ÖZLÜ SÖZLER AFORİZMALAR

ÖZLÜ SÖZLER I AFORİZMALAR


Hatırlatma
________
Dörtlük, beyit, özlü söz ve şiirlerimi paylaşmak için
izin  istemenize  gerek  yoktur.  Micingirt  yazarak  paylaşabilirsiniz.

"Her mısramı hâl diliyle müstefit;
Eyle Mevlâ'm, hâvf recâ da sabit tut."______________________________________________________

Hakikate sükût suç mahiyetindedir.

Sû-i zanlar sizi mükemmel yapmaz; iblis gelir kalbinize oturur, hüsn-ü zanlar biriktirin.

"Futbol afyondur" demiş Ali Şeriatı yanlış; futbol spordan ziyade tüm değerlerin tepesi ezen, vicdanı erdemi irfanı yerle yeksan eden gezegenin en dehşetli virüsünün adıdır. Micingirt

İnsanlık tahribatına “Etnik temizlik” ismi takılarak “temizlik” kelimesi kirletilmiştir. Etnik vahşet ve etnik soykırımdır bu. "Etnik temizlik" ismini icat eden namusunu kan bürümüş İsrail’dir ! Siyonizm’in emir kulları bu iki kelimeyle insanlığın vicdanını iğfal etmiştir. Micingirt

Dil ile hâli bir araya getirebilirsek; sosyal medya amel defterimizi buruşturamaz. [Micingirt]

Sustuklarımızdan da hesaba çekileceğiz, bu bir iman meselesi, şeytana rahmet okutmayın. Micingirt

Yalan söyleyen politikacıların nitelikli dolandırıcı sayılıp; siyasetten uzaklaştırma cezası verilmelidir. [Micingirt]

Sen hüzünlerimin gül kokan yamacısın, ötesine dilim varmıyor; bebek bakışlım, duâ pınarım. [Micingirt]

Akledip hakikat namına zülfüyâre dokunabilenler, maskesiz müteffekirledir
[Micingirt]

Zekâtsız zenginler çoğalınca, zaruret talan olur. [Micingirt]

Kişinin tadil-i erkânı ahlakının güzelliği kadardır; ahlaksızın namazı iblisin külâhıdır. [Micingirt]

Sorgulama yeteneği felce uğramış toplumlar akledemezler ve hamasetten beslenirler. [Micingirt]

İslâm ahlakını yaşamayan insanın namazı arızalıdır. [Micingirt]

“Siyonizm’e sabır tükürecek ve ipini çekecektir; binlerce bebeğin yüzü suyu hürmetine.” [Micingirt]

Haset tenkiti abat, takvayı berbat eder. [Micingirt]

Kim İslâmî değerleri hâlinden düşürüp, dilinden düşürmüyor ise; mümin libası giyinmiş münafıktır. [Micingirt]

Coca‑Cola soslu sofralarda, Mercedes’ siz yolculuk yapamayanların, Filistinli bebekleri diline pelesenk etmesi ve dindarlığı, muhafazakârlık safsatasından ibaret olup; akıbetleri bir süre sonra boğulacağını hisseden Firavunun akıbetine dönüşebilir. Micingirt

"Ahmaklık, zekâ geriliğinden ziyade; ahlâk çöküşünün sirete sirayetidir." [Micingirt]

Şeytanın asli süvari birliği; zülfü yâre dokunmayanlardır. Bunların bir kısmı dalkavuk; bir kısmı ise korkaklar mangasıdır. [Micingirt]

Adaletsiz insanlar, susuz çölde suyu lağıma akıtanlar gibidir. [Micingirt]

Tevazu bulunmayan bedenlerde tüm hücreler Siyonist'tir. [Micingirt]

Bir ömür gayretlerimizin ana hedefi rahata kulaç ise; insanlığımız konforun kirli denizinde alabora olmuş demektir. [Micingirt]

Filistin, mezardan korkan şatafat düşkünü din tefecilerinin yok sayıldığı gün bağımsızlığına kavuşacaktır. [Micingirt]

Çok bağıran insan asla kimseyi korkutamaz; lafazanlıkta tesir yoktur [Micingirt]

İyi biri olmak sıradan biri olabilmektir. Sıradan biri olabilmek ise yağmura saygılı olmayı gerektirir, yağmura saygı kalbe dokunur [Micingirt]

İsrail, devlet olma hüviyetini tamamen kaybetmiş kanlı Siyonist terör örgütü barınağıdır. [Micingirt]

Duyduğu her habere inanıp; sorgulama duygusunu kaybetmek, erdem kaygısı olanlar için utanç, mizan kaygısı olanlar için en büyük felâkettir. Micingirt

Samimiyet secdemizi öpemiyorsa; namaz kılar namazsız kalırız. [Micingirt]

Kalp feraset merkezidir, kirletirseniz irfan pencereniz kapanır; vicdanınız kör, şiarınız şer olur. [Micingirt]

Yok olan şey çene yorar, mahcubiyet duygusu gibi. [Micingirt]

Muhafazakârlık, İslam'a kurulan tuzağı muhafaza hilekârlığıdır. [Micingirt]

Bizim dava anlayışımız, kulluk mertebesini ebedîleştirmekten ibarettir; bu bir zaferdir cephanesi ise ahlaktır. [Micingirt]

Haksızlığa suskun kalan; gece sabaha kadar namaz kılsa da sahtekârdır. [Micingirt]

Ahlaki kaygıdan uzak, milli ve manevi değerleri çifteleyen, insan fıtratını tahrip eden bir "milli" anlayış modeli tasarlanıyor; düşündükçe uykularım kaçıyor. [Micingirt]

Hislerini hissetmeyenlerle yaşamak, mezarda komşuluk gibi bir şey; dokunmak için mahşeri beklersiniz. [Micingirt]

Merhametten uzak olanlardan uzak olun; merhamet yoksa canavar vardır. [Micingirt]

Yaldızlı ifadeler yalanı uzun süre yaşatamaz; bir süre daha can çekiştirir ve ölür. [Micingirt]

Ferâset ahlâk b/ilimidir; irfan sahiplerinde rastlanır. [Micingirt]

Sabır, büyük yolculuğun ıstırap verici yönlerini göğüsleyebilmektir. [Micingirt]

Gözü yaşlı sayısını azaltmak için, gayretindeki bedeldir insanlığının ölçüsü. [Micingirt]

Kırılgan insanlar lazım bize, mahcubiyeti hatırlatan kalbi diri insanlar. Micingirt

Ben kimseye kırgın değilim, kızgınım. [Micingirt]

İslâm ahlâk diniyse ki öyle; biz hangi dinin müslümanıyız. [Micingirt]

Faşizm din postuna bürünürse, tahribatı dehşetli olur. Micingirt

İnsan; güzellikleri çehresine ve çevresine yansıtabilenlere denir. Micingirt

Cahillik ahlaksızlığın pişkinlik halidir.
Micingirt

Hüznünüzü hissedenler, mutluluğunuza sevinebilir.
Micingirt

Sözün zirvesi samimiyetin derinliği kadardır. [Micingirt]

"Hakikatsiz tarafgirler; öfke merkepleridir ve öfkenin membaı cehâlettir. Cehâlet ise ahlaksızlık kolonileri oluşturur." [Micingirt]

"Uzun zamandır hep bir aldanmışlık duygusu içindeyim; davâsı hevâ olanlara inanmışlığın verdiği aldanmışlık duygusu. İnsanın "emin" olabileceği arkadaşları olmalı, putlara uzak Allah'a (cc) yakın." [Micingirt]

Ahlaksızlığı cinsellikle sınırlamak ahlaksızlıktır.
[Micingirt]

"Sürekli aynı yalancıya inanmak aldanmak değil; isteyerek ve bilerek ahlâk suikastı yapmaktır." [Micingirt]

Cahilin nasihatini sonuna kadar dinlemek iyidir, sabrını z/enginleştirir. [Micingirt]

“Her şeyinizi gasp edip tepinebilirler, onurunuza asla! Onur cennete ekilen tohumdur, omuzunuzda taşıyın ve çiğnetmeyin.” [Micingirt]

Din diyor putperestler; göğsümde buğz koleksiyonları, sabrı yer yer çatlatıp Allah’a sığınıyorum. [Micingirt]

Mahcubiyet hissini kaybedip, sorgulamayı terk etmişlere aptal denir, ahlaksızlardır ve acılara üzülemezler. [Micingirt]

Samimiyetsiz nasihatler, avurtların is/hâlidir. [Micingirt]

Kalbin kalabalıksa sükûnete yer kalmaz. Micingirt

“Görgülü insanlar; hep kırgın, hep mahcup hep dürüsttürler.” [Micingirt]

Secdeye baş koyup; kizbe devam etmek iblis metodudur. Micingirt

Elleri alkışa alıştırıp; beyinlerini pas tutturan, akletmeyen adamlar insanlık payesini kaybetmişlerdir. Micingirt

Ruhu vardı tebessümün, muhabbetin meyvesi, Kur’ân tefsiriydi samimiyetin, neredesin ey kalbim.
[Micingirt]

S/özüne dön, ey "âmentü"yü vaaz eden adam.[Micingirt]

Olanlar ipe sapa gelmese de, umudunuzu kaybetmeyin. Micingirt

En azılı düşmanımız, önyargı ve suizanlarımız. Micingirt

Din kardeşliğini tarafgirlikle takas edenlerin itikatları felç olmuştur. Micingirt

Tardigradlarla güreş, ahmaklarla elleşme. [Micingirt]

Namaz, çok kılanları değil ahlaklıları sever; ahlaklılar da namazı. [Micingirt]

Şiir, tefekkürün tezekküre geçme hâlidir. Micingirt

İbret vadisinde ; gaflet sazı çalıp, servet türküsü söyleme. Micingirt

Haksızlığa suskunluk; hakikate düşmanlık, semeresi pişmanlıktır. [Micingirt]

İktisattın zenginlik sayıldığı toplumlarda; fıtrat çözülmüş, itikat çökmüştür. [Micingirt]

İnsan kalma kaygısı olanlar, susma ve konuşma servetini israf etmezler. Micingirt

Yaşantınızın kubbesinde insan ve ihsan yoksa, tarafınız harabınızdır. [Micingirt]

Haklının görünmez cihanşümul cengâverleri vardır. [Micingirt]

Gerçeği erdemli insanlar görür; feraset binamus adamları hazzetmez. [Micingirt]

Dalkavuklar efendilerini tekebbüre sevk eden cehennem köprüleridir. [Micingirt]

Ahlâk kaygısı olmayanların doğruları şer, davaları hakkı tahriptir. [Micingirt]

Para ve makam size enâniyet libası giydirmişse; vicdanınız harap, akıbetiniz berbat, kutsalınız iblis olmuştur. [Micingirt]

Hakikati haykır tek kişi kalsan da; mezarda tek kalacaksın. [Micingirt]

Tarafgirlik hakikati teperse; feraset ve basiret zihinleri terk eder. [Micingirt]

İhanet ehline ihanet etmek, kötülüğü darağacına çekmektir. [Micingirt]

Gören göz olabilmek marifet; görenleri görebilmek fazilet, kenetlenip yürümek ibadettir. [Micingirt]

Suçlunun görünmeyen tellalları vardır. [Micingirt]

Cehalete sükût bir protesto şeklidir. [Micingirt]

İyi insanların yaşamları külfetli, akıbetleri faziletlidir. [Micingirt]

Dava Kur’ân ahlakına talip olanların nasibidir, gayrısı hevâ. Micingirt

Haksızlığa körlük, hakka zulüm cehenneme bilettir. [Micingirt]

“Kul hakkı yiyenlerin iftarları şeytan sofrasıdır.” [Micingirt]

Dürüstlük kavramı, paraperestlerin avurtlarında mahiyetini kaybeder. [Micingirt]

İnfak tüm servetlerin kalıcısıdır. [Micingirt]

Zihni çalıştırmayan insanların izzeti zevale uğrar. [Micingirt]

Hakikat tahrifatı yapanlara karşı eleştiri; haysiyetli bir tavırdır. [Micingirt]

İnsanları cehenneme sürükleyen canlılar dalkavuklarıdır. [Micingirt]

Medeni cesaret işportada, asra ar lazım. [Micingirt]

Yağmur yağmıyor şehre; tövbe ister bu yara. [Micingirt]

Helâl kaygısının yok oluşu kadardı güneyimizdeki zelzelenin şiddeti ve sarsıcıydı şüphesiz. Yıkılan binaların temelinin harcına; ahlaksızlık, hukuksuzluk ve usulsüzlük karılmıştı. Pervasızlığın pervanesinde dönen tufanlardır yaşadıklarımız. Micingirt

Ahlaksızlık zekayı eritir. Micingirt

Farklı düşünebilenler davaların sabitkademleridir. [Micingirt]Küsürlerle münasebetimiz, kusurlarımızı emperyalleştiriyor. Micingirt

Tersiz tevâzu riyakârlıktır. Micingirt

Sabrın haysiyetine sığınıyorum,gürültüyü endişelendiren sabrın haysiyetine. Micingirt

Yüreğe dokunamayanlar susamazlar. Micingirt

Sâkin sabırlı insanların tebessümü, inşirâh ve sekinet verir.Micingirt

Ruhun tenhâ yollarında sabır kovalıyorum ferâset ve tevekkülle,rastgele. Micingirt

Mahremine tebessümü esirgeyip; yuvayı üşüten şöhret müptelası hanımların kültürel etkinlik safsatasıyla popüler konuklarla sarmaş dolaş çirkinliklerini resmetmeleri edebiyatın edepsizliğe kurbanı, boyalı kokuşmuşluğumuzun pâyeli fıçısı ve cehâlet mezesidir. Micingirt

...tevâfuk güzel şey; hatta çok güzel şey.Micingirt

Âşk istikâmettir, müstâkim. Micingirt

Zihin hurcumda yazamadığım şeyler şiirdir. Micingirt

Nefsi hezimete uğratabilen bir mümin haysiyeti ve
eşsiz yolculuğa devam edebilecek feraset gerek yığınlara. Micingirt

Toprak gibi kokmalısın, bu mümkün. Micingirt

Sabır yeni kapıları aralar, tevekkül ulaştırır. Micingirt

Edip,irfân ve edepten nasibi olanların adına denir. Micingirt

Erdem ve güç kalıpta değil kalptedir. Micingirt

Tefekkür yetenek istemez, biraz sâmimiyet seyri yakalayabilir. Micingirt

Fikri olmayanın değeri yoktur. Micingirt

Ey insanlık, senden sana çok şey kalmadı insanlığa . Micingirt

Köpek yüzü gibi dalkavuğun gülüşü. Micingirt

Hikmet ve hakikate, iyiye doğruya tercüman olanlara selâm olsun.Micingirt

"Muhammedun Resulullah" diyebilmek için ; diyenlere saygı duyanlara saygılı davranın , şapşallığın lüzumu yok. Micingirt

İmân ibadet ve muâmelat; muâmelatı bozuklardan uzak durun.Micingirt

Tebessüm ve gözyaşları yüreğin aynasıdır, maskeler işe yaramaz.Micingirt

Pespâyenin penceresi perdesizdir. Micingirt

Samimiyetleri infilak ettiriyor üç beş çapulcu.Micingirt

Fıtratı çiğneyen zâlim Esed ve gillerini unutmayalım. Micingirt

Ferâset şamarıyla vurmak lazım arsızlığın böğrüne. Micingirt

Geçici hevesten ırak leylâk kokulu hissiyatın raksına ve sadakatin kanat çırpışına sevgi diyoruz biz. Micingirt

Düşünmeyi külfet sayanlar, zihinleriyle geviş getiren slogan benzeşleridir. Micingirt

Tersiz kazanç sürdürülebilir değildir, öper çukura bırakır. Micingirt

Dağ gibisin sen Mehmet’im, çakallar geziniyor yamaclarnda. Micingirt

Hikmeti felsefeye terk edenlere; selâmsız bir mersi gönderin. Micingirt

Ağızlarını yırtarcasına pervasız konuşan adamlar,cehle barışık kaba sığmaz sözler edince yanıyorum yaşanmışlıklarıma. Micingirt

Hayallerin gerçek olacağı yere, hayalle gidilmez.Micingirt

Ahdinizi düşünüp;ara sıra doğruları da konuşun.Micingirt

Beni sadece “ben “kandırdı. Micingirt

Karşılıklı sevmek, karşılıksız sevmektir. Micingirt

Çok kalabalık çok yalnızlıktır. Micingirt

Hayal kırıklığında çıkıkçılara uğranmaz. Micingirt

Umutsuzluk hastalıktır, kronikse mağlup eder.Micingirt

Alnı değil kalbi secdeye varanların âşkları mutlaktır .Micingirt

Sahte dostlar sivrisinek gibidir, ışığı yakınca açıkta kalırlar. Micingirt

Şahsiyetsizlerin şahsiyetleşmesi, şahsiyetlilerin cürmüdür.Micingirt

Paraperestlerde erdem aranmaz. Micingirt

Salihlerin tebessümü kalbî olur. Micingirt

Yaşmağı unutmak kültürel bağnazlıktır. Micingirt

Yalanı alnından mıhlamadıkça kalbimiz değil ,alnımız secdeye gidebilir.Micingirt

Ezân tüm renklerle beraber ağlayabilmektir . Micingirt

Nezâket ve tahammül sabırdır; sabır sessiz çığlığın kemâle erişidir. Micingirt

Birilerini alay edip aşağılamak ;çukurluğunuzu faş eder. Micingirt
Besmeleli arsızlıklar İslam’a ıstırap veriyor. Micingirt

Komşusunun gözyaşlarına ortak olabilecek kaç babayiğit kaldı ki . Micingirt

Çıkarsız duyarlılıklara namuslu adamlarda rastlanır. Micingirt

Samimiyet ,tecrübe değil tevazudan beslenir .Micingirt

Öfke yığıyorum bilenerek, öf demeden ferâsetle.Micingirt

İyi olmak yetmez, iyilerin sayısını artırmak gerek. Micingirt

Yalanın ayarı yoktur, altın suyuyla parlatılamaz. Micingirt

Ferâsetinizi diri tutun, birilerine tapmayın. Micingirt

Vatanperverlik lisanlarla değil ihsanlarla belli olur . Micingirt

Sözlerim ahvalin malumatıdır.Micingirt

Duyarsız adamlar arsız adamlardır ve aptal.Micingirt

Sağlam insanlar irâdelerini yalana kaptırmazlar. Micingirt

Yorgun şiir gördüğünüzde şâirini düşünün. Micingirt

Kibirli adamların tebessüme zekası yetmez. Micingirt

Ölümlüleri kutsayanların,kutsalları ölümlüdür. Micingirt

Şâir artıkça şiir azalıyor. Micingirt

Ne kadar nasıl yaşamaktan ziyâde, mesele soylu yaşayıp AIIah birdir diyebilmek son nefeste.Micingirt

Ve şükür ölüm var, ya olmasaydı ne çok Firavunlarımız olurdu. Micingirt

Duygu yürek işi, kalbi olanlarda rastlanır. Micingirt

Kendimize uğrayıp, fıtratta buluşalım. Micingirt

Şarlatanların pragmatizmi saldırganlıktır. Micingirt

Hasreti iğdiş, sadakati ishal etti teknoloji. Micingirt

Yalan kişilik enkazıdır, fıtratı bozar. Micingirt

Vicdanı olmayanın secdesi olmaz. Micingirt

Ölüm dediğimde öyle bir “hayat devam ediyor” diyorlar ki yaşayan ölüler, susuyorum. Micingirt

Analık yekûn değerlerin önsözüdür. Micingirt

Hayatını yaşayanlar değil, yaşatanlar yaşayacaklar.Micingirt

Birçok şeyin hiçbir şeyliğini söylemek küstahlık değil, gerçeği tespittir. Micingirt

İbadetin nehir gibi olsun, yıkasın ve yeşertsin. Micingirt

Uçangillerden bir kısım insanlar , yere eğilmeniz yeterli. Micingirt

Tersiz sermaye sahibine psikolojik sorundur. Micingirt

Şiir diye bir şey yok, apansız duygular var. Micingirt

Sükunet içindeyim, yüzsüzlerle yüzleşip ihtiras buduyorum. Micingirt

İnsan yanarken de üşür; insan dedim .Micingirt

Gözyaşları tevbe dışında çok işe yaramıyor. Micingirt

Epey kırgınım, âhın gücüne sığındım.Micingirt

Mevzû birlik olunca ana gibi davranmak gerek; şefkatle şehidini öperek.Micingirt

Kırgınlık insani bir değerdir; insanlar hisseder, sağlam insanlar . Micingirt

Cesaretsiz kabadayılar, korkunun adamı olurlar. Micingirt

Edep,muamelatın mükemmelleştirilmesidir. Micingirt

Tevbeyi unutanların suya ihtiyacı yoktur. Micingirt

Hiç olabilmek veya hiçbirşey... Micingirt

Tevbeyi unutanların suya ihtiyacı yoktur. Micingirt

Bencillik bayağılığın özüdür. Micingirt

Fırıldakperestler ,susun da şeytanın zincirine maymuncuk olmayın!Micingirt

Sizin stratejiniz başkalarının kaygısı olmasın, Şarongiller hariç. Micingirt

Hırs kölelerini düşündükçe; şükrü öpmek gerek .Micingirt

Sokağa duyarsız iftar açanlar; secdeniz mubarek olsun. Micingirt

Yoklukların sebebi, varlıkta boğulan tamahkâr zorba oburlardır. Micingirt

Çok şeylerin adı yok, peki ne mi; imtihân. Micingirt

Tefekkürün ruhunu keşke çorbasıyla beslenenler hisseder. Micingirt

Hepimiz bir ölümlük kadarız, gerzekliğe gerek yok. Micingirt

Vakti tepeleyip, derinliğimizi kaybettik. Micingirt

Gayesi olmayanın, hayâsı olmaz. Micingirt

Günahkâr sevilebilir,yalancılar hariç. Micingirt

O kadar yalnızım ki, milyonlarca. Micingirt

Hakikati kalbi olanlar görür. Micingirt

Fıtrâta irâdeyi raptedebilmenin adıdır âşk . Micingirt

Taraf hakimde zulüm, zulümde zillettir.Micingirt

Bir çift ıslak göz lâzım, yürek tebessümleyen. Micingirt

Dostlukların izi, hissiyatını hissedip hissettiren yüzlerde belirir.Micingirt

Hakkı atlayıp ibadetten dem vuran , ibadetin hakkını gasp edendir. Micingirt

Ölüm,dünyalıklara heyecanlananlarımıza ağır şamardır. Micingirt

Güzelliği ruha raptedebilenlere harikulade insanlar denir. Micingirt

Ramazan bizi küfrün karanlığından alıp kendimize getiren ayın adıdır. Micingirt

Bir’e varmak var iken; bireysellik ahmaklık ve küstahlıktır! Micingirt

Yol ciddi,yolcu umursamaz ve tutarsız. Micingirt

Şiirlere dudak büken aristokrat kılıklı fetvabazlar; şöhretlilerin pelteleşmiş fikirsiz huysuzluklarını yalamaktan asimilasyon geçirmiş gibidirler. Şiir tefekkürdür, bilemezler. Micingirt

"Yalancının mumu yatsıya kadar yanar" sözü, bizzat yalan . Micingirt

Cesur insanlar zeki insanlarıdır, karanlıklara korkusuzsa sapan sürüp; gizem tarlasını alabora ederler. Micingirt

