MEHMETÇİK

Mehmetçik


Tarihi kahraman olan bir milletin fertlerini ismen ayırt etmek, kahramanlıklarını sayabilmek ise imkânsızdır. İşte onların hepsini bir tek adla bağrına basmak için Türk milleti, adları ayırt edilemeyen evlatlarının hepsine birden bir sevgi, kendisini savaş alanlarında tanıyan düşmanları ise bir saygı nişanesi olarak “MEHMETÇİK” demiştir. Mehmetçik bütün Türk ordusunun simgesidir.
"VAH MEHMETÇİK, VAH"

TSK bünyesinde çıkarılan Silahlı Kuvvetler Dergisi, Mehmetçik"in hikayesini yazdı. Buna göre; Ocak 1912’de Trablusgarp’ta Tobruk Savaşında bir subayın yanında çarpışan Mehmet isimli asker şehit düştü. Onbaşı, subaya dönüp "Kumandan Mehmet şehit düştü" diye bağırdı. Subay da "Vah Mehmetçik, vah" diye karşılık verdi. Subayı duyan diğer askerler şehit düşen askerin ismini Mehmetçik sanıp "Mehmetçik şehit düştü" diye bağrıştı. Arap askerler ise dilleri dönmediğinden, "Muhammedçik, Muhammedçik şehit oldu" diye bağırdı.

Alay yazısı da deftere "ilk şehidimiz Mehmetçik" diye yazdı. O gün şehit düşen, gazi olan ama adı bilinmeyenlerin hepsine Mehmetçik denildi. 
Mehmetçik şiirimle sizlere saygılar sunuyor ve bu ay hac yolculuğum var hakkınızı helal etmenizi diliyor dualarınızı bekliyorum. 

Mehmetçik

Yedi düvel yankılanır sesinde
Kıtaların onurudur Mehmetçik
Kutlu yolun şuuru var hissinde
Birliğimin sürurudur Mehmetçik

Arşa çıkar ayak sesi geçerken 
Ona sorar güller gonca açarken 
Tufan durur ateş söner o varken
Vatanımın göz nurudur Mehmetçik

O kahraman efsanedir dillerde 
Altaylardan Galiçya’ya her yerde 
Üç kıtaya dağılacak ilerde
Kıtaların huzurudur Mehmetçik

Vatanımda hiç batmayan bu güneş 
Kime baba kime kardeş kime eş
Alev alev vatan tüter pür ateş
Ordumuzun gururudur Mehmetçik

Nerde zulüm pür gayretle varılır
Tez zamanda hesapları görülür
Cephe cephe şahadetle dirilir
Şehâdetin şehiridir Mehmetçik

Mehmet demek altın çağa niyâzdır 
İdrâk etmek yaşamaktır vaazdır 
Kosova’dır Kafkasya’dır Hicazdır 
İnsanlığın şiârıdır Mehmetçik

Ölümsüzlük azığından beslenir
Yiğitliğin zirvesinden seslenir
Ölüm nedir ötesinden süslenir
Milletimin şuurudur Mehmetçik

Namus benim vatanımdır buyurdu 
Ak kanıyla sulamıştır bu yurdu 
Düşmanını sofrasında doyurdu
Çanakkale şiiridir Mehmetçik

Hey Malazgirt Sarıkamış Niğbolu 
En derûni mânalarla dopdolu 
Billur billur gözyaşları buğulu 
Sâmimiyet duvarıdır Mehmetçik

O vatanın yavuklusu hastası 
Asırlardır bağımsızlık bestesi 
“Ya istiklâl ya ölüm”dür güftesi
İstikbâlin şâiridir Mehmetçik

O ölür mü o şühedâ o vatan 
Ölmez demiş müjdelemiş Yaratan 
Micingirt der Mehmetçiğim cân cân cân 
Peygamberler diyârıdır Mehmetçik

