.Micingirt

Dürüstlük ölmez dost,sönmeyen ışık. Micingirt 

‪Dost zannettiklerimizin birçoğu; düşmanımızın feodal savaşçıları çıktı. Micingirt‬

Dünyada en zevk aldığım iş, anamın çoraplarını giydirmek. Micingirt

Hasatlarımız vardı, tahammüllerimiz umutlarımız ve gaspperestlerimiz . Micingirt‬

Ben O\’na havale ediyorum, dehşetli günün sahibine tanrıcıkları . Micingirt

Şuur berraklığı vicdan temizliği kadardır. Micingirt

Ölüm değil, bıraktığı hatıralar kalanları sarsar. Micingirt

Kütüphaneler ıssızsa; irfan meclisleri şuurssuz ve samimiyetler hodbinleşmiştir. Micingirt

Lafız yalan ishâline düşerse; erdem kabiliyetini kaybeder. Micingirt 

Doğruları azar azar öldürür, yalan mafyası. Micingirt‬ 

Vicdanlar susunca, çok şeye parantez açın. Micingirt 

Aldatarak kazananları, kazançları aldatır. Micingirt 

Susmak inşirâh, sabır gökyüzü oldu bana. Micingirt 

‪Size biz demekti son pişmanlığım‬. Micingirt 

İki sınıf insan vardır; alçak gönüllüler ve alçaklar . Micingirt 

İnsan olmanın özellikleri tek kelimedir; dosdoğru. Micingirt 

Konuşan hayvanlar ve böğüren insanlar, üçüncüsü kıyâmet. Micingirt‬

Var gücümle düşünüyorum, umursamazlığın yılışıklığını. Micingirt 

‪Mütevaziliği hodgamlığa terkedenlerde; hakikat kör, şuur sağırdır . Micingirt

Tüm yalancılar korkak, tüm korkaklar yalancıdırlar. Micingirt

Din ahlâklı topluluklarla irşâdını sürdürür. Micingirt 

Utanmazlık merhametsizlik bakterisidir, tedavisi yok. Micingirt‬ 

Yalandan kim ölmüş diyenlerin birçoğu öldü; hepsi yalan oldu.Micingirt 

İnsan güçle değerlenemez, güç insanlıkla değerini bulur. Micingirt 

İnsan zannetiğiniz kalabalıkların birçoğu, adam olmayabilir. Micingirt

Secdeli enâniyet İblisliğe dönüşür. Micingirt

Bir parça düşünün, tekdüze kemirgenlerini .Micingirt 

‪Erdemi zeka idrak edemez; ferâset gerek. Micingirt 

‬ Yalancılar ve inanlarına psikolojik / psikiyatrik tedavi yöntemleri uygulanmalıdır. Micingirt 

Vicdan melekelerini kaybedenler; aklı melekemi sorguluyorlar. Micingirt 

Nefret duyguları, muhtemelen ölü eti yemeyi meşrulaştırıyor. Micingirt

Şefkatini kaybedenlerin tebessümü sahtedir. Micingirt

Derin düşünenler, yorgun gülümser. Micingirt

Masum gözler ebabil taşları gibidir, filler farkedemezler. Micingirt

İnsan duygudan ibarettir; beyin kuşlarda da var.Micingirt 

Yıkıcı başarıların harcında; yalan vardır. Micingirt

Âh, teknolojisi eskimeyen dünyanın en tesirli silâhıdır ; hedefini dehşet imha eder. Micingirt 

Hakikatten istikametten dem vuran paraperest şâir yazar mütefekkir yığınları; kavganız mübarek olsun. Micingirt 

Kindarlık, dindarlığı ahlaksızlığa vesile kılar; fıtratı infilak ettirir. Micingirt 

Tefekkür, ezânı Bilâl\’in (r.a) sadâsından dinler gibi dinleyebilmektir. Micingirt 

