DUA !

   

TEFEKKÜR VE DUA 


  DUÂ TIKLAYINIZ...
_________________________________________

Duâ

Huzurû kalb ile yakarış yâre 
Çaresiz dertlere duâdır çare 
Duâmız olmazsa âmel beş para 
Hakk’ın kapısına varıştır duâ

Duâ ibadetin nuru özüdür 
Müminin tövbesi rabbe sözüdür 
Gözü yaşlıların gönül gözüdür 
Hayat ırmağına eriştir duâ

Ezel ve ebed ne dehşet soru
Mahşer dehşetinden Allah’ım koru
Kulluk makamıdır duanın bârı 
Akledip hiçliğe vuruştur duâ

Hadis hem ayette duâlar vardır 
Dualar vuslattır duâlar yârdır
Ayaz yüreklere duâ bahardır
Nefsini yerlere seriştir duâ

El açar tevve der utanırım az 
Deli şâir gibi meczupça biraz 
Hâşâ kaderine var mı itiraz 
Ciddiyettir, ciddi bir iştir duâ

"Bana duâ edin" merhametle der
Hamd ve murakabe hissederek er
Her şeyin şahidi vakti saatler
Hürmetle huzura duruştur duâ

Yakarış sesleniş huşu ve hudu 
En derûni mâna yoktur hududu
Keşke ve gözyaşı renk renk buudu 
Niyazdır fıtratla barıştır duâ

Kalbi dudağa al kavrul hâ kavrul 
Edebi iklimde savrul hâ savrul 
Secdeden secdeye devril hâ devril 
Rabbimizle ile alış-veriştir duâ

Şehitte mermidir namluda fişek
Hatmelere tutun tesbihatı çek
El aç iki büklüm sessizce tek tek
Serini sehere sürüştür duâ

Duâsız âmel yok eyleyin edâ
O rahman tevvaptır o’na can feda 
Duâ aşk merhamet eşsiz dünyada
Hazreti Eyüp’le yarıştır duâ.

Ömer Ekinci Micingirt

____________________________

 

Allah’ım


Gönderimden hilâli
Minaremden Bilal’i
Hep soframdan helâli
Eksik Etme Allah’ım

Ümmet eyle tebâmı
Nasip eyle Kâbe’mi
Tevhid için çabamı
Eksik Etme Allah’ım

Kur’ân kulluk yasası
Sünnettir muhtevası
Ahlak ruhun devâsı
Eksik Etme Allah’ım

Sen bilirsin hâlimi
Sevdirmezsin zâlimi
Hakkı yazan kelâmı
Eksik Etme Allah’ım

Ömer Ekinci Micingirt

__________________________

Hâlik’im

Yâ ilahel alemin bizi düşürme dara 
“İsteyen yok mu diyen” ben geldim yüzüm kara 
Hâlik’im sığınağım, benim güzel Allah’ım 
Çaresizler çâresi, hâşa sensiz ne çâre 
Ya ilâhel alemin bizi düşürme dara 

Yerin göğün sahibi senden başka kimim var 
Ümmeti bütünleştir cemâline kurban yâr 
Hâlik’im sığınağım benim güzel Allah’ım 
Sen Erhamerrahimin ben çaresiz günahkâr 
Yerin göğün sahibi senden başka kimim var

Ömer Ekinci Micingirt

_______________________________________

Orkestra Sesleri

Üfül üfül sahur buğulu sisler
Bulutlarda yattım sanki bu gece 
Burcu burcu esti lâle nergisler 
Sonsuzluğu tattım sanki bu gece

Sessizlik yayıldı hû perde perde 
Sükûte boyanmış gül bahçelerde 
Davulcu sesleri hemen her yerde 
Ötelere gittim sanki bu gece

Kurbağa çekirge öten dostlarım
Fareler pireler yatan dostlarım
İpek böcekleri keten dostlarım 
Sırça köşkte yattım sanki bu gece

Ne bir riyâ vardı ne bir gösteriş
İlâhi bir koro uhrevi yarış
Orkestra müthişti coştu yalvarış 
Yârla hemdem ettim sanki bu gece

Şuur şaşaası iştiyakım ham
Harikuladelik aşk anlatamam
İkram bahçeleri vakitte tamam
Aşkı alıp sattım sanki bu gece

Ömer Ekinci Micingirt

______________________________

Allah'ım

Hakikat yolunda zorda milletim 
Zamansız afetten kolla Allahım 
Sıkılmış boğazım ve hürriyetim 
Riyakâr niyetten kolla Allahım

Aczimiz pek derin zihnimiz viran 
Kirlendi sineler tozlandı Kuran 
Sendedir kurtuluş sendedir derman 
Vatanı zulmetten kolla Allahım

Her halim sis duman her halim kahır 
Hissiyat kör olmuş vicdanlar sağır 
Sabır ver Allahım derdim çok ağır 
İmansız adetten kolla Allahım

Sendedir saltanat Sendedir kudret 
Sendedir hidâyet Sendedir hikmet 
Sendedir büyüklük Sendedir vahdet 
Ümmeti töhmetten kolla Allahım

Ya Rahmân affeyle imanım tamdır 
Hikmetten sual mi ulu nizamdır 
Benimki bilmem ki ne menem gamdır 
Ömeri cinnetten kolla Allahım