Ömer Ekinci Micingirt


_______________________________________________

Adım Türkiye

Çanakkale’yim ben, ben Çanakkale
Beşeriyet o gün bende dirildi
Bosna Gazze Şırnak Sinop el ele
Kahpe garbın tefrikası dürüldü
Çanakkale’yim ben, ben Çanakkale

Sarıkamış heyhât ben Sarıkamış
Moskof o gün kefenimle sürüldü 
Şehadettir benim için karakış
Şehâmetin lâhdi göğe örüldü
Sarıkamış heyhât ben Sarıkamış

Türkiye’dir adım, adım Türkiye
Kitâbesi Malazgirt’te verildi
Meâli hak söyletirim türküye
Hâk namına müjdelerle kuruldu
Türkiye’dir adım, adım Türkiye

Ömer Ekinci Micingirt

________________________________

Vatanım

Tevhîd\’in al rengi öpüp astığım 
Kutsal varlığımdır ayak bastığım 
Vatan yoksa ölüm olsun yastığım 
Aşkım imandandır aşktır imanım
Müjdeli mübârek kutsal vatanım

Fikirlere kelâm seferlere sur
Dağları rükûda dereleri hür
Toprağı hilâlle âşka tutuşur
Mukaddes lûgatım namusum kanım
Müjdeli mübârek kutsal vatanım

Bağrında yaşamak şehâmet pâye 
Senli coğrafyalar hakkı ihyâya 
Şuur medeniyet bütün dünyaya
Sinop İskenderun Edirne Van’ım
Müjdeli mübârek kutsal vatanım

Çanakkale hıfzet Malazgirt’i yaz
Barbaros’a Cerbe Yunuslara saz
Öksüz iklimlere haykıran vaaz
Fatih Orhan Osman hem Alparslan’ım
Müjdeli mübârek kutsal vatanım

Büyük yolculuğa çağrıdır vatan
Eşsiz özgürlüğün bağrıdır vatan
Yanık yüreklerde ağrıdır vatan
Ezelim ebedim şöhretim şanım
Müjdeli mübârek kutsal vatanım

Mâzi âşk bezeli vatandan yana
Şehâdet sırmalı yatar yan yana
Sevda ne gösterdik dosta düşmana
Ezânım bayrağım yavuklum canım
Müjdeli mübârek kutsal vatanım

Ömer Ekinci Micingirt

____________________________


Şehit

Ruhları bâkidir alınları pak
Aşkı siperinde ter etti şehit
Kabrini selamlar her doğan şafak
Firdevs diyarları yer etti şehit

Vuslat meltemini ve ışığını
Berzaha uzattı ayışığını
Kaputun mor pembe kırışığını
Toprağa setredip yâr etti şehit

Artık hep gam bana keyif ar olur
Dökülen her damla bahtiyar olur
Yaşanan mevsimler nevbahar olur
Mor dağları ayaz kar etti şehit

Ömer Ekinci Micingirt

_________________________

Şehit Ağacı

Müjde çağıltısı öper erleri
Terhis ki bucaksız müârek terhis
Mevsim âşkı sağar sarar yerleri
Taşlar şehit koklar dağlar da nergis

Yemen\’den Bosna\’ya Gazze\’den Van\’a
Vatan kokusu var dudaklarında
Şûheda kuşları uçar zamana
Hasret düğümlenir şafaklarında

Ölmezlik şehidin ana vatanı
Bunu hissederler önden bazısı
Zevk-i ruhanidir her gün her ânı
Halkın teberrüğü Hakk’ın rızası

Ağırdır türküsü ve metânet tam
Tabutu üşütür yaşını saklar
Yetimler feryadım nasıl ağlasam
Hirâ gibi dertli esiyor rüzgâr

Ancak ne var ki bu bendeki acı
Âyette iltifat şehitte bahar
Bak yine bâr verdi şehit ağacı
Ağladım çok büyük ıstırabım var