Dünyada nesli tükenmekte olan tek varlık; haram yemeden yaşayabilen insanlardır. Micingirt 

En büyük alçaklık, hakikati çarpıtıp buğzu unutmaktır. Micingirt

Hep “ben”ler, Firavuna tutkun şeytana âşık. Micingirt

İnsanlık güçle değerlenemez, güç insanlıkla değer kazanır. Micingirt 

Gösteriş, cahaletten öte ahmaklık ve haysiyet yıkıntıları altında esfeli safilin çukuruna düşmekten ibarettir. Micingirt

Kalbine kaç, ey hırsa tutulan kişi! Micingirt

Politika fikirsizlerin avuntusudur, siyasetten hazzetmezler. Micingirt

Her sabahın mefkuresi gayesi, hikmet dolu intikaldir muhakkak. Micingirt

Medeni cesaret kisvesiyle, mahcubiyet ve utangaçlık burjuvalaştırıldı. Micingirt 

Ben diyorsan; artık sen hiçbir şeysin. Micingirt 

Komşusunun gözyaşlarına sevinebilenlerin, iman yolculuğu ne dehşet şey. Micingirt 

Haysiyeti unutanın, hây demesi felsefe. Micingirt

Gevezelikleri bırakıp "dosdoğru" olmanın adıdır müslüman. Micingirt 

Kişi secdede sabahlasa; muâmelatında âhlak yoksa, uzak durun çok uzak. Micingirt 

Yalanın yığıldığı avurtlarda, doğrular geçersizdir. Micingirt

İnsan; samimî, ufuklu, ahlaklı, ihlaslı ve yalansızlara denir. Micingirt

Yalan; münafığın nefesi, şeytanın sermayesi, kötülüğün mayasıdır. Micingirt

Edebimizi kaybettik, huzur arıyoruz; arayışımız bozuk. Micingirt

Haysiyeti çarmıhlayan kamyon kamyon kalabalıklar ve ben toprak kokan yerler arıyorum, avuçlarım ateş dolu.Micingirt

Mağrurların tevazuu, ihtirası kadardır.Micingirt

Vefasızlık âhlak çöküşünün dibidir. Micingirt

Cehâlet keyif, irfân dert üretir; dert varsa insan vardır. Micingirt

Mizânı düşünmeyelerin izânı ölü, vicdanı tabutluktur. Micingirt

Özü kirli olanların, sözle münasebeti lâf ishalidir; koku verir. Micingirt

Helâlin cennet, haramın cinnet olduğuna iman etmiş bir hakikatin merhalesi olabilmektir bütün mesele. Micingirt

Korkaklar düşünmeyi sevmezler, düşünmek yalnızlık ister. Micingirt

Malın reklâmı para, imânın reklâmı beş para . Micingirt

Şiirler çoğaldıkça kötülükler azalıyor, şiir şuurdur. Micingirt

Mizânı düşünmeyelerin izânı ölü, vicdanı tabutluktur. Micingirt

Başkaları için dertlenebiliyorsanız, arsızları ciddiye almayın. Micingirt

Biz ekmeğin değil, helâlin peşindeyiz. Micingirt

Asalet, feraset ve cesaretin ahlakla yoğrulmasına denir. Micingirt 

‪Kalbinizde merhamet, istikametinizde sadakat yoksa; abdest suyunuzu araştırın. Micingirt‬ 

Yaralı insan yararlı insandır, akledebilenlerin yarasi vardır. Micingirt 

Yazıklar olsun vicdanları ceplerinde olanlara. Micingirt

Sahtekârlığa tahammülüm yok, asabi diyorlar bana. Micingirt 

Ramazan sevincini zehirleyenleri, terâvihin sahibine havale ediniz. Micingirt 

Vefa bilmeyenleri hayatınızdan uzaklaştırmak, ferâsetin haysiyetindendir. Micingirt

Dava, s/övme üslupsuzluğu değil; körlükten uzak sünnete yakın, âhlak ciddiyet sâmimiyet istikamettir. Micingirt 