Sabır lânet dilemekten daha tesirli bir silâh; erdemli ve öldürücüdür. Micingirt

Ahlaksızların ahlâkı temsili, alçaklığın zirve yapmasındandır. Micingirt

Zamansız ifâdesi,mukadderatın gel gel seslerine karşı küstahlıktır. Micingirt

Yalakaların hâl dili dalkavukluktur.Micingirt

Kaybolmak istiyorum ansızın, uzaklaşmak kitaplı kitapsızlardan. Micingirt

Bütün savaşlar vatan sevgisiyle zafere erişir, gayrısı cinâyettir. Micingirt

Avurtlar riyakâr gözyaşları sahtekâr ise; nasihatlar mel'uncadır. Micingirt

Şarkta sebil, garpta sömürüdür medeniyet ,görmemezlikse küstahlık. Micingirt

Vicdansızların egoları intihardır.Micingirt

Ölümün en hüzünlü ve öldürücü yanı, duygularını maddeyle takas etmişlerin hayat devam ediyor arsızlığıyla Fatiha'ları alkışlarlara tokuşturmasıdır. Micingirt

Yaşama iştiyakımızı faciaya çeviren sahtekârları hafızalarımıza hıfzettirtmezsek bize de yazıklar olsun. Micingirt

Susuzluğum mukaddes, ağzıma gem gözüme nem gerek. Micingirt

Gülümseyin,küçümser bakanları da tebessümleyin kardeşliğin hatrına. Micingirt

Ne kadar ahlaklıysanız o kadar Müslümansınız. Micingirt

Sağırlık kulaktan vicdana inince alçaklık başlar. Micingirt

Korkakların putu güçlülerdir. Micingirt

Ölçüsüz özgürlük nefse tutsaklıktır. Micingirt

Dedikodu,âcizlerin terk edemedikleri zavallılık mırıltılarıdır.Micingirt

Kaybetmek güzel şey kini nefreti.Micingirt

Hakkın teslim edilmesidir cihat, kavga değil. Micingirt

İsrail’i protestodan ziyade, esaslı bir eylem gerek. Micingirt

İki tür insan var; kalbim temiz diyenler ve kalbi temiz olanlar.Micingirt

İrfan şuuru dumura uğrayanların, kahkahaları bol olur. Micingirt

Kardeşliğin manivelası tevhit bilinci ve ferasetli idarecilerin mihmandarlığında nifâk merkezlerini siyon mezarlığına süpürmektir. Micingirt

Cehalet yalnızlığı sevmez. Micingirt

Bilmek irfandır, had bilmek erdem Micingirt

Allah' tan korkanı, hiçbir güç korkutamaz. Micingirt

Yalan zulüme, zulüm ölüme gebedir. Micingirt

Şiir,şuur uygarlığıdır. Micingirt

Mısra gerek vicdan sesi, özgür taassupsuz. Micingirt

İrfân paramparça, gamsızlar kavalına nefes yetiştiremiyorum. Micingirt

Ölüm özgürlüktür kullara bahşedilen .Micingirt

Alınlarımızı değil,yüreklerimizi secdeye koyabilirsek; tevhid bayrağını sonsuzluğun bağrına asabiliriz. Micingirt

Alkışperestler, alkışla yaşar alkışla gömülürler. Micingirt

Sahte dostlar kara böcek gibidirler, ışığı yakınca açıkta kalırlar.Micingirt

Helâlle beslenen bedenlerin ruh sağlığıdır güzel âhlak . Micingirt

O kadar yalnızım ki, milyonlarca. Micingirt

Yükseklik “biz”de buluşanlarındır;bütün alçaklıkların temelinde “ben” vardır. Micingirt

Şuûr trajedi, fikirler kâbus,vicdanlar sebil ,ümitsizlik mi hâşâ! Micingirt

Yüzsüz insan yok,çok yüzlü insanlar var. Micingirt

Her ölüm fâniliğin tapu senetidir, akledenlere.Micingirt

İsmin madem Ömer, tüm kavgaların adil olsun; gölgesiz, çözülmeden.Micingirt

Gerçek temizlik, tevhid mihmandarlığında nifâk merkezlerini süpürmektir. Micingirt

Kimse tabutu sevmez, herkes girer içine .Micingirt

Kahır sakinlerini, ahır sakinleri anlayamaz, irfân gerek. Micingirt

Sonsuzluk için muhatap alan; sonsuzluğun sahibine,sonsuz şükürler olsun.Micingirt

Buğz edemeyecek güçteyse ferâsetiniz , vicdanlarınız onkolojik tedaviye alınmalı , âcilen. Micingirt

Ene fışkırtan şâirler, bebek doğuran lağımlar, bir gecelik yosmalar,fetva tüccarları ve paryalar.Micingirt

Dost ,kızdırdığınızda takındığı davranışlarının toplamıdır. Micingirt

Birileri sizi insani değerlerden uzaklaştırabiliyorsa; istikâmetiniz yok, yönsüzsünüz. Micingirt

Takdir edilmek için harcayan, tekdir edilerek harcanır. Micingirt

Cizre gibi gözlerin, Habur çayı ellerin ve sen rengarenk gökkuşağı duruşlu kadife entarili Binevş ; bakışların hira, tebessümün üçüncü cadde. Anam gibi Anadolu , kızım gibi iffet kokuyorsun Silopili Binevş . Kalemim yettikçe kardeşliğimizi kem gözlere inat sonsuzluğa uzanan ahengin ritmiyle hep yazacağım, biz yazacağım bir yazacağım ve ”biz”de kalacağız . Micingirt

Âşk secdeyle gelir,huşuyla taçlanır.Micingirt

Haset alçak adamların hasleti ve emperyalist ahlaktır. Micingirt

Küçük adamlar büyük konuşur. Micingirt

İnsanları istikametindeki samimiyeti kadar sevin. Micingirt

Tedbirsiz tevekkül gaflettir.Micingirt

Madem sünnet,canıma minnet.Micingirt

Dürüstlük hiçlik neşidesi,çokluk üretmez. Micingirt

Hayat ağlamayla başlar, ağlatarak biter. Şehâdet en güzeli. Micingirt

Kıyamı para olanın, secdesi kara olur. Micingirt

Ahmaklarla tartışmak, ahmaklıktır. Micingirt

Vicdanı olmayanın secdesi olmaz. Micingirt

Riyâlar doğum yapacak acının en pahalısından; riyâlara değil arsızlıklara yorgunum.Micingirt

Vicdani umursamazlık, cehâletin müşahhas göstergesidir. Micingirt

Yalan sigara gibidir,dudakta başlar cilde sirayet eder. Micingirt
Bazılarının yüzü kuraktır. Micingirt

Hayat hasattan iberettir,ifsattan değil.Micingirt

İstikâmet lâfzını ağızda pelesenk edip; haddi aşanlara yuh olsun. Micingirt

Lâfı şirâzesinden düşürenler, düşer çukurlaşırlar . Micingirt

İstişârenin gücüne enaniyete terkedenler, kaybeder. Micingirt

Adam olmak için bir şey gerekmiyor; adam ol yeter. Micingirt

Bâzen yufka yerine taş olmasını çok isterdim yüreğimin .Micingirt

Allah düşmanlarıyla, ahlak düşkünlerinin piri paradır.Micingirt

Avutucu şatafatlardan gerçeğe uyanış,kurtuluştur seher. Micingirt

Huzurevleri'nin kapısına kilit vurabilenler; medeniyetten bahsedebilir.Micingirt

Ne kadar teknolojik küstahlık yapılırsa yapılsın ; zaferler için Mehmetçik gerek. Micingirt

Dindarlar da ikiye ayrılır; dindarlar ve dini darlar. Micingirt

İman ve ihlâs ahlaksız bedenleri terk eder. Micingirt

Kârı dünya olanın dünyası ziyandır. Micingirt

Gülüşlerinizi ıslatın tebessümler yeşersin. Micingirt

Dedikoducular şeytanın insan yüzü. Micingirt

Toprak olabilmek toprak olmadan; bu mümkün. Micingirt

Sevgi vefa nezaket sadakat ve emanette hoyrat mümin; şeytanın maskarası insanlığın yüz karasıdır. Micingirt

Cuma namazlarındaki istikameti vicdanlara da sirayet ettir Allah’ım. Micingirt

İnek sağan prof teyzeler olmadığı müddetçe hayvancılık yücelmez. Micingirt

Seyir velide makam; valide namussuzluktur. Micingirt

Mevsim bukalemun, sözcükler yetmiyor . Micingirt

Sabır nihayetsiz çağrıdır. Micingirt

Nefsi terbiye edemeyenlerin nefs-i müdafaadan behsetmesi küstahlıktır. Micingirt

Anlamsız şiirlerle soysuzları yazıyor,
susarak konuşuyorum. Micingirt

Ahlak akademileri, irfân fakülteleri gerek üniversitelere, acilen Micingirt

Unutulmaz ikili,vicdansız secdeliler ve secdesiz vicdanlılar. Micingirt

Erdemli insanlar irâdelerini yalana kaptırmazlar. Micingirt

Yüzü kızarabilenlerin samimiyeti, sâmimi olur. Micingirt

İnsan yürekten ibarettir. Micingirt

Ellerini alkışa alıştıranların beyne ihtiyacı yoktur. Micingirt

Boynu bükükler sokağında başı dik gezmek, nefsin azgınlığıdır. Micingirt

Ayet hadis dem vurup mukaddesatları çiğnemek; ahlak fukaralığı materyalizmin uşaklığıdır . Micingirt

Yüreğe dokunabilenler,yalnızdırlar. Micingirt

Her şeye gülenlerin,hiçbir şeyine gülmeyin. Micingirt

Eşeklik sokağa sirayet ederse; sıpaya ve sopaya gerek yok. Micingirt

Yalancıdan öğüt alınmaz. Micingirt

Nankörlüklük kibrin mahsulüdür. Micingirt

Yalan ne alçakça huy, ne şeytanca şey . Micingirt

Yeşillik domuzları bir müddet saklayabilir. Micingirt

... seheri hüznün secdelerini secde serinliğini, duâlı öpücüklerle
aklet aşkın diğer adını. Micingirt

Akillere değil, muttakilere. Micingirt

Ahlakın kadar imanlı,imanın kadar vatanseversin.Micingirt

“Terörün dini ırkı yok” sözüne itirazım var; terörün dini ve ırkı Yahudi’dir. Micingirt

Binalar yükseldikçe;vicdanlar alçaldı.Micingirt

Kibir izzet kaybıdır. Micingirt

İyi hitap lezzet, iyi olmak izzettir; lezzet fâni izzet bâki . Micingirt

“Komşusu açken tok yatan bizden değildir!” sözünü hafife alıp; kardeşlik hukukunu unutup vicdanı pespaye edenlerin, berat beklentileri küstahlıktan öteye geçemez.Micingtirt

Sıdk, kulun irfân büyüklüğü amel ve itikadının göstegesidir . Micingirt

Secdelere huşu ve huzur öpücüğü kondurdur seherler. Micingirt

Vicdanı olmayanın secdesi olmaz. Micingirt

Yalan münafıklığın saltanatıdır. Micingirt

İnsanlar iki yöne koşan huzur avcılarıdır; pusulası muhkemler kazanır. Micingirt

O kadar körsün ki... Micingirt

Birilerini s/övmekle kemâle eremeyiz . Erdem haysiyet istikâmet tefekkür ve gayretle akledenlerden olabiliriz, gayrisi şapşallıktır !Micingirt

Akledebilenler ebedileşir, hülasa insan kalır . Micingirt

“Terörün dini ırkı yok” sözü çürümüştür; terörün dini ve ırkı İsrail’dir. Micingirt

Düşünmeye de ihtiyacımız var, peki nerede hangi vakit. Micingirt

Kârı dünya olanın dünyası ziyandır. Micingirt

Kuşu ölen çocuğa taziyeye giden peygamberin, çocukları öldüren ümmeti;sizin için de yaşasın cehennem! Micingirt

İdeolojiniz sizi insani değerlerden uzaklaştırıyorsa istikameti bozuk. Micingirt

Şatavat, vicdan kavramını kirletmiştir. Micingirt

Keşişlere çarpa çarpa yaşıyoruz,hikmetten suâl mi hâşa.Micingirt

İyiler gittiler biz kalakaldık.Micingirt

Kardeşlik haysiyetli adamların işi ve müminin izzetidir;vicdan fukaraları anlayamaz.Micingirt

Hakikate hürmetiniz azalırsa, zâilliğiniz artar. Micingirt

Haysiyetli öfkeler biriktiriyorum bileyerek, öf demeden ferasetle.Micingirt

Herkes bir gün ölecek; yalancılar birkaç kez. Micingrt

Yağmurlar azaldıkça çamur çoğaldı. Micingirt

Sâmimiyet sıdk kuşanıp; takvayla koşar. Micingirt

Düşünüp zülfüyâre dokunabilenler, maskesiz müteffekirledir.Micingirt

İçinde salih amel olmayan kâr, hakikati gasptır. Micingirt

Erdem, şöhret ve paraperestleri hazzetmez. Micingirt

Hiçbir güç ahlak kadar tesirli, sıdk kadar âsil merhamet kadar haysiyetli olamaz. Micingirt

Yalnızlığıma haset bulaştırmayın, çokluğun uşakları. Micingirt

Utanmazlığınıza tebessüm ettim;brütüsler. Micingirt

Kibir kepazeliklerin kudurmuşluğu;ruhun hakikatsiz çırpınışıdır . Micingirt

Herşeyiniz teneke parçası. Rüzgâr durunca gürültünüz kesilecek .Micingirt

Yalan bolluğu, akl-ı selimin iflasıdır.Micingirt

Arsızlara edeb,anlatmaya takat lâzım. Micingirt

İyiliklere geçit olmaktan daha önemlidir, kötülüklere set yapmak. Micingirt

Beyin entitünüzün hasadı kadardır kalbinizin yansıması.Micingirt

Seccadeden ziyâde, siyaseti baş-ladık.Micingirt

“Her doğruyu her yerde konuşma” ifadesini ağızlara pelesenk edip hakkı öteleme “dilsiz şeytan “ ünvanına mazhariyettir . Micingirt

Son zamanlarda sağlığında ismini bilmedikleri ünlü kişilikleri asker arkadaşıymış muamelesi yapıp ahkâm kesen ölü seviciler güruhu oluştu; yeter dalkavuk, yalakalık figüranlığı lütfen... Oturun bir nefs muhasebesi yapın,fikir fahişeliğinin lüzumu yok, utanın diyende yok! Micingirt

Ağlamamız utanmamız kahrolmamız gerek, birazcık zerre kadar adamlığımız kaldıysa... Artık bir komşumuzun torununa tebessüm, bir çocuğu sevmek şefkatle öpmek cesaret ister bu ülkede! Başaranlara yazıklar olsun! Micingirt

Böbürlenmeyi erdem zannedenler böğürürler. Micingirt

Câhilin nasihatı sabrın kabiliyetindedir.Micingirt

Ey benzersiz mahlukat yığınları; duyarsızlığın kefareti yok ve mezara sığmayacaksınız.Micingirt

Ülker’e kızıp halk söğüşleyen şapşallar ne ara bu kadar çok türedi. Micingirt

Cibilliyetsiz şatafatlardan kaçış; seherin rahmet avuçlarına kendini atmaktır sabah namazı.Micingirt

Emperyalizme gürz atıp;emperyal yaşayanlar, secdeleriniz mübârek olâ.Micingirt

Hakkı atlayıp ibadetten dem vuranlar, ibadetin hakkını gasp edenlerdir . Micingirt

Erdem az bulunur, geç anlaşılır. Micingirt

Yığınların aynı yöne koşması, hakikati ispata yetmez.Micingirt

Sevgi yaşasaydı çocuklar ölmezdi, sevgi öldü çocuklarda . Micingirt

Yalakaların öz sermayesi dalkavukluktur.Micingirt

Nefret değerli şeydir; namussuzlar için israf etmeyin . Micingirt

Ahlak kurallarını profesyonelce yaşamanın adıdır samimiyet. Micingirt

Bir yer arıyorum gösterişten uzak, mutluluktan ziyâde. Micingirt

Mahremine tebessümü esirgeyip; yuvayı üşüten şöhret müptelası hanımların kültürel etkinlik safsatasıyla popüler konuklarla sarmaş dolaş çirkinliklerini resmetmeleri edebiyatın edepsizliğe kurbanı, boyalı kokuşmuşluğumuzun pâyeli fıçısı ve cehâlet mezesidir. Micingirt

Bir yağmur başlasa vicdan yeşerten,çöl kokulu.Micingirt

Çok severim hataları unutmayı ,yalancıları âsla. Micingirt

Fâiz yiyeni mahv, câiz göreni münkir eder . Micingirt

Yalancılar söz bırakmazlar.Micingirt

"Ülkemin yanındayım" abes bir ifâde liberal bir tabir soğuk bir cümle. Namustur ülke, vatandır anavatandır haysiyettir imândır âşktır vesselâm. Micingirt

Haset alçak adamların hasleti ve emperyalist ahlaktır. Micingirt

Lisânını ifsatlayan alçaklara; selâmsız bir mersi gönderin . Micingirt

Haset hastalıktır, kalbi cerrah gerektiren hastalık. Micingirt

Dolar yükseldikçe Trumpgiller alçaklaşıyor, siyonizm çukurdur. Micingirt

Hâl ile söz söyleyen lisâna hasret kaldık. Micingirt

Sevmek su gibi birşey, serinletir yeşertir; bazende boğar. Micingirt

Tarafımız Kur’an ve Peygamber olmalıdır, gayrisi ahmaklıktır . Micingirt

Yalanı azaltmak insanlığı çoğaltmaktır. Micingirt

Anladım ki hepsi samimi çoğu sahtekâr. Micingirt

Korkaklar ahlaksızların bastonudur. Micingirt
Empati zaruri bir hakikat meselesidir. Micingirt

Ölçüsüz özgürlük nefse tutsaklıktır. Micingirt

Yalan öyle çirkin ki, dolardan da çirkin. Micingirt

‪Ağlayanla ağlamak güzel ahlaktır. Micingirt ‬

Tellali sükunete davet etmek ahmaklıktır. Micingirt

Vatan sevgisi imandan süzülen âşktır. Micingirt

İftira bir terör eylemidir ve müsebbipler militandır. Micingirt

Kardeşlik şuurunu perestişlemedikçe; safların çokluğu çok işe yaramaz.Micingirt

Kalp noktacık darbelerle büyük lâflar söyletir. Micingirt

Dil düşünmenin bineğidir, ufkunuz bineğin gücü kadardır. Micingirt

Değerlerden hiçbiri edep kadar değerli değildir. Micingirt

İftira âh yalan, soysuzluğun çomarlaşmış pragmatizmi ve gayya nişanesidir . Micingirt

Domuz eti yemeyip; kardeş eti yiyen domuzları çoğalttık. Micingirt

İnsan,zamanı bedenin t/arzına değil; ruh dünyasının gerçekliğine gayretliyebilenlerin adına denir. Micingirt

Kişilik fukaralığıdır, çok kişilik. Micingirt

Kalbi olanların hıçkırığı olur, sekinet içeren. Micingirt

Sevenler benzeşir, sevdalar dönek dünya yuvarlak. Micingirt

İrfân aklettirir, tevâzu yüceltir. Micingirt

Dürüstlük, cesaretin kaldıracıdır. Micingirt

İnsan olmak asalet, mü’min olmak ahlak gerektirir. Micingirt

Şiir herşey değil ancak; çok şeydir şiir. Micingirt

Ucuz insan yok, alçaklar enflasyonu var. Micingirt

Özgül ağırlığın hakikata katkısı yoktur. Micingirt

Suskunluk üzüntüye uğrayanların sığınağıdır . Micingirt

Utanmak çok pahalandı. Micingirt

Yalan çoğaldıkça kanser artıyor, lafzın tesiri. Micingirt

Kalkın ayağa, imtihandayız.Micingirt

‪İrfân haddini bilmektir. Micingirt ‬

Sabır imazlumun ateş gücüdür. Micingirt

Ahlakı mezara öteleyen dava adamları, davanız mübârek olâ. Micingirt

Şeytanı taşlayıp; benzerlerini alkışlayacak kadar hadiselere vakıfız. Micingirt

Meşru şiir ruhtur, ruh ölmez; hasbî haykırış hakikatli tebessümlerdir şiir. Micingirt

Kalbim temiz diyenlerin dudakları kir, istikametleri çapraşık. Micingirt

Ciğerleri patlatacak kadar yalancı, ciğeri beşpara etmeyenler. Micingirt

Hüzün öldürür azar azar, güzel öldürür güzel insanları.Micingirt

Şiir adına şöhretin çirkin karanlığına edebin terki, şuurun çarmığıdır. Micingirt

Hiç birşey değilsiniz, kalbiniz buğz edemiyorsa . Micingirt

Empati, erdem ve hakikat meselesidir. Micingirt

Bazı insanlar tezek gibidir, sulandıkça aslına dönerler. Micingirt

Mümin, gözü ayağa, gönlü Allah'a doğrultan sabitkadem insalara denir.Micingirt

Tefekküre muhâlif imgeler, nanköre vasıta şiire ihânettir. Micingirt

Şiir hakikati aksettirmiyorsa, pahası ağır olur.Micingirt

Keşkeyi küçümseyip, tevbesiz ölmek ne acı. Micingirt

Şiir, basitliğin tepesini ezip gerçek leyla kavramını en iyi ifade edebilen, gizemli kelimeler topluluğudur. Micingirt

Hayat aşkla kurulur sevgiyle var sıdkla yâr olur, şefkatle taçlandırılır. Micingirt

Korkaklar hodgam ve şüphecidirler, gücü silahtan alırlar. Micingirt

Şaşarım cumayı unutanlara. Micingirt

Trajediler, emperyal batının kadeh kahkahalarıyla, başsız İslam coğrafyasının bahaneci dirayetsiz ve din-ayetsiz kralcıklarıyla arşı titretiyor ve kader ülkemizi imtihan ediyor. Micingirt

Gördüğünü görenler,kördürler. Micingirt

Tefekkürü ebedîleştirenlerin sükûtları hâl, vızıltıları bal olur.Micingirt

Dürüstlük ilimdir zekasızlar kavrayamaz. Micingirt

Sâmimi duâ, gayret tefekkür ve tevekküldür. Micingirt

Sermayesi nifâk olanın şirketi küfürdür. Micingirt

Dilin haysiyeti, hakkı müdafaada ifadelerini kılıç gibi indirmesidir menfaatperestlerin suratına. Micingirt

Fedakarlığı dürüstlüğü hücrelerinde hissetmiş; davası tevhid olan hastlerin özetidir vatan sevgisi. Micingirt

Desiselere rağmen, kırk kişi olmamıza az kaldı. Micingirt

Siyonizmin karşısında duranlarla, bebekleri vuranların savaşı dirliş sancılarıdır. Micingirt

Hayretinin tesiri aradığına götürebildiği kadardır. Micingirt

Unutmak gözlerde su taşımaktır. Micingirt

Üzülemeyenlerin gülme ritimleri yalancıdır. Micingirt

Duru ve sâf her söz bir şiir damlasıdır.Micingirt

Vurgunluklar, fırtınalı bereketli lodosların teşhiridir. Micingirt

Mihenge vurulmayan kaygısız şiir; dilin zihnin ve ruh dizgininin koptuğunun göstergesi hatta iflasıdır.Micingirt

İrâdesini Noel yapraklarına kaptıran şatafat köleleri... Micingirt

Tebessüm temiz yüzlü insanlarda güneş gibidir.Micingirt

Duru yürekler sâmimiyetle süregidenlerdir. Micingirt

Tebessüm suikastçılarını Allah'a arz edin. Micingirt

Din âyet ve hayattır. Micingirt

Erdem âyetin ve hayatın yaşam sertifikasıdır.Micingirt

Edepsiz dindarlık küfre tarafgirliktir! Micingirt

Tevazu resmi çizenlerden uzaklaş,çizgiler aldatır. Micingirt

Feraset fukaraları,rahata köle ideolojilerin fıtrattan savruk slogan borazancılarıdır .Micingirt