Ömer Ekinci Micingirt

_______________________________________

Şehit Mehmet Selim


Bu gün Çağlayan’da son yolculuk var 
Âlem-i berzaha, ifâde çok zor 
Eşsiz saadete esiyor rüzgâr
Çekilin mübârek şehit geliyor

Cennete yolculuk temsil seçilir 
Yüce mazhariyet sarmaz herkesi 
Sonsuz hissiyatla vecdle geçilir 
Sürmeli gözlere aşkın bestesi

Şuhedanın yalnız sıdktır hâlesi
Hem dirlik şuuru verir geriye
Rabbin hoşnutluğu hak meselesi
Şehitler benzerler bala arıya

Hazan vurmuş sanki zaman gün aya 
Ah öksüz yavrular içimi yaktı 
Bir ömür baş koymuş emri rızaya 
Adalet asalet onur bıraktı

Mehmet’tir o Mehmed isminde efkâr
Eyüp Camisine rahmet yağıyor 
Sırat-ı müstakim âh be türbedar
Vuslat avlusuna güneş doğuyor

Suretinde mehtap bakın yüzüne
O bugün bir hoştur yok sekâratı
Ölüm ne kelime daldım hüzüne
Tarik-i hakikat onun hayatı

01.04.15 - Şehit Mehmed Selim Kiraz ’a rahmet diliyorum.

Ömer Ekinci Micingirt
______________________________________________

Şehidin Elleri

Bin bir renkte şu şehidin elleri 
Hem yiğitler dirilişi görürler 
Aşk bürünmüş memleketim yolları 
Şehit ölmez bedbaht ruhlar ölürler

Ey Allah’ım mâtem sardı her yanı 
Toprağımda hâin biter ne acı 
Şehadettir yiğitlerin harmanı 
Şehadetsiz beyinlerin ilacı

Yetimlere benim ahım efkârım 
Dörtbiryanda yavuklular nağmesi 
Dertli dizem ağıt yüklü eşarım 
Benim ülkem renk renk şehit bahçesi

Şühedalar dalga dalga dupduru 
Gök gürledi selam durdu her yanda 
Hele durun bu şehâdet huzuru 
Ölümsüzlük şühedadır mizanda

Ömer Ekinci Micingirt

__________________________________________

Birlik


Vahdet benzer yağız ata şahlandır ki tevhid tüte 
İfâdeler realite, izahata hazırım ben

Sabît kadem ruh bestesi, mısralarım vicdan sesi 
Milli şuur aşk ihlâsı, imbiklerden süzerim ben

İftira zân şöhret paye, ahvâl nedir nedir gâye 
Nifâk ekilmez bahçeyi düşündükçe kızarım ben

Aşk sonsuzluk bahsi suçtu, irfânsızlar ezip geçti 
Hesap başka ve korkunçtu, zor oyunu bozarım ben

Hava duman ortalık sis, izân ithâl ruhlar hapis 
Yığın yığın siyon deyyus, af edersin bizarım ben

Türkü Kürdü solu sağı, kime kurmuş şeytan ağı 
Ülkeme hâin tuzağı, kuranları ezerim ben

Riyâ hodgam yalan haram, zalim değil zulme yaram 
Yetim malı bir tek gram, yutanlara mezarım ben

Genç ihtiyar hilebazın, din taciri ham yobazın 
Söylüyorum bunu yazın, şu bu demem üzerim ben

Esen rüzgâr mor hisleri, bağ bozduran bahisleri 
Baş döndüren yeisleri, müşkülleri çözerim ben

Türkistanlı Iraklıyım, Çeçenya’da sarıklıyım 
Şeyh Şâmil’e meraklıyım, mârifetli gezerim ben

Gökte kartal yerde hürüm, ben beynimden düşünürüm 
Yıpranırım aşınırım, hâin kimdir sezerim ben

İbrahim’i soyum aslen, gâh birinci Kılıçaslan 
Malazgirt ben ben Alparslan, gâh cengâver vezirim ben

Kosova Şam Niğbolu’yum, kavgalarla dopdoluyum 
Ben Dudayev Köroğlu’yum zor günlere hazırım ben