Kalbe dokunamayanların; vicdani kör, dili kirli, kişiliği pespayedir. Micingirt 

İnfağın inşirahını oruçla beslenenler hisseder, hissiyat haysiyettir.Micingirt

Her şey ölür beden çehre çevre, ölmeyeni sevin ahlâklıları. Micingirt

İnfâk adamların sevenleri çok, kazançları pak, kalp sesleri hak olur. Micingirt

Hayalkırıklığı hayali ve hayâsı olanlara uğrar. Micingirt

Değerli olmak, başarılı olmaktan daha değerlidir. Micingirt

Hodgâmlar, zilleti tevazuu zanneden ahmakların omuzlarında yükselirler. Micingirt

Arifler öz ahmaklar yoz adamlar söz konuşur. Micingirt

Suskunluğu sekinet, çığlığı gürültü addedenlerin vicdanları mevt. Micingirt

Secdeli enâniyet İblisliğe niyettir.Micingirt

Başkalarını överek ve övünerek yaşayanların ifadeleri lâf erezyonudur. Micingirt

‪ Tevhid çeşmesinden, tefekkür şırıltılarıyla bir yıkanabilsek. Micingirt

Siyonizm düşmanı kispetinde ne çok yerli Siyonist. Micingirt

Her bayram aç kimsesiz hasta ve mazlumların gönüllerini alan Sıddık yürekli infak insanları; siz ne güzel adamlarsınız. Bayramınız tekrar tekrar mubârek olâ. Micingirt

Gündemin rüzgârı sizi sürekli teneke parçaları gibi istediği yöne sürüklüyor ise "Oku ve aklet" istikametinden fersah fersah uzaktasınız. Micingirt

‪Adamlar ikiye ayrılır: dava adamları ve hevâ adamları. Micingirt ‬

Akıl tutulması değil mesele, akıl tutulması zannedilmesidir yitirilmesinin. Micingirt

Edep erozyona uğrayınca; sevgi hasta, nezâket mevt oldu. Micingirt‬

Ahlâk cüzdanlardan daha büyüktür. Micingirt

Tefekkürsüz insanlar, âh eyvâh ve günâh sıçratır. Micingirt

‪Ucuz insanlar aciz insanlardır ve nankör. Micingirt‬

Hakikati tesbitte tevazu riyakârlıktır. Micingirt

Mevti unuttuğumuz günden beri öldük biz. Micingirt

Basiret, görüneni görmeden görebilmektir. Micingirt

Hakikati yazarak susuyor,‬ susarak konuşuyorum. Micingirt‬

Ahın ürettiği gözyaşları öldürücüdür, geçte olsa zehrini muhataplarına tahvil eder. Micingirt

Her türlü tehlikeyi göze alarak hayıra hayır, şerre şer diyemiyorsanız durum vahim. Secdeleriniz maske, vicdanlarınız felç. Micingirt

Kalbin dirilişi konuşana dek, cürümleri yıkanmış gözlerinle dünün keffaretini, keşkeli hakikatler tövbekar nakaratlar insan görünümleri oluştururdu. Micingirt

İnsan hakları savunucuları; insanlıktan bihaber Siyonizmin emrinde, veda hutbesinin muhtaç vampirler topluluğudur. Micingirt

Arafat yekûn değerlerin önsözüdür. Micingirt

Kalpsizlere akıl danışanın merhameti gider; öfke ve kine payanda olur. Micingirt

Bütün azalarıyla günah işleyip, kalbim temiz diyenlerin kalplerine "El-Fatiha". Micingirt