Aydın kılıklı akbabalar, mukaddesata nefsanilik sıçratıyor. Micingirt

Hakikat duyuları keçeleşmiş zerzevat fitne mayalıyor. Micingirt

Ülkemin tebessümlerine diş gıcırtıdan sırtlanlar pusuda vesselam. Micingirt

Bir yolculuk lâzım bize,aması olmayan bir yolculuk ! Micingirt

Sensizliğin tutunabileceği tek tarafı tahammülüm,ayrılığın gel yanıma der gibi sen tattırdın bana secdenin büyüklüğünü efendim. Micingirt

Urfa gibi peygamber kokuyorsun,alnından öpüyorum aklıma düştükçe.Micingirt

Caddeler tırpan sesi, duraklara ot yığıyoruz, hayvanatı çoğalttık. Micingirt

Câhiller slogan, ârifler sükûnet korkaklar silahperestirler. Micingirt

Hayal kırıklığı insan kırıntılarından kalan cüruflardır. Micingirt

İhsan insandır, oysa ki Siyonlar sömürüyor.Micingirt

Maskeler ayrı yüzlere aynı şeyleri söyletmiştir. Micingirt

Alçaklara alçak-gönüllülük,alçaklıktır. Micingirt

Kısa kısa susuyorum, mukâddesat uğruna. Micingirt

Murdoch’un metresleri ve siyon öpüşlerine ruhunu satanların aşkları mevt.Micingirt

Ben buruşturup uykuları doldururken boşluklara, gözkapaklarım "keşke"lerde. Micingirt

Zevkperest kahkahalar, çöküşlerin gözyaşlarıdır Micingirt

Yalancının yol işareti, vaktin direksiyona tez çarpar. Micingirt

İmlâ kurallı anlamsız mısralara rastlayınca, beton binaları alkışlıyorum. Micingirt

Mukaddesat telaffuz edilince, kalbimi kâlimle savuşturuyoruum. Micingirt

Herkes ağlayabilseydi, kimse ağlamazdı. Micingirt

Doğrunun görünmez gücü vardır, dövüşmeden kazanır. Micingirt

Şiirlerim serin özgür taasupsuz.Micingirt

"Ölüm sessizliği" yalan, ölüm çığlıkları emzirir.Micingirt

Övünmek akıl işi değil, fikredip gem vurmak gerek. Micingirt

Yalan söyleyene yalaka lazım. Micingirt

Gerçek bahtiyarlık gerçeğin hamalı olabilmektir. Micingirt

İstikbâli malayani şeylere feda etmek ne acı. Micingirt

Lâfı şirâzesinden düşürenler,düşerler. Micingirt

Vücudu teşhir, iffeti başörtme hoyratlığına dönüştüren modernizmin giyinik kuklaları ciddiyet lütfen! Micingirt

Ölüm de ölür, kalp yoksa göremezsiniz. Micingirt

Şiirlerinizi irfânlayamazsanız, kafiye ishaline düşersiniz. Micingirt

Çıngıraklı beyinler çöl arıyorlar, nafile. Micingirt

Secdeleri kanatırcasına birlik olmak lâzım, mazeretin karşılığı yok. Micingirt

Ferâset, sâmimiyet ve tevekkülün toplamı, sırf tahsille olsaydı şuursuz diplomalılar hükümranlığı hakikati boğazlamazdı. Micingirt

İsmim Ömer olabilir, bütün mesele adil olabilmektir. Micingirt

Sebepler, balın kimyasını arıda gizler. Micingirt

Bursa gibiyim göbek bağımdan Osmanlı şuuraltım ve Ömer' siz müesseselere lânet olsun! Micingirt

Tesettür tereddütsüz iffet kuşanıp; güzelliğini saklamaktır nefsin gladyatörlerinden. Gösteriş budalalığı, şımarıklığın lüzumu yok. Micingirt

Yalan şirk şeylere kementtir.Micingirt

Görgüsüzlüğü medeni cesaret göstermek; arsızlıktır zevzekliktir. Micingirt

Riyakâr ibâdet musibettir.Micingirt

Mısralar soğuk, zerrelerimce hissediyorum geveze kavramları ve yüzlerde kir gayya çağrışımı. Micingirt

Nefret hodbin tiryakiliği, nefret ettikçe nefretleşiyor. Micingirt

Milli kazançlarımızı şahsi emelleri için kullanan şöhret müptelası heyulalar,zavallısınız. Micingirt

Korkakların silahı, haysiyet engizisyondur. Micingirt

Çok şeyleri mısralara,mısraları da yazdırana havale ediyorum. Micingirt

Lâflar mayınlı tarla, yürek kanatıyor gâvura figüranlıktır bu. Micingirt

Samimiyet göz kamaştırır, körler göremez. Micingirt

Gerçek dost diye bir şey yok, cesur insanlar var ferâseti, cesaretli ve Hamza gönüllü. Micingirt

Hâkikat riyâkarları bozguna uğratır ve ebediyetsizlik çöplüğe süpürür. Micingirt

Ezân secdenin hafızası, depremden kaçar gibi secdeye koşun.Micingirt

Mübalağasız tebessümler hayal kırıklıklarına şefkat esintisi. Micingirt

Kalp noktacık darbelerle büyük lâflar söyletir. Micingirt

İnsanlık için yaşayanların tiryakiliği erdemdir. Micingirt

Büyüdükçe küçülen bebeklere nine diyoruz. Micingirt

Öteyi hatırlayı kendinize saygılı davranın, gürültü korolarından uzak durun. Micingirt

Derin beyinler, zihin kapılarını kulluğa açar. Micingirt

Birliğimizi kardeşliğimizi tesisi için nifak kahkahalarını tevhit susturucusuyla susturmak gerek.Micingirt

Fikri nefse terkedenler; ene uçurumlarında koşturanlar, kaypak kulelerden çıplak kayalıklara çarpışmış şarap güveçleri gibidirler. Micingirt

Hürmetlerimin değersizleştirilmesine tahammülüm kalmadı. Micingirt

Hüznü peygamberimden seviyorum, hüzünlendikçe özgürlüğüm artıyor. Micingirt

Ölçüsüz kahkahanın hammaddesi arsızlıktır. Micingirt

Kalpler kalınlaştıkça kalıp ihânete uğradı, fikriyat şarap sandığı. Micingirt

Küçümseyen insanları küçümsemek büyüklüktür ve tavrın izzetidir.Micingirt

Alkışla yaşayanlar alkışla ölür. Micingirt

Soylu şahsiyetlerin ırkı yoktur. Micingirt

Midesini beyniyle takas edenler, hakikati yazamazlar. Micingirt

Bir "z" âlimi zâlim, ârifi zârif yapar.Micingirt

Fikirsiz kalabalıklar kayıtsız yalnızlardır. Micingirt

Vatanperverliğin lisânı yok, hâl işi. Micingirt

Ölümlü dünya sözünü ağzına pelesenk edip; ölmeyecekmiş gibi yaşayanlar, hakikat namına acı bir tebessümsünüz. Micingirt

Perşembe yüreklere sızan duvaklı gelin , en çok cumaya yakışıyor. Micingirt

Modern hayat ölülerin kahkahasıdır,dirileri güldüremez. Micingirt

Kalp faziletli kavgaları sever, didişmeyi değil. Micingirt

İhtiyarın oynaması dalaletin dansıdır. Micingirt

Erdem ihsan sermayesidir, insanlar taşıyabilirler. Micingirt

Fıtratı terk eden neyi terk etmez ki. Micingirt

Anladım ki; sâmimiyetleri kalem yazamıyor, yürek işi. Micingirt

Zihnim kumlar gibi, kanatlanıyor suyu rüzgârı görünce.Micingirt

Şuur damağa düşerse, o zaman bâhtiyarsın.Micingirt

Düşünmek irfân ister, irfân ferâset.Micingirt

Kibirli binalar riyakâr medeniyet kalpsiz şehirler.Micingirt

Ondört asırdır "kırk" kişi olamadık. Micingirt

Duyarsız adamlar ayarsız adamlardır.Micingirt

Gülümseyin fakat gülümser gibi yapmayınız.Micingirt

Dalkavuklar istikamet-bozar. Micingirt

Şiir yazmak muhabbettir gözyaşıdır parıltıdır ve belki de gülümsemek husumete. Micingirt

Tevazu erdem,enaniyet küstahlıktır. Micingirt

Kardeşliğin manivelası tevhit feraset seyir ve nifâk merkezlerini siyon mezarlığına süpürmek. Micingirt

İnsanlar ikiye ayrılır; nacesette olanlar ve necasette olanlar.Micingirt

Mâhreme umursamazlık, cehâletin müşahhas göstergesidir. Micingirt

Tevhidi sol piyonu bol, vatana Nasır İsrail'e esir,başına Sisi ismine Mısır denir. Micingirt

Sağlıklı beyinler ben'i bilir. Micingirt

Model insan fıtrat ehline denir. Micingirt

Ne zaman markayı unutup erdemi hatırlayabilirsek, o zaman özgürüz. Micingirt

Sükûtun sesi gür çıkar. Micingirt

Eskiden yalan söyleyen insanlara rastlanırdı, şimdi doğru söyleyenlere.Micingirt

Terörün harcında mutlak dinsizlik vardır ve bazıları dini maske yapar, aksini iddia etmek küstahlıktır. Micingirt

Basının maskaralığı,burjuvanın sevinci şehitlerimiz yetimlerimiz ve yerli bizanslılar mecûsi züppeleri fare gibi lağımlarınıza kaçmanızda sizi gerçeğin pençesinden kurtaramayacak.Micingirt

Hoş söz bir uygarlıktır,izâh soykırımı yapmayalım.Micingirt

Bazılarının kıbleleri çok, istikamet yoktur. Micingirt

İnsanlar muhabbetten ziyade espri kisvesi altında başkalarını çekiştirip alay konusu eden kişilere itibar ediyorlar.Erdem mahzun ve kimsesiz. Micingirt

Kibirli adamlara gülümseyerek bakın; gülümsemeyin.Micingirt

Dâva adamı olmadan önce adam ol, itikat ve amel lütfen! Micingirt

Şâirin cibilliyeti sözcükleri altındadır. Micingirt

Şehâdet ölümsüzlüğün şiiridir. Micingirt

Sükût sessiz melodi,dinledikçe dinlendirir.Micingirt

Kahramanlığın ikbali, vatan sevgisine bağlıdır. Micingirt

... bazılarını zor durumda bırakmak istemem ancak; ahlak ciddi iştir. Micingirt

Pişmanlık erdem,tevbe teslimiyetin zirvesidir. Micingirt

İpini sıkıca tutabilenler ancak aşkın secdesine gözyaşı dökebilirler.Micingirt

Aidiyet duygusu, ait olduğumuz yerle bir anlam ifâde edebilir ve biz o yerin adına Liva-ül Hamd diyoruz.Micingirt

Bin dört yüz senedir kırk kişi olamadık.Micingirt

Övgünün izzeti övülene bağlıdır, krala övgü uşak ve dalkavukluk mesleği.Micingirt

Mesele alınlarımızı değil,yüreklerimizi secdeye koyabilmek . Micingirt

Özlü ifadeler güzeldir, gösteriş yoksa. Micingirt

Erdem “biz”de buluşanların;alçaklıkların temelinde “ben” vardır. Micingirt

İfâdeleriniz bebek gibi olsun, samimi mâsum ve duru. Micingirt

Vatanperverlik haysiyetli adamların işi ,zillette yüzenler anlayamaz.Micingirt

Düşememek, düşmekten iyi değildir.Micingirt

Bana sonsuzluğu anlat; ama nihâyet çırpıtma.Micingirt

Namazdan daha ciddi iş ne ola ki.Micingirt

Pirinç tarlasında hurma yetişmez; ısrar zihin eksikliğinin dışa vurumudur.Micingirt

Urfa'da lezzetlerden ziyade,Urfa'yı yaşamak .Micingirt

Öleceğiz madem,ölmek lazım.Micingirt

İsmim Ömer olabilir,adil olup olamamakta bütün mesele.Micingirt

Kalp ve kalıp ; kalbim temiz diyenler , kalbi temiz olanlar.Micingirt

Yazdıkça öğreniyor, öğrendikçe berraklaşıyor; cahilliğimi daha net görüyorum. Micingirt

Siyon sözcükleri geçtiği zaman çok şeyler aklıma geliyor; dramatik birçok şey. Micingirt

Şâyet en güzeli arıyorsan; cennetliğin kuşan O günü bekle. Micingirt

Büyük insanlar mühim işler nispetinde zihinsel akisler bırakmış yerküreye.Oysaki büyük şâirler küçük duygusal metinlerle bile asırlara emsâlsiz latif düşünceler bırakarak ölümsüzlük levhasında hesap gününü beklerler.Micingirt

İnsan sevdiğinin sevdiğini sevmese de sever. Micingirt

“İnananlar kardeştir” kuşkusuz , habil'lleri düşününce vesselam. Micingirt

Hırsız gibiyim bu günler, arsız dudaklardan dökülen zaman hırsızı. Micingirt

İltifat cazibeleri haysiyeti çarmıha sürüklüyor,çirkinlikler kamyon kamyon, husumet kalabalıkları yalıyor ve ben toprak kokan yerler arıyorum, avuçlarım ateş dolu.Micingirt

Çok lâf, sözün özünü tüketir.Micingirt

Vatanseverlik derin şuur ve mukaddes kelimedir, sığ irfansız ideolojilerde anlaşılamaz. Micingirt

Vuslatı flörte reva görenler, aşkın kemâline erişeyemenler.Micingirt

Bölücülüğe cüret cesaret değil, irâdenin ipe sürüklenmesidir. Micingirt

Aynası olamadığınız kişilerin, mihmânıda olmayınız. Micingirt

Aile mutluluğu, fıtrat yolculuğudur. Micingirt

Asaleti asabiyete, şefkati zâlime, hürmeti arsıza, sadakati nanköre hikmeti cahile terk etmek; ferasetin tufanıdır. Micingirt

Aldatmak büyük yetenektirtir,ademi tevbeye Şeytanı Cehenneme götürecek kadar büyük. Micingirt

Gıybet iftira yalan, bu üçlü lafızlara ölü eti salgılar. Micingirt

Sünnete muhalefet, sahabe efendilerimize lâfeden soysuzlara kardeş demiyoruz biz . Micingirt

Yürekli ve erdemli insan kıtlığı , kıtlıkların dehşetlisidir.Micingirt

Sıdk, kulun irfân büyüklüğü amel ve itikadının göstegesidir . Micingirt

Vatanseverlik derin şuur ve mukaddes kelimedir, sığ irfansız ideolojilerin uşakları anlayamaz... Micingirt

Avrupalı için nifâk meziyet, sömürü sanattır.Micingirt

Temizlik iki çeşittir beden ve kalp.Benim kalbim temiz diyen hükümran bir kesim var ki bunların ruh iklimi manastıra benzer,bir tek günah çıkarma papazları eksik.Micingirt

Hodgam zihinlerde ferâset aranmaz.Micingirt

Her ölüm fâniliğin tapu senetidir.Micingirt

Din ve dilden uzak şiirler, dinsiz ve dilsizdir. Micingirt

Hesapsız ve edepsiz ramazan eğlenceleri,terâvih namazlarına ve mânevi iklime indirilen darbedir. Micingirt

Tevâzu alçak-gönüllü olmaktan ziyâde aczini bilmektir. Micingirt

İskoç geyik tazısı aydınların bazısı. Micingirt

Biz gerçekte hiçbir şey değiliz; hiç olup bir şey olalım. Micingirt

İlah diyor, ilâhi adalet den bihaber!

Hüzün arıyorum gösterişten uzak, mutluluktan ziyâde. Micingirt

Erdem ben'i bilenin, gurur ve kibir küstahındır. Micingirt

Paraperestleri önemsemeyin, sahte bir gülücük bırakın yeter. Micingirt

Koşturanlar, hoş duranlardan hoş dururlar.Micingirt

En büyük zafer, nefes dudaklarına indirilirken, gözkapaklarına tevhidi okutabilmektir. Micingirt

Şâirler duygusuz düşünemezler, ölüm gibi bir şey. Micingirt

Davası olmayanın devası olmaz.Micingirt

Ne iş yaparsanız âşkla yapın, âşkla yapın ki; gören herkes leylâ olsun.Micingirt

Keşiş İsa dinler mi din'lemez, din yok keşiş var.Micingirt

Derdi olmayanın neyi var ki. Micingirt

Kibirli adamların egoları çakıl taş gibi; yürürken ayaklarımı tırmalıyor rahatlıyorum. Micingirt

"Esselatu hayrun minen nevm"
Seherin gizemli derinliği ezan sesi ve zihni zemzemleyen duygular.Micingirt

Tasasız yığınları düşündükçe şaşıyorum ve üşüyorum. Micingirt

2015 Ayvalık

Sahilin avutucu şatafatından seherin rahmet avuçlarına kendini atmak ve birazdan güneş Cennet Tepesi'ne vurunca sürü psikolojisi ile sahillerde sahte inşirâh ve iç çekişlerim.. Şeytan Sofrası, Cunda Adası ve ilk Boğaz Köprüsü üzerinden telaşlı manasız ve gayesizce koşturmacalar...Gözlerim umutsuzluğa yelken açsa da; karmaşık duygulardan sıyrılıp hüznün buğusuyla cürümlere çarpa çarpa tevhidin berraklığıyla hastalıklı fikirleri,tefekkürdeki karmaşıklıkları bitiriveriyor,hikmetten suâl mi hâşa... 04:30 - 31 Mayıs 2015 Ayvalık.. Micingirt

Tutkulara âşk demek yosmaların ürünü.Micingirt

Tevazu,tefekkürün memesi ve varlık sofrasının eşsiz ziynetidir. Micingirt

Şöhret rozetlerinde istikbâl görünmez; istikbali göremeyen istiklali arar. Micingirt

Pkk/pyd- deaş ve türevleri siyonistlerin emrinde, kendini bir davaya vermiş zannettirilen ,kıstassız acımasız yığınlar hâline getirilen vatanı için gözünü kırpmadan ihanetler yapabilen sömürgeci odakların cinnet sofralarının iğrenç mezeleridir. Micingirt

Mesele demokrasiden ziyade vatan müdafaasıdır .Micingirt

Onbeş temmuz "Muhammedün Resûlullâh" diyenlerle, diyemeyenlerin savaşıydı. Micingirt

Asalet, feraset ve cesaret kadardır. Micingirt

İsmim Ömer olabilir, adil olabilmektir bütün mesele. Micingirt

Zulme rıza insanlık suçudur. Micingirt

Gülümsemek, kahkahaya atılan eşsiz tokattır.Micingirt

O gün keşke dememek için, bu gün keşke de.Micingirt

Yalaka insanları yalağa bırakıp; alâkadar olmayanız.Micingirt

Hesapsız koşmak, cennetten firardır.Micingirt

Ülkenin ekseni kaydıkça (kıbleye) terör azdırlıyor; dirilişler sancılı olur.Micingirt

Mu’asır medeniyet mi,öldü Micingirt

15 Temmuz Ezan-ı Muhammedî'n küfre galebesidir.Micingirt

Öteleri düşündükçe; yüzümü bir yerlere sığdıramıyorum.Micingirt

Öyle hatırla beni,mevt-i mülteci gibi. Micingirt

Cesaret nefse inkılap yapmaktır . Micingirt

Câhilin sorusu şeytanın borusu,üfle gör Micingirt

Yükselmek için alçalanlara alçak denir, gerisi mühmeldir. Micingirt

Kapitalizm şarkın hayalkırıklığı,garbın bencilliğidir. Micingirt

Şiir şayet o'nu anlatıyorsa mühim ve şerefli bir iş ve sorumluluğu ağır bir emanettir. İstikâmetinde kullanmak gerçek şairlerin kaygısıdır. Micingirt

Ahlaklı nesirleri hakikat vezniyle imgeleştirme, ruh taşıyan cesur kalemlerin haysiyetli kavgasıdır. Micingirt

Tebessüm kahkahaya atılan prangadır,bir nevi fren.Micingirt

Hissizlik bir hastalık türüdür,zira içinde eğlence dışındaki kelimeler barınamazlar. Micingirt

Hâl câzibesinin çevrelediği çilehanelerde öyle iklim ki var ki; tasavvur üstü olaylara ancak orada rastlanır ve adına âşk denirt.Micingirt

Keşke’den hiçliğe koşanlara selâm olsun. Micingirt

Delilik zekânın zirvesidir.Micingirt

Mevki teneke parçasıdır, bir lodosluk ömrü var. Micingirt

Tutturduk demokrasi şehidi,demokrasiden şehit çıkmaz, demokrasi bir tür idâre etme usulünden ibâret sadece. Micingirt

Demokrasiden şehit çıksaydı Norveç’le İsveç şehit tarlalarından geçilmezdi ve şehit arıyorsanız tankın altına yatan “vedâ hutbesi”ni zerlerine kadar hissetmiş Halisdemir’lerde arayın.Micingirt

Vakar, takvanın şiddeti irâdenin gücü ve taşıyanın hâysiyetidir .Micingirt

Seher bilmezleri, uyku bağlar gaflet düğümler.Micingirt

Haysiyet karaborsa; vicdan sahipsiz,vicdan irfânsız, vicdan kemâlsiz, vicdan mevt, vicdan boşlukta.Micingirt

Slogancı keşişlerden fetva sormak;fikrin karanlığıdır.Micingirt

Köpeğin sadakati, yediği yalın lezzeti kadardır. Micingirt

Tersiz bolluk fikirsiz heyecandır; eteğine yapışını mahveder.Micingirt

Bir parça ahlak taşımalı insan,teberrük niyetine.Micingirt

Vicdanlara kastedenler silahlı korkaklardır. Micingirt

Ruhlarda susuzluk hissiyatlar mühürlü; arsızlar mı yığın yığın. Micingirt

Songüzü düşünemeyecek kadar ahmaksın. Micingirt

Hodgam kalabalıklarla,bana benziyor. Micingirt

İbadetli küfürbazın kalbi kirli, nasihati üfürüktür. Micingirt

Vâhşi dünya,körelen vicdanlara rağmen söylenecek tek bir namuslu cümle; VAR-OLASIN TÜRKİYE” Micingirt

Kökü derin olan bir söz söyleyin, insanlık namına hakikat olsun. Micingirt

Kırık vazo parçalarını toplayıp, tarihi eser müzesine koşan sahte antikacılara benziyor bazıları..Micingirt

Vatan sevgisi sonsuzluğun harcı ve izzetin kalesidir; haysiyetli insanlarda bulunur. Micingirt

Ne son âczim ne de ilk,ıstırabım sensizlik...
Micingirt

Vatanperverlik meşâle gibidir, âsil yüreklerde bayraklaşır, mukâddes ruhlarda ölümsüzleşir.