Ak mâziyi hâykır hiddet, âşk “devlet-i ebed müddet” 
Âh şehâdet âh şehâdet, Preveze Hazar’ım ben

Hilâl yıldız nâzlı yârim ,hakkı teşhir karakterim 
Ulu divân benim yerim, her devire nazırım ben

Al bayrağım nurdan çelenk, gökyüzüne sâl rengârenk 
Korku salar mahşere denk, mazlumlara Hızır’ım ben

Bursa Mekke Açe Hatay, mihrap kemer kubbeyim say 
Kalp ve dudak, Hây Allah Hây! Sâmimiyet huzurum ben

Her yanışı kül zannetme, tekâmül bu fâl zannetme 
Konuşan hâl dil zannetme, muhâbbetle bezerim ben

Binbir âhenk sesleniş var, hikmet nerde neye yarar 
Cedlerimi birer birer, pes etmeden yazarım ben

Emânetim yüce dinim, Mevlâna ben Yunus benim 
Ben Barbaros Hayrettin’im, Akdeniz’de yüzerim ben

Evliya’ya erenlere, vuslât eli verenlere 
Feth-i Mübin”görenlere, sükût-u hâl nazarım ben

“Edep yâ hû ” de hiçim de, biz’e vardım ben içimde 
Ve edebi bir biçimde, beyinlere kazarım ben

Hâl ifâde sükût kelâm, anlatıver kılıç kalem 
Milli ruhum ben vesselâm, kem gözleri çizerim ben

Yapayalnız Hüdâ ile ve ürperten nidâ ile 
Firdevs yüzlü sâda ile gece gündüz gezerim ben

Kavgam ulu hû hûlarda, ruhum eşsiz duygularda 
Hakikat yontar sularda, istiklâl hû yazarım ben

_______________BEN TÜRKİYE______________

Ömer Ekinci Micingirt


_____________________________________________


Şehidim

Ölümsüz diyârın nezih neferi
Mevta firağını yaktı şehidim
Şehâdet aşığı şüheda eri
Berzaha hilâli dikti şehidim

Misk kokar üsteğmen yiğit Çırağım
Seninle bağbanım seninle bağım
Kefensiz Tendürek otağım dağım
Kışlaya gülerek baktı şehidim

Binbaşı Cengiz der içtima yazar
Cihat meleklerle cenneti gezer
Işık dalgaları şahlanır mezar
Küfrün yuvasını yıktı şehidim

Bir eli silahta gözleri Hirâ
Hakiki saadet gark olmuş nura
Kalbi kucakladı koştu huzura
Hakikat müjdesi haktı şehidim

Ömer Ekinci Micingirt 

Hikayesi:

Not:22 Haziran 1993 Tendürek dağında 5 şehit ve şehitlerin dördünün üzerine mermilerle parçalanmış pattanye ve Çengiz Çırak (üsteğmen) güneşten kavrulmuş gazete parçası örter binbaşı ve gaztedeki şu iki ayrı ibretli yazı takılır gözüne:İşadamının kızının düğününde 100 MİLYARLIK ŞARAP harcandı,aynı gazetede diğer bir yazı mehmetçiğe ÇELİK YELEK İÇİN 100 MİLYAR gerekliydi bulunamadı... Kaynak: C.Suavi Kan Ve Şarap

________________________________________

Şehit Olunmaz

Şehit vakar ile vecd ile bakar 
Şahit olunmadan şehit olunmaz 
Şehidin apayrı şehrâyini var
Rengârenk ses verir meçhul bilinmez

Kimisi uçuşur görünmez kuş gibi
Değişmez geceyi derin uykuya 
Kimisi mevzide bir derviş gibi
Sevdanın çığlığı boşa ölünmez

Ses verir arada bir ılık rüzgâr 
Hak tutmuş zihinler bilirler ancak
Beni de bekler mi tekrar ne kadar 
O kutlu iklimden geri gelinmez

