DUA !

   
TEFEKKÜR VE DUA 

 
DUÂ TIKLAYINIZ...

Allah’ım

Gönderimden hilâli
Minaremden Bilal’i
Hep soframdan helâli
Eksik Etme Allah’ım

Ümmet eyle tebâmı
Nasip eyle Kâbe’mi
Tevhid için çabamı
Eksik Etme Allah’ım

Sen bilirsin hâlimi
Sevdirmezsin zâlimi
Hakkı yazan kelâmı
Eksik Etme Allah’ım

Ömer Ekinci Micingirt

Hâlik’im

Yâ ilahel alemin bizi düşürme dara 
“İsteyen yok mu diyen” ben geldim yüzüm kara 
Hâlik’im sığınağım, benim güzel Allah’ım 
Çaresizler çâresi, hâşa sensiz ne çâre 
Ya ilâhel alemin bizi düşürme dara 

Yerin göğün sahibi senden başka kimim var 
Ümmeti bütünleştir cemâline kurban yâr 
Hâlik’im sığınağım benim güzel Allah’ım 
Sen Erhamerrahimin ben çaresiz günahkâr 
Yerin göğün sahibi senden başka kimim var

Ömer Ekinci Micingirt


Orkestra Sesleri

Üfül üfül poyraz, buğulu sisler
Bulutlarda yattım sanki bu gece 
Burcu burcu esti lale nergisler 
Sonsuzluğu tattım sanki bu gece

Sessizlik yayıldı oh perde perde 
Rengârenk tüllendi gül bahçelerde 
Musiki sesleri hemen her yerde 
Ötelere gittim sanki bu gece

Kurbağa, çekirge öten dostlarım 
Fareler, pireler zaten dostlarım 
İpek böcekleri keten dostlarım 
Sırça köşkte yattım sanki bu gece

Ne bir riya vardı ne de gösteriş 
İlahi bir koro sihirli barış 
Orkestra müthişti coştu yalvarış 
Aşkla pervâz ettim sanki bu gece

17.05.2006 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt

Allah'ım

Hakikat yolunda zorda milletim 
Zamansız afetten kolla Allahım 
Sıkılmış boğazım ve hürriyetim 
Riyakâr niyetten kolla Allahım

Aczimiz pek derin zihnimiz viran 
Kirlendi sineler tozlandı Kuran 
Sendedir kurtuluş sendedir derman 
Vatanı zulmetten kolla Allahım

Her halim sis duman her halim kahır 
Hissiyat kör olmuş vicdanlar sağır 
Sabır ver Allahım derdim çok ağır 
İmansız adetten kolla Allahım

Sendedir saltanat Sendedir kudret 
Sendedir hidâyet Sendedir hikmet 
Sendedir büyüklük Sendedir vahdet 
Ümmeti töhmetten kolla Allahım

Ya Rahmân affeyle imanım tamdır 
Hikmetten sual mi ulu nizamdır 
Benimki bilmem ki ne menem gamdır 
Ömeri cinnetten kolla Allahım

Ömer Ekinci Micingirt

Duâ

Duâ pür edeple yakarış yâre 
Çaresiz dertlere duâdır çare 
Yok, ise duamız âmel beş para 
Hakk’ın kapısına varıştır duâ

Duâ ibadetin nuru özüdür 
Müminin tövbesi rabbe sözüdür 
Gözü yaşlıların gönül gözüdür 
Hayat ırmağına eriştir duâ

Ezel ve ebed var düşün nolursun
Unutma duâyı unutulursun.
Evvel O Âhir O, O’nu bulursun
Çokluğu hiçlikle vuruştur duâ

Var yok olur yok var duâlar vardır 
Anneler duâdır duâlar yârdır
Titrek yüreğime duâ bahardır
Keşke’yi yerlere seriştir duâ

Yöneldikçe Ona utanırım az 
Bazen şâir gibi meczupça biraz 
Hâşâ kaderine var mı itiraz 
İbadettir ciddi bir iştir duâ

Seherde kuşatır kalbi ayetler 
Vird ve murakabe duâ niyetler
Her şeyin şahidi vakti saatler
Hürmetle hususi duruştur dua

Tahsisat sesleniş huşu ve hudu 
En derûni mâna yoktur hududu
Mücrimde gözyaşı renk renk buudu 
İnşaAllah kullukla barıştır duâ

Kalbi dudağa koy kavrul ha kavrul 
Edebi iklimde savrul ha savrul 
Secdeden secdeye devril ha devril 
Canan ile alış-veriştir duâ

Kundakta mermidir namluda fişek
Takdirine ulaş tembihatı çek
Yaş dök iki büklüm sessizce tek tek
Serini sehere sürüştür duâ

Duâsız kıymet yok buyurdu Hûda 
İhlâs dil dudak kalp, O’nu can feda 
Duâ aşk sonsuzluk renk renk şüheda 
Şüphesiz en büyük yarıştır duâ....

Ömer Ekinci Micingirt

İstiğfar

İçimde bir hoşluk çekip gitmeye 
Markat olan yere geliyor musun 
Hangi ecel yeter ömrü itmeye 
O kadar yakın ki biliyor musun

İstiğfar mağfiret çıkış yoludur  
Sonsuza başlangıç bakış yoludur 
Küfrün sancağını yıkış yoludur  
Hâla istiğfarsız kalıyor musun

Aşktır nedâmettir dönüş emektir 
Geçmişi telafi keşke demektir 
O'na geldim deyip ve yönelmektir 
Gayreti kalbine alıyor musun 

İbadet kemâlat ilâhi sırdır 
Her adım terbiye iman aşk nurdur 
İrşat tebliğ davet emrinde vardır 
Bir parça muhabbet salıyor musun 

Şüphesiz ki çokşey kaldı içimde 
Nice dirilişler öldü içimde 
Kim bilir istiğfar n’oldu içimde 
“Çok ağla“buyurdu gülüyor musun

11.06.14 Bursa
 
Ömer Ekinci Micingirt

Yâ Rab

Medeniyet hile şer
Garba oyuncak beşer
Ümmet sefil derbeder
Yâ Rabb Uyandır bizi

Söz mevt gayret zamanı
Bayrak öpüyor kanı
Hâin sardı her yanı
Yâ Rabb Uyandır bizi

Hayran olduk yerindik
Ne çok renge büründük
Bilmem nasıl göründük
Yâ Rabb Uyandır bizi

Affet bırakma darda
Zelzeleler ard arda 
Bırakma uykularda
Yâ Rabb Uyandır bizi

Minareme Bilâl et
Al bayrakta hilâl et 
Zillet bizdeki hâlet
Yâ Rabb Uyandır bizi

Mazluma güldür bizi
Hak için kaldır bizi
Ya dirilt öldür bizi
Yâ Rabb Uyandır bizi

Geçmişim gülle rengi 
Çanakkale mihengi 
Rükû alnın âhengi
Yâ Rabb Uyandır bizi

Şehit gâzi gazaya
“Bir”le getir hizaya
Yaklaşmadan cezaya
Yâ Rabb Uyandır bizi

Ömer Ekinci Micingirt


Ümit-Korku

Vazgeçilmez havf ve reca kardeşler 
Aşkın damağında ümit korku var 
Zihne düşer râhmet vecd ile beşler 
Huzur teslimiyet kalpteki rüzgâr

Sonsuzu emzirir ağarır umut 
Ölümüne denge yürekte korku 
Diriliş yükselir muhabbetle tut 
Muhabbet akıtır ümidin arkı

13.06.14 Bursa
 
Ömer Ekinci Micingirt


Yorumlar - Yorum Yaz