Kibir hormon gibidir, beslendikçe öldürür. Micingirt

Büyüklük taslayanlara gülüyorum, tasmaları şey gibi. Micingirt

Edibin gözyaşları, edebi nispetindedir.Micingirt

Aşkı başka yerde arayanlar kalbin sesine sağır olanlardır.Micingirt

Şiir yürekten gelenleri kulağa fısıldayan sözün adıdır. Micingirt

Şiire vicdan penceresinden bakıp, tefekkürle yoğuranlar; şiirin ötesine geçmeyi başaranlardır.Micingirt

Ben'i paçavra biz'i baş yastık yapabilenler, zirvelere hakikat bayrağı dikebilecektir. Micingirt

Lisânın ölümüdür, hengâmın hodgam gevezelikleri.Micingirt

Aşk, tarifsiz seslenişin adıdır. Micingirt

Kavuşamayanların varabileceği iklim adına vuslat derler.Micingirt

Sâmimiyet sıdk kuşanıp takvayla koşar. Micingirt

Şiir şuurla gelir, şuurun ötesiyle taçlanır.Micingirt

Vuslatı flörte reva görenler, aşkın kemâline erişeyemenlerdir.Micingirt

İnsan ise aç içini od vardır . Micingirt

Hak-batıl değişmez,değişenler yöntemlerdir.Micingirt

Aşk câzibesinin çevrelediği öyle iklimler var ki; tasavvur üstü olaylara ancak orada rastlanır. Micingirt

Karşılıksız verirken annenizi hatırlayın. Micingirt

Sevdiğiniz yüreğinize köz bırakmıyorsa; sevginizi gözden geçiriniz. Micingirt

Âşk O’nu hatırlatıyorsa mübarek olsun. Micingirt

Sapkın yönelişlere suskun kalanlara, asrın tarihini yazacak olanlar ”İkinci Lüt kavmi vakası “adını vereceklerdir. Micingirt

Dalkavuklaşmalar istikâmetinizin bozulmasına vesile olabilir. Micingirt

Hayasızlıkları masum göstermek adına çapkın adını verirler.Micingirt

“Ben” için kendini tüketenler, tükenmiyorlar. Micingirt

Flört iffet kavramını yok etmiştir.Micingirt

Şiir enâniyet zincirinden koparamıyor ise; yazdıklarınla sorunlu ve sorumlusun. Micingirt

Şöhretin zirvelere çıkarıp çukura bırakmak gibi bir huyu vardır. Micingirt

Medeniyetsiz medeniyet çağ dışı çağdaşlık ,İslam başsız yetim . Micingirt

Miskinliği kadere atfedenler kaderin ruhunu idrâk etmemiş olanlardır ve marifet kaderle irâdeyi ayırt edip yaptıklarımızla yapamadıklarımızı fark etmektir. Micingirt

Ahmakla münakaşada çözüm, ya lisânı ya da mekânı terktir. Micingirt

Ben'i terk edemeyenler çok şey terk eder. Micingirt

Ebediyete sözü olmayanlar, kin tiridine banıp lâf ishâline düşerler.Micingirt

İdrâk, inkâr ile imanı tespittir. Micingirt

Kulluk ne tek başına liyâkat nede sadakattir. Liyakatte samimiyet varsa sadakattir, samimiyet ise; şüphesiz tâbi olup eyvâllah diyebilmektir . Micingirt

İlhâm şiirin, zorluklar azmin gıdasıdır. Ö.E.Micingirt

Yürekten Allah de değsin akan ter, ter gider her şey biter.Micingirt

Şâir edebiyat ilmini derin imge ve sözleri halkın anlayacağı seviyede tutmalıdır. Micingirt

Ahlaklı yaşayışı hâl dili sözcükleri olmalı şairin.Micingirt

Şair her şartta model olup tüm renklerde saygı ve mütevâzi derken izzeti ayağa düşürecek tavırlardan uzak durmalı.Micingirt

Değişen zaman değil, cürmünü zamana yıkmaya çalışan yığınlar tayfasıdır. Micingirt

Kulluk hikmetle beslenir, takva ile süslenir tatbikatla yaşanır. Micingirt

Mısralarla çok şey ifşâ etmek isterdim; her şeyi âsla. Micingirt

İffet bilmeyende izzet ne ararma.Micingirt

Hak-batıl senin varlığına emâde,istediğini kullanabilirsin. Micingirt

Bensizliğin ben, sensizliğim sen dolu..Micingirt

Kabir, yaşam ve ötesine ara istasyondur.Micingirt

Duy şer Beşer; hakikat terazisi kurulduğunda nereye kaçacaksın! Micingirt

Putları çok olanların varacağı menzil, akıl hapishaneleridir. Micingirt

Asâlet soydan değil huydandır.Micingirt

Hesapların görüldüğü zalimlerin dürüldüğü öyle bir mekan vardır ki, adına cehennem denir.Micingirt

Geçmişle hesaplaşıp istikamete yönelmenin esas adı tevbedir.Micingirt

İffet işveyİ izzet zilleti İmân şüpheyi asla kaldırmaz. Micingirt

Zaaflar günahların köşe taşları, irâdesini zaaflarının değil insan ve insanlığın emrine verebilenlere selam olsun. Micingirt

Gönüllerde yaşamak, zevki gaye edinen mahlûkatlarla değil; takvâ işçileriyle hayat bulur. Micingirt

Dâvaları yüceltmek yürütmek ve sonuca varmak için vasıta şart, vasıtanız bozuksa tamirle zaman israfını bırakıp sağlam vasıta edinin. Micingirt

İdeâlist insan vasıtalara takılmaz gerektiğinde değiştirilebilir. Vasıtanızı değiştirebilirsiniz, dâvanızı asla…Micingirt

Mânalı dörtlükler yontulan taşlar gibidir, üst üste ve yan yana koydukça özünÜ kaybetmeden yüce ruhlarda revak kemer kompozisyonlar oluştururlar.Micingirt

Hâl dili takvanızı,kal dili fetvanızı fâş eder.Micingirt

Herkes bir gün tevbenin idrâkine varacak; o gün tevbe olmayacak. Micingirt

Enâniyet hastalıktır, bulaşıcıdır ve psikolojik bir yanı vardır. Micingirt

Beni sana götür sen getir bana,şeffaf ve sâmimi gayri olmasın. Micingirt

Gençliğe nasihat bana düşseydi; Çanakkaleyi gez, İstiklal Marşını oku derdim. Micingirt

Dedikodu, ahmak şahsiyetlerin terk edemedikleri zavallılık mırıltılarının diğer adıdır.Micingirt

Sâmimiyeti yaşayamayanlara sıdk izâh edilemez.Micingirt

Şiir ne derin ağdalı kelimeler ne de imgeler topluluğudur; mesele ne imge ne de şiirdir.Mesele şiirin ölümsüzlüğe vasıta olup olamama meselesidir. Micingirt

Gerçek liyâkat, kötülükleri adaletle iyiliklere çevirebildiğiniz nispette mihenk bulur. Micingirt

İdeolojiniz sizi insani değerlerden uzaklaştırıyorsa, ya ideolojinizi ya da kendinizi değiştirin, istikametiniz bozuk. Micingirt

Varlığını varlıklara bağlama Micingirt

Unutmayanı unutmayın ki unutulmayasınız.Micingirt

Herkes şiir yazıyorsa, kimse şiir yazmıyordur... Micingirt

Nice insan vardır; ömrü “ben”lik kadardır. Micingirt

Ben hep hüzünlü tükenişlerde,ya sen! Micingirt

Selam olsun,ya Rab ben pişmanım diyebilenlere! Micingirt

Sevdanızın çığlığı vuslâtınız kadar olsun.Micingirt

Ey nefsim fitratta buluşalım..Micingirt

Çapkınlık diye yutturulan kavramın gerçek adı ihânet semeresi lânettir.Micingirt

Gözlerimi kapadığında görenlere selam olsun.Micingirt

Gıybet nankörlerin hâl dilidir.Micingirt

Kânaât dimağlara tat haramlara tokattır.Micingirt

İman “üzerine işkembe ”de atılsa secdeyi bozmamaktır.Micingirt

Bir’e varmak var iken; bireysellikte niye! Micingirt

Sâmimiyetinizin ölçüsü çilenizin nispeti kadardır.Micingirt

Cildin ne önemi var,yüreğiniz kadar güzelsiniz.Micingirt

Avurtlarınız ter kokmuyorsa, kazancınız mübârek olsun! Micingirt

Sevgi güzeldir,içinde şirk yoksa.Micingirt

Şiir çok şeylere kementtir.Micingirt

Ey düğününe Hristiyan diline Fransız ahmak, neyin peşindesin! Micingirt

İrfân gözeneklerim yazdıklarım çöktü, sahibimi arıyorum,ya sen! Micingirt

Parapereste âşk, borçluya huzur, yalancıya hızır uğramaz.Micingirt

Hırsızlar en çok kendini çalar. Micingirt

İsm-i şerif vasfı gör; Tanrı yoktur Allah var! Micingirt

Akıbetimi merak edince; cürmüm sırıtıyor! Micingirt

An itibariyle 7,2 milyar kişi imtihan salonunda , farkında olanlara selâm olsun.Micingirt

Bütün mezarlar buruk ötesi,yokluk sefası ve ben hüzne çekilmişim.

Şiir,mânası nesirle izâh edilemeyen gizemli ifâdelerdir .Micingirt

Şair erdemin sedası, ifadelerin gönül gözüdür. Micingirt

Şiir âhenkli sözden ziyâde, tefekkür örgüsüdür.Micingirt

Sükûtum sensizliğin çığlığıdır. Micingirt

Varlıkta kibir Karun ahlakıdır.ahlakıdır. Micingirt

Kendi için yaşayan eşi benzeri olmayan tek mahlûktur.Micingirt

Bütün hayâllerinin gerçek olabileceği yerin farkındalığıyla; havf ve reca terazisini sağlam tutabilenlere selam olsun.Micingirt

Yakıcı ney gibi sükût sesleri. Micingirt

Sükut mertebe keşke tevbedir. Micingirt

Ruhumu coşturan bir cezve şiir, yârını yandıran yârene benzer. Micingirt

İnsanların duygusu yürekten, şâirlerin ki ciğerinden ses verir. Micingirt

Alçalmak için yatmak yeterli. Micingirt

Gülün güzelliği dikeninde gizlidir. Micingirt

Zaman kuzuyu kurtarma, çobanı artırma zamanı. Micingirt

Nice ceylan gözlü çirkinler gördüm. Micingirt

Her güzelden Leyla olmaz. Micingirt

Her sabahin mefkûresi gayesi, hikmet dolu intikaldir muhakkak.Micingirt

Adalet, mesnetsiz evhamlarla yedi kişinin yetmiş milyonu galebe çaldığı bir girdaba dönüştü...05.06.08 Micingirt

Sükut,tefekkür dokuyup sabır örmektir. Micingirt

Kibir, Karunların nasibidir. Micingirt

Hüzünleri anlattıkça,anlattıklarıma hüzünlendim. Micingirt

Edepli edip durgun suya benzer, dalgası da güzeldir. Micingirt

Sairler iç alemini ifade edebilen gönül elçileridir. Micingirt

Gözyaşı duygunun saydam halidir.Micingirt

Yaratılmışlar içinde en güzel yüz anne yüzüdür.Micingirt

Mevki korkakları erkek gösterir.Micingirt

Sair, edebiyat ilmini edeb ile yoğurup yaldızlı cümlelerle gönüllere nakşeden nakkaşların adidir. Micingirt

Diriliş türküsü gelir rengârenk, eski ihtişamın debdebesiyle.Micingirt

Ne zaman tövbeyle yüz yüze gelsem, daha erken diyor bu hodgam zaman. Micingirt

Bir gece aniden gelse tayyare, düşündüm kaçacak yer bulamadım. Micingirt

Pişmanlığın dehşetini tatmak istemiyorsanız Saron’la Neron’u hatırlayın.Micingirt

Günde beş kez muslukla öpüşenin alnında kir var ise çeşmesini araştırsın. Micingirt

Şiirler derecelendirilemez, sıralandırılır. Micingirt

Aldım onu önüme hesap bilmez büstümü, ümitle toparlandım öyle üşüyorum ki.Micingirt

Sevgi masivaya benzer aşk maveraya.Micingirt

Kalpten kalbe iz bırakan tarifi zor sesleniştir âşk.Micingirt

Güzellikler kuru balçık, bir gün gelir kovar gel çık. Micingirt

Günde beş kez muslukla öpüşenin alnında kir olması utanılası şey. Micingirt

Zânnı geçtiysek eğer, ne at gerek ne eğer.Micingirt

Köhne sokaklarının yıkık türbelerinin dibinde, mâziyle gölgelenip zamanı iteklediniz mi hiç.

Edep dini töredir, idrak vicdana göredir. Micingirt

Günahtan kaçacak yer bulamadım.Micingirt

İfadeler karakteri ele verir. Micingirt

Gözünde yaş olmayanın düşünde iş olamaz. Micingirt

Ubudiyet giyindim gözyaşıma dayandım. Micingirt

Sükût bilmez oynaşır âdemlikten bihaber.Micingirt

Takva,İslam deryasından ötelere yelken açmanın diğer adıdır.Micingirt

Kulluktaki mesafe, ötelere vesile olabildiğin kadardır.Micingirt

Tesadüfte ufuk arayan, karanlıkta gölgelik arayana benzer.Micingirt

Çileli ney gibi sükut sesleri... Micingirt

Tesadüfe tesadüf etmedim. Micingirt

Tesadüfe tesadüf ettiğini zannedenler, tevafuka su-i zan edenler.Micingirt

Çakalla arkadaş olanın koyunları çok olmalı.Micingirt

Sağduyulu insanlar beyninden konuşur.Micingirt

Dava adamı,davanın kölesidir.Micingirt

Dertsiz adamların derdi büyüktür.Micinirt

Çok övünen çok dövünür.Micingirt

Namuslu adam uslu adam değil,huluslu adamdır.Micingirt

Şöhrete koşarken şerefi kaybetmeyin.Micingirt

Aşkın gözü kördür diyenler, aşka kör olanlar. Micingirt

Aşk eskiden çok eski ve yeniden çok yeni Micingirt

Acı çekmek veli sanatıdır. Micingirt

Çileniz devam ediyorsa, gayeden haberdarsınız. Micingirt

Ölüm bizi bekliyor, bu ölmekten daha zor.Micingirt

Edip idrâk ve edepten nasibi olandır. Micingirt

Şiirin ar damarı, şöhret duygusuyla çatlamıştır. Micingirt

Şâir ile şiir yazan arasındaki fark, görenin fark ettiği kadardır. Micingirt

İnsan ile şeytanın farkı, prangaların terki oranındadır.Micingirt

Mâzisine düşman toplum kimdir sormayın. Micingirt

Çok kimsenin göremediği perdeli mısraların ifşâ edilmesidir şiir. Micingirt

Edebiyatın köküne bağlı kalmak,edibin izzetindedir.Micingirt

Her kelime özeldir,öz şiirde güzeldir.Micingirt

İnanç,teravih ezan,şükür geldi Ramazan.Micingirt

Sadakat güzel insanların adıdır. Micingirt

Zirveyi hak eden kutlu tek mevzu, mutlak samimiyet birde tevazu.Micingirt

Duygu ile gerçek arasındaki ince çizgide yürüyebilen; irfan ikliminin fevkinde hassas yüreklere sahip gönül bekçileri ancak hissedip anlayabilirler gerçek şairleri.Micingirt

Şair kristal örülmüş kubbeye benzer, alemi hesapsız ustaya gelmez. Micingirt

Ediplikte gözümüz yok ancak, edepsizlere göstermek gerek Micingirt

Şiir hâl dilini, iyi ifâde etme hâlidir.Micingirt

Ruh enâniyete bürününce izân kör olur.Micingirt

Takva, zirveye alçak gönüllerde yükselir. Micingirt

Onur, olmazsa o nur olmaz. Micingirt

Eğer ticaret şatafata dönüştüyse, iflasın sesleri duyulmuştur. Micingirt

Benlik aslına varır,kölelikten kurtarır.Micingirt

Terk edebildikleriniz geriye, terkiniz mükâfat idrak hediye. Micingirt

Hakiki sevgi, sevenin her şarta sevdiğine tevazünün zirvesinden seslene bilmesidir. Micingirt

Gerçek aşkı yaşamıyorsanız, yaşayamıyorsunuzdur. Micingirt

Bakışlarınız şaşı olduğu sürece, keşkelerden kurtulamazsınız. Micingirt

Sahip olduklarım, olamadıklarımdan daha çok tüketti beni.Micingirt

Aşk, tarifsiz seslenişin adıdır. Micingirt

Kavuşamayanların varacağı bir iklim vardır ki, adına vuslat derler.Micingirt

Samimiyeti sıdk ile eğerledinip,takvayla değerlendiriniz. Micingirt

Leyla münakaşasına girenlere mecnun derler. Micingirt

Şiir şuurla gelir, şuurun ötesiyle taçlanır.Micingirt

Vuslatı flörte reva görenler, aşkın kemâline erişeyemenler.Micingirt

İnsan ise; aç içini od vardır! Micingirt

Hak-batıl değişmez,değişenler yöntemlerdir.Micingirt

Aşk câzibesinin çevrelediği öyle iklimler var ki; tasavvur üstü olaylara ancak orada rastlanır. Micingirt

Karşılıksız olarak verdiklerinizi düşünürken annenizi hatırlayın.Micingirt

Sevdiğiniz, yüreğinize köz bırakmıyorsa; sevginizi gözden geçiriniz. Micingirt

Aşk vereni hatırlatıyorsa mubârek olsun.Micingirt

Sapkınlığa suskun kalanlara asrın tarihini yazacak olanlar;”İkinci Lüt kavmi vakası “adını vereceklerdir. Micingirt

Dalkavuklaşmalar istikamet ve sıhhat bozulmasına vesiledir.Micingirt

Hak bilmeyende hakikati arama.Micingirt

Forslarımızın büyük günde boynumuza geçirilen ateşten şeyler olabileceğini hatırdan çıkarmazsak; selam olsun bize. Micingirt

Liyakatınız, insanlar arasındaki kötülükleri iyiliklere çevirebildiğiniz ölçüdedir. Micingirt

Deyyus kalemşorlar ,ya rab dindarları sözde dindarlardan koru.Micingirt

Bâbıâli’nin paralı askerleri, başınızı yastığa koyduğunuzda büyük mizânı düşünebiliyor musunuz! Mİcingirt

Sırtını güçlüye dayayanlar,ilahi adalet pençesini boğazına dayadığında nereye kaçacaksın! Micingirt

Eşsiz başarılar üzerine "işkembe ” atılsa da secdeyi bozmayanın ufkuna koşanlarındır.Micingirt

İstikamettekilere kardeş, sapanlara kalleş plaketi takdim edilir.Micingirt

Sen gülünce dudaklarım kuruyor.Micingirt

Kalbinde hüznün kırıntısı bulunmayanlara şiir okumak,kuru ağaca su vermeye benzer ve israftır. Micingirt

Şâirliğe lüzum yok,insan olmak lazım.Micingirt

Doğruların geç anlaşılma diye bir huyu var,hiç hazzetmem.Micingirt

Tövbe istiğfar bana, seher en çok secdeye yakışıyor. Micingirt

Arsızlara edeb, cimrilere zekât gerekmez. Micingirt

Ölümü unutsanız da aklınızda “O” olsun.Micingirt

Zâlime yumruk, zayıfın âhı gücün sadakasıdır! Micingirt

Hayası olmayanın neyi var ki. Micingirt

Dindarlar ikiye ayrılır; din-dar lar ve dindarlar.Micingirt

Söz bilmeyen lâfı bol eder.Micingirt

Adaletsiz tarafgirlikler despotizmin öncüsüdür ve yönü bataklıktır. Micingirt

Duygu kırıntısı olmayanlara şiir ,kuru ağaca su vermeye benzer ve israftır. Micingirt

Çok şeye gerek yok insan olmak lâzım.Micingirt

Doğruların geç anlaşılma diye bir huyu vardır,pek hazzetmem . Micingirt

İstiğfar bana, seher en çok secdeye yakışıyor. Micingirt

Arsızlara edeb, cimrilere zekât,anlatmaya takat lâzım. Micingirt

Ölümü unutsanız da aklınızda “O” olsun.Micingirt

Sen gülünce dudaklarım kuruyor. Micingirt

Mizân düşüncesi umutsuzlukları sıyırıp; tevhid berraklığıyla,tefekkürdeki karmaşıklıkları zihnin çeperinden dışarı süpürüyor . Micingirt

Milli mevzûları derin mânalı mısraları zamanın ruhuna nakşedebilenler bağımsızlık marşları söyletebilir.Micingirt

Yalaklarda yazanlar , tasmalarınızı toplayıp çöplüklere döküyorum. Micingirt

Ben diriliş beklerken; şiirler ölümü .Micingirt

İrfân kuşanamayanların cübbe kuşanmaya hakları yoktur. Micingirt

Tesettüre hörgüç,tefekküre hevesat,teşekküre delâlet,tezekküre nisyân ve iffetine streç giydirilmiş bir İslam mı.Micingirt

Siyonizm'in karşısında duranlarla, bebekleri vuranların savaşı; hissiz yığınlarla geviş getiren sürülerin farkı kalın çizgilerle ayrıştığında bitecektir.Micingirt

Kalemimizi,vicdanımızı ferâsetimizi asrın şaronlarına karşı sağlam tutamazsak, böğrümüze münafık damgası vurulur ! Micingirt

Hakkı tarafgirliğe terk edenlerden koru Allah'ım .Micingirt

Tevbeye mesafe koyanlar,mesafeleri kadar dehşetlenecekler. Micingirt

Tolerans üreten moda müptelası dindar kisveli yerli burjuvalar; fıtrat - sırat - sonsuzluk mu yoksa dört çekerlerinizle harikalar diyarı mı, nereye yolculuk.Micingirt

İrfân kadrosu ve tevhid caddesini boş bırakan nesillere, ilmin yerini cehâlet adaletin yerini zulmet ahlaksızlık şirk alır ve mazlumları din kisvesiyle boğazlıyan ilâhî mesajlara muhalif sahte halifeler ve katiller ordusu türer müptela olur.Micingirt

Emrettiği ahlak üzre, insan-ı kâmil gibi yaşamayı; İslâm ihsan istikametinde Hakk'ı dava edinmiş yüreklere selam olsun. Micingirt

Cuma gecelerinin dini icra heyeti; bacakları tavana koşturan süslü hanımlar ve jekoben edalı assolist fetva direktörleri.Micingirt

Şöhret fahişenin aşkı kadardır, şapşallığın lüzumu yok! Micingirt

Gücün kutsandığı dünyada, hiçbir yol barışa çıkmaz. Micingirt

Cesâretini kalbiyle buluşturan hâkikat savaşçıları ancak zafere ulaşabilir. Micingirt

Çaresizlik, ölenin kendi mezar taşına müdâhil olabilmesi kadardır. Micingirt

Yalan tacirleri gerçekte fakirdirler. Micingirt

Kıvılcım kadar duygusu olmayana, zerre miktar şiir koklatmayınız.Micingirt

Tevâzu lafzından nefret edenler; yeşil yelkenliyi unutmuştur. Micingirt

Bereket besmeleyle başlar, şükürle kemale erer. Micingirt

Ne zaman zihnimden şiir yazmak geçiriversem, mezarlıklar geliyor aklıma. Micingirt

Yaşamı zevk görüp; geleceğinden zerre kadar etkilenmemesi, gençliğin irfân seviyesinin acı tescilidir. Micingirt

Enâniyeti izzet görenler, hurdalığı antika dükkânı zanneden aptalgillerdir..Micingirt

Kim bana dünyada barış ne derse; "FİRÇA" yazıp süpürürüm lağıma! Micingirt

Seherin varlığının çehresinden, ahenkli sınırsız derinliklerine.Micingirt

Granitleşen kalpler hengamesinde, yetim başı okşamak; toprak kadar temiz ellerin haysiyetli dokunuşlarıyla ancak mübarek ve mükemmel bir Peygambere ümmet olmasına vesile olabilir. Micingirt

Hamiyetperverlik,hâl dilini başkalaştırmadan güzellikler salıverebilmektir. Micingirt

Makam koridorlarında bekleyen koltuk müptelaları, isminiz yaşadığınız küreye hayalet bile olsa bekleyin diyeceğim. Micingirt

Ene fışkıran şairler, bebek doğuran lağımlar, bir gecelik çingene kızları, yaşasın fetva tüccarları, yaşasın düzenin paryaları! Micingirt

Hayret ve seyir kaza ve kaderin sırlı caddelerinde samimi koşturanların görebileceği tükenmez güzelliklerin adına denir. Micingirt

