DUA

   

TEFEKKÜR

VE DUA 


  DUÂ TIKLAYINIZ...
_________________________________________

“Duânız olmasa ne ehemmiyetiniz var”

Secde doğruluktur ahde vefadır;
Duâ aczini arz, Kur'an şifadır.

[Micingirt]


Ya Râb

Bir ömür adl olan şan istiyorum
Şehadetle susan can istiyorum
Ehl-i dalaletle haşr etme beni
Rahmetine mazhar son istiyorum

Ömer Ekinci Micingirt
_____________________________________

Allah’ım

Hakikat yolunda zorda milletim
Zamansız afetten koru Allah’ım
Vatanıma dirlik hususiyetim
Riyakâr niyetten koru Allah’ım

Aczimiz pek derin zihinler viran
Kirlendi sineler tozlandı Kur’an
Sendedir kurtuluş sendedir derman
Affeyle nefretten koru Allah’ım

Her halim sis duman her halim kahır
Hissiyat kör olmuş vicdanlar sağır
Sabır ver Allah’ım hesap çok ağır
İmansız adetten koru Allah’ım

Ağızlar kıyamet ağır bedeli
Kazanlar kaynatır maşanın eli
İrfan kubbeleri ifrit döşeli
Yalancı şahitten koru Allah’ım

Sendedir saltanat Sendedir kudret
Sendedir hidâyet Sendedir hikmet
Sendedir büyüklük Sendedir vahdet
Ümmeti töhmetten koru Allah’ım

Sokaklar küfriçer putlarla dolu
Ümmete aklettir batıl hak yolu
Zafersiz bırakma son karakolu
Vatanı zulmetten koru Allah’ım

Şuursuz şairden yönsüz alimden
Yalancı vaizden dinsiz ilimden
Hakikat’ı haykırmayan kelamdan
Mehmet’i Mehmet’ten koru Allah’ım

Ömür yok ki tekrar kazası ola
Şiirlerim Hakk’ın rızası ola
Akıbetim kulluk hizası ola
Hak bilmez hayattan koru Allah’ım

Ya Rahman affeyle imanım tamdır
Hikmetten sual mi ulu nizamdır
Benimki bilmem ki ne menem gamdır
Ömer’in cinnetten koru Allah’ım

Ömer Ekinci Micingirt

______________________________________

Duâ

Gönderimden hilâli
Minaremden Bilal’i
Soframızdan helâli
Eksik Etme Allah’ım

Ehl-i hak eyle bizi
Bir’de çok eyle bizi
Din-i mübinimizi
Eksik Etme Allah’ım

Nasip ettin Kâbe’mi
Âsım eyle tebâmı
Tevhit için çabamı
Eksik Etme Allah’ım

Kur’an kulluk yasası
Sünnettir muhtevası
Ahlâk ruhun devası
Eksik Etme Allah’ım

Sen bilirsin hâlimi
Helâk eyle zalimi
Hakkı yazan kelâmı
Eksik Etme Allah’ım

Sen Haliksın Sen Çalap
Sen El Melik Sensin Rab
İman amel intisap
Eksik etme Allah’ım

Gösteriş riya para
Duçar et ataş nara
Din satan simsarlara
Eksik etme Allah’ım

Âmin deyin şiire
Bırakmasın tehire
Bizi erdir hayıra
Eksik etme Allah’ım

Sen Rahimsin Sen Kerim
Boş çevirme Ömer’in
Yoluna alın terim
Eksik etme Allah’ım

Ömer Ekinci Micingirt

__________________________

Ya Râb

Yâ ilahel alemin bizi düşürme dara
“İsteyen yok mu diyen” bağışla yüzüm kara
Tevfik ve hidâyet ver rahmeti bol Allah’ım
Çaresizler çâresi hâşa sensiz ne çâre

Yerin göğün sahibi senden başka kimim var
Gazabından kahrından bizi uzak eyle yâr
Biz mahlûkuz sen Mâlik şefkati bol Allah’ım
Sen Erhamerrahimin biz çaresiz günahkâr

Sen her şeye kadirsin ümmeti Kerbeladan
Koru Allah’ım bizi kazadan her beladan
Hâlik’im sığınağım himmeti bol Allah’ım
Bizi mahcup eyleme sensin bizi yaratan

Ömer Ekinci Micingirt
______________________________

Affet

Sen Rahîmsin Sensin Kerim

Cürüm isyan çok Allah’ım
Taşımıyor ayaklarım
Affet yüzüm yok Allah’ım

Hasadımı sele verdim
Gönlüm buruk ağır derdim
Cemâlini hayal kurdum
Hayallerim pak Allah’ım

Usul usul arz edeyim
Fasıl fasıl arz edeyim
Bilmem nasıl arz edeyim
Senin Lütfun çok Allah’ım