Ömer Ekinci Micingirt

_________________________________________


Şehit Kanla Yıkandı

Vatanımda yolculuk
Şehâdet oluk oluk
Şüheda bu aşk düğün 
Yine ağladım bu gün

Şehit koktu bayraklar 
Dile gelmiş kalpaklar
Bak şehitler dizilmiş 
Kadere bu yazılmış

İtirazım yok hâşâ
Şehit yine bir paşa
Şehit ölmez diridir 
Vatan onun yeridir

Kalem sustu ne yazsam
Ya ben şehit olmazsam
Yazamadım tıkandım 
Gözyaşımla yıkandım

Dostlar yaram çok derin
Taşımıyor dizlerim
Planlar sinsi sinsi 
Hâin bunlar kelp cinsi

Son çırpınış ve gerçek 
Hepsi hesap verecek
Efendiler ve itler
Kullananlar elitler

Bunlar korkağın şahı 
Kahpeliktir silahı
Benim güzel vatanım 
Çakılına kurbanım

Doğacak elbet güneş
Tasa etme be kardeş
Kahramandır bu millet 
Aşk hilâl ilelebet

Duygularım tıkandı
Şehit kanla yıkandı
Ölmezlik perde perde 
Şehit olsam siperde

Elazığ\’da şehit düşen kahraman Yarbay Alim Yılmaz\’a
- 13.04.2006 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt

__________________________________________________________


Mehmed\’e Sitem


Belki izahâtın zamanı geldi 
İçimde ağulu sızı var Mehmet 
Neslin hoyratlığı bağrımı deldi 
Sırtımda çatırtı izi var Mehmet

Sağ sol safsatadır gülmeyesin ha 
Nifâk oyununa gelmeyesin ha 
Öze eremeden ölmeyesin ha 
Sende sadâkatin közü var Mehmet

Bitimsiz sevdalar kor olur elbet 
Mazlumun lokması zor olur elbet 
Derin karanlıklar durulur elbet 
Islak sokakların va’zı var Mehmet

Kimler aşka gelir kimler uyanır 
Teslimi bilenler Hakk’a dayanır 
Hikmetle bezenir aşkla boyanır 
Seherde secdenin özü var Mehmet

Sokak sokak huzur versin astığın 
Kutsal varlığımdır ayak bastığın 
İcabında ölüm olsun yastığın 
Müjdenin bitmemiş kozu var Mehmet

Büyük düşün fikrin olmasın anlık 
Pak ruhlara bayram nefse düşmanlık 
Zevk safa hevesler sonu pişmanlık 
Nice kavimlerin tozu var Mehmet

“Halk içinde Hak”ı çoklukta yoku 
Dünya ve kâinat düşün yaz oku 
Samimiyet öğüt mârifet doku 
Yunus Mevlana’nın hazzı var Mehmet

Aldırma mahlûklar ürerse ürsün 
Diline yobazlık cilası sürsün 
Sefil ve beyinsiz türler görürsün 
Her kışın mutlak bir yazı var Mehmet

Vicdanın sedası ufkuna merhem 
Her an birlik olsun hitabında dem 
Hem kime mahsustur gözlerinde nem 
Beyaz atlıların gizi var Mehmet

Soysuzlara inat oku der âyet 
Ve ruhsuz ateizm gerçek vesayet 
Fikri hür mürteci değilsen şayet 
Mutlak her yokuşun düzü var Mehmet

Heceler mustarip mısralar atsız 
Sosyalist olur mu Adil Esat’sız 
Hocalar türedi mukaddesatsız 
Tedbir-takdir kader-yazı var Mehmet

Tarih ve yağmalar söze gelemez 
Mizansen kahpeler bizi bölemez 
Vatanı bilmeyen şehit olamaz 
Toprağın şehide sözü var Mehmet

Ömer Ekinci Micingirt

iletişim: micingirt@hotmail.com     

      


Yorumlar - Yorum Yaz