Tefekkürün ruhunu keşke çorbasıyla beslenenler hisseder.Micingirt

İklimin diş gıcırtılarından nemalananlar haysiyetli duruşlara kördürler.Micingirt

Her terör hareketi İslâma atılan iftiraların basmakalıp üretimlerini işid gibi caniler aracılığı ile sülük gibi İslam coğrafyasına salıp oynatılan tiyatrolardır.Micingirt

Şuursuz mesuliyet duygusu kısır ahmak aydınlar ;kabiliyetsiz ve cibilliyetsiz yorumlarıyla gavurun değirmenine su taşıyorlar.Micingirt

İslâm dünyası tevhid mekanizması kurmadığı müddetçe ; baron devletlere ayarlanabilir terörist üretim merkezlerine yavrularını kaptırmaya mahkümdür. Micingirt

Beynini iltifat kokularıyla kamçılayanlar, hitap ettiği kesimin gevezelik ve alkışlarını ebediyete kalın duvarlar olarak set yaptıklarını rolleri bittiğinde farketseler de farketmez. Çünkü rüya biter ve oyun tek perdelik imtiyazdır. Micingirt

İnsanlık ahlaksızlık tufanına tutuldukça, aklı selim olan her fert İslam limanına demir atacaktır. İslam diriliştir ve terör ahlaksız batının iki yüzlü kaldırımların kandırılmış paralı paryalarıdır. Micingirt

Herkesi memnun etmek; soytarı mesleğidir. Micingirt

Şeytanın şakırtıları cam fanusların uğultusu... Kulaklarımı tıkayıp neler kaybettiklerimizin farkına varıyorum boğazımı sıkarak.Micingirt

İmtiyazlı ulema, çıplak tesettürlüler, aktris vâizler, paralı fetvabazlar balyoz gibi iniyor beynime. Micingirt

Kokuşmuşluğumuzun kahkahaları , kaybetmekten korkuyorum ümidin vasıtasını. Micingirt

Hakikatin seherine atıyorum kendimi namussuzlara sövmeden. Micingirt

Dünya bencil, medeniyet çöplük dâva mübârek ve zulmün burgacında buluşanlara lânet olsun.Micingirt

İdrâk ve irfânı nefsin imparatoru yapamadığımız müddetçe; cehaletimizi şuurumuzun önüne geçirerek, yığınlar mağarasının mensupları oluruz. Micingirt

Yaşam tek perdelik, tekrarı isteyenleri iltifatına,kulluğa çağıran merhameti sonsuza, sonsuz şükürler olsun.Micingirt

Düzen “ahlak” üzerine kurulur,çökmesi için ”sız” eklemesi yeterli.Micingirt

Masonluk yağıyor ülkemin mahremlerine,localar fışkırıyor imtiyazlı, bu paraperest koalisyon gücü hayırseverler cemiyeti güya! Micingirt

Gurur cehâletin, tevâzu ideâl düşüncelerin fikir atlasıdır.Micingirt

Doğruluğun mevsimi yoktur, azgın fırtınalarda bile tesirini tüm iklime aksettirir. Micingirt

Dil ve hâl başka olunca;vatanperverliğimiz slogan, fetvaperverliğimiz hayal kırıklığı, misafirperverliğimiz gösteriş enstitüsüne dönüşüyor. Micingirt

Çok şeye hurâfe diyenlerin her şeyi hurâfe.Micingirt

Ülkeyi bugünkü durumuna getirenler, sistemden beslenen küstah imtiyazlı gayri millî çevrelerdir. Micingirt

Tanzimat'tan günümüze her renkten burjuva bab-ı ali marifetiyle zihinlerin ırzına geçmiş ,hassasiyetlerimiz talan edilmiştir ve bu hüsnüniyetle izâh edilemez.Micingirt

Bütün mazlumların saygıyla eğildiği, zalimlerin korkuyla titrediği adâletin diğer adıdır “Ömer” Micingirt

Çokluklar içinde yapayalnız sözü,gevezelik açlığını gidermekten öteye bir gayrettir; arsızlar istilasına isyandır .Micingirt

Sadakat ailenin temel taşıdır, âşk ise harcı .Micingirt

Rastgele yaşayan çok hayvan gördüm, hepsi de iki ayaklıydı. Micingirt

Abdest olmadan namaz,namaz olmadan mümin,mümin olmadan cennet mi?

Mütemadiyen zırlayan zağarlar, pusu kurup kardeşliğe dinamit koymak için kanal kanal koşturan şeytanın truva atları; her satırında kan damlayan küstah emellerinize milletin irfan sahipleri unutmayınız ki bir gün feraset şamarıyla son verecektir. Micingirt

Ey dünya, şöhretin hayal caddelerini arşınlatanlara eyvallah diyemiyorum, tükeniştir bir yüzün ve her vâkit sevinçlerim hüzne yelken açıyor.Micingirt

Yolculuk varmaya sebep, arayış kavuşmanın koşturmacası ve durmadan duramadan yürüyoruz.Micingirt

Bu günkü yolculuk kendime, kendimi de ziyaret edeyim dedim ve iyide oldu. Sılayı rahim olur mu bilemem, ancak arada kendime de uğruyorum. Micingirt

Ruhu yalın saf haliyle teslim için gayret,havf reca terazisini sağlam tutarak yetişebilmek gerçek kahramanlara yolculuğum. Micingirt

Hayatımızın istikamet bekçiliğini yapabilmek kutsal bir görev sonsuza yolculuktur. Micingirt

Milli mevzûları derin mâna ve kafiyeli cümlelerle zamanın ruhuna nakşedebilenler bağımsızlık marşları söyletebilir, tıpkı Âkif dedem gibi…

Temizlik iki çeşittir; beden ve kalp. Benim kalbim temiz diyen hükümran bir kesim var ki bunların ruh iklimi manastıra benzer, bir tek günah çıkarma papazı eksik. Micingirt

Şiir kelime topluluğunun şuur uygarlığıdır.Micingirt

Cehalet cezaevinin bereketidir. Micingirt

Solmayan çiçek yoktur, kadınlar hariç. Micingirt

Öğrendikçe cahilliğim artıyor. Micingirt

Ömrüm örs,şiirler hep çekiç oldu.Micingirt

Kalıbı düşünüverirken,kalbin irfân caddelerini unutup; vaktin tefeciliğini koşuverdik.Micingirt

Kahkaha tebessümün zehridir.Micingirt

İffet kadının saklı tüfeğidir. Micingirt

Kaderin tayin ettiğiyle övünülmez, şükredilir. Zira güzel cehre kaderin güzel ahlak senindir. Micingirt

Düşündüren kitap,zamanı ziyân etmemektir.Micingirt

Gençliğin zihin haritasını biz değil teknoloji inşa ediyor, gençliğe değil teknolojiye sahip çıkmalıyız. Micingirt

Kavgasız insanlardan hiç hazzetmem,bütün kavgaların barutu onlar. Micingirt

Şiir pahalı sanattır, yazarını aç bırakır. Micingirt

Eli cebinde adamlar muteber,gerçekte ehemmiyetsiz yaratıklardır.Micingirt

Cahil,görmez duymaz susmaz.Micingirt

Ben'im için değil, benim için yaşayabildiklerim benimdir. Micingirt

Şiirlerinde ruhu vardır ve şehadeti şairinin ve kelimelerinin dünyası derin hakikatlerle boyanmışsa; hürmet ve ulvi iltifatlara mazhar olur, tıpkı mezarı belirsiz şehitler gibi üzerinde kuru otlar tefekkür suretinde çok şeyler anlatır. Micingirt

Bütün rüyalar gerçek olsaydı, bazı gerçekler rüya olmazdı.Micingirt

Ârif hayretten câhil nefretten fâkih âyetten beslenir.Micingirt

Konfor çılgınlığı, cehalet uğultusu ve birbirine duyarsız kompleksli komşuluklar,secdeye lakayt entarili erkekler pantolonlu kadınlar durun hele nereye . Micingirt

Hisler dilsiz sözcüklerdir. Micingirt

Övenlerle sövenler, aynı şuurun lafazanlarıdır. Micingirt

Keşke, nefse müdâhele ruhla mukabeledir.Micingirt

Kim yalanı bırakmışsa, insanlığa tutulmuştur. Micingirt

Yalancılara inananların zihin sandığı,yalanlarla doludur.Micingirt

Aldatarak kazananların, kazançları aldatıcıdır.Micingirt

Samimi tebessüm yüreğin yüze yansımasıdır; mavi deniz gibi dinlendirir. Micingirt

Aynı olmayın ayna olun, farklılıklarınızla istikamette buluşun . Micingirt

Korkakların kahramanlığı, mermisi bitene kadardır.Micingirt

Yalandan adım atılacak yer yok, var diyenler de yalan söylüyor. Micingirt

Ferâset, felsefenin tepesindedir. Micingirt

Dili kirli adamların kalbi necistir. Micingirt

Ferâset felsefenin tepesindedir. Micingirt

Şuursuzca haksızlığın göbeğinde cirit atanlar,dehşetini tadarlar.Micingirt

Dava adamlığını fırkaya dönüştürenler; fıkraya dönüşürler.Micingirt

Az konuşmak medeniyetidir, çok kitap okuma medeniyeti. Micingirt

Şartlar tanıdıkları tanıyamamış olmanın üzüntü ve çürümüşlüğünü fâş ediyor.Micingirt

Vatan sevgisi, ahlâklı kalmayı başaranların hasletidir.Micingirt

Psikolojisi değil, karakteri bozukluklara acil servisler kurulmalı. Micingirt

Nobranlar mekânı cehennemi alkışlıyorum. Micingirt

Kibri olanların hiçbir şeyi yoktur, gayya'dan gayri . Micingirt

Terbiye fetihtir,gayrisi mağlubiyet. Micingirt

İhlâs riyâ arası "kim ne der" kadardır; kim ne der gayya, O ne der Firdevs. Micingirt

Savruluyorum bazen lodosa kapılan teneke parçası gibi gürültü çıkara çıkara.Micingirt

Bir gün ölüm öpecek ikimizi de, şimdi hatırlamaya değer. Micingirt

Dünya oyun madem, iyi oynamak bütün mesele.Micingirt

Salih amel, yalancıların kazanamayacağı servetin adıdır. Micingirt

Görgüsüzlük bulaşıcı hastalıktır, tedbir alınmazsa çabuk yayılır. Micingirt

Yüreğiniz yokmuş meğer; yokluğunuz hissedilmiyor, yok hükmündesiniz. Micingirt

Vicdansızlara kör, yalancılara yamak olunmaz.Micingirt

Hakikati korkaklar seslendiremezler, birde heybesi kirli olanlar.Micingirt

Benim ağıtlarım onların oyun havasıydı. Micingirt

Dostluklar trajedi, maskeleri boş verin. Micingirt

Firavun Musa ayırmıyorsun; sağ olasın ölüm. Micingirt

Vicdani mevta olanların, ruhu gayya çukurudur. Micingirt

Hüzünleri kahkahalarla değiştirecek şeyler yoktur heybemde. Micingirt

Yüreğimden yüreksizleri kovdum, yorgunluğum ondan. Micingirt

Arsız kalabalıklar hissiz yalnızlıklardır ; kaçış sekinet verir. Micingirt

Üşenmeleriniz sizi doğruyu konuşmaktan alıkoyan iblisler güruhu yapabilir. Micingirt

Düşünmek yokuştur, terletir beyni olanları. Micingirt

Alçaklıklar da sınıflara ayrıldı; zengine flört, fakire zina . Micingirt

Yalan yıkılıştır şeytanın altına. Micingirt

Ölümü unutup ölüm var diyenler, riyâkarlığınız mıh gibi alnınıza çakılacaktır. Micingirt

Hep haykırmak istiyorum; yaradana kulluk edin. Micingirt

Doğrular sükûnette, ahlaksızlar barbarlıkta özgürleşirler.Micingirt

Bazı insanlar hayal kırıklığıdır, sakat. Micingirt

Efkâr kuleleri hazzetmez; sırça kuleleri, efkâr ruhtur. Micingirt

Yorgunum dedim de kimse anlamıyor, birçok kimse. Micingirt

Düşünenlerin düş'ü ağır olur, haysiyetli düşünenlerin. Micingirt

Ey aldatan adam, sen hiç mizânı düşünmez misin! Micingirt

Düşünceyi terbiye zor iştir, düşünmek ister.Micingirt

Kalbi kirli olanların dili pak olamaz. Micingirt

Kuleler yükseldikçe vicdanlar alçalıyor; vallahi yargı günü var. Micingirt

Arsız insan mevta, dertsiz insan hastadır. Micingirt

Alkışlar hodgamı gayya'ya sürükler. Micingirt

Hasit insanlar, basit insanlardır ve hâin.Micingirt

Hakkı yazabilmek, eşsiz hakikat riyasız ibadettir. Micingirt

Öğrenen öğreten ve eğiten, model insaların adına öğretmen denir.Micingirt

Doğruyu konuşmaktan alıkoyan dünyalıklar, sizi gayya ehli yapabilir. Micingirt

İnsan haysiyetini hafife alanların haysiyeti trajedidir. Micingirt

Kendine yaşayanlar, kendini yaşayamayanlardır. Micingirt

Okumayan düşünmeyen akletmeyen müslümandan, müslümanları koru Allah'ım. Micingirt

Veda hutbesi insanlığın ufkudur, ideolojik gruhlarla sınırlandırılamaz. Micingirt

Satmak kolay şeydir, aklını kullanamayanlar iradelerini satarlar. Micingirt

Düzenbazlar baz istasyonu gibi, ulaşabildiği kadar zarar verir. Micingirt

Utanma İzzet zenginliğidir; israf edenler iflas eder, zelil olur. Micingirt

Çok konuşanlardan çok şey öğreniriz, sükûtun asaletini meselâ. Micingirt

İnsan, midesine taş bağlayıp ağlayabilmenin adıdır . Micingirt

Hayâ fıtratı yaşamaktır, hiçbir şey beklemeden. Micingirt

Vicdan kapitalleşti, hisler burjuva, merhamet mi, rastgele. Micingirt

Şiddetin vicdanı yoktur, susanların namusu.Micingirt

Araştırmadan yargılamak, zihinsel hastalık, dehşetli sorumsuzluk ve kahredici ahlak çöküşüdür.Micingirt

Yemen cehenneme bileti olacaktır secdeli ebrehelerin.Micingirt

Hedefi olmayanın ışığı olmaz, hedef kutup yıldızı gibidir.Micingirt

Verdiği acıya gülümserler, istikameti doğru olanlar . Micingirt

Alçaklara alçakgönüllülük alçaklıktır.Micingirt

Sevgisizlik münafıkların sermayesidir. Micingirt

Yanılgıları toplayıp; güveni defnettik. Micingirt

Bütün kavgalara derim işte bu ; her sabah bir ekmek aldığım zaman.Micingirt

Vaktini yalanlarla ve planlarla harcama, kader faş eder. Micingirt

Buğz edemeyenlerin secdeleri babil kulesidir. Micingirt

Uzaklaşmak şamardır riyâ ve riyakârlara. Micingirt

Dehşetli ve dilsiz ölüm torpilsizdir.Micingirt

O gün bir gün gelecek. Micingirt

Ne kadar çok cahil varsa; o kadar çok mutlu . Micingirt

Hayâ kırıklığı hayalkırıklığına benzemez; çok büyük cezalandırır. Micingirt

Vicdan rahatlığı zahmetlidir; gayret ve haysiyet ister. Micingirt

Ne yalan bir kelime; demokrasi. Miciningirt

Gözyaşları ebabil kuşları gibidir; Ebreheleri alaşağı eder. Micingirt

Güvenini kaybetmiş topluluklarda; yalanlarla doğrular aynı renktedir. Micingirt

Güvenini kaybetmiş topluluklarda; yalanlarla doğrular aynı renktedir. Micingirt

Onların zafer çığlıklarıydı benim gözyaşlarım, biz zannettiklerimin. Micingirt

Aydınlar ahlâkını, alimler ahiretini, akrabalar anlamını kaybetti. Micingirt

Yemen neden ölüyor sorusunu vicdanınıza sorabiliyorsanız; ümreniz mübârek olsun. Micingirt‬

Yalancıların şefkatleri zincirli, kıraatleri riyakârdır. Micingirt

Bazı insanlar posalı içecek düdüğü gibidir; kullanır çöpe atarlar. Micingirt

Felâkettlerin en dehşetlisi, yalancıların itibar muzafferiyeti. Micingirt

Taş gibi olmak gerek bâzen; mezar taşı gibi, mahşeri düşündüren. Micingirt‬

Vicdan hakikatin sesidir; cebel"leş"meyin. Micingirt

Bir gün utanacaksınız, o gün mahcubiyet sizi reddedecek.Micingirt

Politikacı, yalana dönüşen barbar siyasetçilere denir.Micingirt

Dürüstlük ölmez dost,sönmeyen ışık. Micingirt

‪Dost zannettiklerimizin birçoğu; düşmanımızın feodal savaşçıları çıktı. Micingirt‬

Dünyada en zevk aldığım iş, anamın çoraplarını giydirmek. Micingirt

Hasatlarımız vardı, tahammüllerimiz umutlarımız ve gaspperestlerimiz . Micingirt‬

Ben O'na havale ediyorum, dehşetli günün sahibine tanrıcıkları . Micingirt

Şuur berraklığı vicdan temizliği kadardır. Micingirt

Ölüm değil, bıraktığı hatıralar kalanları sarsar. Micingirt

Kütüphaneler ıssızsa; irfan meclisleri şuurssuz ve samimiyetler hodbinleşmiştir. Micingirt

Lafız yalan ishâline düşerse; erdem kabiliyetini kaybeder. Micingirt

Doğruları azar azar öldürür, yalan mafyası. Micingirt‬

Vicdanlar susunca, çok şeye parantez açın. Micingirt

Aldatarak kazananları, kazançları aldatır. Micingirt

Susmak inşirâh, sabır gökyüzü oldu bana. Micingirt

‪Size biz demekti son pişmanlığım‬. Micingirt

İki sınıf insan vardır; alçak gönüllüler ve alçaklar . Micingirt

İnsan olmanın özellikleri tek kelimedir; dosdoğru. Micingirt

Konuşan hayvanlar ve böğüren insanlar, üçüncüsü kıyâmet. Micingirt‬

Var gücümle düşünüyorum, umursamazlığın yılışıklığını. Micingirt

‪Mütevaziliği hodgamlığa terkedenlerde; hakikat kör, şuur sağırdır . Micingirt

Tüm yalancılar korkak, tüm korkaklar yalancıdırlar. Micingirt

Din ahlâklı topluluklarla irşâdını sürdürür. Micingirt

Utanmazlık merhametsizlik bakterisidir, tedavisi yok. Micingirt‬

Yalandan kim ölmüş diyenlerin birçoğu öldü; hepsi yalan oldu.Micingirt

İnsan güçle değerlenemez, güç insanlıkla değerini bulur. Micingirt

Çokluğu marifet zannedenler; hiçliğin hakikatini idrak edemezler.

Kur'an-ı ve mizânı hafife alan bütün davaların canı cehenneme.

Bilmem daha ne kadar sessizlik katacağız; kıstasız gürültülere.

Hiçlikte çok şey var, birçok şeyde hiçbir şey.

Kulluk, köleliğin panzehri; özgürlüğün temel taşıdır.

Bir ömür insan kalabilme çabasının adıdır tadil-i erkan.

Sürekliliği olan yanılgılar, hilebazları besler.

Yalan pek rağbette çarşı pazarda; doğruluk pahalı, alıcısı yok.

İhlâs taşıyana bezektir.

Hayâsızlığa moda, iffetsizliğe cesur poz, çıplaklığa özgürlük adı veren medeniyetin adı; olsa olsa küfrizm olur.

Hakikati arayan kendini bulur; kendi bulan, kaybettiklerini umursamaz.

Hak alnı terli olanları riyadan ve riyakârlara itaat eden dalkavuklardan korur. Sıdkın doğruluğun bayraktarı eyler.

Aynı olmayın, ayna olun ki; farklılıklarınız istikâmette buluşsun.

Hüzünleri kahkahalarla değiştiremem, çok şey var heybemde.

Gamdan hikâyeler yazıyorum, şiir zannediyorlar.

Epey zamandır kin biriktiriyorum, içinde "ben" olmayan; tamamı "biz" için.

Vefasızların derin acılar yaşattığını, çok geç öğrendim.

İzzet iffet gayret ve şefkatse meşgaleniz; ne mutlu size, vefa sizsiniz.

Görgüsüzlük bulaşıcı ve tedavisi meşakkatli bir hastalıktır.

Hak gaspında suskunluk; vicdanı çürütür, beyni çökertir.

Bir nefes gücümüzün ölçüsü, hodgamlığa ne gerek.

Akıbetin soğuk dehlizini düşünüp; sıcacık yatağında uyuyamayanlara selâm olsun.

Ektiklerinizi biçeceksiniz mutlak, nifak eken gayya biçer.

Büyük yalanlar zelzeledir.

M/izânsızlığın ölçüsünü müşahede etmeye, m/izân gerek.

Unutmayanı unutmayın ki, unutulmayasınız.

Kızgınlıklarım, haykırışlarım, kaygı ve suskunluklarım insan kalabilme çabalarıdır.

Çabuk ikna edilebilmek, feraset noksanlığı, samimiyetin ölçüsüzlüğündendir. En güvenilir güç ölçüdür.

Dürüst insanlar, doğru insanları sever diğerlerine üzülür.

İnsanı insan yapan, rengi ırkı partisi derneği değil; inancı ihlâsı samimiyeti ve gayretidir.

Zekâ bitkin, ruh şaşkın, gün umursamaz, izzet yalnız, erdem ızdırap içinde.

Tarafgirlerin tebliğ metotları şeytana sermayedir. Muhataplarını İslam’dan uzaklaştırır.

Kişiliği çoklu olanın, kişiliği yoktur.

Sükût, içinde erenlerin istirahat ettiği kabristan gibidir; seyrettirir, tefekküre gark eder.

Şatafatperestler, konforlarının merkebidir.

Şükür suyla çalışan değirmene benzer, değirmen suya, su buluta, bulut rahmete muhtaç; şükürsüzlük şuursuzluktur.

İnsan güzel yaratıktır, o kadar güzel ki; kâinat ona hizmet ediyor.

Her şeyin ayağınıza gelmesini bekliyorsanız itikatınız felç; musibet büyük, tedaviniz şart.

Korkaklar daima yalan söylerler, ahmaklar dinler.

Mizan kaygısı olanlar cennete girecek, aldatanlar değil.

Evladın ahlâkı, ana babaya hürmeti kadardır.

Eğer kutsallara saygılıysa; her kişi ve fikir değerlidir.

Dışında gösteriş olanın, içinde insan yoktur.

Şiir değil sözlerim, anlat deme yorgunum.

Hak ve hakikatsiz ebedi hayat düşleyenlerin tebliğ vazifesi, ruz-ı mahşerde ruhun çırpınışı olacaktır.

Kötülüklerin kalbe sirayeti; şefkat ve merhamet eksikliğindendir. Şefkat ve merhametin madeni ise, helâl lokmadır.

Meşrebi bozuklar, İslâm kardeşliğini menfi siyasetle takas edip; görüp gözeteni unuturlar.

Kutsal sayısını artıran aptalların karanlığından uzak durun.

Bazıları hınzır gibidir; ne yağından merhem, ne postundan kürk olur.

Eşiğinden et girmemiş evin karşında, ızgara partisi düzenleyen yamyamlar gibi bazıları.

Yazarak susuyor,‬ susarak şerh bırakıyorum asrın derinliklerine. ‬

Kıyamı para olanın, eyyamı kara olur.

Yıkıcı başarıların sırrı ilizyondur.

Merhametini kaybetmekten daha vahim bir musibet yoktur.