Ben bir aciz biçareyim
Hicran dolu kalp sarayım
Bilmem nasıl yalvarayım
Pişmanlığım pek Allah’ım

Görenleri görmesem de
Âşıklara varmasam da
"Keşk"elerim var masamda
Kalbim yolu hâk Allah’ım

Filistin’de taş olsaydım
Beytin öpen baş olsaydım
Mazluma gardaş olsaydım
Gazze mahzun tek Allah’ım

Merhametin gazabını
Affın geçmiş azabını
Kin ve nefret kezzabını
Vatanımdan sök Allah’ım

Sokak azgın ruhum darda
Suskularım intizarda
Şefkat öldü bu diyarda
Beni ben’den çek Allah’ım

Hakikat hak Ömer adım
Fersah fersah adım adım
Cemâlullâh tek muradım
Aşkın ile yak Allah’ım

Ömer Ekinci Micingirt


_______________________________________

“…Bizi aldatan, bizden değildir.” (M283 Müslim, Îmân, 164)

Bizi Aldatan

Yalan iftira zan asr fitne dili
Avurtlar düstursuz eller lekeli
Şiddet ruhsat oldu ahlak çökeli
Sabır ve tahammül sıdk ver Allah’ım

Hürmet ve tevazu edepte haksan
Hak bilmez zümrede sen artık yoksun
Ya Rab hak demekten eyleme noksan
Sabır ve tahammül sıdk ver Allah’ım

Vaziyet kıyamet İblise asa
Zenginlik şehveti kalplerde kasa
Dilsizlik korkusu bendeki tasa
Sabır ve tahammül sıdk ver Allah’ım

Vicdanlar çürütür alınlara kir
Şüphesiz ki yalan “lâfz-ı kâfirdir”
Hak eyle dosdoğru doğrulukta bir
Sabır ve tahammül sıdk ver Allah’ım

Uyduruk kutsallar sığmaz kitaba
Ene püskürtüyor gayret aşk çaba
Müspet üslup gerek söze hitaba
Sabır ve tahammül sıdk ver Allah’ım

Uzak et cehalet görüşlerinden
Uzak et münekkit duruşlarından
Uzak et şuursuz yarışlarından
Sabır ve tahammül sıdk ver Allah’ım

Gün fıskta cüretkâr fikirde kısır
Medeniyet saptı ifsad muasır
Tüm kavimler doldu gayrı bu asır
Sabır ve tahammül sıdk ver Allah’ım

Kin garaz yayandan nifak satandan
Uzak eyle bizi tersiz yatandan
Şer “Bizden değildir bizi aldatan”
Sabır ve tahammül sıdk ver Allah’ım

Ömer Ekinci Micingirt


Orkestra Sesleri

Üfül üfül seher buğulu sisler
Bulutlarda yattım sanki bu gece
Burcu burcu esti lale nergisler
Sonsuzluğu tattım sanki bu gece

Sessizlik yayıldı hû perde perde
Sükûte boyanmış gül bahçelerde
Uyanın sesleri hemen her yerde
Ötelere gittim sanki bu gece

Kurbağa çekirge öten dostlarım
Fareler pireler yatan dostlarım
İpek böcekleri keten dostlarım
Sırça köşkte yattım sanki bu gece

Ne bir riyâ vardı ne bir gösteriş
İlâhi bir koro uhrevi yarış
Orkestra müthişti coştu yalvarış
Yârla hemdem ettim sanki bu gece

Şuur şaşaası iştiyakım ham
Harikuladelik aşk anlatamam
İkram bahçeleri vakitte tamam
Aşk alıp aşk sattım sanki bu gece

Ömer Ekinci Micingirt

______________________

Güzel Eyle

Allah’ım sığınağım
Istırap beden beden
Sensin tek dayanağım
Sen ki hakim hükmeden

Gücüm yok solum sağım
El açtım geldim yine
Ümidim sığınağım
Fazlına keremine

Yolun birdir kitap bir
İnşirah ver bağışla
İsyankar çok hitap bir
Noksanımı tamamla

Sana maddî-mânevî
Layık et şefkatine
İsyankarız bir nevi
Nebinin hürmetine

Günahkâr ellerimi
Açtım mağfiretine
Artır alın terimi
Sabit kıl fıtratına

İzzetin affın haktır
Güzel eyle Ömer’i
“İslam güzel ahlaktır”
Ahlak kulun zaferi

Ömer Ekinci Micingirt


________________________________

Keşke

İçimde bir hoşluk çekip gitmeye
Hangi ecel yeter ömrü tatmaya
Kalb-i ehli ile kımıldatmaya
Aşk şehriyarına geliyor musun

İstiğfar mağfiret çıkış yoludur
Nazar-ı hikmetle bakış yoludur
Küfrün sancağını yıkış yoludur
Aşk şehriyarına geliyor musun