Ömer Ekinci Micingirt
________________________________

İstiğfar

İçimde bir hoşluk çekip gitmeye 
Markat olan yere geliyor musun 
Hangi ecel yeter ömrü itmeye 
O kadar yakın ki biliyor musun

İstiğfar mağfiret çıkış yoludur  
Sonsuza başlangıç bakış yoludur 
Küfrün sancağını yıkış yoludur  
Hâla istiğfarsız kalıyor musun

Aşktır nedâmettir dönüş emektir 
Geçmişi telafi keşke demektir 
O'na geldim deyip ve yönelmektir 
Gayreti kalbine alıyor musun 

İbadet kemâlat ilâhi sırdır 
Her adım terbiye iman aşk nurdur 
İrşat tebliğ davet emrinde vardır 
Bir parça muhabbet salıyor musun 

Şüphesiz ki çokşey kaldı içimde 
Nice dirilişler öldü içimde 
Kim bilir istiğfar n’oldu içimde 
“Çok ağla“buyurdu gülüyor musun

11.06.14 Bursa
 
Ömer Ekinci Micingirt

_______________________


Yâ Rab

Medeniyet hile şer
Garba oyuncak beşer
Ümmet sefil derbeder
Yâ Rabb Uyandır bizi

Söz mevt gayret zamanı
Bayrak öpüyor kanı
Hâin sardı her yanı
Yâ Rabb Uyandır bizi

Hayran olduk yerindik
Ne çok renge büründük
Bilmem nasıl göründük
Yâ Rabb Uyandır bizi 

Affet bırakma darda
Zelzeleler ard arda 
Bırakma uykularda
Yâ Rabb Uyandır bizi

Hak batıl ifrat tefrit
Haram şehvet cin ifrit
Gaflet bizdeki hâlet
Yâ Rabb Uyandır bizi

Mazluma güldür bizi
Hak için kaldır bizi
Ya dirilt öldür bizi
Yâ Rabb Uyandır bizi

Geçmişim gülle rengi 
Çanakkale mihengi 
Rükû alnın âhengi
Yâ Rabb Uyandır bizi

Şehit gâzi gazaya
“Bir”le getir hizaya
Yaklaşmadan cezaya
Yâ Rabb Uyandır bizi

Ömer Ekinci Micingirt

_________________________

Ümit-Korku

Vazgeçilmez havf ve reca kardeşler 
Aşkın damağında ümit korku var 
Zihne düşer râhmet vecd ile beşler 
Huzur teslimiyet kalpteki rüzgâr

Sonsuzu emzirir ağarır umut 
Ölümüne denge yürekte korku 
Diriliş yükselir muhabbetle tut 
Muhabbet akıtır ümidin arkı

13.06.14 Bursa
 
Ömer Ekinci Micingirt

Allah’ım

Rahmet çağıltısı hakikat bârı 
Meşheri bereket vaktin esrârı 
Göreni diriltir râhmet rüzgârı 
Hicapsız sokaklar ıstırap ahım 
Adımlarım sana döndür Allah’ım

Tevhid tacirleri tağutlar arttı
İffet çarmıklayıp din iman sattı
İstila emperyal gün saltanattı 
Kahreden suskunluk ıstırap ahım 
Adımlarım sana döndür Allah’ım

Fiil ve mertebe ateş köz tandır 
Utanan var mı ki gel de utandır 
Âlim ilmi satar hayli zamandır 
Şuursuz kavgalar ıstırap ahım 
Adımlarım sana döndür Allah’ım

Zihnin basireti ağıza tıpa 
Cezbe gerektirir ifşâyı yapa 
Birlik iksiriyle dolsa maşrapa 
Ölüm ve ötesi ıstırap ahım 
Adımlarım sana döndür Allah’ım

Hâlimiz serüven cürüm serbest hem 
Domuzun yağından olur mu merhem 
Konforla kutsanmış sokakta Meryem 
Sefalet sürüsü ıstırap ahım 
Adımlarım sana döndür Allah’ım

Cennet müjdeleri fıtri bayanlar
Kalbi dudağında âşk yaşayanlar 
Ancak ve sadece Seni duyanlar 
Seni duymayanlar ıstırap ahım 
Adımlarım sana döndür Allah’ım

Zevk eğlence mevzi alır duyular 
Cam fanusta fetva verir ayılar 
Öyle ister siyon yüzlü dayılar 
Hüsran ve sessizlik ıstırap ahım 
Adımlarım sana döndür Allah’ım

Yolculuk kasvetli bulanık deniz 
Garip hislerdeyim yine bendeniz 
İmân göç ederse kalmaz gölgemiz 
Huşusuz yöneliş ıstırap ahım 
Adımlarım sana döndür Allah’ım

Sadâkat sahibi eyler mi mihnet 
Kalbim temiz demek ne büyük cinnet 
Dünya ve kâinat boşa mı Cennet 
Sözlerden arınmak ıstırap ahım 
Adımlarım sana döndür Allah’ım

Vicdan pazarına sürülen sürü 
Mâziyle kavgalı neslin her türü 
İslamla kavgalı İslâm kültürü 
Varoluş yok oluş ıstırap ahım 
Adımlarım sana döndür Allah’ım

Teşhir psikozlar taşınmaz sancı
Gösteriş cengâver önden birinci 
Hicvet urbaları giymiş Ekinci 
Hakikat çığlığı ıstırap ahım 
Adımlarım sana döndür Allah’ım

Ömer Ekinci Micingirt


Yorumlar - Yorum Yaz