Akletmeyen insan ucuzdur.

Hiçbir şeyi kovalama; yorulursun, kalbin koru bekle.

Din kardeşliğini mensubiyete düşürenlerin kardeşliği düşüktür.

Helalleşin, kul hakkının tevbesi, ecelin tekerrürü yok.

Dil yalana koşarsa, kul müstâkim olamaz.

Dünyanın en güzelleri, veda hutbesini dert edenlerdir.

Dinin dilden kalbe sirayet etmediği topraklarda toplum çöker.

Üzüntünüzü hissetmeyenlere, vaktinizi israf ettirmeyiniz.

Bizi helâl kaygımız, ahlâk zenginliğimiz ebedî kılacaktır.

Sahici çırpınışlar, insan kalabilme çabasıdır.

Hüsran kelimesinin çığlığını duyan yok ve mezarlıklar arsızlıkların fısıldaşma mecrası. Gönüllü kölelik sebil sebil. Vicdan
çatlatan günlerdeyiz vesselam.

Bütün güzellikler ölür, huy güzelliği bâki.

Kavgam kaygım yorgunluğum, ins olarak can vermektir.

Fetvapereslikten ziyade, yaşadığın istikâmet kadardır dindarlığın.

M/izânsızlığın ölçüsünü müşahede etmeye, m/izan gerek.

Hiçbir dava mizan kaygısının önüne geçemez.

Beynini kiraya verenler de, beynini kiraya verenlere; beynini kiraya verdi diyorlar.

İnsanlar seni işi düştüğü zaman arıyorsa sevin, ya hiç aramasalar.

Nezâket ve naifliği bir eşkıya ç/aldı bizden.

Tarih, yalanlar üzerine bina edilmiş kahramanlıklar üretenler ve hakikatin şamarını çarpanları hafızasına kaydeder.

Istıraplarınıza dertlenmeyenlerin, yokluğu inşirahtır.

Yalancıyı dinlemek, insanlara acı verir.

Kizb ehli, sadece konuşur.

Çok konuşanları değil, susanları dinleyin.

Hakikati tespitte tevazu riyakârlıktır.

Haksızlığın verdiği ıstırap, umursamaz aymazlardan daha az acı verir.

Çokbilmiş aptallara karşı saygılı davranmak; sabrın zirvesidir.

Avurtlar yalana alıştı mı bir kez, yüz artık kızarmaz.

Ahlâk, gayreti unutmadan kadere rıza gösterenlerin samimiyet libasıdır.

Hodgamlara akıl danışanın vicdanı çürür; öfke ve kine payanda olur.

Utanma duygusu mizan mahsulü ve insanı muhafazadır.

Keşke, keşke’nin huşû dibacesi olduğunu bilebilseydik.

Tahammülsüz vakitlerde; düş’e düşen, mısralarımın mültecisiyim.

Aptalların mutluluğu; dayanılmaz huzursuzluk, sonu belirsiz kaygıdır.

Zorbalara karşı sükût alçaklıktır; öfkelenirdi Sâdi dedem, ismimi Ömer koymuş. İrsidir öfkelerim.

Adalet yoksa davadan gayeden söz etmek laf ishalinden ibarettir.

Bir ömür ibadet etseniz de; haksızlığa sağırsanız, İblisliğe terfi edilirsiniz.

Bir kötülüğü bertaraf etmek için, Köroğlu olmaya gerek yok; tarafınızı belli edin yeter.

Hodkâm insanlar korkaktırlar, şeytana itaat ederler.

İkna edemezsiniz, aptallar zaman hırsızıdır.

Hayal kırıklıkları gerçek, hayal satanlar kalpazandır.

Yalnızlık yorgun beyinlerin bahtıdır.

Seni unutmak göğe bakmak gibi.

Yalancılar, yalanlarının merkebidir.

Secdeli enâniyet, İblisliğe dönüşüverir.

Allah bu yüce milleti, hakkı tarafgirlikle takas edenlerden korusun.

Ahlâk yoksa ibadetler yorgunluktan ibarettir.

Bursa, büyük bir maziye şehadet kuşandırılan irfanın adıdır.

Farklı düşünebiliyorsan hayal kurabilirsin, hayvanlar hayal kuramaz.

Kötüler bir müddet galip olsa da; mutlak doğrular kazanır.

Gönül alçaldıkça vicdan yükselir.

Vicdan fokurdatıyorum damarlarımda, deli diyorlar.

Güzellik, izahı imkânsız, mahiyeti temiz duru ve ruha dokunan samimiyetin adıdır.

Düşmanınız yoksa, insanlık namına yoksunuz.

Okuyan ve akledenler, Firavunların korkulu rüyasıdır.

İnsan kalabilme telaşı içerisindeyim.

Tarafgirliğiniz, izan insaf ve gerçeklere şaşı, nefsanileşmişse; organlarınız dehşet günde sizden şikâyetçi olacaktır.

Zaman eskidikçe hatıralar tazelenir.

Ahlâk gerek, zekanın canı cehenneme.

Yalanın para ettiği toplulukla yaşamak, musibet olarak yeter.

Mahcubiyet duygusunu kaybettik, daha ne olsun.

Hak namına sessizlik, suç ortaklığıdır.

Asır putperest üretiyor, makul insanlar yalnızdırlar.

Seni anlamayana, anlatma yarım kalır.

Asrın ebabil kuşları suskunluklar olacaktır.

Tebliği terk ettik, imanometre elimizde, münafık hain ve kâfir damgası vurmakla meşgulüz.

Kişileri değil, Allah’ı rab edinenler kazanacaktır.

Ah ve zaman planlardan güçlüdür.

Zıtların buluşması gayret, benzerlerin buluşması adettendir.

Kadere teslim olan, kalbine sahip olur.

Hakikati tespitte tevazu riyakârlıktır.

Özden koptunuz mu, samimiyetiniz maya tutmaz.

Ne söylesem beyhude; her şey yalan, çok şey ziyan.

Zıtların buluşması gayret, benzerlerin buluşması adettendir.

Kavimleri helak eden hayasızlıkların yaşandığı çağdayız.

Ölen ünlüleri sayfasında paylaşıp; sömüren istismar eden, riyakârlık fokurdatanlara vehn krizi müptelası denir.

Küçük beyinler efendilerine önce basamak, sonra kaldırım taşı olurlar.

İnsan tadil-i erkândan ibarettir.

Önyargı fitneye, fitne yıkımlara köprüdür; iştişarede rahmet vardır.

Gülümsemek güzel şeydir, kahkahaya boğdurmayın.

"Sürü psikolojisi" deyimi, arsızlık tufanlarına methiye gibidir.

Ne kadar kindarsanız, o kadar korkaksınız.

Cam fanuslarda cennet parselleyenler, hakikate şaşı, çığlıklara sağır/dilsizler ve buğzu kaybettiler.

Kötülüklerin müsebbibini, imhâl etmeyene havale edip; sükûnetle dost olun.

Çok konuşanlar geveze değil; az düşünen cahillerdir.

Utanma duygusunu kaybedenler, rezaleti fazilet diye pazarlarlar.

Şöhret küçük insanların sayısını büyültür.

Akletmeyen yığıntıları izlerken; çay içip şiir yazıyorum.

Hiddet ve husumet tufanı estirenlere inat; gafletten gayrete doğru fırtınalar koparmalısın şakaklarında.

Tüm tuzak şer ve fitneler; sabredenlere rahmet damlalarıdır.

Helâl lokma girmemiş avurtları abdest temizlemez

Yıkıcı başarıların harcında; yalan vardır.

“İyilik yapmaya değmez.” diyenler kitleleşti ve kitle leşti.

Katilin nasihati timsahın gırtlağıdır.

Çoğunlukları hakikati tespitte doğru olarak ölçü alanların dini çokluklardır.

Mizân kaygısı olmayanların secdeleri riyakârlık fokurdatır.

Başkalarının üzüntülerine üzülemeyenlerin zihinleri kötülük enstitüsüdür.

Sabır tesirli bir silâh; erdemli ve öldürücüdür.

Köprüdür sonsuzluğa aşk; gövdesi ahlâk, ayakları takvadır.

Aptallarla münasebetin hasadı yorgunluktur.

Zanların en kötüsü partizanlıktır.

Politika ve futbol akledemiyenleri lodosa kapılmış gürültü çıkaran teneke parçası gibi holiganlığa sürükler.

Ellerini alkışmatik olarak ç/alıştıranların, beyinleri hakikate çalışmaz.

“Merhametten maraz...” diyen sizce adam sayılır mı.

Gıybet fikirsizlerin avuntusudur.

Takvayı belirleyen şalvar değil ahlaktır; lâkin kıyafet ahlâkın izzetidir.

Huzur arıyorsanız; insanları sevin, doğru olanlara değer verin, ahlâksızları acıyın.

Medya arsız cühelanın herşeybilirliğinde; hiçbirşeyliğe terfi etmiştir.

Şuur körelince; tebessümü tefekkürü ve tevekkülü kaybettik.

Hiçbir çukur yalancı kadar alçak değildir.

Tebliğ lisandan ziyade, lisan-ı hâlden beslenir.

Kabir kapısında nedamet olmaz.

Dile sus verdim, kalbim ısındı hüznün pencerelerinde.

Ahlâk kaygısı olmayanların, mukaddesat kaygısı kizbin iblisliği.

Kudüs, Siyonistler ve riyakâr Müslüman liderlerin cehenneme bileti olacaktır.

Alkışmatiklerin beyinleri gürültülere çomar olur.

Tefekkür edip; buğz edemeyen müslüman ahlaksızdır.

Sükût, şairin yorgunluğudur.

Amel-i salih olmayan davalar, riyakârlık enstitüsüdür.

Yaşlılara hürmet, hakikate giden en asil yürüyüş biçimidir.

Şefkatini kaybedenlerin tüm kazançları gayyadan ibarettir.

Namaz niyaz eyvallah, infaklarımızı rastgele.

Ahlâk adamı asabi yapar, arsızlığa tahammülü yoktur.

Kur’an ahlâkı bulunmayan tarafgirlikler, kirliktir.

Hakikati görmezden gelmek, hakikatte haysiyet fukaralığıdır.

Allah kötüleri görebilme feraseti nasip eylesin.

Diller Kur’ân tefsir ediyor, kalpler dinle savaşta.

Peygamberimiz amcası Hz. Hamza’yı (r.a) vahşice öldüren Vahşi’yi affederken; kin nefret ve intikam lağımı akıtanlar siz
hangi dindensiniz!

Şefkatle savaş açtığımız gün, çok şeyi kaybettik.

Avurtları fâizle doldurup; kalpten amelî salih beklemek; şeytana gülücük atmaktan ibarettir.

Amel-i salih olmayan davalar, riyakârlık enstitüsüdür.

Gerizekalılara şuurdan bahsetmek, gerizekalılıktır.

Bozguncu kezzâplar kutsandıkça; çay içip şiir yazıyorum.

Doğrucu kezzâplar kutsandıkça; çay içip şiir yazıyorum.

Ahmaklar akletmeyi sevemez, düşünmek meşakkatlidir.

Cehaletin örgütlü olduğu diyarlarda; kisraların kaldırım taşları altın yaldızlıdır.

Ölünce hasret ve minnetle anılacak; kalemini satmayan kaç tane Âkif kaldı.

Kutsal sayısını artırıp; ahlâk katsayımızı sıfırladık.

Pencereleri perdeleyen hanımların birçoğu, gecelikleriyle sosyal medyaya koşuyor.

İmanın dibacesi “tevbe-i nasuh”tur.

Müminin zaferi ahlâk; cephanesi helâl rızıktır. ‬

Gülümsemek güzel şeydir, kahkahaya boğdurmayın.

Eşekle yürüyen çabuk yorulur.

Umut satmak, din satmak gibidir; tacirini çarpar.

Efendilerini kutsallaştıran coğrafyaların mutluları kölelerdir.

Şiir tefekkür faaliyetidir, zamanla ölüm merasimine dönüşebiliyor.

Diller Kur’ân tefsir ediyor, kalpler dindarlığını yitirdi.

Ardımdan küllenecek hüzün birikintisi benimkisi.

Hırçınlığım secdeyi ahlâkla dövüştürenlere.

Dili kusurlu olanın, ibadeti hasarlıdır.

İnsan, imtihanının büyüklüğü kadardır.

Alın teri tarafına talipseniz, tarafgirliğiniz mübârektir.

Şefkati dumura uğramışların gözyaşları; şımarıklığın iblisleşmiş hâlidir.

Sükût hakikate giden en âsil yürüyüş biçimidir.

Haset emperyalist ahlaktır.

Mahcubiyet duygusunu felç edip; rezil bir töre icat ettiler ve adına medeni cesaret dediler.

Dünyanın bütün hazineleri bir simide yetmez.

Fiziki güzellikler buzdan mücevhere benzer, bir güneşlik ömrü var.

Gitmek mutluluktur çoğunlukla; sevdiğinin yanına gitmek, yahut sevmediklerinden uzak gitmek.

Yıllardır şiir yazdım, şiiri yazamadım.

Bazı insanlar tersiz varlığa ulaşmış ve zayi olmuşlardır.

Mizânı unutup; başkalarının yalanlarıyla düşmanlıklar kurduk.

Yalanlarınız her seferince yüzünüze bir çizik atar; yüz gider çizikler kalır.

Maksat hakikatse ihtiraslı ol; ancak samimi "ene "siz ve "ben"e siz. .

Alkışlayan değil, sorgulayanların dostlukları yücedir.

Bir adam sürekli yalan söylüyorsa; münafıkların başpiskoposu olduğuna emin olabilirsiniz.

İslâm, Hz Ömer’e hesap sordurulabilen dinin adıdır.

Doğruların söylenmeye gerek görülmemesi, ruhun sefiller ordusuna asker olmasındandır.

Hâkim ve hekimin kararlarına iklimin rengi yansırsa; ahlâk çöker, vicdan çürür.

Haklı ve doğrunun karşısında pes etmek, istikamettir.

Eğer kâmil manada insan olmak istiyorsanız; mensubiyetin değil, hakikatin sesi olacaksınız.

Şâir hakikati bırakıp; aşk şiiri yazıyorsa, kalemini satmıştır.

Saygı hakikate giden en asil yürüyüş biçimidir.

Cuma ahlâkı, seciyesi, karakteri helâl lokmadan beslenenlerin bayramıdır.

Vakit emanettir, alkış ve dalkavukluklarla israf etmeyin.

Ferâset, mizân kaygısı olanlara tufan yaşatır.

Ahlâkın gücüne yaslanan takvalı, güçlünün ahlâkına yaslanan taklacı olur.

İyi insanlar susar; ahın gücüne terk ederler kötüleri.

Önyargı zihinsel hastalık, dehşetli sorumsuzluk ve kahredici ahlak çöküşüdür.

Irk mansıp rütbe takım parti değil; ahlaktır insanı insan yapan.

Kibirli insanların tevazuu tellallığı yapması, ruhun şirazeden çıkmasıdır.

Selâm olsun kalbe "ya Rab ben pişmanım" dedirttirebilenlere.

Bilgi ve akıl; ahlak varsa değerlidir, gayrısı cinayettir.

…sabret geçiyor; izleri kalsa da.

...imân yalancıları sevmez.

Korona mazlumların insanlığa tokadıdır.

Elleri alkışta çalıştıranların, beyinleri işsizdir.

Mensubiyet sizi hakkı söylemez hâle getirmişse; musibetiniz olmuştur.

Kim toplumdan yüce görüyorsa kendini; önce toplum çukura bırakır, sonra cehennem.

Kizb ile dost olanın ibadeti, hıyanetten ibarettir.

Kaçak kumaşların iç çekişiydi, Halep’in çığlık sesleri.

Susmaktan yorulduk.

Hiçbir zalim ürettiği gözyaşlarının pençesinden kurtaramamıştır.

Bazıları tankı terk edip; Kelbecer’de klozet kaçıran askerlere benziyor.

Gözlerin İblisliği kinin burcunda gözyaşı tokuşturuyor.

Mahcubiyet duygusu, sahibinin ahlak gücüdür

Vicdanlar ölmemiş zayi olmuştur; ölenler dirilir.

Hakikati haykırmak dilin, yaşatmak hâlin haysiyetidir.

İyi insanlar sözü sabra bıraktı, erdemle susuyorlar.

Merhamet fukaralarının zeka zenginliği zulüm üretir.

Helâl lokma, nifak höyküren avurtlara girmez.

Mizan kaygısı olmayan Müslüman münafıktır.

Farzları hafife alıp; dava çığırtkanlığı yapmak şeytana maskaralıktır.

Mahcubiyet mevt, utanma duygusu iğdiş, gözyaşları sahte ve dudaklar pervasız.

Cuma ahlâklı alınların bayramıdır.

Allah’tan utanmayanlar; Allah’a tutunmayı vaaz ediyorlar bize.

Hiçbir şeyde çok şey var, birçok şeyde yalnızlık.

Allah bana hakikate taraf olma erdemi, ismim gibi hakperest olma nimeti lütfeylemiş elhamdülillah.

Sükût, şairin yorgunluğudur.

Kötü günler riyakâr dostları faş eder.

Hak hesapta yoksa tarafgirlik marazdır.

Cihanşümul tek ciddi eser, evlada bırakabilecek Kur’an ahlâklı baba modelidir.

Kizb ehlinin anavatanı cehennemdir.

Şehir ürkek, şairler korkak şuur pazarda.

Samimiyetin dini yoktur; lâkin din samimiyettir.

Yoruldum, yerime başkası sussun.

Yalanın muteber olduğu yerlerde, gerçekler hükümsüzdür.

Secdelerdeki istikâmeti, vicdanlara da sirayet ettir Allah’ım.

Hakikati söylemek zor, söyleyenler hor, seyredenler kör.

Din araçtır Rabbe dönüş aracı; köşeyi dönüş aracı değildir.

Güçlüler değil, iyiler kazanır.

Amel-i salih olmayanların davaları, riyakârlık enstitüsüdür.

Ellerini alkışa alıştıranların, beyne ihtiyacı yoktur.

Arsızlarda edep, cimrilerde zekât aranmaz.

Fâizde yuvarlan, yalana boyan, dava dile pelesenk, hadi oradan.

Kişi secdede sabahlasa; muamelatı çürükse, uzak durun çok uzak.

Utanabilen insanlara rastlarsanız ellerinden öpün, utanmadan.

Huzur, siyah çocukların da zekât verecek duruma geldiğini gördüğünüz gündedir.

Din samimiyetten, deizm riyakârlıktan beslenir.

Yaşlı gözler ebabil taşları gibidir, filler fark edemezler.

Övünmek, içi leş dolu cam kabı köpeğin yalaması gibi bir şey.

Sakalımız başörtümüz namazımız var; ahlâk merhamet ve adaletimiz yoksa ağır hastayız, ölümcül hasta.

Hayâ perdesi yırtılanlar; şeytana asker, harama hamaldırlar.

Her yalan, cehenneme sürükleyen bir adımdır.

Yalan, üslubu kirletir kalbi karartır ruhu azgınlaştırır.

İhlâsı kaybeden kalp; alnı ruhsuz baş bırakır secdeye.

Ey sözde ehli iman! Secdeleri dünyalığa pazarlayan alçaklar, hakikati suratınıza çarpmaya devam edeceğim kalemimin
gürzüyle. Mısralarım tepenizde olacaktır hep!

Dava adamının hammaddesi takvadır; takvasız dava hevâdır.

Dilin haysiyeti doğru konuşmaktır.

Demokrasi, herkesin duymak istediklerini inandırabilenlerin rejimidir.

Dava türküsü çığırıyorlar, nefs-i emmare müdavimleri.

Ölü vicdanların hamallarını, mısralarımla kovalıyorum.

Vicdanını kaybedenlerin yekûn kazançları cehenneme bilettir.

İnsanlığını kaybeden insafsızların, imandan bahsetmeleri İblis metodu.

Yalanların seni zirveye çıkarabilir ancak, bir gün gayya çukuruna bırakır.

Yalnızlık şaheserdir, çokluklar gölgeleyemez.

Okumayan akletmeyen çokbilmişleri ciddiye almayın.

Televizyonlarda İslam adına ahkâm kesenlerin yaşayışları, irşat ve tebliği zehirliyor.

Ölüm bir defa geliyor, ziyan olmayın.

Dünya fani düzen alçak, mizan mutlak.

Hakikati unutanların vatan sevgisi, kesesinden ibarettir.

Tefekkür büyük iştir, gayret cesaret feraset ve ter ister.

Deterjanın icadından beri; zihin bezleri kir, ruhların kimyası bozuk.

Dinin dilden kalbe sirayet etmediği yerlerde ahlâk çöker.

Mizanı düşünenlerin mensubiyetleri mefkûredir.

Liyakat, ahlâk ve maharetle muteberdir.

Maskeler, mağrurların masumlara mağlubiyetidir.

Tokat utanmazların panzehridir.

Bırakın yerime başkası sussun.

Mizan kaygısı olmayanların secdeleri riyakârlık fokurdatıyor.

Sosyal medyayı s/övgü platformu yapan kardeşler; siz hangi milletten.

Güçlüler değil, iyiler kazanır.

İnsan kalabalıklarının birçoğu mumyaymış meğer saçlı sakalı.

Secdeli enâniyet İblisliğe dönüşür.

Bir parça düşünün, tekdüze kemirgenlerini.

‪Erdemi zekâ idrak edemez; feraset gerek. ‬

‬ Yalancılar ve inanlarına psikolojik / psikiyatrik tedavi yöntemleri uygulanmalıdır.

Vicdan melekelerini kaybedenler; aklı melekemi sorguluyorlar.

Nefret duyguları, muhtemelen ölü eti yemeyi meşrulaştırıyor.

Şefkatini kaybedenlerin tebessümü sahtedir.

Derin düşünenler, yorgun gülümser.

Masum gözler ebabil taşları gibidir, filler fark edemezler.

İnsan duygudan ibarettir; beyin kuşlarda da var.

Yıkıcı başarıların harcında; yalan vardır.

Ah, teknolojisi eskimeyen dünyanın en tesirli silâhıdır; hedefini dehşet imha eder.

Hakikatten istikametten dem vuran paraperest şair yazar mütefekkir yığınları; kavganız mübarek olsun.

Kindarlık, dindarlığı ahlaksızlığa vesile kılar; fıtratı infilak ettirir.

Tefekkür, ezanı Bilâl’in (r.a) sabasından dinler gibi dinleyebilmektir.

Dünyada nesli tükenmekte olan tek varlık; haram yemeden yaşayabilen insanlardır.

En büyük alçaklık, hakikati çarpıtıp buğzu unutmaktır.

Hep “Ben’ler, Firavuna tutkun şeytana âşık.

İnsanlık güçle değerlenemez, güç insanlıkla değer kazanır.

Gösteriş, cehaletten öte ahmaklık ve haysiyet yıkıntıları altında esfeli safilin çukuruna düşmekten ibarettir.

Kalbine kaç, ey hırsa tutulan kişi!

Politika fikirsizlerin avuntusudur, siyasetten hazzetmezler.

Her sabahın mefkûresi gayesi, hikmet dolu intikaldir muhakkak.

Medeni cesaret kisvesiyle, mahcubiyet ve utangaçlık burjuvalaştırıldı.

Ben diyorsan; artık sen hiçbir şeysin.

Komşusunun gözyaşlarına sevinebilenlerin, iman yolculuğu ne dehşet şey.

Haysiyeti unutanın, hây demesi felsefe.

Gevezelikleri bırakıp "dosdoğru" olmanın adıdır Müslüman.

Kişi secdede sabahlasa; muamelatında ahlak yoksa uzak durun, çok uzak.

Yalanın yığıldığı avurtlarda, doğrular geçersizdir.