Merhamet duygusu, akledenlerin fıtrat rengidir. Micingirt

Utanma duygusunu tartacak terazi yoktur. Micingirt

Çok şey söylüyorsun cerbeze üstadı, arada yalanlarını da hatırla. Micingirt

Kul hakkı hukunu, hakikat şuurunu unutturma Allah’ım. Micingirt

Merhameti olmayana hırka sorulmaz. Micingirt

Hakikati unutup, kutsiyetten dem vuranların nasipleri riyakârlıktır. Micingirt

Medeni cesaret kisvesiyle, utangaçlık burjuvalaştırıldı. Micingirt

Hakikatin sesine kem küm edenlerin, zihinsel bağımsızlıkları çökmüştür. Micingirt

Akletmeyi terk edenleri, terk edin. Micingirt

Güçlü iradeler merhametli; korkaklar aciz ve acımasızdırlar. Micingirt

Dindarlığımız lokmamıza sirayet emiyorsa; din intikam alır. Micingirt

Vicdansızlara vinç, yalancılara yamak olunmaz.Micingirt

Yalan riya gösteriş, hep aynı etkileşim. Micingirt

Göçük hakikatın vicdan mektebi. Micingirt

Küfrü avurtlarına pelesenk edip; beterini yaşatan cerbezeler var. Micingirt

Sükût, şâirin yorgunluğudur. Micingirt

Edebiyat, ifadeleri edeple kuşandırılan irfanın adıdır. Micingirt

İki tür insan vardır; kalbim temiz diyenler ve kalbi temiz olanlar.Micingirt

Hakikati unutanlar, nefsi nefsi diyârında tevbeye koşacaklar; ancak o gün tevbe olmayacak. Micingirt

Zalimi seven zalime, halimi seven halime benzer. Micingirt

Gökyüzüne bakar bizde güleriz. Micingirt

Günaşırı peşpeşe gelen yalan ve yalancılar sizi aldatıyorsa; feraset kapısını iğdiş etmişsinizdir... Müminliğinizi gözden geçirin. Micingirt

Dudaklarınızın hakikati söyleyebilmesini beklerken; gözleriniz fıtrat değiştiriyordu. Micingirt

Az konuşmak meziyet, çok okumak medeniyettir. Micingirt

Üslubumuz bozuksa, imanımız tehlikede. Micingirt

İnsan yürekten ibarettir. Micingirt

Banka sahipleri, emperyal dünyanın maskeli Maho Ağalarıdır. Micingirt

Hakikate kulak tıkayanların; alınları kirli, secdeleri şaibelidir. Micingirt

Ayılar kışı, barbarlar alkışı sever . Micingirt

7/24 istikrarlı şekilde sanal medyada olmak, istikrarsızlıktır. Micingirt

Araştırmadan inandıklarınız, önce kaygınız sonra gayyanız olur. Micingirt

Dostluk içinde "ben" olmayan hasletlerin toplamıdır. Micingirt

Dava adamı edasıyla cemaat parti dernek kulüp peşinde koşturup; doğruluktan hakikatten ihlastan samimiyetten bihaberlerin, cennet ehli gibi davranıyor olmaları düşündürücü şaşırtıcı ve acıklı. Micingirt

Sabrınızı temiz tutunuz, arsızlar da utanacaktır. Micingirt

Mazluma öksüze şaşı bakanların, bedava cuma mesajları vicdanları zonklatıyor. Micingirt

Ahlâk, bize benzemeyenlerin haklarına saygımızının ölçüsüdür . Micingirt

Allah'ı rab edinenler kazanacaktır. Micingirt

Lisânın ölümüdür hodgam gevezelikler.Micingirt

Ebediyet derdi olmayanlar, kin tiridine banıp lâf ishâline düşerler.Micingirt

İnsanların çoğu baykuşlarla atbaşı; bir kısmı akbaba leşgiller familyasıdan, kan ve gözyaşı gagalıyorlar. Micingirt

Herkes aynı tabuta konur, mesele son istasyon. Micingirt

İnsanlara tepeden bakanlar, şeytanın ins yüzü. Micingirt

Alkışları sevme, alkışlayanları da; içinde şımarıklık ve dalkavukluk barındırır. Micingirt