Sevda nedâmettir dönüş emektir
Geçmişi telafi keşke demektir
Sâni-i Zülcelâlin dostları haktır
Aşk şehriyarına geliyor musun

"Keşke" bir kâinat ilâhi sırdır
Tefekkür terbiye iman aşk nurdur
İrşat tebliğ davet emrinde vardır
Aşk şehriyarına geliyor musun

Bütün maksatlarım kaldı içimde
Nice dirilişler öldü içimde
Kim bilir istiğfar n’oldu içimde
Aşk şehriyarına geliyor musun

Ömer Ekinci Micingirt
_____________________________

Yâ Rab

Medeniyet hile şer
Garba oyuncak beşer
Ümmet sefil derbeder
Yâ Rabb Uyandır bizi

Söz mevt gayret zamanı
Bayrak öpüyor kanı
Hâin sardı her yanı
Yâ Rabb Uyandır bizi

Hayran olduk yerindik
Ne çok renge büründük
Bilmem nasıl göründük
Yâ Rabb Uyandır bizi

Affet bırakma darda
Zelzeleler ard arda
Bırakma uykularda
Yâ Rabb Uyandır bizi

Hak batıl ifrat tefrit
Haram şehvet cin ifrit
Gaflet bizdeki hâlet
Yâ Rabb Uyandır bizi

Mazluma güldür bizi
Hak için kaldır bizi
Ya dirilt öldür bizi
Yâ Rabb Uyandır bizi

Geçmişim gülle rengi
Çanakkale mihengi
Rükû alnın âhengi
Yâ Rabb Uyandır bizi

Şehit gâzi gazaya
“Bir”le getir hizaya
Yaklaşmadan cezaya
Yâ Rabb Uyandır bizi

Ömer Ekinci Micingirt


_________________________

Ümit-Korku

Vazgeçilmez havf ve reca kardeşler
Aşkın damağında ümit korku var
Zihne düşer râhmet vecd ile beşler
Huzur teslimiyet kalpteki rüzgâr

Sonsuzu emzirir ağarır umut
Ölümüne denge yürekte korku
Diriliş yükselir muhabbetle tut
Muhabbet akıtır ümidin arkı

13.06.14 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt
_____________________________

Allah’ım

Rahmet çağıltısı hakikat bârı
Meşheri bereket vaktin esrârı
Göreni diriltir râhmet rüzgârı
Hicapsız sokaklar ıstırap ahım
Adımlarım sana döndür Allah’ım

Tevhid tacirleri tağutlar arttı
İffet çarmıklayıp din iman sattı
İstila emperyal gün saltanattı
Kahreden suskunluk ıstırap ahım
Adımlarım sana döndür Allah’ım

Fiil ve mertebe ateş köz tandır
Utanan var mı ki gel de utandır
Âlim ilmi satar hayli zamandır
Şuursuz kavgalar ıstırap ahım
Adımlarım sana döndür Allah’ım

Zihnin basireti ağıza tıpa
Cezbe gerektirir ifşâyı yapa
Birlik iksiriyle dolsa maşrapa
Ölüm ve ötesi ıstırap ahım
Adımlarım sana döndür Allah’ım

Hâlimiz serüven cürüm serbest hem
Domuzun yağından olur mu merhem
Konforla kutsanmış sokakta Meryem
Sefalet sürüsü ıstırap ahım
Adımlarım sana döndür Allah’ım

Cennet müjdeleri fıtri bayanlar
Kalbi dudağında âşk yaşayanlar
Ancak ve sadece Seni duyanlar
Seni duymayanlar ıstırap ahım
Adımlarım sana döndür Allah’ım

Zevk eğlence mevzi alır duyular
Cam fanusta fetva verir ayılar
Öyle ister siyon yüzlü dayılar
Hüsran ve sessizlik ıstırap ahım
Adımlarım sana döndür Allah’ım

Yolculuk kasvetli bulanık deniz
Garip hislerdeyim yine bendeniz
İmân göç ederse kalmaz gölgemiz
Huşusuz yöneliş ıstırap ahım
Adımlarım sana döndür Allah’ım

Sadâkat sahibi eyler mi mihnet
Kalbim temiz demek ne büyük cinnet
Dünya ve kâinat boşa mı Cennet
Sözlerden arınmak ıstırap ahım
Adımlarım sana döndür Allah’ım

Vicdan pazarına sürülen sürü
Mâziyle kavgalı neslin her türü
İslamla kavgalı İslâm kültürü
Varoluş yok oluş ıstırap ahım
Adımlarım sana döndür Allah’ım

Teşhir psikozlar taşınmaz sancı
Gösteriş cengâver önden birinci
Hicvet urbaları giymiş Ekinci
Hakikat çığlığı ıstırap ahım
Adımlarım sana döndür Allah’ım

Ömer Ekinci Micingirt


Yorumlar - Yorum Yaz