İnsan; samimî, ufuklu, ahlaklı, ihlaslı ve yalansızlara denir.

Yalan; münafığın nefesi, şeytanın sermayesi, kötülüğün mayasıdır.

Edebimizi kaybettik, huzur arıyoruz; arayışımız bozuk.

Haysiyeti çarmıhlayan kamyon kamyon kalabalıklar ve ben toprak kokan yerler arıyorum, avuçlarım ateş dolu.

Mağrurların tevazuu, ihtirası kadardır.

Vefasızlık ahlak çöküşünün dibidir.

Cehalet keyif, irfan dert üretir; dert varsa insan vardır.

Mizanı düşünmeyenlerin izanı ölü, vicdanı tabutluktur.

Özü kirli olanların, sözle münasebeti lâf ishalidir; koku verir.

Helâlin cennet, haramın cinnet olduğuna iman etmiş bir hakikatin merhalesi olabilmektir bütün mesele.

Korkaklar düşünmeyi sevmezler, düşünmek yalnızlık ister.

Malın reklâmı para, imanın reklâmı beş para.

Şiirler çoğaldıkça kötülükler azalıyor, şiir şuurdur.

Mizanı düşünmeyenlerin izanı ölü, vicdanı tabutluktur.

Başkaları için dertlenebiliyorsanız, arsızları ciddiye almayın.

Biz ekmeğin değil, helâlin peşindeyiz.

Asalet, feraset ve cesaretin ahlakla yoğrulmasına denir.

‪Kalbinizde merhamet, istikametinizde sadakat yoksa, abdest suyunuzu araştırın. ‬‬

Yaralı insan yararlı insandır, akledebilenlerin yarası vardır.

Yazıklar olsun vicdanları ceplerinde olanlara.

Sahtekârlığa tahammülüm yok, asabi diyorlar bana.

Ramazan sevincini zehirleyenleri, teravihin sahibine havale ediniz.

Vefa bilmeyenleri hayatınızdan uzaklaştırmak, ferasetin haysiyetindendir.

Dava, s/övme üslupsuzluğu değil; körlükten uzak sünnete yakın, âhlak ciddiyet sâmimiyet istikamettir.

Kalbe dokunamayanların; vicdani kör, dili kirli, kişiliği pespayedir.

İnfakın inşirahını oruçla beslenenler hisseder, hissiyat haysiyettir.

Her şey ölür beden çehre çevre, ölmeyeni sevin ahlâklıları.

İnfak adamların sevenleri çok, kazançları pak, kalp sesleri hak olur.

Hayal kırıklığı hayali ve hayâsı olanlara uğrar.

Değerli olmak, başarılı olmaktan daha değerlidir.

Hodkâmlar, zilleti tevazuu zanneden ahmakların omuzlarında yükselirler.

Arifler öz ahmaklar yoz adamlar söz konuşur.

Suskunluğu sekinet, çığlığı gürültü addedenlerin vicdanları mevt.

Başkalarını överek ve övünerek yaşayanların ifadeleri lâf erozyonudur.

‪ Tevhit çeşmesinden, tefekkür şırıltılarıyla bir yıkanabilsek. ‬

Siyonizm düşmanı kispetinde ne çok yerli Siyonist.

Her bayram aç kimsesiz hasta ve mazlumların gönüllerini alan Sıddık yürekli infak insanları; siz ne güzel adamlarsınız.
Bayramınız tekrar tekrar mübarek olâ.

Gündemin rüzgârı sizi sürekli teneke parçaları gibi istediği yöne sürüklüyor ise; okumuyor ve akletmiyorsunuz,
istikametinden fersah fersah uzaktasınız.

‪Adamlar ikiye ayrılır: dava adamları ve hevâ adamları. ‬‬

Akıl tutulması değil mesele, akıl tutulması zannedilmesidir yitirilmesinin.

Edep erozyona uğrayınca; sevgi hasta, nezâket mevt oldu. ‬

Ahlâk cüzdanlardan daha büyüktür.

Tefekkürsüz insanlar, âh eyvâh ve günâh sıçratır.

‪Ucuz insanlar aciz insanlardır ve nankör. ‬‬

Hakikati tespitte tevazu riyakârlıktır.

Mevti unuttuğumuz günden beri öldük biz.

Basiret, görüneni görmeden görebilmektir.

Hakikati yazarak susuyor,‬ susarak konuşuyorum. ‬

Ahın ürettiği gözyaşları öldürücüdür, geçte olsa zehrini muhataplarına tahvil eder.

Her türlü tehlikeyi göze alarak hayıra hayır, şerre şer diyemiyorsanız durum vahim. Secdeleriniz maske, vicdanlarınız felç.

Kalbin dirilişi konuşana dek, cürümleri yıkanmış gözlerinle dünün kefaretini, keşkeli hakikatler tövbekâr nakaratlar insan görünümleri oluştururdu.

İnsan hakları savunucuları; insanlıktan bihaber Siyonizmin emrinde, veda hutbesinin muhtaç vampirler topluluğudur.
Arafat yekûn değerlerin önsözüdür.

Kalpsizlere akıl danışanın merhameti gider; öfke ve kine payanda olur.

Bütün azalarıyla günah işleyip, kalbim temiz diyenlerin kalplerine "El-Fatiha".

Merhamet duygusu, akledenlerin fıtrat rengidir.

Utanma duygusunu tartacak terazi yoktur.

Çok şey söylüyorsun cerbeze üstadı, arada yalanlarını da hatırla.

Kul hakkı hukunu, hakikat şuurunu unutturma Allah’ım.

Merhameti olmayana hırka sorulmaz.

Hakikati unutup, kutsiyetten dem vuranların nasipleri riyakârlıktır.

Medeni cesaret kisvesiyle, utangaçlık burjuvalaştırıldı.

Hakikatin sesine kem küm edenlerin, zihinsel bağımsızlıkları çökmüştür.

Akletmeyi terk edenleri, terk edin.

Güçlü iradeler merhametli; korkaklar aciz ve acımasızdırlar.

Dindarlığımız lokmamıza sirayet emiyorsa; din intikam alır.

Vicdansızlara vinç, yalancılara yamak olunmaz.

Yalan riya gösteriş, hep aynı etkileşim.

Göçük hakikatın vicdan mektebi.

Küfrü avurtlarına pelesenk edip; beterini yaşatan cerbezeler var.

Sükût, şâirin yorgunluğudur.

Edebiyat, ifadeleri edeple kuşandırılan irfanın adıdır.

İki tür insan vardır; kalbim temiz diyenler ve kalbi temiz olanlar.

Hakikati unutanlar, nefsi nefsi diyârında tevbeye koşacaklar; ancak o gün tevbe olmayacak.

Zalimi seven zalime, halimi seven halime benzer.

Gökyüzüne bakar bizde güleriz.

Günaşırı peşpeşe gelen yalan ve yalancılar sizi aldatıyorsa; feraset kapısını iğdiş etmişsinizdir... Müminliğinizi gözden geçirin.

Dudaklarınızın hakikati söyleyebilmesini beklerken; gözleriniz fıtrat değiştiriyordu.

Az konuşmak meziyet, çok okumak medeniyettir.

Üslubumuz bozuksa, imanımız tehlikede.

İnsan yürekten ibarettir.

Banka sahipleri, emperyal dünyanın maskeli Maho Ağalarıdır.

Hakikate kulak tıkayanların; alınları kirli, secdeleri şaibelidir.

Ayılar kışı, barbarlar alkışı sever.

7/24 istikrarlı şekilde sanal medyada olmak, istikrarsızlıktır.

Araştırmadan inandıklarınız, önce kaygınız sonra gayyanız olur.

Dostluk içinde "ben" olmayan hasletlerin toplamıdır. Dava adamı edasıyla cemaat parti dernek kulüp peşinde koşturup;
doğruluktan hakikatten ihlastan samimiyetten bihaberlerin, cennet ehli gibi davranıyor olmaları düşündürücü şaşırtıcı ve acıklı.

Sabrınızı temiz tutunuz, arsızlar da utanacaktır.

Mazluma öksüze şaşı bakanların, bedava cuma mesajları vicdanları zonklatıyor.

Ahlâk, bize benzemeyenlerin haklarına saygımızınız ölçüsüdür .

Allah’ı rab edinenler kazanacaktır.

Lisânın ölümüdür hodgam gevezelikler.

Ebediyet derdi olmayanlar, kin tiridine banıp lâf ishaline düşerler.

İnsanların çoğu baykuşlarla at başı; bir kısmı akbaba leşçiller familyasından, kan ve gözyaşı gagalıyorlar.

Herkes aynı tabuta konur, mesele son istasyon.

İnsanlara tepeden bakanlar, şeytanın ins yüzü.

Alkışları sevme, alkışlayanları da; içinde şımarıklık ve dalkavukluk barındırır.

Dedikodu, alçakların kıstasız hırıltılarıdır.

Gözyaşlarımıza ortak zannettiklerimiz, arsızlık davuluna tokmak oldular.

Şatafatlı salonlarda anma etkinliği adı altında, ölülerimize türkü söyletmekten vazgeçin artık. Yakınlarınızın ölüm yıl dönümünde türkü mü gönderiyorsunuz ruhlarına.

Mahcubiyetimizi kaybettiğimiz günden beri, çok şeyimizi yitirdik.

Kirli ağızlardan temiz söz çıkmaz.

Mertek mizan mahşer ve z/âlimleri; düşündükçe “aklet ve şükret” diyorum.

Kadına iffet telkin eden birçoklarının izzetleri iffetsiz.

Huzurevi kapılarına kilit vurabilenler; medeniyetten bahsedebilirler.

Hicvi unutanlar, hakikate duyarsız buğzdan nasibini almamış bedbahtlardır.

Hakiki müminler hakkın tarafgiri oldular hep, mensup olduklarının değil.

Hayat çok kısa, çevre hodgam çehreler tepkisiz.

Birilerine cehennemlik diyen ahmaklar, hidayet tövbe uhdenizde mi, İmanometreniz mi var.

Sevgi yaşasaydı vicdan ölmezdi, vicdan öldü insanlıkta. Dünya kısa amel lüzumlu.

Şiir, şuuru terletip vicdanı koşturmaktır.

Ciğerlerinde yanık kokusu olmayanların davaları sahtedir.

Boğazına kadar kibre gark olmuşların tebessümleri, beni güldürüyor.

Yusuf yüzlü şiirleri yüreğimde ateşliyorum, ondandır yanık kokusu.

Ayakları yere basmayan mağrurluklar, ayakları kaydırır.

Müminin zaferi ahlâk; cephanesi helâl rızıktır. ‬

Tedbirsiz tevekkül gaflettir.

Gün gelir tanrılarınız da ölür.

Münafığın iki sermayesi vardır; biri din diğeri kin.

Terbiye verecek insanlar tersiz olunca; edep yorgun düştü.

Sıla-i rahim olur mu bilmem, arada kendime de uğruyorum.

Günde beş kez secdeyle öpüşenin avurtları kirliyse, çeşmesini araştırın.
Mizanda hırkası, fırkası, m/arkası olanlar değil; takvası olanlar kazanacaktır.

Susarak cehenneme koşanlarla, konuşarak cehenneme koşanlar arasındaki fark; bir dudak payı.

Karunlar kin püskürtüyor, softalar kardeş eti kavuruyor kalemim yorgun.

Ahlâk deriye sirayet eder, keşfe gerek yok.

İki sınıf insan var, akledenler ve kutsananlar.

Vicdan fukaralarının zenginliği, gayya kadardır.

Kırgınım ve yorgun, son mısra gibiyim noktası koyu.

S/övgü izzetin zillete dönüşümüdür.

Vicdanı körlerin secdeleri şaşıdır.

Harabe hakikatın vicdan mektebi.

Cihadın şehadetin ve şehamettin harmanlandığı diyarın adıdır Çanakkale.

Panik yok; herkes bir gün ölecek, temiz ölmeye çalışın.

Ölümden korkanlar, ölümlüleri kutsallaştıran korkaklardır.

Namaz yâr kapısı ve cennet köprüsüdür.

Ahlâk, sadece Allah için sevmek veya buğz etmektir, mensubiyetler için değil.

Virüs tağutları titretiyor, mazlumlara güç hakikate ayna olabilir.

Ke.hane ve ribâya kapı açan dünyanın suratına çarptı kapılarını Kâbe .

Sonsuzluk kaygısı olamayanların tüm kazançları, bir virüs nispetindedir.

Ey Kâbe’m, ne bir taş olabildik revakların kemerlerine; ne bir damla yaş .

Ey sahile vuran Suriyeli çocuk, insanlığı boğuyor senin çığlıkların.

İyiler hep vardır, kötülüğün korona ‘ya dönüştüğü asırda bile.

Korkak insanlar risklidir, tüm savaşların müsebbibi korkaklardır.

Yalan topyekûn ölümdür.

Açlık terbiye eder, cehalet öldürür.

Bazı insanlar tezek gibidir, sulandıkça aslına dönerler.

Ahlaki konfor boğunca; ekmek dinden önce gelir.

Hakikati zonklatmayan tüm gayretler riyakârdır.

Madem ismimiz Ömer, hakikati beyinsiz beyinlere zonklatmak boynumuzun borcu.

S/özünüz yüzünüzün nüfus kütüğüdür, yüz çürür söz durur.

Din samimiyetten, deizm riyakârlıktan beslenir.

Maskeliler ve maske takanlar, maskeliler maske takanları sevmezler.

Cahilde sükût, kul hakkında tövbe aranmaz.

Mağrur zenginlerin rütbeleri Karun’dur.

İnanmadıkların ve imanmatiklerin palyaçosu olma aklet.

Sapkınlık ve zulme karşı suskunluklar; cehennemin dibine bilet olacaktır.

Sokaklar kimsesiz, camiler kapalı Kâbe yalnız ve biz duy/arsız.

Ey şetmperest! Senin vazifen irşat ve tebliğ; hiddet şiddet küfür değil.

Sosyal medya, model sanılan adamların çoğunun şarlatan olduğunu ifşa etti.

Hiçbir "değer" ahlâksızlığa değmez, değenler "değer" değildir.

Yalnızca kalbiyle konuşanlar yalan söyleyemez.

Ya Rab; avurtları yalan kin riya püskürten oruçlu kullarından eyleme.

İnfaka şaşı bakanların, bedava cuma mesajları vicdanları zonklatır.

Samimiyetten nasipsiz insanlara mesafe koyun. ‬

Hakikatleri anlayacak fıtratta olup; yalancılara inananlar, yalancıdırlar.

Mansıplar malikâneler mevkiler mevt olur; amel-i sâlihler ölümsüzdür.

Takva tüm üstünlüklerin üstündedir.

Üslûbunuz bozuksa imanınızı gözden geçirin.

Ahlâk mugayiri kalemşörlerin, fitne atölyesiden muhafaza eyle Allah’ım.

Yalnızca kalbiyle konuşanlar yalan söyleyemezler.

Suskunluklar tevekkül tasavvuru ve sabrın haysiyetidir.

Hatim dağıtırken cengâver, infakı duyunca asker kaçağı.

Mensubiyetiniz sizi hakkı söylemez hâle getirmişse; musibetiniz olmuştur.

Musibetlerin müsebbiplerinin birçoğu, çoğunluğu inandıran yalancılardır.

Beni bırakın yerime başkaları sussun.

Tokat utanmazların panzehiridir.

Güçlüler değil, iyiler kazanır.

Maskeler, mağrurların masumlara mağlubiyetidir.

Liyakat, ahlâk ve maharetle muteberdir.

Zaaflar cürümlerin temel taşlarıdır.

Huzur arıyorsanız; insanları sevin, doğru olanlara değer verin, ahlâksızları acıyın.

Gürültülü yalanları, sükût mezarlığına gömün. Micingirt

Aptallar abdalları aptal zanneder. Micingirt

Davaların temeli adalet;adaletin temeli ahlaktır. Ahlâk yoksa adalet mevta, adalet yoksa davalar mevttir. Micingirt

Üslubu güzel insanların kalpleri bayram yeridir. Micingirt

Ölmeyecek gibi yaşayıp; ölüm var diyen fetvabazları düşününce ağız dolusu susuyorum. Micingirt

Şefkat merhamet sadakat gibi insan kalabilme hasletlerinin köreldiğini görebilmek cihattır. Micingirt

Umutsuzluktan daha derin uçurum yoktur. Micingirt

Heybesinde ahlâk olmayan başarının canı cehenneme. Micingirt

Dünyayı kirleten üç tacir; “din”, “kin” ve “ben” taciri.
Micingirt

Verdiğine körlük erdem, aldığına körlük nankörlüktür.
Micingirt

"Merhametten maraz doğar" diyorsanız; itikatınızı gözden geçirin. Micingirt

Şairin özgül ağırlığı; mısralarını somut güncel konularda eğip bükmeden; toplumun yararına çözümler üretmesiyle ölçülür. Geçmişe güzelleme yapıp güncel olaylara şaşı bakan şairler, kalem kirleten kötülüğün uşaklarıdır. Micingirt

Babalar evlatlarının güven akademisidir; kaygılananlar oraya başvurur. Micingirt

Doğru ile yanlışı, iyi ile kötüyü, güzel ile çirkini, adaletle zulümü aynı renge boyayan epey zübük t/üredi. Micingirt

Külfeti lâ, ülfeti âlâ olanlar kemâla erebilmişlerdir.
Micingirt

Ülfedi âlâ olanlar kemâla erebilmişlerdir. Micingirt

Alkış sayısına göre yüceltilen hayatın; yardakçı akademisine dönüşmesi kaçınılmazdır. Micingirt

Çiçekler kirsiz toprakları bir de çocukları sever. Micingirt

Kâli halis olanlara; kalbi polis olurmuş. Micingirt]

İnsanlar üçe ayrılır; görenler - körler - nankörler. Micingirt

Görmezden gelmek erdem, umursamazlık eblehliktir. Micingirt

Rüyalarda uçarsın adın mezarda çıkar. Micingirt

Sorgulayın, kitap okuyun niyet okumayın, küfretmeyin akledin. Micingirt

Dehşetli bir tufan yaşıyoruz, kizb kin ve kibr tufanı.
Micingirt

Birileri birilerine küfrederek; mekânın cennet olacağına inanıyor. Micingirt

İnsan ufku genişledikçe susmayı öğrenir. Micingirt

Mizan kaygısı olanlar cennete girecek, p/azarlayanlar değil. Micingirt

Hakkı gasp edip, kizbi hakikatle takas edenleri Allah'a havale etmek kadar güzel bir kazanç yoktur; kimseye muhtaç olmuyor insan. Micingirt

Şiirlerim dilsiz şeytan tayfalarına karşı düşülen şerhtir. Micingirt

Ölenleri övmeyi bırakın, yaşayanları sevin; çıkarın maskeleri. Micingirt

Dört bir yan kızb mangası, adeta paralı işgal ordusu.
Micingirt

Boğazım yırtılırcasına susuyorum. Micingirt

Gaflet erbabından şefkat beklenmez. Micingirt

Ümit kesmeyiniz rahmeti bitmez, Kulu zayi etmez nuru eskitmez. Micingirt

Yolculuk emek ter ister, birde hüzünlü vicdan. Micingirt

Secdelerin vâv olması boş değil, Vallâhi billâhi kibir hoş değil. Micingirt

Kimseye acı vermeyin, insan mutluyken güzel. Micingirt

Titreyiş yok serde, biz günahını görmeyecek kadar günahsızız. Micingirt

Çenesi çok çalışanların beyni komadadır. Micingirt

Farklılığa tahammül edemeyenlerin karakteri kalabalıktır. Micingirt

Yüzsüz insan yok, çok yüzlü olanlar var; tek yüzlü olanlar insandır. Micingirt

Yalan yuvan yıkıla, şivan düşe kizbine. Micingirt
,
Kendini de irşad edemezsiniz sen.

Dünya ahiretin çalışma tahtasıdır. Micingirt

Bazı kelimeler sustuğum şeylerdir; gerilmiş mızrak gibi.
Micingirt

Fâiz lafı geçince dava diyenlerin suskunluğu kalbimi
kırıyor. Micingirt

Yürekte söylenir şefkat şarkısı. Micingirt

Dini anlatanlar yaşasaydı, şirk ehli tevbeye koşardı. Micingirt

Diller Kur’ân tefsir ediyor, hâller şirkmatik. Micingirt

Müslüman'ı Müslüman'a düşman edenler; Siyonist İsrail türküsü söyler. Micingirt

Konfor arayanlar rahat bulamaz. Micingirt

Zekâ samimiyeti zedeleme bulvarına girmişse musibettir. Micingirt

Bazı insanlar ahmak gibi davranır; bazıları ise ahmaktır. Micingirt

Allah için yapılmayan haseneler yorgunluktan ibarettir, dünyevî ve pespaye.Micingirt

Kibir cehennemin kadim misafiridir. Micingirt

Hakikati tespitte tevazu riyakârlık, umursamazlık ise ahlâk aymazlığıdır. Micingirt

Bayağılığı samimiyet, kabalığı cesaret, hakikatsizliği hakkaniyet zanneden beyinsizler çoğalttık. Micingirt

Dava ve mizan kaygısı cüzdana, avurtlar yalana pelesenk. Kur'an öksüz. Micingirt

İhlâs secdede değil, caddede bell’olur. Micingirt

Hakikatten taraf olmayanların tarafgirliği; fikir fahişeliğidir, zulmet çöplüğünde tepinir dururlar. Micingirt

Fâiz alın teriyle kavgalıdır; yayılıp normalleşirse, büyük zelzelelere dönüşür. Micingirt

Gören gözün, seven kalbin, düşünen aklın, şefkatin ve vicdanın varsa sen insansın. Micingirt

Ölen ünlülerden ün kapma yarışının çoğaldığı bir asırdayız. Micingirt

Siz servetin beş para etmediği dehşetli günü unuttunuz.
Micingirt

Tanınma arzusu kalbi ve bedeni nefse teslim eder; hevâ ve heveslerin merkebi yapar. Micingirt

Yaşamak m/izân kaygısı taşımaktır. Micingirt

Kul hakkı kaygısı olanlar insan; gayrısı yığıntıdan ibarettir. Micingirt

Vefası olmayanların, hiçbir şeyleri olamaz insanlık namına. Micingirt

Arafat Vadisi'nde yankılanan hitabı; kâmil manada yaşamanın adıdır samimiyet. Micingirt

Kötülüğe sükûnet köleliktir. Micingirt

Kulluğun mihengi cuma mesajı, çok oruç, çok namaz mı sadece; emin miyiz, sadık mıyız, adil miyiz, kul hakkına riayet ediyor muyuz? Biraz tefekkür. Micingirt

Kalemi/kelâmı ile hakikate ayna olanları; duyarsız kitleler, kin ve nefretle linç ederler. Micingirt

Geçmiş ve geleceği şiire pelesenk edip; günü yazamayan şair inanç ve iradesini kaybetmiştir. Micingirt

Duygu edebi, edep şefkati yaşatır; edepsizin duygusu Voyvoda'nın gözyaşlarıdır. Micingirt

Yalan doğruları katleden bir terör hareketidir. Micingirt

İlgisizlik ve duyarsızlık tanrı sayısını artırır; yinelemeyin yenileyin, papağan değilsiniz! Micingirt

Yalan o kadar derin bir çukur ki; düşenin çığlığını kimseler duymaz. Micingirt

Sizi anlamayanlardan uzak durun; hassasiyetlerinizi tekmelerler. Micingirt

Yaşam dört mevsim olsa da; ölüm güzü beklemez. Micingirt

Koçlar birbirlerini boynuzlarken; kasaplar bıçak biliyorlardı. Micingirt

Dışında şefkat olmayanın; içinde insan yoktur.
Micingirt

Hakikati yazmak bir hastalıktır; tıpkı karasevda gibi. Micingirt

Küçümsemek egoist hastalığıdır, temiz yüzlü insanlara uğramaz. Micingirt

İzzet ve İffeti iğdiş eden kadın programları ile zilletin zirvesine ifsat bayrağı dikildi. Micingirt