Dedikodu, alçakların kıstassız hırıltılarıdır. Micingirt

Gözyaşlarımıza ortak zannettiklerimiz, arsızlık davuluna tokmak oldular. Micingirt

Şatafatlı salonlarda anma etkinliği adı altında, ölülerimize türkü söyletmekten vazgeçin artık. Yakınlarınızın ölüm yıl dönümünde türkü mü gönderiyorsunuz ruhunlarına, yapmayın yahu! Micingirt

Mahcubiyetimizi kaybettiğimiz günden beri, çok şeyimizi yitirdik. Micingirt

Kirli ağızlardan temiz söz çıkmaz. Micingirt

Mertek mizan mahşer ve z/alimler; düşündükçe“aklet ve şükret” diyorum. Micingirt

Kadına iffet telkin eden birçoklarının izzetleri iffetsiz. Micingirt

Huzurevi kapılarına kilit vurabilenler; medeniyetten bahsedebilirler. Micingirt

Hicvi unutanlar, hakikate duyarsız buğzdan nasibini almamış bedbahlardır. Micingirt

Hakiki müminler hakkın tarafgiri oldular hep, mensup olduklarının değil. Micingirt

Hayat çok kısa, çevre hodgam çehreler tepkisiz. Micingirt

Birilerine cehennemlik diyen ahmak, hidayet tevbe uhdenizde mi, İmanometreniz mi var, haddimizi bilelim! Micingirt‬

Sevgi yaşasaydı vicdan ölmezdi, vicdan öldü insanlıkta . Micingirt

Dünya kısa amel lüzumlu. Micingirt

Şiir, şuuru terletip vicdanı koşturmaktır. Micingirt

Ciğerlerinde yanık kokusu olmayanların davaları sahtedir.. Micingirt

Boğazına kadar kibre gark olmuşların tebessümleri, beni güldürüyor. Micingirt

Yusuf yüzlü şiirleri yüreğimde ateşliyorum, ondandır yanık kokusu. Micingirt

Ayakları yere basmayan mağrurluklar, ayakları kaydırır. Micingirt

Müminin zaferi ahlâk; cephanesi helâl rızıktır. Micingirt‬

Tedbirsiz tevekkül gaflettir.Micingirt

Gün gelir tanrılarınız da ölür. Micingirt

Münafığın iki sermayesi vardır; biri din diğeri kin. Micingirt

Terbiye verecek insanlar tersiz olunca; edep yorgun düştü. Micingirt

Sıla-i rahim olur mu bilmem, arada kendime de uğruyorum. Micingirt

Günde beş kez secdeyle öpüşenin avurtları kirliyse, çeşmesini araştırın. Micingirt

Mizân da hırkası fırkası m/arkası olanlar değil; takvası olanlar kazanacaktır. Micingirt

Susarak cehenneme koşanlarla, konuşarak cehenneme koşanlar arasındaki fark; bir dudak payı. Micingirt

Tanrılar kin püskürtüyor, kardeş eti kavuruyor softalar; kalemim yorgun. Micingirt

Ahlâk deriye sirayet eder, keşfe gerek yok. Micingirt

İki sınıf insan var, akledenler ve kutsananlar. Micingirt

Vicdan fukaralarının zenginliği, gayya kadardır. Micingirt

Kırgınım ve yorgun, son mısra gibiyim noktası koyulu. Micingirt

S/övgü izzetin zillete dönüşümüdür. Micingirt

Vicdanı körlerin secdeleri şaşıdır. Micingirt

Harabe hakikatın vicdan mektebi. Micingirt

Cihadın şehadetin ve şehametin harmanlandığı diyarın adıdır Çanakkale. Micingirt

Panik yok; herkes bir gün ölecek, temiz ölmeye çalışın. Micingirt

Ölümden korkanlar, ölümlüleri kutsallaştıran korkaklardır. Micingirt

Namaz yâr kapısı ve cennet köprüsüdür. Micingirt

Ahlâk, Allah için sevmek veya buğzetmektir, mensubiyetler için değil. Micingirt

Virüs tağutları titretiyor, mazlumlara güç hakikate ayna olabilir. Micingirt

Ke.hane ve ribâya kapı açan dünyanın suratına çarptı kapılarını Kâbe . Micingirt

Sonsuzluk kaygısı olamayanların tüm kazançları, bir virüs nispetindedir. Micingirt

