SOKAK VE İNFÂK

Sokak Ve İnfâk


Bizi zengin yapan kazandırdıklarımız değil infâklarımızdır. 
Sokak çocuklarının vebâlini devlete yüklemekten vazgeçip; tabii devletin de sorumluluğu yok diyemeyiz.. Zekâtı unutmadan infâklarımızı gizlilikle, lisânımızı kalple
birlieştirip, varlığımızı bencillikten koparıp acılar ve sevinçlerin
haysiyetli işçileri olmak zorundayız.

Sokak Çocuğu 

Gel beraber günlüğünü yazalım 
Suçlu biziz sen değilsin kömür göz 
Hortumlandık affet bizi güzelim 
Suçlu biziz sen değilsin kömür göz 

Sevimsizdir tırpanlanmış duygular 
Dokunaklı bakışların vurgular 
Sokaklarda kül çiçeği yavrular 
Suçlu biziz sen değilsin kömür göz 

Sen gelirsin nere kaçsam gözüme 
Gel bu akşam başını koy dizime 
Köprü altı tükürüyor yüzüme 
Suçlu biziz sen değilsin kömür göz 

Avucumda cürümlerim pürneşe 
İnsanlık mı ölüyoruz peş peşe 
Belirsizlik çuvallanmış kreşe 
Suçlu biziz sen değilsin kömür göz 

Can yavrucuk köpek kadar korunsan 
Karnın açtır bir yuvada barınsan 
Sırça köşke! Tinerciysen, sorunsan 
Suçlu biziz sen değilsin kömür göz 

Ne bakarsın amca diye soruyor 
Konuştukça dudaklarım eriyor 
Sen yat hele çarpık düzen sürüyor 
Suçlu biziz sen değilsin kömür göz 

Yokun fakı ne yokum ben ne varım 
Ürpertili gecelere efkârım 
Uzaklaşır gözlerine bakarım 
Suçlu biziz sen değilsin kömür göz 

Zengin çoktur zekâtını vermeli 
Çözüm gerek devlet kafa yormalı 
Şaşı gözler artık bunu görmeli 
Suçlu biziz sen değilsin kömür göz 

Farkındayım ne kaybettik ne tuttuk 
Bilmem yavrum şefkat nedir unuttuk 
En kötüsü gözyaşları kuruttuk 
Suçlu biziz sen değilsin kömür göz 

Ellerin çok isli bakışın acı 
Deşildi çıbanım sensin ilacı 
Ömer’e gardaş ol gitsin utancı 
Suçlu biziz sen değilsin kömür göz 

Bıçkılandı ciğerlerim köz tandır 
Ve sebep kim kalemleri satandır 
Tükür söze mısraları utandır 
Suçlu biziz sen değilsin kömür göz 

21.09.2005 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt 

-----------------------------------------------

Kar Yağıyor

Güne bahar sıçramış bulutlar açabilir 
Dışarda kar yağıyor iklimin imbiğine 
Coşkular bağbozumu baharı geçebilir 
Sokaklar ve sokaklar ölüm bekliyor yine 

Kar izlerimi sildi hisseden seçebilir 
Sözlerim keskin bıçak şiirler hançer bana 
Ayazın esintisi gözümden kaçabilir 
Uyan gel titreyerek al cürmümü vur bana

Ömer Ekinci Micingirt

-------------------------------------------

İnfâk 

Gizli veya açık zekât sana hak
Allah’a verilen kıymettir infâk

Harca tasadduk et düşün gül yüzü
Düşün kimsesizi naçar öksüzü

Ver kardeşim zor gününde yâr olur
Vermez isen hesap ağır zor olur

Yüz daneli yedi başak dal gibi
İkram ihsân sükût seyir hâl gibi

Nankörlere âyet hâdis düz gelir
Akıbet ahmağa pek gündüz gelir

Kulun hakikati amel ve niyet
Mülkünü taksimdir yâr’a ünsiyet

Fâzilet bereket sünnet bâzan farz
Mirasçılar bu gün belki karışmaz

Bölüşürken yarın ne der her biri
Kopar gider o gün idrâk zinciri

Sükûnettir infâk izâh bin türlü
Her şey Onun Ondan gelir mühürlü

Rabbinin katında mükâfat ara
İnfâk edin infâk der hep Bakara

Sakın hâ gösteriş olmasın ama
Gösterişe ihsan irfân harcama

Kul vermekle huzur bulur var olur
İnfağı unutan isyankâr olur

Hizâz rüzgârları infağın eri
Ver diyor ver diyor tevhid sesleri

İnfâk şükran katar her an serine
Kucaklar âşk ile bakmaz derine

İhlas sâmimiyet merhem yaşına
Sehavet giydirir duâ peşine

Ölüm ve ötesi anlatmak işim
İnfâkta hayır var koşun kardeşim

Şükrü eda etmek gerçekte bu ya
Hakk’ın takdiri yatma uykuya

Bak gör hakikatte ne insanlar var
İnfâkla var oldu o kahramanlar

Varlık ve yoklukta düşme ifrata
Kendine vakıfsan gel uy fıtrata

"Fâni mal beka bulur” alın terimiz,
Eşsiz sermayelerdir infaklarımız.

Almadan verenler hep erecektir
Ölmeden ölenler dirilecektir

Ömer Ekinci Micingirt

Yorumlar - Yorum Yaz