Tövbe beden ülkesinin merkez bankasıdır,
büyük cihatlara sarf edilir. Micingirt

Düşünmeyen, üzülemeyen ve sürekli konuşan hudutsuz bir tımarhanede; zihnî muhafaza cihat gibi bir şey. Micingirt

Ana insanın en değerli hazinesi; şefkat sığınağı ve duâ pınarıdır. Micingirt

Elleri nasırlıların; ruhları dingin, bedenleri güçlü, zihinleri berrak, gülüşleri temizdir. Micingirt

Sükûnet biriktirip; acı bir tebessüm bırakın, hissiz ve dilsiz kalabalıklara. Micingirt

Kalbin berraklığı dile sirayet eder; inşirah ışıldatır. Micingirt

Hakikatsiz tarafgirler; gürültülü zihinsel hastaya dönüşürler. Micingirt

Öfke, renk ırk din bölge cinsiyet parti farkından da yansıyabilir. Bu öfkenin asıl adı cehalettir. Micingirt

İslam ahlâklıların dinidir. Micingirt

Didişenleri değil; düşünenleri çoğaltalım. Micingirt

Helâl rızkın tadını alnı terli olanlar tadabilir. Micingirt

Mübalağa, dosdoğru emrine muhalif; zihinsel hastalıktır. Micingirt

Öksüze sığınak, yaşlıya damak, bebeklere hamak olabiliyorsanız insansınız. Micingirt

İslâm âlimleri ve İslâm ülkelerinin liderleri Kudüs'e çelme takmışlardır; Kudüs yüzüstü yatıyor. Micingirt

Yalnızlığınıza üzülmeyin; kalabalık yalnızları acıyın.
Micingirt

Haklı suskunluklar sadra şifadır, belki aylarca konuşmaktan daha tesirlidir. Micingirt

"Var"ı artıkça "ver"i azalanların akıbeti Salebe'ye dönüşebilir. Micingirt

Yalan zelzelesi geçiriyoruz; afet büyük, enkaz dehşetli. Micingirt

İnsan kalabilme; bütün kötülüklere karşı risk alabilme erdemdir. Micingirt

Ömür yol ve yorgunluktur, alın teri biriktirenler diri ölürler. Micingirt

Bazı insanlar ağustosta gölge, zemheride güneş gibi; hakikidirler. Micingirt

Secdeden başı kalkmasa bile; vefa merhamet helâl kaygısı olmayanlardan uzak durun. Micingirt

Hiçbir şey seni hak ve hakikate kör edecek kadar değerli değildir; kabri unutma. Micingirt

Çok kazananlar, çok çalışanlardan daha muteber ise; ahlâk Brutus'ların eline geçmiştir. Micingirt

Herkese haklarınızı helâl ediniz; hakkı tarafgirliğe feda edenleri âsla. Micingirt

İyi niyet ihlas gemisidir; binenler erdemin ummanlarına ulaşabilirler. Micingirt

Hak tahrifatı yaptığınızda; tahrifat terhis günü yanınızdadır. Micingirt

Niyet hak ve hakikat ise; düşman çok, akıbet hayırlı olur. Micingirt

"Doğruyu eğri görenler şaşı; eğri diyenler, bi şereftirler." Micingirt

İzmlerin üç tehlikelisi; kibrizm, yalanizm ve riyakârizm. Micingirt

Çoğunluğun doğru dediği yanlışlara; yanlış diyebilmek "dosdoğru" olmanın seferidir. Micingirt

Ruhunuzu ve bedeninizi omuzlarınıza taşıyın, çiğnetmeyin. Micingirt

Yalan mağlubiyet, izzet zafer, ahlâk bağımsızlıktır. Micingirt

Eşkıyanın dilinden merhamet düşmez. Micingirt

Yokluğu kalbinize oturacak dostlar edinin ki; üzüntünüz vefaya bürünsün. Micingirt

Merhametin cennete açılan pencereleri var. Micingirt

İslam'ı kişiye göre eğip bükmeğe çalışırsanız; iman sizi terk, inkâr işgal eder. Micingirt

Yığdıklarınızı yemeğe vakit kalmadan öleceksiniz, hırs musibettir. Micingirt

İrşad konuşanların değil; yaşayanların inkişaf ve istikametidir. Micingirt

Çocukları kazanmak; insanlığın fethi, geleceğin zaferidir. Micingirt

Emektir yorgunluktur hata, çalışan üretenlerde rastlanır; hataları biriktirin fakat çoğaltmayın. Micingirt

Tasavvuf, aczini ve ahdîni bilme ve yaşama şuurudur. Micingirt

Samimiyetsiz her iş; şefkat fazilet adalet musibete dönüşür, tekebbürle takas edilir. Micingirt

Şayet kardeşinin yarası seni acıtmıyorsa; sen kendine uğrayamamışsın. Micingirt

Düşün, kaç kapıya erzak bıraktık, kaç evin faturasını ödedik, gizlice. Micingirt

Helâl rızık, lekesiz samimiyet tek ciddi sermayem. Micingirt

Şakaklar duyarsız; şefkat tebessümsüz, kalpler incinmez oldu. Micingirt

Sükût erdemdir; erdemsize sukût ise zillettir. Micingirt

Dosdoğru bir dost, bin sülaleden elzemdir. Micingirt

Ahlâksızlık kötüdür, dindar yaparsa kötüden de kötüdür; irşadı perdeler. Micingirt

Ömür kısa ve kıymetli; aptallarla tartışarak ziyan etmeyin. Micingirt

Sürekli birilerini alkışlıyorsanız, elleriniz kirlidir. Micingirt

Hayallerin yıkımı, yıkımların en büyüğüdür ve cinayettir. Micingirt

Mayasında merhamet olan sevgiler şüphesizdir. Micingirt

Haksızlığa suskunluk, kötülüğe uşaklıktır. Micingirt

Hâli halis olana; kalbi polis olurmuş. Micingirt

Dindarlarla dinidarları, ayırt edemeyenlere içerliyorum. Micingirt

Kızb ehli, bir yalanı tüketmeden; başka bir yalan üretir. Micingirt

Kibir ilahlaşma sapkınlığıdır. Micingirt

Dava adamı zannettikleriniz felâketiniz olabilir, "aklediniz". Micingirt

Herkes hakikati görmeye bir gün mahkûm olacak; ancak o gün çok geç olabilir. Micingirt

Gülüşlerinizi zehirleyen zombiler, sizden bir de tebessüm ister. Micingirt

İzzet yalnız, erdem ızdırap içinde ve kulağımda "Elem neşrâhleke sadrâk" Micingirt

Yaşadıklarımız bir bulut gibi, ya bir yağmur serpintisi
ya da havf/reca. MicingirT

Dürüst ve samimiyseniz mutluluk aramayın, size göstermezler. Micingirt

Adil olmanın İslâm dini açısından ne kadar önemli olduğunu anlatan; bir tek cuma hutbesi kaldı. Micingirt

Ölen ünlülere methiyeler düzenler; başınızı çevirip kaç hıçkırık bıraktınız sahipsizler mezarlığına. Micingirt

Keşke tebliğin; nezâket letâfet ve adaletle irşad olabileceğini, bilebilseydik. Micingirt

Tefekkür-i mevt; ruha diriliş, ebediyete ön hazırlıktır. Micingirt

Vicdan fukaralarında; akıl ile kalp nefret fışkırtır.
Micingirt

Gamdan hikayeler biriktiriyorum; şiir zannediyorlar.
Micingirt

Ne kadar çok ölümsüzlüğü unutup; ölüleri parya yapan ölü seviciler. Micingirt

Muamelatı bozukların ibadetleri, şeytanın kahkahasıdır.
Micingirt

İnsanlar ibadetlerinden ziyade; muamelatları istikametini gösterir. Micingirt

Duygusuz ve duyarsız insanlarda, insanlık aranmaz. Micingirt

Bazı sabırlar suçtur. Micingirt

Namazınız mazlumun gözyaşlarına sizi ortak etmiyorsa şayet; zavallısınız, oturun ağlayın. Micingirt

Yalanları dinlemek; erdemli zihinlere ıstırap verir. Micingirt

Bir nefes mesafesindeki hayat için; insanî değerleri kaybedenlere zillet ehli denir. Micingirt

Samimiyetin, nam ve şöhrete ihtiyacı yoktur; şöhret tahribattır. Micingirt

Her şeye “pozitif” bakanların; söylem, eylem ve tespitleri koronaya dönüşür. Micingirt

Aptal, abdalı aptal zanneder. Micingirt

İnsanın mahcubiyet duyabileceği temiz bir yüzü olmalı, yüz önemli. Micingirt

Hâlde sahtekâr hodgâm; dilde hamiyet samimiyet. Micingirt

Kamyon kamyon nifak sesi, insan kisvesinde. Micingirt

Yakınlığın ne kadar uzak olduğunu, yakınlarınıza ihtiyacınız olduğu zaman anlarsınız. Micingirt

Sadece susanları dinleyin, sükûtun sesini. Micingirt

Kişileri sorgusuz sevgi, iman tahribatı ve putperestliğin imarıdır. Micingirt

Kim uğrar sana, sen seni terk etmişsin. Micingirt

Kötülere sabrın adına zillet denir. Micingirt

Şeytanı kıskandıracak kadar yalancısın, inandıramazsın. Micingirt

Gerçek şiirler yaşanıyor, yazılamıyor. Micingirt

Kalpsiz yığınların ebediyeti mevta, yalnızları erdemlidir. Micingirt

İlizyonla destan yazamazsınız; hakikatten öte hakikat vardır. Micingirt

Kul hakkına riâyet etmeyenlerlerin davaları heva; hasatları çürüktür. Micingirt

Önsözü satın alabilirsiniz; son sözü mizân söyler. Micingirt

Şatafatı medeniyet, riyakârlığı din diye pazarlayarak; irşad ve tebliği mezara gömdük. Micingirt

Dalkavuklara, kiralık kalemlere; haysiyetli yaşamıyla sarsıcı bir şamar atan zatın adıdır Sezai Karakoç. Micingirt

Çokluklar içinde dosdoğru olanların kaderi yalnızlıktır. Micingirt

Güçlüler kuralı iğdiş etse de; finali doğrular yazar. Micingirt

Konfora bulaşmadan yaşamak lazım. Micingirt

Tebessüm, helâl kaygısı olan yüzlerde güzeldir. Micingirt

Mütevazılık ferasettir; kaybedenler hakikate kör, uhuvvete sağır, kin nefrete teşnedirler. [Micingirt]

Merhamet iyilik sanatıdır, kabiliyet ve cibilliyeti ahlaktır. [Micingirt]

Dalkavuğun ellerinin nasırları, efendisinin zevk gerdanlığıdır. [Micingirt]

Duygusuzlara hüzün, suç mahiyetinedir. [Micingirt]

Yalancılarda vefa, merhametsizlerde şifa, kalbi bozuklarda kafa aranmaz. [Micingirt]

Deprem konforu çürütür, kötülükleri azaltır, gafleti sarsar. [Micingirt]

Bazı insanlar fesleğen gibidir; dokunana huzur verir, şifa salar, gülümsetir. [Micingirt]

Bazı insanlar fesleğen gibidir; dokunana huzur verir, şifa olur, gülümsetir. [Micingirt]

Haset sahibini yönetir; yöneticisi haset olanın, hasadı fesat olur. [Micingirt]

Dalkavukların bolluğu, yöneticilerin mahşeridir. [Micingirt]

Nefret gırtlağa girince hakikatleri öldürür, t/er ister merhamet biriktirmek. [Micingirt]

Eşref'i Mahlûkat sırrınca; ırklarda, renklerde üstünlük arama gafletinden uzak, hüznün sokağında yürüyorum. [Micingirt]

Enaniyet yeşertenler; şefkati kurutup, İntikamı meslek edinirler. [Micingirt]

Cuma mesajlarımız tebessüm olamıyorsa; gönül heybemizde insan yoktur. [Micingirt]

Kimselere gülme, ağlanacak hâle gelebilirsin. [Micingirt]

Şefkati kaybeden kalp, riyakârlığa payanda olur. Micingirt

Seherde çocuklarını kreşlere bıraktıran ve anne şefkatini tahrip eden düzenin adındır kapitalizm. [Micingirt]

Sıhhat ve takvaya sahip olmak eşsiz sermaye; belki de kerâmettir. [Micingirt]

Gerçeği erdemli insanlar görür; namuslu adamlar. [Micingirt]

Mısralarımı göğsümden yazarım, yazdıklarım ismime münhasıran hakikat olduğu için; ölsem de yazdıklarım hep var olacaktır. [Micingirt]

Her daim sönmeyen acılar vardır; kimine ateştir kimine mangal. [Micingirt]

"Bal tutan parmağını yalar” sözünü söyleyen ve yadırgamayanların tamamı foseptik fareleridir. [Micingirt]

Seni anlamıyorsa muhatapların; yalnızlıkla arkadaşlığını sürdür. [Micingirt]

Birilerini kutsallaştırarak cennet beklemek dehşetli hastalıktır. Biz kendi gayretlerimizle “eşref-i mahlûk” mertebesini koruyabiliriz. [Micingirt]

İnsanı emeksiz mutluluk çürütür. [Micingirt]

Cehaleti terbiye zor iştir, gazanfer ister. [Micingirt]

İnsanlığa yatırım yapmayanlar paye beklemesin, gayret eken cennet biçer. [Micingirt]

Dava, insan olanın; önce insan olalım.[Micingirt]

Midesi ve dili çok çalışanların beyinleri grevdedir. [Micingirt]

Gerçeği çoğaltanın sevenleri azalır. [Micingirt]

Sadelik, masrafsız ve israfsız lükstür. [Micingirt]

Tefekkür elleri alkıştan alıp; akletmeye rapteder.[Micingirt]

Her şeyi ben bilirim iddiası dehşetli hastalıktır; tevazuu felç, itikadı sakat, takvayı mevta eder. [Micingirt]

Ne çok düşünüyorum, düşünmemeye ihtiyacım var; yorgun düşüyorum. [Micingirt]

Satırlarıma üzüntüler bırakıp; hüzün peygamberine koşuyorum. Sadrıma hüznü raptederek asrın putlarını baltalıyorum. [Micingirt]

Samimiyetsiz nasihatler, israfattan ibarettir. [Micingirt]

İnsan, kizb kin nifak yığınlarını seyrederken kahroluyor; uzaklaşırken zelzele geçiriyor. [Micingirt]

Abartı s/övgünün sarhoşluğudur. [Micingirt]

Bayağılığın para ile pâye alması, şeytanları işsiz bırakmıştır. [Micingirt]

Kizb insanın s/özünü iğdiş etme sanatıdır ve bu fıtrata mugayirdir. [Micingirt]

Hakikat hiçbir asırda perdelenemedi, bu asırda da perdelenemeyecek. [Micingirt]

Aynı muhitte yaşayıp; olmayanları ve ölmeyenleri hatırla, koş kendine uğra. [Micingirt]

Gıybetini ettiği kişiye, hiçbir şey olmamış gibi davranabilen insan; haysiyetini tahrip, vicdanını imha etmiştir. [Micingirt]

Samimiyetsiz mütekebbirlerin tebliğleri, inkâr akademisine talebe taşır. [Micingirt]

Ölüm her an kapıda; ölümü unutmak ölüm kalım meselesidir. Micingirt

Gücünüzün çokluğu, cürmünüzü artırıyorsa kendinizi kaybetmişsinizdir; kendini kaybeden ebediyeti bulamaz. Micingirt

Erdem ehli sâkindir; alçakların sesi yüksek çıkar. Micingirt

Hakkı teslim adına tevazu göstermemek mânevi terbiyedir. Micingirt

Samimiyet, aşk taşıyan İslâm gemisidir; binenler Rum asıllı İngiliz vatandaşı "Yusuf İslam" gibi erdem haysiyet ve gönül ehli olabilirler. Micingirt

Dini dünyalık için harcayanların gözlerine hep ben perdesi çekilir, dünya kokar gözleri. Micingirt

Sevgi aynı pencereden seyre dalmaktır. Micingirt

Biz şerre set, hayra vesile olmakla mükellefiz. Hükmün sahibi Canâb-ı Hak’tır. Micingirt

Başkalarının kusurları sizi mükemmel yapmaz; nefret gelir kalbinize oturur. Hüsnüzanlar yığınız. Micingirt

Hayırlarını gösterenlerden hayır gelmez, hesapları dünyadır. Micingirt

Din/dar geçineler, dindar yaşayanları riyakârlıkla itham ederse; tartışmayın, çıkmaz sokak. Micingirt

Batılı hak gösterip tuzak kuranları; sabır tevekkül ve kutsi emirlerin verdiği ferasetle, kazanç hanenize kaydedin ve imhâl edip ihmal etmeye havale edin.
Micingirt

İçinde "ben" olan zekânın varacağı menzil şeytan tepesi veyahut gayya deresidir. Zekâsını tevazu boyasıyla ışıldatan gönül ehline insan denir. Micingirt

Sağlam insanlar çocuklar gibidir, küsmeyi beceremeyen, yüzüne baktığınızda ruhunuzu tebessüm ettiren, huzur güven veren; net berrak ve endişe kaygı vermeyen samimiyet işçileridir. Micingirt

İzzet ve iffet sahipleri ahlaki değerleri anlatma hakkına sahip olmamalı, fahişenin örtüsü tesettürü kirletir. Micingirt

Samimiyet bulvarına dökülen irili ufaklı birçok yalan hırs ego gıybet; dostluğu tahrif eder, ahlâkı ifrit çöplüğüne dönüştürür. Micingirt

Huzur ve bereketin ham maddesi büyüklere saygıda saklıdır. Nezaket hürmet güven fedakârlık saygının evlatlarıdır. Saygıyı kaybeden sevgiyi çürütür egosunun merkebi olur. Saygı insan kalabilmenin sarsılmaz sığınağıdır. Micingirt

Gazeteci ve yazar hakikati hayati pahasına kaleme dökenlere denir, gayrısı lafügüzaf. Micingirt

Torpile tevessül, nasibi lağıma bağlar; lağım farelerin nasibidir. Micingirt

Ahlâk, bize benzemeyenlerin hakkına saygımız ölçüsündedir. Micingirt

Kısır sloganlarla maneviyat namına konuşanların çoğu ne yazık ki manevî değerleri tahribatta pek mahirler. Sonsuzluk kaygısı olanlar; bu şefkat, adalet ve sadakat fukaralarından kaçıp Kur’ân ve Sünnetin sarsılmaz bulvarında yolculuğuna devam ediyor elhamdülillah. [Micingirt]

Ölümü unutanlar; cahil insanlardır, düzenbazdırlar ve şeytanın suç ortaklarıdır. Micingirt

Bazı suskunluklar " ... cahillerden yüz çevir.” ayetinin feryadıdır. Micingirt

Şaşırıp kahrolma duygusu, vicdanı hasarlılarda bulunmaz. Micingirt

Merhamet ve şefkati kaybedenler; hakikatte kör sağır ve dilsizdirler. Micingirt

Câhiller sloganmatik, ârifler sükûnet ehli, korkaklar silahperestirler. Micingirt

Kaderin tayin ettikleriyle övünülmez(Kürt/Türk, siyah/beyaz, çirkin/güzel, şükredilir...) zira güzel çehre kaderin, güzel ahlâk senindir. Micingirt

Övünmek hastalıktır, başkalarıyla övünmek köpekliğe talip olmaktır ve bu bir yellehçi hastalığıdır. Micingirt

Mevki makam mansıp sermayedir, nasıl kazanıp nereye harcadığımız önemlidir. Gurur ve kibirden uzak; hakka dikkat, hakikate sarfiyat cihat hükmündedir. Micingirt

Şefkat ve merhamet iman zenginliğinden yansıyan parıltılardır. Micingirt

Midelerine teslim olmuş oburlar, açlığın faziletini va'z ediyorlar. Micingirt

Hak ve hakikati hafife alanlarla tartışmayın, vedâlaşın. Micingirt

Çok şey vardı, yok bir şey dedim; yoktu, hakikat perdelenmişti. Micingirt

Kibir dehşetli hastalıktır, büyüklük taslayamam; “uysal koyun” yaftasına da geçit ver(e)mem. Tebliğin hakikati tevazu, lakin kalbe dokunamayan tevazular gururun çakıl taşlarıdır. Micingirt

Söz s/özden bihaber, sükût pahalı. Micingirt

Kur'an-ı ve ahlâkı hafife alan bütün davaların canı cehenneme. Micingirt

Ahlâk, hakikat namına dünyalıkları terk edebildiğimiz noktada başlar. Micingirt

Mana ve hikmetten uzak; mizan kaygısı taşımayan şiirler, şiire ihanet, edebe mugayirdir. Micingirt

Tevbe ahdine dönüş, zilletten izzete hicrettir. Micingirt

Liyakatiniz, kötülükleri iyiliklere çevirebildiğiniz kadardır. Micingirt

Yargıç sınavlarında, cesaret ve şefkat testi yapılmalıdır; korkaklar ile merhametsizler adil karar ver(e)mezler. Micingirt

Hayır'a hayır, şerre şer diyemiyorsanız şayet; secdeleriniz kisve, vicdanlarınız küspe. Micingirt

Zorbalığı maharet, erdemi korkaklık kabul edenlere; kaş çatmak bile cihattır. Micingirt

Düşünün akledin dertlenin; dert haysiyetli adamlarda bulunur, haysiyet bâki her şey fani. Micingirt

Kıstasız ve kritersiz sevgiler körlük t/üretir. Micingirt

Davasını cebine endeksleyenler; bir zaman sonra didişirler, çok feci didişirler. Micingirt

İzzetle münasebetleri yok; şefkat fazilet hamiyet ve samimiyetle kavga ederek cennet garantiliyorlar. Micingirt

Parası çok olanlar değil; yolu hak olanlar gerçek manada zengindir. Micingirt

Akletmeyen toplumlarda, mensubu olduğu tarafın yanlışına yanlış demenin bedeli ağırdır; döneklik ve hâinlik kisvesi giydirilir. Micingirt

Yalan güvenilirliğe suikast; gıybet barutu "ben" dolu cinayettir. Micingirt

Kartpostallık dalkavuknameler, ruhsuz kafiyeler, vicdan kirleten kalemşörler ve üstad pâyesi dağıtılan putperestler... Velhasıl avurtlarından ishal olmuş ölümcül hastagiller. Micingirt

Tefekkürsüz tebessüm y/üzü bozar sahtedir. Micingirt

İnsanın ufku genişledikçe suskunluğu artar. Micingirt

İzimler fikirleri terk edip; fahişelere taç, hırsızlara sertaç, diplomalara haç giydirme törenleri inşa etmeye başladı. Micingirt

Din kardeşliğini; ırk, renk, parti, cemaat ve bölgecilikle takas edenlerin itikatları felç olmuştur. Micingirt

Vicdanını hakikate muhalif; hemşeri, cemaat veya parti tarafgirliği ile boyayanların renkleri İblis çalar. Micingirt

Dindarlığı camii ile eve sığdırıp; kendilerinden başkasının derdiyle dertlenmek diye bir derdi olamayan konforzadelerin; vicdani tökezlemiş, istikameti bozulmuş, benliği izanını iğdişlemiş, vefasızlık ciğerlerini çürütmüştür. Micingirt

Servetin beş para etmediği dehşetli günü unuttunuz; kırdığınız kalpler cennet yeşertiyor. Micingirt

Zonbilere karşı sükût alçaklıktır; ondandır ismimi Ömer koymuş dedem. İsmim ben ve öfkelerim. MicingirtYorumlar - Yorum Yaz