Ey Kâbem, ne bir şanslı olabildik revakların kemerlerine; ne bir damla yaş . Micingirt

Ey sahile vuran çocuk, insanlığı boğuyor senin çığlıkların. Micingirt

İyiler hep vardır, kötülüğün korona’ya dönüştüğü asırda bile. Micingirt

Korkak insanlar risklidir, tüm savaşların müsebbibi korkaklardır. Micingirt

Yalan topyekûn ölümdür. Micingirt

Açlık terbiye eder, cehâlet öldürür. Micingirt

Bazı insanlar tezek gibidir, sulandıkça aslına dönerler. Micingirt

Ahlâki konfor boğunca; ekmek dinden önce gelir. Micingirt

Hakikati zonklatmayan tüm gayretler riyakârdır. Micingirt

Madem ismimiz Ömer, hakikati beyinsiz beyinlere zonklatmak boynumuzun borcu. Micingirt

S/özünüz yüzünüzün nüfus kütüğüdür, yüz çürür söz durur. MicingiT

Din samimiyetten, deizm riyakârlıktan beslenir.
Micingirt

Maskeliler ve maske takanlar, maskeliler maske takanları sevmezler. Micingirt

Câhilde sükût, kul hakkında tevbe aranmaz. Micingirt

Mağrur zenginlerin rütbeleri Kârun’dur. Micingirt

İnanmadıkların ve imanmatiklerin palyaçosu olma "İKRA" ve aklet. Micingirt

Sapkınlık ve zulme karşı suskunluklar; cehennemin dibine bilet olacaktır. Micingirt

Sokaklar kimsesiz, camiler kapalı Kâbe yalnız ve biz arsız. Micingirt

Ey şetmperest! Senin vazifen irşâd ve tebliğ; hiddet şiddet küfür değil. Micingirt

Sosyal medya, model sanılan adamların çoğunun şarlatan olduğunu ifşa etti. Micingirt

Hiçbir "değer" ahlâksızlığa değmez, değenler "değer" değildir. Micingirt

Yalnızca kalbiyle konuşanlar yalan söyleyemez. Micingirt

Ya Râb; avurtları yalan kin riyâ püskürten oruçlu kullarından eyleme. Micingirt

İnfaka şaşı bakanların, bedava cuma mesajları vicdanları zonklatır. Micingirt

Samimiyetten nasipsiz insanlara mesafe koyun. Micingirt

Hakikatleri anlayacak fıtratta olup; yalancılara inananlar, yalancıdırlar. Micingirt

Mansıplar malikâneler mevkiler mevt olur; amel-i sâlihler ölümsüzdür. Micingirt

Takva tüm üstünlüklerin üstündedir. Micingirt

Üslûbunuz bozuksa imanınızı gözden geçirin. Micingirt

Ahlâk mugayiri kalemşörlerin, fitne atölyesiden muhafaza eyle Allah’ım. Micingirt

Yalnızca kalbiyle konuşanlar yalan söyleyemezler. Micingirt

Suskunluklar tevekkül tasavvuru ve sabrın haysiyetidir. Micingirt

Hâtim dağıtırken cengâver, infâkı duyunca asker kaçağı. Micingirt

Mensubiyetiniz sizi hakkı söylemez hâle getirmişse; musibetiniz olmuştur. Micingirt

Musibetlerin müsebbiplerinin birçoğu, çoğunluğu inandıran yalancılardır. Micingirt


Yorumlar - Yorum Yaz